Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə perindoprilinin sutkalıq saxlayıcı dozasını göstərin (mq)Yüklə 2,92 Mb.
səhifə11/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

416) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə perindoprilinin sutkalıq saxlayıcı dozasını göstərin (mq)
A) 5 - 20

B) 10


C) 4

D) 50 - 75

E) 25 - 50
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 125

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:11


417) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə ramiprilinin sutkalıq başlanğıc dozasını göstərin (mq)
A) 1, 25 - 2, 5

B) 5, 0


C) 12, 5

D) 2, 5 - 5, 0

E) 18, 75
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 125

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:11


418) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə ramiprilinin sutkalıq saxlayıcı dozasını göstərin (mq)
A) 20 - 30

B) 2, 5 - 5

C) 25 - 50

D) 50 - 75

E) 5 - 10
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 125

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:11


419) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə angiotenzin çevirici ferment inhibitorunun təyini hansı halda əks göstəriş deyil?
A) birtərəfli böyrək arteriyalarının nəzərə çarpan stenozunda

B) preparatın fərdi qəbul olunmamazlığında

C) xəstələrin yaşı 70 - dən az olduqda

D) ikitərəfli böyrək arteriyalarının nəzərə çarpan stenozunda

E) hamiləlikdə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 125

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:12


420) Angiotenzin çevirici fermentin inhibitorunun xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə hansı halda təyini əks göstəriş hesab olunmur? (SAT –sistolik arterial təzyiq)
A) böyrəklərin funksiyasının nəzərə çarpan aşağı düşməsində

B) aortal stenozda

C) hipertrofik kardiomiopatiyanın idiopatik subaortal (qapaqaltı) stenozunda

D) autoimmun xəstəliyi olan xəstələrdə

E) başlanğıc nəzərə çarpan arterial hipotenziyada (SAT 85 - 90 mm c. süt. )
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 125

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:12


421) Hansı diyretiklər nefronun qıvrım proksimal kanalcıqlarına təsir göstərirlər?
A) diakarb, mannitol

B) indapamid, klopamid

C) torasemid, hipotiazid

D) spironolakton, amilorid

E) furosemid, etakrin turşusu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 126

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:12


422) Hansı diuretiklər nefronun əsas qıvrım distal kanalcıqları nahiyyəsinə təsir edirlər?
A) hidroxlortiazid, indapamid

B) mannitol, torasemid

C) dixlorfenamid, diamoks

D) sidik cövhəri, bumetanid

E) spironolakton, triamteren
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 126

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:12


423) Hansı diyretiklər nefronun yığıcı kanalcıqları nahiyyəsinə təsir göstərirlər?
A) diranid, mannitol, sidik cövhəri

B) furosemid, bumetanid, etakrin turşusu

C) spironolakton, triamteren, amilorid

D) hipotiazid, indapamid, klopamid

E) hidroxlortiazid, diakarb, dixlorfenamid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 126

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:13


424) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrin diuretiklərlə müalicəsində yaranan hansı nəticə əsas əlavə effektə aid deyil?
A) arterial (eyni zamanda ortostatik) hipotenziya

B) hipokalsiemiya, hiperkaliemiya

C) hipernatremiya, hipermaqnemiya

D) metabolik asidoz

E) metabolik alkaloz
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 138

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:13


425) Diuretiklərlə xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrin müalicəsində yaranan hansı nəticə əsas əlavə effekt hesab olunmur?
A) hiperlipidemiya

B) hiperurikemiya

C) hiperqlikemiya

D) hipermaqnemiya

E) böyrək funksiyasının zəifləməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 139

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:13


426) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə ürək qlükozidlərinin effekliyi hansı mexanizmin təsirinin mövcudluğuyla izah olunmur?
A) müsbət batmotrop effektlə

B) neyromodulyator təsiri ilə

C) mənfi dromotrop effektlə

D) müsbət inotrop effektlə

E) mənfi xronotrop effektlə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 144

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:13


427) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə ürək qlikozidlərinin istifadəsi hansı hallarda göstəriş deyil? (FS - funksional sinif, AF - atım fraksiyası)
A) qulaqcıqların bradisistolik forma fibrilyasiyası və sol mədəciyin diastolik disfunksiyası olan (I– II FS)

B) taxisistolik formalı qulaqciq fibrilyasiyası və sol mədəciyin sistolik disfunksiyası olan (II - IV FS)

C) paroksizmal mədəciküstü taxiaritmiyalı xəstələrdə

D) sinus ritmi saxlanılmaqla sol mədəciyin sistolik disfunksiyası olan (AF 40% - dən aşağı)

E) protodiastolik qalop ritmi və ya sol mədəciyin dilatasiyasının mövcudluğunda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 145

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:13


428) Xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə ürək qlikozidlərindən istifadə zamanı hansı halda ən yaxşı nəticə alınır?
A) paroksizmal mədəcik taxikardiyasında

B) mədəciklərin titrəməsində

C) çox saylı mədəcik ekstrasistoliyalarında

D) qulaqcıqların titrəməsində

E) polimorf qulaqcıq ekstrasistoliyalarında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 146

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:14


429) Hansı klinik vəziyyətlərdə ürək qlukozidlərinin istifadəsi mütləq əks göstəriş deyil?
A) nəzərə çarpan bradikardiyalarda

B) tez - tez mədəcik ekstrasistoliyasında

C) mədəcik taxikardiyasının paroksizmində

D) qulaqcıq fibrilyasiyasının taxisistolik formasında

E) ürək qlikozidlərinin intoksikasiyasında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 146

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:14


430) Diqoksinin sutkada hansı kiçik dozası xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrin uzunmüddətli müalicəsində birinci və əsas prinsip hesab olunur?
A) 0, 125

B) 0, 25


C) 0, 5

D) 1, 75


E) 1, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 146

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:14


431) Ürək qlikozidlərinin daha yüksək dozasından istifadə edərkən EKQ - da hansı dəyişikliyin yaranma riski çoxalmır?
A) QT intervalının qısalmasının

B) ST seqmentinin depressiyasının

C) Sinus taxikardiyalarının

D) Həyat üçün təhlükəli aritmiyaların

E) Mədəcik və mədəciküstü aritmiyalarının
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 146

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:14


432) Sol mədəciyin sistolik funksiyasının nəzərə çarpan aşağı düşməsi olan ağır ürək dekompensasiyalı və ya mədəciküstü ritm pozğunluqlu (qulaqcıqların fibrilyasiyası, paroksizmal mədəciküstü taxikardiyalar) pasiyentlərə lazım gələrsə diqoksin sutkada hansı dozada (mq) təyin edilir?
A) 0, 25 - 0, 5 (1 dəfə)

B) 1, 0 (2 dəfə)

C) 0, 5 – 0, 75 (3dəfə)

D) 2, 0 (2dəfə)

E) 0, 5 - 1, 0 (1 dəfə)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 148

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:14


433) Nəyə görə ürək qlikozidləri vena daxilinə çox yavaş - yavaş yeridilir?
A) mədəciklərin fibrilyasiyasının yaranmasının mümkünlüyünə

B) arterial qan təzyiqinin artmasının mümkünlüyünə

C) qəfləti beyin qan dövranı pozğunluğunun baş verməsinə

D) qulaqcıqların titrəməsinin yaranmasının mümkünlüyünə

E) qəfləti koronar damar spazmının yaranmasının mümkünlüyünə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 148

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:14


434) Ürək qiükozidləri vena daxilinə neçə dəqiqə müddətində yeridilməlidir?
A) tez, şırnaqla

B) 3 - 4


C) 7 - 10

D) 1 - 2


E) 4 - 6
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 148

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:14


435) Qlikozid intoksikasiyasının, xüsusən ağır və təhlükəli təzahürü olan ritm və keçiriciliyin hansı pozğunluqları nisbətən gec təsadüf olunur?
A) sinus bradikardiyası fonunda Hiss dəstəsinin sol ayaqcığının natamam blokadası

B) paroksizmal və qeyri paroksizmal mədəciküstü taxikardiya

C) mədəcik taxikardiyası, eyni zamanda "piruet" tipli

D) bigemininya və trigemininya tipli mədəcik ekstrasistoliyası

E) mədəciklərin fibrillyasiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 149

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:15


436) Qlikozid intoksikasiyasının xüsusən ağır və təhlükəli təzahürü olan ritm və keçiriciliyin hansı pozğunlugu nisbətən gec təsadüf olunur? (SA - sinoatrial, AV - atrioventrikulyar)
A) AV - birləşmə və ya mədəcik ritmləri ilə əvəz olunan SA - düyünün dayanması

B) I - III dərəcəli atrioventrikulyar blokadalar

C) Qulaqcıqların fibrillyasiyası və ya titrəməsi (nadir halda)

D) AV - birləşmədə keçiricilik pozğunluqsuz mülayim sinus bradikardiyası

E) Nəzərə çarpan bradikardiya, sinoatrial blokada
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 149

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:15


437) Ürək qlikozidləri ilə müalicədə EKQ - da hansı dəyişiklik aşkar olunmur?
A) Q - Т intervalının bir qədər qısalması

B) RS - Т seqmentinin izoxətdən aşağı yerini dəyişməsiylə mənfi Т dişinin təknəyəbənzər (ləyənəbənzər) olması

C) RS - Т seqmentinin izoxətdən aşağı yerini dəyişməsiylə hamar Т dişinin olması

D) RS - Т seqmentinin izoxətdən aşağı yerini dəyişməsiylə iki fazalı (–+) Т dişinin yaranması

E) U dişinin nəzərə çarpan üzə çıxması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 149

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:15


438) Əgər ürək qlikozidləri ilə müalicədə xəstədə mədəcik aritmiyaları (mədəcik ekstrasistoliyası, eynı zamanda bigeminiya, trigeminiya tipli; mədəcik taxikardiyası) baş verərsə, onda aşağıdakılardan hansı preparat və hansı dozada daha effektiv təsir göstərər?
A) Sotalol - daxilə 80 mq sutkada 2 dəfə

B) Lidokain - v/d bolusla (100 mq) hər 3 - 5 dəqiqədən bir, aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonradan 1 - 2 mq/dəq sürətlə v/d damcı ilə

C) Xinidin – v/d bolusla (100 mq) hər 5 - 10 dəq bir aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonradan 5 mq/dəq sürətlə v/d damcı ilə

D) Difenin – v/d şırnaqla yavaş - yavaş 100 mq dozada hər 10 dəqiqədən bir aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonradan daxilə saxlayıcı sutkalıq dozada (400 - 600mq)

E) Metoprolol suksinat - 5 mq iki dəqiqəlik fasilə ilə bolusla 3 v/d inyeksiya (cəmi 15 mq)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 151

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:15


439) Əgər ürək qlikozidləri ilə müalicədə xəstədə mədəciküstü ekstrasistoliya və ya supraventrikulyar paroksizmal taxikardiya yaranarsa, onda ilk növbədə aşağıdakılardan hansı preparat və hansı dozada işlədilməlidir?
A) Anaprilin - yavaş - yavaş şırnaqla v/d 1, 0 - 5, 0 mq (1 - 5 ml 10% məhlulu) və ya 10 - 20 mq sutkada 4 dəfə

B) Difenin - v/d şırnaqla yavaş - yavaş 100 mq dozada hər 10 dəqiqədən bir aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonradan daxilə saxlayıcı sutkalıq dozada (400 - 600mq)

C) Novokainamid – v/d dəqiqədə 20 - 50 mq sürətlə aritmiya aradan qaldırılana qədər və ya 1000 mq dozaya çatana qədər (maksimal 17 mq/kq qədər)

D) Мaqnezium sulfat – v/d bolusla 8 - 10 ml hər 1 - 3 dəqiqədən bir aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonradan 10 mq/dəq sürətlə v/d damcı ilə

E) Lidokain - v/d bolusla (100 mq) hər 3 - 5 dəqiqədən bir, aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonradan 1 - 2 mq/dəq sürətlə v/d damcı ilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 151

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:15


440) Ürək qlikozidləri ilə müalicə nəticəsində meydana çıxmış atrioventrikulyar keçiricilik pozğunluğu ilə yaranmış aritmiyaları yox etməkdədən ötəri aşagıdakilardan hansı preparat və hansı dozada ilk növbədə istifadə olunmalıdır?
A) Amiodaron – v/d 6 - 8 ml 5% məhlulu (300 - 400 mq) 3 - 5 dəq. ərzində aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonra v/d 6 ml 5% məhlulu (300 mq) + 300 ml 5% qlükoza məhlulu 30 dam/dəq. sürətlə gündə 2 - 3 dəfə

B) Obzidan - v/d yavaş - yavaş şırnaqla 1, 0 - 5, 0 mq (1 - 5 ml 10% məhlulu) və ya 10 - 20 mq sutkada 4 dəfə

C) Difenin - v/d şırnaqla yavaş - yavaş 100 mq dozada hər 10 dəqiqədən bir aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonradan daxilə saxlayıcı sutkalıq dozada (400 - 600mq)

D) Lidokain - v/d bolusla (100 mq) hər 3 - 5 dəqiqədən bir, aritmiya aradan qaldırılana qədər, sonradan 1 - 2 mq/dəq sürətlə v/d damcı ilə

E) Atropin sulfat – ümumi doza 0, 4 mq/kq bədən kütləsinə müvafiq olaraq, 0, 5 - 1, 0 mq təkrarlamaqla və ya klinik simptomlar aradan götürülənə qədər
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 151

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:15


441) Hipokaliyemiya əlamətləri olan kəskin qlikozid intoksikasiyasının müalicəsində hansı preparat və hansı dozada seçim preparatı hesab olunur?
A) Qlükoza - v/d 200 - 400 ml 5% məhlulu + laziks 2 - 4 ml damcı ilə

B) Natrium bikarbonat - v/d 4% məhlulu - 200 ml yavaş - yavaş

C) Kalium xlorid –v/d 200 ml 2% məhlulu + 200 ml 5% qlükoza + 1 - 4 Vah. insulin damcı ilə (və ya 10% Kalium xlorid daxilə gündə 1 xörək qaşıgı 3 - 4 dəfə)

D) Kalsium xlorid –v/d 20 - 30 ml 10% məhlulu + 200 ml 5% qlükoza + 6 - 8 Vah. insulin damcı ilə

E) Spironolakton 100 mq - gündə 3 - 4 dəfə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 151

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:16


442) Qlikozid intoksikasiyasında əmələ qəlmiş II dərəcəli atrioventrikulyar blokadaların müalicəsində hansı qrup preparat əks göstərişdir (III dərəcəli AV - blokada riski əmələ gələ bildiyindən)?
A) Diuretiklər

B) Kalsium preparatları

C) Angiotenzin - çevirici fermentin inhibitorları

D) Kalium preparatları

E) Kalsium antaqonistləri
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 151

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:16


443) Hansı klinik əlamət β - adrenoblokatorların əhəmiyyətli effekti hesab olunmur?
A) mənfi xronotrop

B) mənfi dromotrop

C) simpatik - adrenal sistemin aktivliyinin zəifləməsi

D) mənfi inotrop

E) qanda α - xolesterinin səviyyəsinin aşağı düşməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:16


444) β - adrenoblokatorlardan istifadə zamanı klinik əhəmiyyətli hesab olunmayan effekt hansıdır?
A) müsbət xronotrop

B) antiişemik

C) hipotenziv

D) fibrilyasiyanın yaranma həddinin artması

E) antiaritmik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:16


445) Aşağıdakilardan hansı β - adrenoblokartorların xüsusiyyətinə aid deyil?
A) β - adrenoblokator təsirin davamlı olması

B) Daxili simpatomimetik aktivlik

C) Əlavə vazodilatator xüsusiyyətin mövcudluğu

D) β1 - kardioselektivlik

E) Simpatik - adrenal və renin - angiotenzin - aldosteron sistemlərinin aktivliyinin artması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:16


446) Β1 - каrdioselektivlik dedikdə, adrenoreseptora hansı təsir nəzərdə tutulur?
A) α1 - ə təsir etmədən, β2 - in seçici blokadası

B) β2 - ə təsir etmədən, β1 - in seçici blokadası

C) β1 və β2 - nin seçici blokadaları

D) β1 - ə təsir etmədən, α2 - in seçici blokadası

E) β1 - ə təsir etmədən, β2 - in seçici blokadası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:17


447) Qeyri - selektiv β - adrenoblokatorlar dedikdə, hansı reseptorlar adrenalinin və noradrenalinin təsirinə maneçilik törədirlər?
A) β1, β2, və α2

B) β2


C) β1 və α1

D) β1


E) β1 və β2
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:17


448) β - adrenoreseptorların hər ikisinin (β1 və β2) blokadasında β2 - adrenoreseptorların əvvəllər normal fəaliyyət göstərdiyi və sonradan itirdiyi vacib farmakodinamik xüsusiyyətə hansı aid deyil?
A) skelet əzələlərində qlikogenolizin zəifləməsi

B) qaraciyərdə qlikogenolizin aktivləşməsi

C) arteriol və venaların genişlənməsi

D) uşaqlıq tonusunun zəifləməsi

E) bronxların genişlənməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:17


449) β1 и β2 adrenoreseptorların hər ikisinin blokadasında β2 - adrenoreseptorların normal fəaliyyətində malik olduğu və sonradan itiridiyi farmakodinamik xüsusiyyətə hansı effekt aiddir?
A) insulin sekresiyasının stimulyasiyası

B) doğuşun vaxtından əvvəl baş verməsi

C) bronxların daralması

D) əzələlərin yığılma gücünün zəifləməsi

E) arterial təzyiqin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:17


450) Qeyri - selektiv β - adrenoreseptorlarla müalicədə hansı arzu olunmaz əlavə effektlər meydana çıxmır?
A) Tez yorulma

B) Reyno sindromu

C) Bronxospazm

D) Periferik qan dövranının yaxşılaşması

E) Koronarospazm
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:17


451) Qeyri - selektiv β - adrenoblokatorların istifadəsində xoşaqəlməz reaksiyalar hansı səbəbdən meydana çıxır?
A) α2 - adrenoreseptorların blokadasında, və eyni zamanda β1 - adrenoreseptorların effektinin nisbi üstünlüyündə

B) β2 - adrenoreseptorların blokadasında, və eyni zamanda α - adrenoreseptorların effektinin nisbi üstünlüyündə

C) β1 - adrenoreseptorların blokadasında, və eyni zamanda α1, α2 - adrenoreseptorların effektlərinin nisbi üstünlüyündə

D) α1 və α2 - adrenoreseptorların blokadaları nəticəsində

E) α1 - adrenoreseptorların blokadasında, və eyni zamanda β2 - adrenoreseptorların effektinin nisbi üstünlüyündə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:17


452) Hansı xəstələrdə kardioselektiv β1 - adrenoblokatorlardan istifadə etmək olmaz?
A) ikinci dərəcəli atrioventrikulyar blokadası olanlarda

B) yanaşı gedən ağciyərlərin obstruktiv xəstəliklərində

C) hamiləlik zamanı

D) periferik qan dövranı pozğunluqlarında

E) yanaşı gedən şəkərli diabetdə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:17


453) Kardioselektiv β1 - adrenoblokatorların təsiri qeyri - selektivlərdən necə fərqlənir?
A) skelet əzələlərin damarlarını daraltmırlar

B) bronxial astmada istifadəsi əks göstəriş deyil

C) yorğunluğa səbəb olmurlar

D) bütün əzələlərin tonusunu artırırlar

E) koronarospazma səbəb olurlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:18


454) Daxili simpatomimetik aktivliyi olan β - adrenoblokatorların istifadəsi zamanı nə baş verir?
A) sakitlikdə ürək vurğularının sayının kəskin azalmasını törətmirlər

B) hətta sakitlikdə belə miokardın yığılmasının zəifləməsinə səbəb olurlar

C) koronarospazma səbəb olurlar

D) emosional qərqinlikdə mənfi inotrop effekt meydana çıxmır

E) sakitlikdə mənfi xronotrop effekt meydana çıxmır
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:18


455) Xroniki ürək çatışmazlığında karvedilolun başlanğıc sutkalıq dozasını (mq) göstərin?
A) 25, 0

B) 3, 125

C) 6, 25

D) 1, 25


E) 12, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:18


456) Xroniki ürək çatışmazlığında karvedilolun optimal sutkalıq terapevtik dozasını (mq) göstərin?
A) 50, 0

B) 150, 0

C) 25, 0

D) 100, 0

E) 12, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:18


457) Xroniki ürək çatışmazlığında bisoprololun başlanğıc sutkalıq dozasını (mq) göstərin?
A) 25, 0

B) 1, 25


C) 12, 5

D) 50, 0


E) 2, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:18


458) Xroniki ürək çatışmazlığında bisoprololun optimal sutkalıq terapevtik dozasını (mq) göstərin?
A) 20, 0

B) 5, 0


C) 50, 0

D) 25, 0


E) 10, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:18


459) Xroniki ürək çatışmazlığında metoprololun başlanğıc sutkalıq dozasını (mq) göstərin?
A) 50, 0

B) 12, 5


C) 6, 25

D) 75, 0


E) 25, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:19Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə