Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Xroniki ürək çatışmazlığında metoprololun optimal sutkalıq terapevtik dozasını (mq) göstərin?Yüklə 2,92 Mb.
səhifə12/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

460) Xroniki ürək çatışmazlığında metoprololun optimal sutkalıq terapevtik dozasını (mq) göstərin?
A) 250, 0

B) 200 , 0

C) 100, 0

D) 50, 0


E) 150, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:19


461) Diastolik xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrin uzunmüddətli müalicəsində əsas prinsipə aid olmayan xususiyyət hansıdır?
A) kicik qan dövranında durğunluq əlamətlərini azaltmaq

B) ürək vurğularının azaldılması

C) ürək qlikozidlərinin yüksək dozada istifadəsi

D) sinus ritminin bərpası

E) mədəciküstü taxiaritmiyalı xəstələrdə yararlı qulaqcıq sistolasının bərpa olunması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 171

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:19


462) Xroniki ürək çatışmazlıgının diastolik növündə xəstələrin uzunmüddətli müalicəsində əsas prinsipə aşagıdakilardan hansı aid deyil?
A) mədəciklərin hipertrofiyasını geri döndərən kalsium antaqonistlərindən istifadə

B) ürəyin yığılma qüvvəsini artıran ürək qlikozidlərindən istifadə

C) mədəciklərin hipertrofiyasını geri döndərən β - adrenoblokatorlardan istifadə

D) kardiofibrozun formalaşmasını ləngidən angiotenzin - çevirici - fermentin inhibitorundan istifadə

E) ürəyin işemik xəstəliyi olanlarda antiişemik təsirə malik nitratlardan istifadə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 171

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:19


463) Ürək əzələsinin aktiv diastolik boşalma prosesinə müsbət təsir etməyən, kardiofibrozun formalaşmasını zəiflətməyən və mədəciklərin hipertrofiyasını geri döndərməyə malik olmayan dərman vasitəsi hansıdır?
A) Zəif kalsium kanallarının blokatorları

B) Angiotenzin çevirici fermentin inhibitorları

C) Angiotenzin II reseptorlarının antaqonistləri

D) Diuretiklər

E) β - adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 171

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:20


464) Hansı dərman vasitəsinin uzunmüddətli istifadəsi ürək əzələsinin aktiv diastolik boşalma prosesinə müsbət təsir edir, kardiofibrozun formalaşmasını zəiflədir və mədəciklərin hipertrofiyasının inkişafını geri döndərir?
A) etakrin turşusu

B) koraksan

C) spironolakton

D) diqoksin

E) izoket
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 171

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:20


465) II sinif antiaritmik preparatlar - β - adrenergik reseptorların blokatorları hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər? (HP - hərəkət potenisialı)
A) QRS kompleksinin davam müddətinin artmasına aparan sürətli natrium kanallarını blokada etmək

B) Hiss - Purkinye sistemi miokardında əsasən başlanğıc depolyarizasiya hüceyrələrinə təsir göstərmək

C) Xüsusilə katexolaminlərin ürəyə aritmoqen təsirini aradan qaldırmaq

D) Repolyarizasiya prosesinin zəifləməsilə müşayiət olunan çıxan kalium nöqtələrinin qarşısını almaq

E) "Sürətli" cavab verən toxumalarda 0 HP dövrünü birdən nəzərə çarpan zəiflətmək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 268

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:22


466) Iа sinif antiaritmik dərmanların istifadəsi zamanı hansı əlavə effekt və fəsadlaşmalar baş vermir?
A) əsmə, dizartriya, klonik - tonik qıcolmalar

B) arterial hipotenziya, sol mədəciyin atım fraksiyasının aşağı düşməsi

C) sinus düyününün zəifliyi sindromu, distal tip atrioventrikulyar blokada

D) mədəciklərin fibrillyasiyası, qəfləti ürək ölümü

E) “piruet” tipli mədəcik taxikardiyası, Hiss dəstəsi ayaqcıqlarının blokadası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 265

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:23


467) Lənq kalsium kanalları blokatorlarından istifadə zamanı hansı xoşagəlməz reaksiyalar olmur?
A) atrioventrikulyar blokada

B) arterial hipertenziya

C) ürək çatışmazlığı əlamətlərinin dərinləşməsi

D) sinus düyününün zəifliyi sindromu

E) sinoatrial blokada
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. стр. 273

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:23


468) Verapamil və diltiazemin təyini hansı pozğunluqda əks göstəriş deyil?
A) sinus düyününün zəifliyi sindromunda

B) mədəciküstü paroksizmal taxiaritmiyalarda

C) nəzərə çarpan bradikardiyalarda

D) sistolik arterial təzyiq 100 mm c. süt. - dan aşağı olduqda

E) ağır xroniki ürək çatışmazlığında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 273

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:24


469) Qulaqcıq səyriməsi paroksizmlərinin müalicəsində effektiv hesab olunmayan antiaritmik preparat hansıdır?
A) amiodaron

B) propafenon

C) sotalol

D) maqnezium sulfat

E) anaprilin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 276

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:24


470) Atrioventrikulyar resiprok paroksizmal taxikardiyasında seçim preparatlar hansılardır?
A) sotalol, propafenon

B) amiodaron (kordaron), maqnezium sulfat

C) adenozin (ATF), verapamil

D) etasizin, allapinin

E) novokainamid, dizopiramid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 278

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:24


Ürəyin işemik xəstəliyi
471) Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə baş verən stenokardiyanın nəticəsi ola bilər?

A) miokard infarktının inkişafı

B) klinik sağalma

C) sabit stenokardiyaya keçid

D) qəfləti ölüm

E) qəfləti ölüm, klinik sağalma, miokard infarktının inkişafı, sabit stenokardiyaya keçid


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
472) Miokardın keçici transmural işemiyası üçün hansı səciyyəvidir?

A) Patoloji Q dişciyi

B) ST seqmentinin depressiyası

C) T dişciyinin simmetrik mənfi olması, ST seqmentinin qalxması, patoloji Q dişciyi

D) T dişciyinin simmetrik mənfi olması

E) ST seqmentinin qalxması


Ədəbiyyat: Орлов. В. Н. Руководство по электрокардиографии. -5-е. стер. изд. - М. : «Медицинское информационное агентство», 2006
473) Vazospastik stenokardiyası olan xəstələrdə daha çox effektiv olan preparat hansıdır?

A) beta-blokatorlar

B) sinus düyünün blokatoru

C) nitratlar

D) diuretiklər

E) kalsium antaqonistləri


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
474) Yanaşı gedən arterial hipertenziya ilə birlikdə ÜİX olan xəstələrdə daha çox hansı preparata üstünlük vermək lazımdır?

A) beta-blokatorlar

B) kalsium antaqonistləri

C) kalium kanalların aktivatorları

D) sinus düyünün blokatoru

E) nitratlar


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
475) Hansı preparat kalsium antaqonistlərinə aiddir?

A) dipiridamol

B) enalapril

C) diltiazem

D) nebivolol

E) metoprolol


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
476) Sistematik qəbul nəticəsində hansı preparata qarşı tolerantlıq (həssaslığın azalması) inkişaf edə bilər?

A) beta-blokatorlara

B) AÇF inhibitorlarına

C) nitratlara

D) Angiotenzin II reseptorlarının blokatorlarına

E) kalsium antaqonistlərinə


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
477) Nitratlara qarşı tolerantlıq inkişaf edərsə, lazımı effekti almaq üçün müalicəni hansı müddətə kəsmək lazımdır?

A) 3 aya


B) 6 aya

C) 2-3 həftəyə

D) bir neçə günlüyə

E) terapevtik "pəncərə" yaratmaq


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
478) Hansı qrup dərman preparatlarının qəbulu başağrısını törədə bilər?

A) dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri

B) beta-blokatorlar

C) nitratlar

D) AÇF inhibitorları

E) nitratlar və dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
479) Hansı qrup dərman preparatlarının qəbulu topuqların ödemi kimi əlavə təsir törədə bilər?

A) dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri

B) AÇF inhibitorları

C) beta-blokatorlar

D) nitratlar

E) angiotenzin II reseptorlarının blokatorları


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
480) Hansı qrup dərman preparatları lipoproteid mübadiləsinə mənfi təsir göstərir?

A) nitratlar

B) dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri

C) angiotenzin II reseptorlarının blokatorları

D) beta-blokatorlar

E) AÇF inhibitorları


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
481) AV keçiriciliyi ləngidən antianginal dərman preparatlarının qrupu hansıdır?

A) angiotenzin II reseptorlarının blokatorları

B) beta-blokatorlar

C) dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri

D) nitratlar

E) AÇF inhibitorları


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
482) İdiopatik subaortal stenozu olan sabit stenokardiyalı xəstələrdə antianginal dərmanlardan hansı əks göstərişdir?

A) Diuretiklər

B) Nitratlar

C) Antikoaqulyantlar

D) Fenilakilamin qrupuna mənsub kalsium antaqonistləri

E) β-blokatorlar


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
483) IV FS sabit stenokardiyanın əlamətləri hansılardır?

A) spontan stenokardiya tutmasının baş verməsi

B) nitroqliserinin təsirinin olmaması

C) çox böyük fiziki yükdən sonra ağrıların başlanması

D) 1 mərtəbədən çox məsafə qət etdikdə ağrıların başlanması

E) hər hansı fiziki yükdən sonra ürək nahiyəsində ağrıların başlanması


Ədəbiyyat: Кардиология : национальное руководство / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова. - М. : ГЕОТАР - Медиа, 2007
484) Proqressivləşən (qeyri-sabit) stenokardiyası olan xəstələrdə aşağıdakı əlamətlərdən hansı qeyd edilir?

A) nitroqliserinin təsirinin azalması

B) tutmaların yüngül fiziki yükdən sonra əmələ gəlməsi

C) sakit halda stenokardiya tutmasının əmələ gəlməsi

D) stenokardiya tutmalarının müddətinin uzanması

E) tutmaların yüngül fiziki yükdən sonra əmələ gəlməsi, sakit halda stenokardiya tutmasının əmələ gəlməsi, stenokardiya tutmalarının müddətinin uzanması, nitroqliserinin təsirinin azalması


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
485) ÜİX ilə yanaşı bradikardiyası olan xəstələrə hansı preparatdan istifadə məqsədəuyğundur?

A) beta-blokatorlar

B) qlikozidlər

C) fenilalkilamin qrupundan olan kalsium antaqonistləri

D) benzotiazepin qrupundan olan kalsium antaqonistləri

E) dihidropiridin qrupundan olan kalsium antaqonistləri


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с
486) Miokard infarktı keçirmiş ÜİX olan xəstələrdə ürək çatmamazlığının inkişafına aşağıdakılardan hansı səbəb ola bilər?

A) atım fraksiyasının azalması

B) sol mədəciyin anevrizmasının formalaşması

C) papilyar əzələlərinin disfunksiyası nəticəsində mitral çatmamazlığın inkişafı

D) keçirilmiş infarkt sahəsinin böyük olması

E) sol mədəciyin anevrizmasının formalaşması, papilyar əzələlərinin disfunksiyası nəticəsində mitral çatmamazlığın inkişafı, keçirilmiş infarkt sahəsinin böyük olması, atım fraksiyasının azalması


Ədəbiyyat: Кардиология : национальное руководство / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова. - М. : ГЕОТАР - Медиа, 2007
487) Hansı hallarda ambulator EKQ monitorlamanın aparılması vacibdir?

A) miokard infarktına şübhə

B) aritmiya, vazospastik stenokardiya və normal fiziki yük sınağından sonra stenokardiyaya şübhə

C) aritmiyaya şübhə

D) normal fiziki yük sınağından sonra stenokardiyaya şübhə

E) vazospastik stenokardiyaya şübhə


Ədəbiyyat: Кардиология : национальное руководство / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова. - М. : ГЕОТАР - Медиа, 2007
488) Avropa Kardioloqlar Cəmiyyətinin tövsiyyəsinə əsasən statin müalicəsi sabit stenokardiyalı xəstələrdə aterosklerotik ürək-damar xəstəlikləri riskini nə qədər azaldır?

A) 40%


B) 10%

C) 5%


D) 30%

E) 20%
Ədəbiyyat: Метелица В. И. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств » 2005 - 1528 с


489) Aşağıdakılardan hansı “ Prinsmetal stenokardiyası ” - vazospastik stenokardiyaya aid deyildir?

A) Kalsium antaqonistlərinin dihidropiridin qrupuna aid dərmanlar ağrını götürür

B) ST seqmentinin qalxması yalnız ağrı zamanı müşahidə olunur

C) Adətən sakitlik vaxtı, əsasən yuxuda baş verir

D) Fiziki gərginliklə əlaqədardır

E) Nitratların təsirindən çox hallarda ağrı keçmir


Ədəbiyyat: Шлант Р. К. , Александер Р. В. Клиническая кардиология. Пер. с англ. - М. ; СПб. : «Издательство БИНОМ» - «Невский диалект», 1998. - 576 с. , ил
490) Normada sol mədəcik miokardının qalınlığı nə qədərdir?
A) 4-5 mm

B) 5-6 mm

C) 6-7 mm

D) 7-8 mm

E) 8-9 mm
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 13
491) Aşağıdakılardan hansı ürəyin funksiyasına aid deyildir?
A) avtomatizm

B) inteqrativ-koоrdinasion

C) yığılma

D) keçiricilik

E) oyanma
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 15
492) Miokardın inotrop (yığılma) vəziyyətinin müəyyən olunmasında hansı faktor vacib sayılmır?

1. ümumi damar müqavimətinin ölcüsü

2. ağciyər damar müqavimətinin ölcüsü

3. aorta və ağ ciyər arteriyasında qan təzyiqinin həddi

4. miokardın yığılmasını zəiflədən patoloji hallar

5. miokardın fəaliyyətdə olan kütləsi
A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
493) Müsbət xronotrop effect ürəyə necə təsir edir?
A) ürək əzələsinin oyanması və ürək vurğularının sayı artır

B) ürək əzələsinin oyanması artır

C) qulaqcıq və mədəcik yığılmalarının qüvvəsi və sürəti artır

D) miokardın yığılma qabiliyyəti yüksəlir, ürək vurğularının sayı artır

E) atrioventrikulyar düyündə elektrik impulslarının keçiriciliyi artır
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 40
494) Hansı faktorlar endoteldən aslı vazadilatasion faktor olub damar tonusuna və trombositlərin aqreqasiyasına təsir edirlər?

1. Boşaldıcı endothelial faktorlar (azot oksidi, NO)

2. Prostasiklin PGI2

3. Endotelial hiperpolyarizəedici faktorlar (EHPF)

4. Endotelin -1 (ЕТ1)

5. Toxuma angiotenzini II (АII)
A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 5

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр 47-50
495) Əsas endoteldən aslı vazokonstriktor damar tonusunu, trombositlərin aqreqasiyasını və qanın laxtalanmasını artıran maddələrə nə aiddir?

1. Endotelin-1 (ЕТ1)

2. Toxuma angiotenzini II (АII)

3. Tromboksan А2, prostoqlandin PGH2

4. Boşaldıcı endotelial faktorlar (azot oksidi, NO)

5. Prostasiklin PGI2
A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,49
496) Əsas risk faktrorları olan hiperlipidemiya, arterial hipertoniya və tütün çəkmək ayrılıqda hər biri ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə ölümü neçə dəfə artırır?
A) 5

B) 6


C) 4

D) 3


E) 2
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 353
497) Əsas risk faktrorları olan hiperlipidemiya, arterial hipertoniya, tütün çəkmək birliyi ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə ölümü neçə dəfə artırır?
A) 2

B) 4


C) 3

D) 5


E) 6
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 353
498) Aterosklerotik kardiosklerozlu xəstələrdə əsas risk faktorlarının təsirinin azalması və ya tam aradan qaldırılmasına yönəldilmiş aktiv tədbirlər, qanuna uyğun olaraq əsasən hansı xəstəliklərin tezliyinin azalmasıyla müşayiət olunmur?
A) kəskin koronar sindromunun

B) vazospastik stenokardiyanın

C) miokard infarktının

D) qəfləti ürək ölümünün

E) beyin insultunun
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 353
499) Ürəyin işemik xəstəliyinin xüsusi forması olan mikrovaskulyar stenokardiyanın (“Х-sindromu”) meydana gəlməsinin əsasında duran disfunksiya nə ilə xarakterizə olunmur?
A) Iri (epikardial) koronar arteriyalarda tipik aterosklerotik dəyişikliklərin olması ilə

B) Distal yerləşmiş koronar arteriyalarda nəzərəçarpan morfoloji pozğunluğun olması ilə

C) Proksimal yerləşmiş koronar arteriyalarda nəzərə çarpan funksional və morfoloji pozğunluğun mövcud olmaması ilə

D) Distal yerləşmiş koronar arteriyalarda nəzərəçarpan funksional pozğunluğun olması ilə

E) Sol koronar arteriyanın əsas şaxəsində aterosklerotik dəyişikliklərin olmaması ilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 380
500) Ürəyin xroniki işemik xəstəliyinin uzun müddətli “ləng” kalsium kanalları blokatorları - benzotiazepin törəmələri ilə müalicəsi hansı hallarda məsləhət deyil?
A) Hiperlipidemiya və ya şəkərli diabet, həmçinin aşağı ətraf damarlarının obliterə olunmuş aterosklerozu ilə müştərək olan gərginlik stenokardiyasında

B) Əsasən simpatik-adrenal sistemin hiperaktivasiyası fonunda sinus taxikardiyasına meyillik olan gərginlik stenokardiyası və arterial hipertenziyada

C) Qoca və ahıl yaşlı gərginlik stenokardiyası olan şəxslərdə (kliniki vəziyyətlərdən asılı olaraq) və Prinsmetal vazospastik stenokardiyasında

D) Gərginlik stenokardiyası və arterial hipotenziya ilə xroniki ürək catışmazlığının IIB-III mərhələsinin müştərək olmasında

E) Sinus bradikardiyası, sinus düyününün zəifliyi sindromu (SDZS), I dərəcəli atrioventrikulyar (AV) blokada gərginlik stenokardiyası ilə müştərək olduqda və zəif ürək catışmazlığının əlamətlərində
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 445
501) Ürəyin işemik xəstəliyində ürək əzələsinin hansı funksiyasının pozğunluğu ən erkən hesab olunmur və onun yaranma səbəbinə aid deyil?
A) Diastolik disfunksiya hesabına sol mədəcik miokardının kompesator hipertrofiyası

B) Diastolik disfunksiya hesabına aktiv diastolik boşalma prosesinin əhəmiyyətli zəifləməsi

C) Diastolik disfunksiya hesabına ürək əzələsinin rigidliyinin artması, aterosklerotik və postinfarkt kardiosklerozun mövcudluğu

D) Sistolo - diastolik disfunksiya hesabına ürək əzələsinin rigidliyinin zəifləməsi və sol mədəcik miokardının kompesator hipertrofiyası və dilatasiyası

E) Diastolik disfunksiya hesabına Са2+-ın sarkoplazmatik retikuluma və hüceyrəarası mühitə geri qayıtmasının pozulması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. , 384
502) Ürəyin işemik xəstəliyində sol mədəciyin sistolik disfunksiyası hansı halda inkişaf etmir?
A) Miokardın işemiyası hesabına ürək əzələsinin rigidliyinin artmasında

B) Са2+-in yığılma qabiliyyətli zülallara daşınmasının pozulmasında

C) Makroergik birləşmə ehtiyatının tükənməsi və ion nasosunun zədələnməsində

D) Makroergik birləşmələrin nəzərə çarpan defisitində

E) Aktın - miozinin qarşılıqlı təsirinin pozulmasında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. , 384
503) Hal hazırda praktikada istifadə olunan ürəyin işemik xəstəliyinin təsnifatına hansı klinik forma daxil deyil?
A) Stenokardiya

B) Mikrovaskulyar stenokardiya (“Х sindromu”)

C) Miokardın ağrısız işemiyası

D) Qəfləti ürək ölümü (ürəyin ilkin dayanması)

E) Aterosklerotik kardioskleroz
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. , 384
Kəskin koronar sindrom
504) Hansı EKQ göstəriciləri olduqda kəskin koronar sindromlu xəstələrdə trombolitik terapiya göstərişdir?

A) ST seqmetinin qalxması

B) EKQ -də qeyri-spesifik dəyişikliklərin olmağı

C) normal EKQ

D) ST seqmentinin depressiyası və/və ya mənfi T dişcikləri

E) Hiss dəstəsi sol ayaqcığının yeni əmələ gələn blokadası


Ədəbiyyat: Метелица В. И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд. , перераб. И доп. - М. : Издательство БИНОМ - СПб. : Невский диалект, 2002. - 926с

Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə