Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Ib - sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?Yüklə 3,32 Mb.
səhifə9/32
tarix14.06.2018
ölçüsü3,32 Mb.
#53671
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32

261) Ib - sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?
A) novokainamid, aymalin, xinidin

B) sotalol, bretilium, kordaron

C) difenin, lidokain, trimekain

D) allapinin, etmozin, etasizin

E) finoptin, verapamil, diltiazem
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 266
262) Iс - sinif (natrium kanalları blokatorları) antiaritmik preparatlar hansı xüsusiyyətə malik deyil? (HP - hərəkət potensialı dövrü).
A) 0 HP və qulaqcıqların refrakter dövrünün davam müddətini uzatmaq

B) "Sürətli" cavab verən toxumalarda 0HP - ni nəzərə çarpan zəiflətmək

C) Hərəkət potensialının davam müddətinə təsir etməmək

D) Q - Т intervalına təsir etmirlər

E) Repolyarizasiyasının davam müddətinə təsir etməmək
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 267
263) Ic - sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?
A) difenin, diltiazem, izoptin

B) meksiletin, sotalol, bretilium

C) flekainid, etmozin, etasizin

D) lorkainid, lidokain, trimekain

E) xinidin, novokainamid, dizopiramid
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 267
264) Iс - sinif antiaritmik preparatlar hansı ritm pozğunluqlarında istifadə olunmur?
A) Supraventrikulyar ekstrasistoliyalarında

B) Qlikozid intoksikasiyası fonunda inkişaf edən mədəcik ekstrasistoliyalarında

C) Mədəcik ekstrasistoliyalarında

D) Mədəcik paroksizmal taxikardiyalarının profilaktikasında

E) WPW sindromlu xəstələrdə resiprok atrioventrikulyar taxikardiyalarda
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 267
265) II sinif antiaritmik preparatlara - β - adrenoblokatorlara hansılar aiddir?
A) karvedilol, metoprolol

B) trimekain, meksitil

C) sotalol, bretilium

D) diltiazem, izoptin

E) xinidin, aymalin
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 268
266) III sinif - kalium kanalların blokatorları antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?
A) ibutilid, amiodaron, sotalol

B) nifedipin, etasizin, diltiazem

C) lidokain, trimekain, meksiletin

D) etmozin, verapamil, allapinin

E) dizopiramid, aymalin, novokainamid
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 269 - 270
267) IV sinif lənq kalsium kanalları blokatorlarına (kalsium antaqonistləri) hansılar aiddir?
A) trimekain, meksiletin

B) diltiazem, verapamil

C) nitop, xinidin

D) nibentan, etasizin

E) ibutilid, allopinin
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 272
268) Hansı ritm pozğunluqlarında amiodaron istifadə olunmur?
A) Qulaqcıq paroksizmal fibrillyasiya tutmalarının profilaktikasında

B) WPW sindromunun atrioventrikulyar resiprok taxikardiyalarında

C) Hipertrofik kardiomiopatiyalarda yaranan həyat üçün təhlükəli aritmiyalarda

D) Qlikozid intoksikasiya zamanı yaranan aritmiyalarda

E) WPW sindromu ilə müşayiət olunan qulaqcıqların fibrilyasiyası və titrəməsində
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистаясистема). «Бином - пресс», 2007, стр. 270 - 271
269) Amiodaronun təyini hansı pozğunluqlarda əks göstəriş deyil?
A) Sinus düyününün zəifliyi sindromunda

B) Miokarditlərdə yaranan həyat üçün təhlükəli mədəcik aritmiyalarında

C) II dərəcə atrioventrikulyar blokadada

D) Kardioqen şok və kollapsda

E) Xroniki ürək çatışmazlığının III - IV funksional sinfində (NYHA - Nyu York Ürək Assosiasiyası)
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 271
270) Amiodarondan yüksək dozada və ya uzun müddət istifadə etdikdə hansı əlavə reaksiya baş vermir?
A) Qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması

B) “Piruet” tipli paroksizmal mədəcik taxikardiyası

C) Ultrabənövşəyi şüalanmaya həssaslığın artması

D) Ağciyərlərin immunoloji zədələnməsi - interstisial pnevmonit

E) EKQ - da Q - Т intervalınının qısalması
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 271
271) Hansı fəsadlaşmalarla müşayiət olunan kəskin klinik vəziyyətlərdə müvəqqəti elektrokardiostimulyasiyadan istifadə olunmur?
A) mədəciküstü və mədəcik paroksizmal taxiaritmiyalarında

B) qulaqcıq aritmiyalarının əmələ gəlmə riski yüksəldikdə

C) hemodinamik əhəmiyyətli bradikardiyalarda

D) asistoliyaya gətirib çıxaran keriricilik pozğunluglarında

E) həyat ücün təhlükə törədən aritmiya və asistoliyaların baş vermə riski yüksəldikdə
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 278
272) Aşağıdakılardan hansı ektopik ritm deyil?
A) ekstrasistoliyalar

B) qulaqcıqların səyriməsi

C) sinus düyünün zəifliyi sindromu

D) aparıcı supraventrikulyar ritmin miqrasiyası

E) yavaş sürüşən (əvəzedici) ritmlər
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.223; М. С. Кушаковский « Аритмии сердца» 2004г.
273) Fiziki gərginliklə əlaqədar sinus taxikardiyası yaratmayan xəstəlik hansıdır?
A) miokardit

B) feoxromositoma

C) hipotireoz

D) kəskin miokard infarktı

E) tireotoksikoz
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 202; Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов - Кардиология, национальное руководство, 2007г
274) Qulaqcıq səyriməsi olan ürək çatışmazlıqlı və sol mədəciyin disfunksiyası olan xəstələrdə sakitlik halında və ya fiziki aktivlik zamanı ürək ritmini nəzarətdə saxlamaq üçün hansı vasitələr tövsiyə olunur?
A) β - adrenoblokator və və/ya diqoksin

B) xinidin və ya amiodaron

C) elektrik kardioversiya

D) antikoaqulyantlar və və/ya sotalol

E) kalsium kanalları blokatorları və ya aldosteron blokatorları
Ədəbiyyat: Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 20 dekabr 2010-cu il tarixli 31 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2010, səh 42. Болезни сердца и сосудов. Под редакцией А. Джона Кэмма и др. «ГЭОТАР-Медиа» 2011, стр. 890
275) Nyu – York təsnifatında (NYHA) XÜÇ–nın neçə funksional sinfi var?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 1

E) 2
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.276) III FS XÜÇ-də altı dəqiqəlik yeriş sınağına hansı məsafə uyğundur?

A) 426 – 550 m

B) 151 -dən az

C) 551 – 800 m

D) 151-300 m

E) 301 – 425 m


Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.

277) Sol mədəciyin struktur və həndəsi formasının dəyişməsi necə adlanır?

A) dilatasiya

B) remodelləşmə

C) yuxu miokard

D) keylşmə

E) "cor bovinum"


Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.

278) XÜÇ-də ən çox təsadüf edilən şikayət hansıdır?

A) təngnəfəslik

B) ürək ağrısı

C) öskürək

D) başgicəllənmə

E) yuxusuzluq


Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.

279) Anasarka nədir?

A) qarın boşluğunda mayenin olması

B) plevra boşluğunda mayenin olması

C) sifətdə ödemin olması

D) bütün toxuma və boşluqların ödemi

E) perikardda mayenin olması


Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.

280) Stress exokardioqrafiya nəyi təyin etmək üçün istifadə edilir?

A) ürəkdaxili tromb kütləsinin olması

B) miokardda cırılmanın olması

C) perikardda mayenin olması

D) hibernasiya olmuş miokard sahəsinin olması

E) mədəcik anevrizmasının olması


Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.

281) Atım fraksiyası (AF) nədir?

A) diastolanın sonunda qalan qan miqdarı

B) sol mədəciyin sistolik həcmi

C) sol mədəciyin diastolik həcmi

D) vurğu həcminin son diastolik həcmə nisbəti

E) hər sistola vaxtı qovulan qanın miqdarı


Ədəbiyyat: « Диагностика и лечение внутренних болезней» том 1. под ред. Гогина Е.Е 1966, с 225.
282) XÜÇ zamanı sol mədəciyin diastolik disfunksiyasının ən yaxşı müayinə üsulu hansıdır?

A) Sutkalıq EKQ monitorinq

B) Rentgenoloji müayinə

C) Dopler ExoKQ

D) Tredmil test

E) EKQ
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006- 432 с.


283) XÜÇ diaqnozu üçün aşağıdakı instrumental metodlardan hansı daha informativdir?

A) koronar angioqrafiya

B) elektrokardioqrafiya

C) döş qəfəsinin rentgen müayinəsi

D) exokardioqrafiya

E) veloerqometriya sınağı


Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006- 432 с.
284) Aşağıdakı dərmanlardan hansının tətbiqi XÜÇ proqnozuna daha yaxşı təsir edir?

A) diuretiklər

B) AÇF inhibitorları

C) Ca antaqonistləri

D) nitratlar

E) aspirin


Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006- 432. с.
285) Bu dərmanlardan hansı AÇF inhibitorları ilə ilə birgə verilməsi hiperkaliemiya yarada bilər?

A) furosemid

B) veroşpiron

C) aspirin

D) Ca antaqonistləri

E) β-adrenoblokatorlar


Ədəbiyyat: Метеллица В.И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарсвенных средств » 2005 - 1528 с.
286) Periferik ödemlər və taxisistolik səyrici aritmiya olanlarda ən vacib dərman kombinasiyası hansıdır?

A) Ca antaqonisti + diuretik

B) AÇFİ + diuretik

C) diuretik + A II blokatorlar

D) diqoksin + diuretik

E) β-blokator + diuretik


Ədəbiyyat: Метеллица В.И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарсвенных средств » 2005 - 1528 с.
287) Ürək qlikozidlərinin müsbət inotrop təsiri nəyin nəticəsində baş verir?

A) keçiriciliyi artırması

B) ürək vurğularının sayını azaltması

C) periferik müqaviməti azaltması

D) ürək əzələsinin yığılma gücü və tezliyini artırması

E) oyanıcılığı artırması


Ədəbiyyat: Метеллица В.И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарсвенных средств » 2005 - 1528 с.
288) AÇF inhibitorlarının ən xoşagəlməz yanaşı təsiri hansıdır?

A) ürəkdöyünmənin artması

B) əllərdə keyləşmə

C) quru öskürək

D) öyümə, qusma

E) üzdə qızartı


Ədəbiyyat: Baxşəliyev B.A. “Kliniki farmokologiya” 2004-416 s.
289) Qlikozid intoksikasiyasında ən effektli antiaritmik dərman hansıdır?

A) difenin

B) bisoprolol

C) lidokain

D) izoptin

E) kordaron


Ədəbiyyat: Гуревич М.А. «Хроническая сердечная недостаточность» руководство для врачей, 2000-184 с.
290) Hansı diuretik hipokaliemiyaya səbəb olmur?

A) veroşpiron

B) xlortiazid

C) furosemid

D) diakarb

E) uregit


Ədəbiyyat: Гуревич М.А. «Хроническая сердечная недостаточность» руководство для врачей, 2000-184 с.
291) I mərhələ XÜÇ müalicəsi üçün hansı tədbirlərin aparılması kifayətdir?

A) β-adrenoblokatorların qəbulu

B) diuretik qəbulu

C) fiziki fəallığı, duz və maye miqdarını məhdudlaşdırmaq

D) vena daxili ürək qlikozidləri yeritmək

E) riboksin, mildronat qəbulu


Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Лечение болезней внутренних органов» Практ. руководство: В 3 т, Т.3. Кн. 1.1996 - 464 c.
292) XÜÇ zamanı diqoksinin saxlayıcı dozası neçədir?

A) 0,5 mq

B) 0,125 – 0,5 mq

C) 0,75 – 1 mq

D) 1 mq

E) 0,5 – 1 mq


Ədəbiyyat: Метеллица В.И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарственных средств » 2005 - 1528 с.
293) Ürək çatışmazlığı olanlarda səyirici aritmiya zamanı hansı dərman daha effektlidir?

A) xinidin

B) propafenon

C) kordaron

D) verapamil

E) novokainamid


Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Лечение болезней внутренних органов» Практ. руководство: В 3 т, Т.3. Кн. 1.1996 - 464 c.
294) XÜÇ olan xəstələrdə hiperkaliemiya aşkar edildikdə hansı yardım göstərilməlidir?

A) venaya 40% qlükoza yeritmək

B) qlükoza + kalium + insulin qarışığı

C) AÇF inhibitorları

D) panangin venaya

E) veroşpiron daxilə


Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Лечение болезней внутренних органов» 1998. т 3. Кн 1. с 464
295) Xroniki ağciyər ürəyinin əsas səbəbi hansıdır?

A) ağciyər arteriyasının tromboemboliyası

B) trikuspidal qapaq qüsuru

C) sağ mədəciyin infarktı

D) xroniki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri

E) anadangəlmə ağciyər arteriyasının potologiyası


Ədəbiyyat: Замотаев Н.П. «Легочно - сердечная недостаточность» 1978, с 200
296) Nyu-York təsnifatında əsasən I funksional sinif ürək çatışmazlığınının simptomlarına hanslar aiddir?

A) Həmin şikəyyətləri ancaq yüksək fiziki yükləmədən sonra əmələ gəlir

B) Adi fiziki aktivliyik məhdudlaşmamışdır. Adi fiziki yük yorğunluq,ürək döyünmə ,təngənəfəslik yaratmır

C) Adi fiziki yükləmədən sonra ürək çatışmazlığın əsas simptomlar

D) Xəstə 100 W yükləməni yerinə yetirir

E) Göstərilən şikəyyətləri sakit vəziyyətdə geyd olunmurlar və yükləmədən sonra əmələ gəlir


Ədəbiyyat: ESC and ACC/AHA quidlines,2008,2009.
297) Ürək çatışmazlığın müalicəsində hansı β-blokatorlarının müsbət mualicəvi effekt təsdiq olunub?

A) Anaprilin

B) Metaprolol tartrat

C) Atenolol

D) Metaprolol suksinat

E) Nadolol


Ədəbiyyat: Современные подходы к диагностике и лечению ХСН (изложение рекомендаций АКК И АСС 2001 год), Кардиология, 2002,6
298) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə karvedilolun birinci dozası hansıdır?

A) 3,125 mg.

B) 50 mg

C) 12,5 mg.

D) 6,25 mg.

E) 25 mg.


Ədəbiyyat: С.Ю. Марцевич «β - адреноблокаторы с позиции доказательной медицины», кардиология, 2002, 4 .
299) Atrioventrikulyar qapaq taylarının sıx örtülməsi nədən asılı deyildir?
A) vətər liflərinin(xorda) funksiyasından

B) atrioventrikulyar qapaq taylarının sayından

C) papillyar əzələlərin funksiyasından

D) qapaq taylarının anatomik saflığından

E) bütün qapaq aparatının funksiyasından
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 12
300) Mədəciklərin boşalması zamanı nə baş verir?
A) hər iki mədəcikdə mədəcikdaxili təzyiq artır

B) sol mədəcikdə mədəcikdaxili təzyiq artır, sağ mədəcikdə enir

C) hər iki qulaqcıqda qulaqcıqdaxili təzyiq enir

D) hər iki mədəcikdə mədəcikdaxili təzyiq enir

E) hər iki qulaqcıqda qulaqcıqdaxili təzyiq artır
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13
301) Mədəcikdaxili təzyiq endikdə nə baş verir?
A) qulaqcıqlar boşalır, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının tayları açılır, kənarları bir-birinə qapanır və qanı damarlardan mədəciklərə geriyə buraxmır

B) mədəciklər boşalır, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının tayları açılır, kənarları bir-birinə qapanır və qanı damarlardan mədəciklərə geriyə buraxmır

C) qulaqcıqlar gərginləşir, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının taylarının kənarları bir-birinə qapanır və qan damarları ilə mədəciklər arasındakı keçid bağlanır

D) mədəciklər gərginləşir, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının tayları bağlanır, kənarları bir-birinə qapanır və qanı damarlardan mədəciklərə geriyə buraxmır

E) qulaqcıqlarda son diastolik təzyiq enir, mədəciklər gərginləşir, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının taylarının kənarları bir-birinə qapanır, və qanı damarlardan mədəciklərə geriyə buraxmır
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,13
302) Normada perikard boşluğunda neçə (ml) şəffaf seroz maye olur?
A) 50-60 ml

B) 30-40 ml

C) 20-30 ml

D) 10 ml-ə qədər

E) 10-20 ml
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13
303) Qanı əsasən sol mədəcik divarından toplayan ürəyin iri həcmli venaları haraya tökülür?
A) sol mədəcik boşluğuna

B) koronar sinusa

C) sol qulaqcıq boşluğuna

D) sağ qulaqcıq boşluğuna

E) sağ mədəcik boşluğuna
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 15
304) Qulaqcıqların sistolası fazasının sonunda nə baş verir?
A) qan“passiv” olaraq, təzyiqlər fərqinin (qradienti) təsiri ilə qulaqcıqlardan mədəciklərə daxil olur

B) atrioventrikulyar qapaqlar acılır

C) aypara qapaqlar acılır və qan maqistral damarlara daxil olur

D) atrioventrikulyar qapaqların tayları “üzə çıxırlar” və bir-birilə natamam bağlanır - mədəcik növbəti yığılmaya hazırdır

E) atrioventrikulyar və aypara qapaqlar bağlanır və mədəcikdaxili təzyiqin ani qalxması baş verir
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,29
305) Hansı patologiyada sol mədəcikdə son diastolik həcminin aşağı düşməsinə rast gəlinmir?
A) davamlı mədəcik paroksizmal tazikardiyalarında

B) hipertenziyada

C) müxtəlif mənşəli şoklarda

D) qanitirmədə

E) davamlı supraventrikulyar paroksizmal tazikardiyalarında
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 30
306) Ürək indeksi nədir? ( DH- dəqiqəlik həcm, VH-vurğu həcmi (litr), SDH- mədəciklərin son diastolik həcmi, SSH- mədəciklərin son sistolik həcmi, S - bədən səthinin sahəsi-м2)
A) qanın dəqiqəlik həcminin bədən səthinin sahəsinə olan nisbətidir

B) vurğu həcminin mədəciklərin son sistolik həcminə nisbətidir

C) vurğu həcminin mədəciklərin son diastolik həcminə nisbətinin faizlə ifadəsidir

D) vurğu həcminin bədən səthinin sahəsinə nisbətidir

E) hər ürək yığılmasında mədəciklərin magistral damarlara vurduğu qanın mıqdarıdır
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,31
307) Hansı göstərici ürəyin sistolik funksiyasını adekvat qiymətləndirmir?
A) sol mədəciyin diastolik dolmasının qöstəricisi (E/A- münasibəti)

B) mədəciklərin son diastolik həcmi

C) mədəciklərin son sistolik həcmi

D) mədəciklərin son diastolik təzyiqi

E) mədəciklərin vurgu həcmi
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 31
308) Miokardın inotrop (yığılma) vəziyyətinin müəyyən olunmasında hansı faktor vacib sayılmır?
A) miokardın yığılmasını zəiflədən patoloji hallar

B) miokardın fəaliyyətdə olan kütləsinin azalması

C) simpatik sinir sisteminin aktivliyi

D) ürək vurğularının sayı

E) Ümumi damar müqavimətinin ölcüsü
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 34
309) Ürəyə simpatik və parasimpatik təsir hansı mərkəzlərlə tənzim olunur?
A) uzunsov beyin və beyin qabığı mərkəzləri ilə

B) beyin kötüyünün, beyincik və beyin qabığı mərkəzləri ilə

C) uzunsov beyin və beyin körpüsü, beyincik və hipotalamus mərkəzləri ilə

D) uzunsov beyin və hipotalamus mərkəzləri ilə

E) uzunsov beyin və beyin körpüsü, beyin qabığı və hipotalamus mərkəzləri ilə
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 42
310) Normada qanın turbulent axını harada baş vermir?
A) bütün normal iri və kiçik damarlarda

B) aortanın şaxələnən hissəsində

C) aorta və iri arteriyaların əyrilik olan hissələrində

D) iri arteriyaların təbii daralma və əyrilik olan hissələrində

E) iri arteriyaların şaxələnmə və əyrilik olan hissələrində
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 44
311) Kapillyarlarda qanın axın sürəti neçə sm/san bərabərdir?
A) 0,10

B) 0,05


C) 0,09

D) 0,25


E) 0,15
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,45
312) Hansı arterial təzyiq (AT) düzgün deyil?
A) son-diastolik arterial təziq

B) orta AT

C) sistolik AT

D) nəbz AT

E) diastolik AT
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр 45
313) Baroreseptorlar nəyə reaksiya verir?
A) Damar divarının (və ya ürək boşluğunun) genişlənmə sürətinə və dərəcəsinə

B) Н+, О2, СО2 ionlarının miqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

C) О2, CO2 ionlarının miqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

D) О2 ionlarının miqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

E) Н+ ionlarının miqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.51
314) Mərkəzi sinir sisteminin işemiyası, məsələn, baş beynin qan dövranı çatışmazlığı, hipoksemiya və ya arterial təzyiqin birdən enməsınə cavab olaraq yaranan reflektor reaksiyalar hansı effektlərə səbəb olur?
A) həcmli damarların daralmasına və arterial təzyiqin düşməsinə

B) həcmli damarların daralmasına və arterial təzyiqin qalxmasına

C) rezıstıv damarların dilatasiyasına və arterial təzyiqin düşməsinə

D) rezıstıv damarların daralmasına və arterial təzyiqin qalxmasına

E) həcmli damarların dilatasiyasına və arterial təzyiqin qalxmasına
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр52
315) İntensiv əzələ işi həyata kecirərkən, ürəyin qanla (koronar) təhcizatı sakit haldakından necə dəfə çox artmalıdır?
A) 6 – 7

B) 8 – 9


C) 2 – 3

D) 4– 5


E) 10 – 12
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр54
316) Ürək çatışmazlığının (ÜÇ) əmələ gəlməsinin səbəblərinə nə aid deyil?
A) Periferik qan dövranının venoz şaxəsində hidrostatik təzyiqin onkotik təzyiqə nisbətən əhəmiyyətli aşağı düşməsi

B) Toxumaların metabolik təlabatının artması (ürək atımı - dəqiqəlik həcmin artması ilə müşaiyət olunan ÜÇ)

C) Mədəciklərin hemodinamik yüklənməsi

D) Ürək əzələsinin zədələnməsi (miokardial çatışmazlıq)

E) Mədəciklərinin dolmasının pozulması
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр.60 - 61, 78 П.Ф.Литвицкий. Патофизиология. Том 2, 2003, стр 144Yüklə 3,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə