Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?Yüklə 2,92 Mb.
səhifə17/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

717) Sakit halda çəkilmiş EKQ-nin hansı nəticələri xroniki ürək çatışmazlığının əmələ gəlməsinin miokardın infarktından sonrakı kardioskleroz və ürəyin nasos funksiyasının zəifləməsi hesabına yaranmasını göstərir?
A) Sağ mədəciyin hipertrofiyası

B) Sinus taxikardiyası

C) Sol mədəciyin hipertrofiyası

D) Keçirilmiş miokard infarktın EKQ əlamətləri (patoloji Q dişi)

E) Taxiaritmiyalar, bradiaritmiyalar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
718) Əgər xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə ürəyin yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi fonunda simpatik - adrenal sistemin aktivliyinin artması baş verirsə, onda sakit halda çəkilmiş EKQ - də nə görünər?
A) Keçirilmiş miokard infarktın EKQ əlamətləri (patoloji Q dişi)

B) Sol qulaqcığın hipertrofiyası əlamətləri

C) Sinus taxikardiyası

D) Səyrici aritmiya

E) Sağ mədəcik dilatasiyası əlamətləri
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
719) Sakit halda EKQ-nın hansı nəticələri xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə xəstənin vəziyyətinin ağırlaşmasının mümkün səbəbini təsdiq edir?
A) Hiss dəstəsinin sağ ayağcığının blokadası

B) Nəzərə çarpan sinus taxikardiyası

C) Taxiaritmiyalar, bradiaritmiyalar

D) Sol mədəciyin hipertrofiyası sistolik yüklənməsilə

E) Sağ mədəciyin hipertrofiyasının əlamətləri
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
720) Hansı xəstəliklər və pozğunluqlarda (xroniki ürək çatışmazlığlı xəstələrdə) sakit halda çəkilmiş EKQ-də sol mədəciyin hipertrofiyasının əlamətləri qeyd olunmur?
A) Sol qulaqcıq - mədəcik dəliyinin stenozunda

B) Arterial hipertenziyada

C) Sol mədəciyin diastolik disfunksiyasında

D) Ürəyin işemik xəstəliyində

E) Aortal qapağın qüsurlarında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
721) Sakit halda EKQ-ın hansı nəticəsi sübut edir ki, xroniki ürək çatışmazlığının mümkün səbəbi ağ ciyərlərin obstruktiv xəstəlikləridir və eyni zamanda bu ağciyər arterial hipertenziyasının əlamətidir?
A) Sol mədəciyin hipertrofiyası

B) Sinus aritmiyası

C) Aparıcı qulagcıq ritminin miqrasiyası

D) Hiss dəstəsinin sol ayagçığının tam blokadası

E) Sağ mədəciyin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
722) Döş qəfəsi orqanlarının hansı rentqenoqrafik nəticələri xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə kicik qan dövranı hemodinamik pozğunluqlarının ağırlıq dərəcəsini təsdiq etmir? (AH - arterial hipertenziya)
A) Ağ ciyərlərdə venoz durğunluq və arteriolyar ağ ciyər AH əlamətləri

B) Kardiomeqaliya

C) Ürək belinin hamarlaşması

D) Aortanın genişlənməsi və kalsinozu

E) Hidrotoraks
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
723) Exokardioqrafiyanın hansı nəticəsi (qan axınının dopler müayinəsi ilə) xroniki ürək çatışmazlığının mümkün səbəbi olan ürəyin işemik xəstəliyini təsdiq edir?
A) Mədəciklərarası cəpərin hipertrofiyası

B) Perikard boşluğuna mayenin yığılması

C) Sol mədəciyin asimmetrik hipertrofiyasının əlamətləri

D) Sol mədəciyin hipertrofiyasız dilatasiyası əlamətləri

E) Sol mədəciyin yığılma funksiyasının lokal pozğunluqları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
724) Exokardioqrafiyanın hansı nəticələrı (qan axınının dopler müayinəsi ilə) xroniki ürək çatışmazlığının mümkün səbəbi olan ekssudativ perikarditi təsdiq edir?
A) Mədəciklərin dissinxroniyası

B) Sol mədəciyin çıxış yolunun obstruksiyası

C) Mitral qapağın ön sistolik hərəkəti

D) Qulaqcıqlararası cəpərin lipomatoz hipertrofiyası

E) Perikard boşluğuna mayenin yığılması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
725) Exokardioqrafiyanın hansı nəticələri (qan axınının dopler müayinəsi ilə) ürəyin xroniki işemik xəstəlikləri olan xəstələrdə xroniki ürək çatışmazlığının mümkün səbəbi olan ekssudativ perikarditi təsdiq edir?
A) Sol mədəciyin yığılma funksiyasının lokal pozğunluqları (asinergiyalar)

B) Perikard təbəqələrin bitişməsi, qalınlaşması və digər göstəricilər

C) Sağ mədəciyin hipertrofiyasının əlamətləri

D) Mədəciklərarası cəpərin asimmetrik hipertrofiyası

E) Sol mədəciyin hipertrofiyası və dilatasiyası əlamətləri
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
726) Exokardioqrafiyanın hansı nəticəsi (qan axınının dopler müayinəsi ilə) ürəyin xroniki işemik xəstəlikləri olan xəstələrdə xroniki ürək çatışmazlığının mümkün səbəbi olan arterial hipertoniya xəstəliyini təsdiq edir?
A) Sol mədəciyin lateral və ön şöbələrinin hipokineziyası

B) Mədəcikarası çəpərin yalnız bazal şöbəsinin hipertrofiyası

C) Sol mədəciyin kütləsinin artması

D) Sağ mədəciyin asimmetrik hipertrofiyasının əlamətləri

E) Sol mədəciyin dilatasiyasının əlamətləri
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
727) Exokardioqrafiyanın hansı nəticəsi (qan axınının dopler müayinəsi ilə) diastolik xroniki ürək çatışmazlığının mümkün səbəbi olan hipertrofik kardiomiopatiyanı təsdiqləyir?
A) Sol mədəciyin bütün divarlarının bərabər hipertrofiyası

B) Sol mədəciyin dilatasiyası

C) Sol və sağ qulagçığın böyüməsi

D) Sol mədəciyin asimmetrik hipertrofiyasının əlamətləri

E) Sol mədəciyin reqional və ya qlobal yığılma funksiyasının azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
728) Exokardioqrafiyanın hansı nəticəsi (qan axınının dopler müayinəsi ilə) diastolik xroniki ürək çatışmazlığının mümkün səbəbi olan dilatasion kardiomiopatiyanı təsdiqləyir?
A) Sol mədəciyin son - sistolik və son - diastolik həcmlərinin azalması

B) Mitral qapağın ön - sistolik hərəkəti fenomeni

C) Mədəciklərarası çəpərin sol mədəciyin arxa divarına 1, 3/1 münasibətindən çox olması

D) Sol mədəciyin asimmetrik hipertrofiyası əlamətləri

E) Sol mədəciyin hipertrofiyasız dilatasiyası əlamətləri
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
729) Exokardioqrafiyanın hansı nəticəsi (qan axınının dopler müayinəsi ilə) xroniki ürək çatışmazlığının mümkün səbəbi olan mövcud ürək qüsurlarını təsdiq edir?
A) Ağ ciyər və qara ciyər venalarında qan axınının xarakteri

B) Qapaq zədələnmələri

C) Sol mədəciyin asimmetrik hipertrofiyasının əlamətləri

D) Sag mədəciyin aritmoqen kardiomiopatiyası

E) Mədəciklərarası cəpərin və zirvənin lokal hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 93, 94
730) Hansı rentqenolojı qöstəricilər ağ ciyər arteriyasının arterial hipertenziyasının əlamətləri hesab olunmur?
A) Periferik arteriyaların nəzərə çarpan daralması, hansılar ki, kiçilmiş, ”kəsilmış” halda görünür

B) Ağ ciyər arteriyası kötüyünün və iri şaxələrinin genişlənməsi

C) Sag mədəcik ölçülərinin böyüməsi əlamətləri

D) Ağ ciyər arteriyası kötüyünün və iri şaxələrinin daralması

E) Ağ ciyər arteriyası kötüyünün və iri şaxələrinin pulsasiyasının güclənməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 98 - 99
Kardioloji preparatların klinik farmakologiyası
731) Lovastatinin təsir mexanizminə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Bağırsaqlardan xolesterinin sorulmasını azaldır

B) Xolesterinin sintezini inhibə edir

C) Bağırsaqlardan öd turşusunun sorulmasını azaldır

D) Aşağı sıxlıqlı lipoprotein reseptorlarını azaldır

E) Yuxarı sıxlıqlı lipoprotein səviyyəsini artırır


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
732) Xüsusi tədqiqatlara əsasən hiperlipidemiyası olan ÜİX -li şəxslərdə aşağıda göstərilən hansı qrup preparatlarının qəbulu ömrü uzadır?
A) Hormonlar

B) Fibratlar

C) Nikotin turşusu

D) Statinlər

E) Asetil salisil turşusu törəmələri
Ədəbiyyat: Кобалава Ж. Д. // Клиническая фармакология и терапия. 2000
733) Hipertoniya xəstəliyinin birinci mərhələsi üçün hansı əlamətlər səciyyəvi deyil ?

A) Əsasən fəsadlaşmamış hipertonik krizlərin baş verməsi

B) Arterial təzyiq 140/90 mm. c. bərabərdir,və ya çoxdur, zivrə vurğusu və ürəyin sərhədləri dəyişilməyib

C) Ürəyin I tonunun güclənməsi

D) Hiperkinetik sindrom üstünlük təşkil edir, EKQ -də miokardın mülayim hipertrofiyasının əlamətləri qeyd edilir

E) Hədəf orqanların zədələnməsi


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 566-638
734) Ağciyər hipertenziyasının müalicəsində ağciyər damarlarının relaksasiya məqsədi ilə hansı qrup dərmanlardan istifadə etmək lazımdır?

A) diuretiklər

B) nitratlar

C) beta-adrenoblokatorlar

D) Ca-kanallarının antaqonistləri

E) angiotenzinçevirici fermentin inhibitorları


Ədəbiyyat: Е. И. Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармокотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. 2006, том. VI
735) EXOKQ zamanı sol mədəciyin son - diastolik ölcüləri neçədir?

A) 25 - 38 mm

B) 38 - 56mm

C) 34 - 45 mm

D) 34 - 42 mm

E) 23 - 43 mm


Ədəbiyyat: H. Feiqenbaum ”Руководство по эхокардиографии", 5 издание, издательство Вивар, 1999
736) Qeyri selektiv β-adrenoblokatorların təyini üçün mütləkq əks göstəriş hansıdır?

A) Sinus aritmiyası

B) Sinus taxikardiyası

C) Ürək çatışmazlığı

D) Gərginlik stenokardiyası

E) Bronxial astma


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
737) Yüksək dozalarda selektiv β-adrenoblokatorlar necə təsir göstərir?

A) Yalnız β -adrenoreseptorlara təsir edir

B) Hər iki β1 və β2-adrenoreseptorlara təsir edirlər

C) Yalnız β 2-adrenoreseptorlara təsir edir

D) α1-adrenoreseptorlarına təsir edirlər

E) Vazodilatator effektinə malikdirlər


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
738) Qeyri-selektiv β-adrenoblokatorlar necə təsir göstərirlər?

A) β1 –adrenoreseptorları blokada edir, α2-adrenoreseptorları aktivləşdirirlər

B) Hər iki β1 və β2-adrenoreseptorları blokada edirlər

C) α və β adrenoreseptorlara təsir edirlər

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) -adrenoreseptorları blokada edir, β1 –adrenoreseptorları aktivləşdirirlər


Ədəbiyyat: Клиническая фармакология, Д. Р. Лоуренс, П. Н. Бенитт. Под редакцией проф. В. И. Метелицы, Том I и II, Москва «Медицина» 1993
739) Aşağıda sadalanan β-blokatorlardan hansıları selektivdir?

A) Nadolol, propranolol

B) Nebivolol, propranolol, atenolol

C) Esmolol, nadolol

D) Bisoprolol, nebivolol, esmolol

E) Bisoprolol, propranolol, nadolol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
740) Qeyri-selektiv β-adrenoblokatorlar hansılardır?

A) Propranolol, metaprolol, bisoprolol

B) Metaprolol, atenolol, bisoprolol, nadolol

C) Esmolol, metaprolol, nadolol

D) Sotalol, nadolol, propranolol

E) Karvedilol, nadolol, nebivalol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
741) Hansı β-blokatorlar vazodilatasiya effektinə malikdirlər?

A) Karvedilol, nebivalol, bisoprolol

B) Nadolol, propranolol, atenolol

C) Propranolol, metaprolol, atenolol

D) Karvedilol, labetalol, nebivalol

E) Atenolol, nebivalol, metaprolol


Ədəbiyyat: Pациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
742) Qeyri-selektiv ən uzun müddətli təsir göstərən β-blokator hansıdır?

A) Nadolol

B) Nebivolol

C) Propranolol

D) Bisoprolol

E) Metaprolol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
743) Qeyri-selektiv ən qısa təsirli β-blokator hansıdır?

A) Propranolol

B) Karvedilol

C) Bisoprolol

D) Nadolol

E) Betaksolol


Ədəbiyyat: Pациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
744) β-adrenoblokatorların yanaşı təsiri hansılardır?

A) Atma fraksiyasının azalması, bronxodilatasiya

B) Bronxospazm, AV-blokada, Reyno sindromunun kəskinləşməsi

C) AV-blokada, hiperqlikemiya, taxikardiya

D) Qəbizlik, yuxusuzluq, hipertenziya

E) Taxikardiya, QT-uzanma sindromu, bronxospazm


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
745) Kalium saxlayıcı diuretiklərin yanaşı təsirləri hansılardır?

A) Hiperurikemiya, hiperqlikemiya

B) Hipokaliyemiya, hiperurikemiya

C) Ginekomastiya, hiperqlikemiya

D) Ginekomastiya, amenorreya

E) Hiperkaliyemiya, hiponatriyemiya


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
746) Furosemidin istifadəsi hansı hallarda zəruridir?

A) Kəskin ürək çatışmazlığı, xroniki ürək çatışmazlığı, nefrotik sindrom

B) Arterial hipertenziya, qara ciyərin sirrozu

C) Arterial hipertenziya, xroniki ağciyər çatışmazlığı, nefrotik sindrom

D) Şəkərli diabet, arterial hipertenziya

E) Stenokardiya, şəkərli diabet


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
747) Hidroxlortiazidin istifadəsi üçün göstərişlər hansılardır?

A) Ağciyər-ürək çatışmazlığı, qara ciyərin sirrozu

B) Xroniki ürək və böyrək çatışmazlığı, dislipidemiya

C) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığı, nefrotik sindrom

D) Essensial arterial hipertenziya, xroniki ürək çatışmazlığı

E) Nefrotik sindrom və şəkərli diabet


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
748) Aldosteronun antaqonistlərinin istifadəsinə göstərişlər hansılardır?

A) Xroniki ağciyər çatışmazlığı

B) Kəskin ürək çatışmazlığı

C) Xroniki ürək çatışmazlığı

D) Xroniki böyrək çatışmazlığı

E) Arterial hipertenziya


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
749) Gərginlik stenokardiyalı və keçirilmiş miokard infarktlı xəstələrdə hansı dərmanların faydası subutedici təbabət əsasında sübut olunmuşdur?

A) β-adrenoblokatorlar, Ca-antaqonistlər, nitratlar, metabolik dərmanlar

B) Antioksidantlar, metabolik dərmanlar (preduktal, riboksin)

C) Qeyri-selektiv β-blokatorlar (propranolol), kardioselektiv β-blokatorlar (atenolol, metaprolol), kalsiy antaqonistləri (diltiazem, verapamil), dezaqreqantlar (aspirin, plaviks)

D) Antiaqreqantlar, vitaminlər, antioksidantlar, metabolik dərmanlar

E) Nitratlar, metabolik preparatlar, β-blokatorlar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
750) Stenokardiyalı xəstələrdə amlodipinin effektiv sutkalıq dozası hansıdır?

A) 2,5-10 mq

B) 5-10 mq

C) 2,5-5 mq

D) 10-20 mq

E) 5-7,5 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
751) Arterial hipertenziya ilə yanaşı stenokardiya zamanı preparatların seçim kombinasiyası hansılardır?

A) AÇF-inhibitorları və β-blokatorlar

B) β-blokatorlar və Ca-antaqonistlər

C) β-blokatorlar və nitratlar

D) AÇF-inhibitorlar və nitratlar

E) Ca antaqonistlər və AÇF-inhibitorları


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
752) Stenokardiya ilə yanaşı xroniki obstruktiv bronxit olduqda aşagıda sadalanan dərmanlardan seçim preparatı hansıdır?

A) Nitratlar

B) Ca antaqonistlər

C) AÇF-inhibitorları

D) β-blokatorlar

E) Angiotenzin II reseptorlarının inhibitorları


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей
753) Stenokardiya və şəkərli diabet tip 1 xəstələrində aşagıda sadalanan dərmanlardan hansına üstünlük verilir?

A) β-adrenoblokatorlara

B) α-adrenoblokatorlara

C) Qlükokortikosteroidlərə

D) Ca antaqonistlərinə

E) AÇF (angiotenzin çevirici ferment) inhibitorlarına


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
754) Xroniki durğunluq ürək çatışmazlığı zamanı hansı dərmanlara üstünlük verilir?

A) Dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistəri, nitratlar

B) Selektiv β - adrenoblokatorlar, nitratlar

C) α - adrenoblokatorlar

D) Ca - antaqonistlər, qeyri - selektiv β-blokatorlar

E) Verapamil, diltiazem


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
755) Kəskin koronar sindrom zamanı ağrını kəsmək üçün hansı hallarda morfin injeksiyasından istifadə olunmalıdır?

A) Heç bir cavab düzgün deyil

B) Prostat vəzinin adenoması olan xəstələrdə

C) Yalnız çoxyaşlı xəstələrdə

D) Kəskin ağrı olanda, ağrı ilə yanaşı ağciyər ödemi olanda, ağrı ilə yanaşı xəstə çox narahat olanda

E) Qlaukoma olan xəstələrdə


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
756) Kəskin koronar sindromda hansı β-blokatorların faydası subutedici təbabət prinsiplərilə sübut olunmamışdır?

A) Metaprolol

B) Atenolol

C) Asebutalol

D) Nadolol

E) Bisoprolol


Ədəbiyyat: Клиническая фармакология, Д. Р. Лоуренс, П. Н. Бенитт. Под редакцией проф. В. И. Метелицы, Том I и II, Москва «Медицина» 1993
757) Kəskin koronar sindrom zamanı β-blokatorların istifadəsinə göstəriş nədir?

A) Sol mədəciyin sistolik funksiyasının normal olması

B) Sol mədəciyin diastolik funksiyasının normal olması

C) Sol mədəciyin sistolik , diastolik funksiyaları normal olan kəskin ürək çatışmazlığlı və reflektor sinus taxikardiyalı xəstələr

D) Tez-tez " Prinsmetal stenokardiyası " tutmaları və sol mədəciyin sistolik funksiyasının normal olması

E) Sol mədəciyin sistolik funksiyasının aşağı olması


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 490. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi " Kəskin Koronar sindromun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol " Bakı-2012, səh-29
758) Kəskin koronar sindromlu xəstələrdə β-blokatorların istifadəsinə əks göstərişlər hansılardır?

A) Səyirici aritmiyanən taxisistolik forması, Reyno sindromu

B) Arterial hipertenziya, sinus taxikardiyası

C) Heç bir cavab düzgün deyil

D) Kəskin ürək çatışmazlığı, sinus taxikardiyası

E) Kəskin ürək çatışmazlığı, bronxial astma (anamnezdə), səyirici aritmiya (bradisistolik forması)


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
759) RS-T seqmentinin davamlı qalxması olmayan kəskin koronar sindromlu xəstələrin müalicəsində nələrin istifadəsi məsləhət deyil ?

A) Antiişemik preparatlar

B) Koronar revaskulyarizasiya

C) Trombolitik preparatlar

D) Reabilitasiya və fiziki fəallığa qayıtmaq

E) Antitrombositar preparatlar


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 490, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi " Kəskin Koronar sindromun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol " Bakı-2012, səh-19
760) Kəskin miokardın infarktı zamanı hansı hallarda AÇF-inhibitorlarının effektiv və təhlükəsiz olduğu sübut olunub?

A) Sağ mədəciyin ön divarının geniş yayılmış infarktı zamanı

B) Sağ mədəciyin nəzərəçarpan dilatasiyası zamanı

C) Atma fraksiyası 30-dan aşağı olduqda

D) Atma fraksiyası 40%-dən aşağı olduqda, sol mədəciyin nəzərəçarpan dilatasiyası zamanı, sol mədəciyin ön divarının geniş yayılmış infarktı zamanı, His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası zamanı

E) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası zamanı


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
761) Hansı antiaritmik dərmanlar QT-intervalının davamiyyətini azaldır?

A) Diqoksin, novokainamid

B) Sotalol, diqoksin

C) Amiodaron, atenolol

D) Atenolol,sotalol

E) Atenolol, diqoksin


Ədəbiyyat: Pациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
762) Amiodaronun istifadəsinə əks göstərişlər hansılardır?

A) Qulaqcıq ekstrasistoliyası

B) Sinus taxikardiyası

C) Polimorf "R T üstü" mədəcik ekstrasistoliyası, “piruet” tipli paroksizmal mədəcik taxikardiyası, QT-intervalın uzanması olanda

D) WPW–sindromu

E) Səyirici aritmiyalar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005

Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə