Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Sabit stenokardiyanın müalicəsində selektivlik və daxili simpatomimetik aktivliyə malik xüsusiyyətləri olmayan β-adrenoblokatorlara hansı preparat aiddir?Yüklə 3,32 Mb.
səhifə24/32
tarix14.06.2018
ölçüsü3,32 Mb.
#53671
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

971) Sabit stenokardiyanın müalicəsində selektivlik və daxili simpatomimetik aktivliyə malik xüsusiyyətləri olmayan β-adrenoblokatorlara hansı preparat aiddir?
A) Neokard, bisoqamma, bisokard

B) Betak, lokren, konkor kor

C) Anaprilin, inderal, obzidan

D) Tenormin, atenolol, atenolol - akos

E) Betalok - zok, metoprolol, egilok
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 41
972) Sabit stenokardiyanın müalicəsində α-, β-adrenoreseptorlara təsir edən və daxili simpatomimetik aktivliyə malik xüsusiyyətləri olmayan β-adrenoblokatorlara hansılar aiddir?
A) Konkor, Metoprolol, Korvitol

B) Betak, Korbis, Egilok

C) Talliton, Dilatrend, Karvediqamma

D) Lokren, Nebilet, Konkor-Kor

E) Betalok - ZOK , İnderal, Obzidan
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 42
973) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan kalsium antaqonistləri – isradipin, lomir (dihidropiridin törəmələri) əsas hansı sutkalıq dozada istifadə olunurlar?
A) 15 - 20 mq 3 dəfə

B) 2, 5 - 10 mq 2 dəfə

C) 20 - 30 mq 2 dəfə

D) 40 - 60 mq 2 dəfə

E) 1, 25 - 2, 0 mq 2 dəfə
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 44
974) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan kalsium antaqonistləri (diltiazem) - taldizem SR (qeyri - dihidropiridin törəmələri) əsas hansı sutkalıq dozada (mq) istifadə olunurlar?
A) 50 - 100

B) 200 - 400

C) 600 - 1200

D) 120 - 320

E) 450 - 520
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 44
975) Sabit stenokardiyanın müalicəsində β1-adrenoreseptorlara selektiv təsir edən və daxili simpatomimetik aktivliyə malik xüsusiyyətləri olmayan β-adrenoblokatorlara hansı preparatlar aiddir?
A) Karvileks, labetalol, proksodolol

B) Anaprilin, inderal, obzidan

C) Metoprolol, korvitol, atenolol

D) Karvediqamma, karvedil, bevantolol

E) Talliton, dilatrend, pindolol
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 41
976) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan əlavə vazodilatasiyaedici xüsusiyyəti olan β - adrenoblokator - karvedil əsas hansı sutkalıq dozada istifadə olunur?
A) 15 - 20 mq 3 dəfə

B) 25 - 50 mq 2 dəfə

C) 5 - 10 mq 2 dəfə

D) 60 - 120 mq 1 dəfə

E) 150 - 250 mq 1dəfə
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 42
977) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan β-adrenoblokatorlar - atenolol, atenolol-akos əsas hansı sutkalıq dozalarda istifadə olunurlar?
A) 250 - 300 mq 2 dəfə

B) 50 - 200 mq 1-2 dəfə

C) 400 - 600 mq 1 dəfə

D) 15 - 40 mq 1 dəfə

E) 5 - 10 mq 1-2dəfə
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 41
978) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan fibratlardan (fibroy turşusunun törəməsi) - traykor əsas hansı sutkalıq dozada istifadə olunur?
A) 200 mq 2 dəfə

B) 240 mq 2 dəfə

C) 145 mq 1dəfə

D) 100 mq 2dəfə

E) 160 mq 1dəfə
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 40
979) 1B sinif antiaritmik preparatlar (lidokain, meksiletin və difenin) mədəciküstü aritmiyaların müalicəsində nə səbəbdən effektiv deyil?
A) bu preparatlar işemiya və kəskin miokard infarktı fonunda mədəcik miokardının başlanğıc depolyarizasiya sürətinə təsir etmirlər

B) bu preparatlar işemiya və kəskin miokard infarktı fonunda His - Purkinye sistemi hüceyrələrinin başlanğıc depolyarizasiya sürətinə təsir etmirlər

C) əsasən “lənğ” elektrik çavab verən (sinoaurikulyar düyün və atrioventrikulyar birləşmə) hüceyrələri bu preparatların terapevtik qatılığına reaksiya verirlər

D) sağ mədəcik miokardı bu preparatların təsirinə cavab vermir

E) bu preparatların təsirindən qulaqcıq miokardının depolyarizasiya sürəti praktiki dəyişmir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 266
980) Aşağıdakılardan hansı xüsusiyyət xinidin və novokinamidə aid deyil?
A) repolyarizasiya prosesini zəiflətmək (əsasən 3 hərəkət potensialı dövrü)

B) qulaqcıq və mədəciklərin hərəkət potensialı dövrünü uzatmaq

C) mədəciklərin refrakter dövrünü uzatmaq

D) “sürətli” cavab verən toxumalarda keciriciliyi artırmaq (His - Purkinye sistemi)

E) qulaqcıqların refrakter dövrünü uzatmaq
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 263 – 264
981) Trombolizis terapiyasından sonra yaranan paradoksal prokoaqulyant effektini hansı preparatla aradan götürmək mümkün deyil?
A) klopidoqrellə

B) aspirinlə

C) aşağı molekulalı heparinlə

D) trasilolla (kontrikal)

E) trombositlərin qlikoprotein IIb/IIIа reseptorlarının blokatorlarıyla
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 541
982) Hansı diuretiklər ilgək diyretikləri hesab olunurlar?
A) furosemid, bumetanid

B) diakarb, dixlorfenamid

C) triamteren, amilorid

D) sidik cövhəri, mannitol

E) hidroxlortiazid, indapamid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 126
983) Ürək qlikozidləri ilə intoksikasiya zamanı atrioventrikulyar blokada yaranıbsa, onda aşağıdakı dərmanlardan hansının qəbulu əks göstərişdir?
A) izadrinin

B) teofillinin

C) atropin sulfatın

D) atenololun

E) difeninin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 151
984) Morfinin vaqotonik yanaşı effektlərini hansı preparatla və hansı dozalarda aradan qaldırmaq olar?
A) 3,0 - 4,0 ml 1,0% dibazol məhlulu v/d

B) 0,5 - 1,0 ml 0,1% atropin sulfat məhlulu v/d

C) 1,0 - 2,0 ml 0,2% platifillin hidrotartrat məhlulu ə/d

D) 2,0 - 4,0 ml 2% papaverin hidroxlorid məhlulu ə/d

E) 40 mq/2 ml-də no-şpa məhlulu ə/d
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 531
985) Hansı dərmanın hansı dozada istifadəsi morfinin qəbulu zamanı yaranan tənəffüs mərkəzinin funksiyasının zəifləməsi əlamətini aradan qaldırmağa imkan yaradır?
A) 0,3 - 0,4 mq buprenorfin v/d

B) 30 mq pentazosin ə/d və ya v/d

C) 0,1 - 0,2 mq nalokson v/d

D) 20 mq nalbufin v/d

E) 0,4 - 0,6 mq butorfanol ə/d
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 531
986) Aşağıda göstərilənlərdən hansı plazminogeni plazminə çevirən inhibitorlara aid deyil?
A) urokinaza

B) Cl-esterazanın inhibitoru

C) α2-antiplazmin

D) antitripsin

E) α2-makroqlobulin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 537
987) Aşağıda verilən hansı tip dislipoproteinemiya aterogenezdə daha çox əhəmiyyət kəsb edir?
A) I, IV, V

B) IIb, III, V

C) I, III, V

D) II, ІІІ, ІV

E) I, IIa, IV
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007, стр.331

988) Aşağıda göstərilən hansı lipoproteidlər antiaterogen rol oynayır?

A) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

B) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

C) "Remnant” hissəciklər

D) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

E) Xilomikronlar


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

989) Ailəvi kombinə olunmuş hiperlipidemiya aşağıda göstərilənlərdən hansının artıqlığı ilə müşahidə olunur?

A) Triqliseridlər və cox aşağı sıxlıqlı lipoprtoteidlərin

B) Aşağı sıxlıqlı lipoprtoteidlər və ümumi xolesterinin

C) Yüksək sıxlıqlı lipoprtoteidlərin və apo-B-ın

D) Xilomikron və çox aşağı sıxlıqlı lipoprtoteidlərin

E) Orta sıxlıqlı lipoproteidlər və ümumi xolesterinin


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

990) Birincili ailəvi hiperxilomikronemiyanın diaqnostikasında aşağıda göstərilən hansı əlamətlər daha çox əhəmiyyət kəsb edir?

A) Buynuz qişanın lipoid ləkələri və hiperqlikemiya

B) Axilles vətərinin ödemi və sifətin şişməsi

C) Buynuz qişanın lipoid qövsü, ksantomatoz səpkilər, hepatosplenomeqaliya, abdominal ağrı sindromu

D) Ovucun ksantomatozu, kəskin pankreatit

E) Qaraciyər və dalağın böyüməsi, nefrotik sindrom


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

991) Nikotin turşusunun qəbulu zamanı qan plazmasında hansı lipidlərin səviyyəsi artır?

A) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin

B) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlərin

C) Ümumi xolesterinin

D) Lipoproteid (α) - ın

E) Triqliseridlər və çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin


Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 366, Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. Москва 2004.
992) Nikotin turşusunun əlavə təsiri nə ilə əlaqədardır?
A) hipervitaminozla

B) vazokonstriksiya

C) vazodilatasiya

D) serotoninin artmasıyla

E) hipovitaminozla
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 366, В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

993) Aşağıdakılardan hansı daha aterogen lipoproteid hesab edilir?
A) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

B) Triqliseridlər

C) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

D) Xilomikronlar

E) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д.// Клиническая фармакология и терапия. 2000

994) Hansı göstəricilər zamanı UIX yaranma ehtimalı azdır ?

A) Ümumi xolesterin 6,5 mmol/l çoxdur

B) Yuxarıda göstərilən parametrlərin hamısı

C) Triqliseridlərin miqdarı 1,6 mmol/l azdır

D) Aterogenlik koeffisiyenti 3,0-3,5 vahiddən çoxdur

E) YSLP XS 1,2 mmol/l azdır


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007.
995) Aşağıda göstərilən kliniki əlamətlərin hansı metabolik sindroma aiddir ?

A) Hiperinsulinemiya

B) Aritmiya

C) Təngnəfəslik

D) Aşağı ətraflarda ödem

E) Anginal ağrı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
996) Bronxoobstruktiv sindromla müşahidə edilən stabil gərginlik stenokardiya və qulaqçıq ekstrasistoliyası zamanı hansı preparatın təyini məqsədə uyğundur?

A) Amlodipin

B) Karvedilol

C) Bisopralol

D) Nitrosorbit

E) Verapamil


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг " Внутренние болезни . Сердечно-сосудистая система." М.Бином,2007.
997) Əgər stenokardiya arterial hipertenziya ilə müşahidə olursa aşağıdaki dərmanlardan seçim preparatı hansıdır ?

A) Nitratlar (monoterapiya kimi)

B) Kalsium antaqonistləri

C) Molsidomin

D) AÇF inhibitorları

E) Anqiotenzin II reseptorlarının blokatoru


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007.
998) Supraventrikulyar aritmiyalar zaman antianqial preparatların seçimi hansıdır ?

A) Nitratlar

B) Molsidomin

C) Verapamil, diltiazem

D) Metopralol, atenolol

E) Amlodipin


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2005.
999) Stenokardiya xəstələrində nitroqliserinin effektiv birdəfəlik dozası hansıdır ?

A) 10-20 mq

B) 5 mq

C) 40-50 mqD) 0,25-0,5 mq

E) 20-40 mq


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2005.
1000) Stenokardiya xəstələrində izosorbid mononitratın effektiv birdəfədlik dozası hansıdır ?

A) 10-20 mq

B) 120-180 mq

C) 20-40 mq

D) 0,25-0,5 mq

E) 5 mq
Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2005.


1001) Miokard infarktı zamanı qanda troponinlərin miqdarı necə saatdan sonra maksimal artır ?

A) 24-48 saatdan sonra

B) 2 saatdan sonra

C) 3 saatdan sonra

D) 2-3 saatdn sonra

E) 5-6 satdan sonra


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007.
1002) Sol mədəciyin ön divarının yayılmış transmural miokard infarktının EKQ kriteriləri hansı aparmalarda qeyd edilir?

A) I, AVL, V5, V6

B) I, II, III, AVL, AVF, V3-V6

C) II, III, AVF, V7, V8, V9

D) I, AVL, V3-V6

E) I, AVL, V1-V6


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М.: Медицина, 2004.
1003) Əgər tənəffüs çatışmazlığı ilə gedən kəskin koronar sindrom ağrılarda seçim preparatı hansıdır ?

A) Promedol

B) Analqin

C) Droperidol

D) Fentanil

E) Baralqin


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007.
1004) Kəskin koronar sindromun əvvəlində istifadə olunan, ağrı sindromunu götürən və insan ömrünü uzadan preparatı və onun istifadəsini göstərin?

A) Izosorbid 5 mononitratın təyini

B) Verapamilin venadaxili təyini

C) Nitroqliserinin yaxud nitrosorbidin nəzarət edilən (AT, UDS) infuziyası

D) Dihidropiridin kalsium antaqonistləri ilə monoterapiya

E) Metoprololun venadaxili qəbulu 100-200 mq dozada


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2005
1005) Kəskin koronar sindromla müşahidə edilən xəstələrdə hansı β - blokatorlarla müalicənin effekti təsdiq edilib?

A) Oksprenolol

B) Metoprolol

C) Sotalol

D) Labetalol

E) Asetobutalol


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2005
1006) Kəskin koronar sindrom zamanı β-blokatorların təyinatına göstəriş hansıdır ?

A) Kəskin ürək çatışmazlığı

B) Nəzərə çarpan periferik simptomlar

C) Bradisistolik formalı səyrici aritmiya

D) Reflektor sinus taxikardiyası

E) Arterial hipotoniya


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2005
1007) Kəskin miokard infarkt zamanı trombolitiklərlə terapiyanın tam əks göstərişlərinə hansılar aiddir?

A) Səyrici aritmiya

B) Hipotoniya

C) Tam atrioventrikulyar blokada idioventrikulyar ritmlə

D) Insult, aortanın laylanan anevrizması

E) Ağ ciyərlərin ödemi


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007.
1008) Miokard infarktı və atrioventrikulyar ritmlə müşahidə edilən tam AV blokada zamanı xəstələrdə terapiya seçimi hansıdır?

A) Digidropiridin grup kalsium antagonistlərinin təyini

B) β–blokatorların təyini

C) Xolinolitiklərin təyini

D) α –adrenostimulyatorların təyini

E) Fenilalkilamin grup kalsium antagonistlərinin təyini


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
1009) Miokard infarktı və mədəcik daxili blokadası olan xəstələrdə terapiya seçimi hansıdır?

A) Əsas xəstəliyin müalicəsi

B) Kalsium antaqonistlərinin təyini

C) Ürək qlikozidlərinin təyini

D) Xolinolitiklərin təyini

E) β–blokatorların təyini


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
1010) Hansı preparat qeyri düz antikoaqulyantlara aiddir?

A) Varfarin

B) Heparin

C) Fraksiparin

D) Streptokinaza

E) Fondaparinuks


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2005.
1011) Miokard infarktı və mədəcik ekstrasistoliyası olan xəstələrdə preparat seçimi

A) Adenozintrifosfat

B) Novokainamid

C) Amlodipin

D) Nitrosorbit

E) Amiodaron


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
1012) Aterosklerozun erkən morfoloji əlamətləri hasıdır?

A) Piyli zolaq

B) Kalsifikasiya

C) Divar ətrafı tromb

D) Lipid nüvə

E) Fibroz pilək


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сГ.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-с
1013) Aortanın aterosklerozuna hansı əlamət aiddir?

A) Bağırsağın infarktı

B) Aortanın anevrizması

C) Barmaqların qanqrenası

D) Aritmiya

E) Qəfləti ölüm


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
1014) Hiperlipidemiyaların hansı tipi aterogen sayılır?

A) VI tip

B) VII tip

C) V tip


D) IV tip

E) I tip
Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007


1015) Hansı ürək damar xəstəlikləri zamanı gərginlik stenokardiyası rast gəlir?

A) Dilyatasion kardiomiopatiya

B) Aorta dəliyinin stenozu

C) Xroniki miokardit

D) Trikuspidal stenoz

E) Mitral qapağın çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
1016) III funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyası zamanı ağrı nə vaxt əmələ gəlir?

A) 100-300 metr düz yol piyada gedərkən və I mərtəbəni qalxarkən

B) II mərtəbəyə qalxarkən

C) I mərtəbəyə qalxanda və yaxud 500 m çox piyada yol gedərkən

D) Sakitlikdə

E) Nəzərə çarpan fiziki iş zamanı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007.
1017) Stenokardiyanı sübut edən EKQ əlamətləri hansıdır?

A) ST seqmentinin ətraf və döş aparmaların birində 1,0 mm çox olan depressiyası və anginal ağrı

B) QRS kompleksini davamiyətinin 0,12-saniyədən çox artması

C) Patoloji Q dişçiyinin qeyd edilməsi

D) ST seqmentinin I-III, V2-V6 aparmalarında qalxması və anqinal ağrı

E) QR kompleksinin EKQ voltajının azalması


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М.: Медицина, 2004
1018) Uzunmüddətli təsirə malik olan kalsium kanallarının antaqonistlərinə hansı aiddir?

A) Diltiazem

B) Verapamil

C) İzoptin

D) Nifedipin

E) Amlodipin


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2007
1019) Sinus bradikardiyası və atrioventrikulyar blokadaların müalicəsində antianqinal preparatın seçimi

A) Nitrosorbid

B) Propranalol, nadolol

C) Verapamil, diltiazem

D) Kalsium antaqonistlərin dihidropiridin qrup preparatları

E) Metoprolol, atenolol


Ədəbiyyat: В.И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: Бином СПб: Невский диалект, 2002
1020) II funksional sinif gərginlik stenokardiyasının əlamətlərınə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Stenokardiya tutmaları yaranır 500 m çox düz yerdə piyada yol gedərkən və II mərtəbəyə çıxarkan

B) Adi fiziki aktivlik məhdudlaşmır

C) Adi fiziki yükə nəzərə çarpan məhdudlaşma

D) Stenokardiya tutmaları nadir rast gəlir

E) Sakitlik zamanı stenokardik tutma


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
1021) Avropa və Amerika kardioloji cəmiyyətlərin birləşmiş komitəsi tərəfindən Q dişli miokard infarktının diaqnostikasının kliniki kriteriləri hansıdır?

A) ST seqmentinin depressiyası və kardiospesifik fermentlərin yüksəlməsi

B) EKQ-də patoloji Q dişçiyinin qeyd edilməsi,qanda protrombinin artması

C) Döş qəfəsində anginal ağrı və diskomfort, EKQ–də ST seqmentinin qalxması və patolji Q dişçiyinin əmələ gəlməsi

D) Xolesterinin qanda artması

E) Sidikdə mikroalbuminuriya


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
1022) Miokard infarktı zamanı qanda troponinin normallaşmasının müddəti nə qədərdir?

A) 5-6 gündən sonra

B) 2 həftədən sonra

C) 8-12 gündən sonra

D) 2-3 gündən sonra

E) 3 həftədən sonra


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.: Бином, 2007
1023) Sirkulyar miokard infarktının EKQ əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) II, III, AVF, V7, V8, V9

B) I, II, III, AVL, AVF, V1, V2

C) I, AVL, V1-V4

D) I, II, III, AVL, AVF, V3, V4,V5,V6

E) I, AVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М.: Медицина, 2004.
1024) Sol mədəciyin ST seqmentinin qalxması olmayan miokard infarktının EKQ kriteriləri hansıdır?

A) ST seqmentinin izoxətdən 2 mm çox yuxarı qalxmsı və mənfi T dişçiyinin qeyd edilməsi

B) ST seqmenti izoxətdə, mənfi koronar T dişçiyi və ST seqmentinin izoxətdən aşağı enməsi, koronar mənfi T dişçiyinin qeyd edilməsi

C) Patoloji Q dişçiyinin qeyd edilməsi

D) ST seqmentinin izoxətdən 2 mm çox yuxarı qalxması və müsbət T dişçiyinin qeyd edilməsi

E) ST seqmenti izoxətdə və müsbət koronar T dişçiyinin qeyd edilməsi


Ədəbiyyat: В.Н. Орлов. Руководство по электрокардиографии. М.: Медицина, 2004

Yüklə 3,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə