Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Karvedilol hansı β-blokatorlara aiddir?Yüklə 2,92 Mb.
səhifə18/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

763) Karvedilol hansı β-blokatorlara aiddir?

A) β1 və β 2 adrenoreseptorların blokatoru

B) β1 adrenoreseptorların blokatorları

C) α və β adrenoreseptorların blokatorları

D) selektiv β-blokatorlara

E) β 2 adrenoreseptorların blokatorları


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
764) Amiodaronun sutkalıq effektiv dozası hansıdır?

A) 160-320 mq

B) 600-1200 mq

C) 100-150 mq

D) 200-600 mq

E) 200-400 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
765) Sotalolun sutkalıq effektiv dozası hansıdır?

A) 100-150 mq

B) 160-320 mq

C) 40-80 mq

D) 80-160 mq

E) 320-400 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
766) Monomorf mədəcik taxikardiyasınına qarşı hansı dərman istifadə olunur?

A) Adenozin (ATF)

B) Panangin

C) Verapamil

D) Lidokain

E) Diqoksin


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
767) Polimorf mədəcik taxikardiyasını (“piruet” tipli) dayandırmaq üçün seçim dərmanı hansıdır?

A) Novokainamid

B) Lidokain

C) Sotalol

D) Adenozin (ATF)

E) Diqoksin


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
768) Xinidinin yanaşı təsiri hansıdır?

A) Sidik kisəsinin atoniyası

B) QT-intervalın uzanması və “piruet” tipli polimorf mədəcik taxikardiyasının əmələ gəlməsi

C) Qalxanvari vəzin fəaliyyətinin pozulması

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) Böyrəklərə toksik təsir


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
769) Amiodaronun yanaşı təsirləri hansılardır?

A) QT-intervalın qısalması

B) Atrioventrikulyar və sinoaurikulyar blokada

C) Ürək bülanma, qusma

D) QT-intervalın uzanması, “Piruet” tipli polimorf mədəcik taxikardiyası, ağ ciyərin toksik zədələnməsi, qalxanvari vəzin fəaliyyətinin pozulması

E) Paroksizmal mədəcik taxikardiyası


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
770) Ürək ritminin pozulması olanda nə zaman diqoksindən istifadə etmək məsləhətdir?

A) Sinus taxikardiyasında

B) Qulaqcıqların fibrillyasiyası və titrəməsi zamanı, qulaqcıqların taxikardiyası zamanı

C) Paroksizmal mədəcik taxikardiyasında

D) Mədəcik ekstrasistoliyasında

E) AV-blokadalar zamanı


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
771) Enterokokk mənşəli endokarditin müalicəsində penicillin qrupuna allergiyalı xəstələrdə hansı antibakterial sxemdən istifadə olunur?

A) Vankomisin (80-12 həftə) və cərrahi müdaxilə

B) Heç bir cavab düzgün deyil

C) Gentamisin 1 mq/kq, 8 saatdan bir (4-6 həftə)

D) Ampicillin 2,0 hər 4 saatdan bir (4-6 həftə) və gentamisin 1 mq/kq x 3 dəfə

E) Vankomisin 30 mq /kq (2,0 çox olmaz) + 2 dozaya bölərək (4 həftə) gentamisinlə yanaşı


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
772) Tranzitor işemik hücum (ataka) keçirmiş xəstədə hansı antihipertenziv dərmanlara üstünlük verilir?

A) Perindopril, atenolol

B) Kaptopril, lozartan

C) Atenolol, amlodipin

D) Eprosartan (teveten), amlodipin

E) Kandesartan, metaprolol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
773) Dislipidemiyalı xəstələrdə hansı hallarda statinlərlə müalicə dayandırılmamalıdır?

A) Ağır metobolik,endokrin və ya elekrolit pozğunluqlarda

B) Travmalarda, geniş cərrahi əməliyyatlarda

C) Kəskin ağır infeksiyalarda

D) Arterial hipotenziyası olan

E) Aterosklerozu təyin edilmiş və/ və ya şəkərli diabeti olan


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 490
774) Hipertoniya xəstəliyi ilə yanaşı sinus taxikardiyası olan xəstələrdə hansı antihipertenziv dərmana üstünlük verilir?

A) Diuretiklərə

B) Angiotenzin reseptorların blokatorlarına (ARB)

C) Dihidropiridin qrupu Ca antaqonistlərə

D) AÇF-inhibitorlara

E) β-adrenoblokatorlara


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
775) Ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyi ilə yanaşı arterial hipertenziyası olan xəstələrə hansı farmakoloji qrup dərmanlar daha zəruridir?

A) Diuretiklər

B) Qlükokortikosteroidlər

C) Kardioselektiv β-blokatorlar

D) AÇF-inhibitorları

E) Ca antaqonistləri


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
776) Kəskin koronar sindromda klopidoqrelin yükləmə dozası hansıdır?

A) 400 mq

B) 300 mq

C) 75 mq


D) 150 mq

E) 600 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
777) Hansı preparatlar təkrar elektrik defibrillyasiyanın effektini artırır?

A) Kortikosteroid hormonlar, lidokain

B) Digoxin, β-blokatorlar

C) Lidokain, amiodaron

D) Lidokain, digoxin

E) Amiodaron, Ca xlorid


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
778) Hansı antiaritmik dərmanlar qanda qlikozidlərin konsentrasiyasını artırır?

A) Xinidin, amiodaron

B) Novokainamid, propafenon

C) Propafenon, xinidin

D) Atenolol, sotalol

E) Amiodaron, sotalol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
779) İlkin fazada QT-intervalı uzanmış halda “piruet” tipli mədəcik taxikardiyasını dayandırmaq üçün hansı dərmandan istifadə olunmalıdır?

A) Amiodaron

B) Maqnezium sulfat

C) Verapamil

D) Lidokain

E) Novocainamid


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
780) I“A” sinfinə məxsus olan antiaritmik hansıdır? (Williams-Singh-Harison təsnifatı)

A) Lidokain

B) Xinidin

C) Kordaron

D) Diltiazem

E) Propafenon


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
781) I “B” sinfinə hansı antiaritmik aiddir?( Williams-Singh –Harison təsnifatı)

A) Sotalol

B) Atenolol

C) Xinidin

D) Lidokain

E) Etmozin


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
782) I “C” sinfinə hansı antiaritmik aiddir? (Williams-Singh –Harison təsnifatı)

A) Propranolol

B) Amiodaron

C) Lidokain

D) Propafenon

E) Novocainamid


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
783) II sinif antiaritmiklərə hansı preparat aiddir ?(Williams –Singh –Harison təsnifatı)

A) Novocainamid

B) Atenolol

C) Verapamil

D) Propafenon

E) Amiodaron


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
784) III sinif antiaritmiklər hansılardır?(Williams-Singh-Harison təsnifatı)

A) Lidokain, dofetilid

B) Amiodaron, dofetilid

C) Atenolol, metaprolol

D) Atenolol, sotalol

E) Verapamil, amiodaron


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
785) IV sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?

A) Amiodaron, diltiazem

B) Diltiazem, verapamil

C) Novocainamid, sotalol

D) Atenolol, verapamil

E) Lidokain, propafenon


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
786) Karvedilolun ürək çatışmazlıgı olan xəstələrdə maksimal sutkalıq dozası neçədir?

A) 6,25 mq

B) 25 mq

C) 3,125 mq

D) 50 mq

E) 12,5 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
787) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə metaprololun maksimal sutkalıq dozası neçədir?

A) 200 mq

B) 12,5 mq

C) 150 mq

D) 50 mq

E) 25 mq
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005


788) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə hansı β-blokatorların istifadəsinin faydası sübut olunub?

A) Bisoprolol, nebivolol, atenolol

B) Atenolol, karvedilol, anaprilin

C) Bisoprolol, karvedilol, metaprolol

D) Anaprilin, pindolol, atenolol

E) Metaprolol, betaksolol, nebivolol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
789) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə hansı farmakoloji qrupun dərmanları ömrü uzadılması subut olunub?

A) AÇF-inhibitorlar, ARB, qlikozidlər, diuretiklər

B) ARB, β-adrenoblokatorlar, qlikozidlər, diuretiklər

C) β-adrenoblokatorlar, qlikozidlər, diuretiklər, nitratlar

D) AA, β-adrenoblokatorlar, nitratlar, qlikozidlər

E) AÇF-inhibitorlar, AT2- reseptorların blokatorları (ARB), β-adrenoblokatorlar,


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
790) Kəskin miokard infarktlı xəstələrdə ölüm faizini azaldan antiaritmik dərmanlar hansılardır?

A) Qeyri-selektiv β-adrenoblokatorlar

B) IA sinif antiaritmik dərmanlar

C) Selektiv β-adrenoblokatorlar

D) IV sinif antiaritmik dərmanlar

E) Qeyri-selektiv və selektiv β-adrenoblokatorlar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
791) Hamilə qadınlarda arterial təzyiqi normaya salan təhlükəsiz dərmanlar hansılardır?

A) Labetolol, klofelin, kaptopril, atenolol

B) Kaptopril, hipotiazid, nifedipin, metildopa

C) Atenolol, metildopa, nifedipin, labetolol

D) Enalapril, klofelin, labetolol, metildopa

E) Metildopa, kozaar, kvinalapril, indopamid


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
792) Virus mənşəli kəskin infeksion miokarditlərdə etiotrop müalicə üçün hansı dərmanlardan istifadə olunur?

A) Vankomitsin, amfoteritsin B

B) Atsiklovir, rimantadin

C) Benzil-penisillin, eritromitsin

D) Ampitsid, seftriakson

E) Rimantadin, eritromitsin


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
793) Bakterial mənşəli kəskin infeksion miokarditlərdə etiotrop müalicə üçün hansı dərmanlardan istifadə olunur?

A) Benzilpenitsilamin, eritromitsin, vankomitsin

B) Gentamitsin, seftriakson, eritromitsin

C) Levomitsitin, atsiklovir, gentamitsin

D) Benzilpenitsilamin, gentamitsin, rimantadin

E) Vankomitsin, ampitsilin, amikotsin


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
794) Ürək çatışmazlığının taxikardiya olmayan sistolik formasında periferik ödemlərdə müalicəni hansı dərmanla başlamaq lazımdır?

A) AT-2 reseptorların blokatorları

B) Diuretiklər

C) Qlikozidlər

D) β-blokatorlar

E) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitorları


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
795) Ürək çatışmazlığı zamanı ürək qlikozidlərindən necə istifadə olunur?

A) Strofantin v/d

B) Diqoksin v/d, sonra tabletka şəklində

C) Diqoksin 0,25 mq sutkada 1 dəfə

D) Korqlyukon v/d

E) Heç bir cavab düzgün deyil


Ədəbiyyat: Клиническая фармакология, Д. Р. Лоуренс, П. Н. Бенитт. Под редакцией проф. В. И. Метелицы, Том I и II, Москва «Медицина» 1993
796) WPW sindromunda hansı müdaxilələr qəfləti ürək ölümü riskini azaldır?

A) Kardioresinxronizəedən elektrostimulyasiya

B) Kardioverter defibrillyatorun implantasiyası

C) DDDR rejimli elektrokardiostimulyatorun implantasiyası

D) Kateterlə radiotezlikli ablatsiya

E) VVİR rejimli elektrokardiostimulyatorun implantasiyası


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
797) Bruqada sindromunda hansı müdaxilələr qəfləti ürək ölümü riskini azaldır?

A) CRT kardiostimulyatorun implantasiyası

B) DDDR rejimli elektrokardiostimulyatorun implantasiyası

C) Kardioverter defibrillyatorun implantasiyası

D) Kateterlə radiotezlikli ablatsiya

E) VVİR elektrokardiostimulyatorun implantasiyası


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
798) Ekstremal hallarda (yüksək emosional stress, kəskin qanaxma və s. ), qanda adrenalinin konsentrasiyası on dəfədən çox artdıqda damarların α-adrenoreseptorlarına onun təsiri özünü göstərir və damarbüzücü reaksiyalar harada üstünlük təşkil etmir?
A) Ağ ciyərlərdə

B) Skelet əzələlərində

C) Bağırsaqlarda

D) Dəridə

E) Qaraciyərdə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр 53
799) Effektiv hipolipidemik preparatlardan birinin - qanda aşağı sıxlıqlı lipoproteid xolesterini 38% azaldan - simvastatinin istifadəsi zamanı nə baş vermir?
A) aterosklerozlu xəstələrin ümumi ölüm faizinin azalmasına

B) kardiomiopatiyaların azalması

C) “koronar epizodların” miqdarının azalmasına

D) aşağı sıxlıqlı xolesterinin miqdarının gerçək azalması

E) beyin insultunun miqdarının azalmasına
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 353
800) Klinik praktikada hansı preparatlar hipolipidemik hesab olunmur?
A) 3 - hidroksi - 3 - metilqlütaril - КоА - reduktazaların inhibitorları

B) nartriumuretik peptidlər

C) fibratlar

D) öd turşusu sekvestrantları

E) nikotin turşusu və onun törəmələri
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 360
801) Nəzərəçarpan hipolipidemik effektə malik yeni sinif antibiotiklərə (monokalinlər) aid olan hansı qrup preparatdır?
A) statinlər

B) aminoqlikozidlər

C) makrolidlər

D) öd turşusu sekvestrantları

E) fibratlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 360
802) Statinlərlə müalicənin effektivliyi hansı hallarda təsdiq olunmayıb?
A) kəskin koronar sindromun tezliyi azalır

B) qəfləti ürək ölümününün sayını azaldır

C) kardiomiopatiyalı xəstələrin ömrünü uzadır

D) ürəyin işemik xəstəliklərindən ölənlərin sayı azalır

E) aterosklerozlu xəstələrin ömrünü uzadır
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 360
803) А. Y. İvleyeva görə ahıl yaşlı adamlarda aterosklerozun müalicəsində hidroksi - metilqlütaril (HMQ) – КоА - reduktazanın inhibitoru simvastatinin (zokor) məsləhət görülən düzgün sutkalıq dozası nəçə mq gədərdir?
A) 60

B) 40


C) 70

D) 50


E) 80
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 362
804) Ahıl yaşlı adamlarda aterosklerozun (А. Y. İvleyeva görə) müalicəsində hidroksi - metilqlütaril (HMQ) – КоА - reduktazanın inhibitoru flüvastaninin məsləhət görülən düzgün sutkalıq dozası neçə mq - dır?
A) 30

B) 40


C) 60

D) 20


E) 80
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 362
805) Statinlərin təyini zamanı əsasən hansı xoşagəlməz effektlər müşahidə edilmir?
A) ürəkbulanma, qarında ağrı

B) əzələ qıcolması, mialqiya, miozit

C) anemiya, leykopeniya

D) baş ağrısı, başgicəllənmə

E) metеorizm, diareya, qəbizlik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 363
806) Statinlərlə müalicə zamanı aşagıdakı əlavə effektlərdən əsasən hansıları rast gəlmir?
A) teratogen (eybəcərlik) effekt

B) depressiya, anoreksiya, hipotenziya

C) yorğunluq, yuxu pozğunluğu

D) dad pozğunluğu, dəri qaşınması

E) qara ciyərin funksional sınaqlarının dəyişilməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 363
807) Çoxmərkəzli randomizə olunmuş plasebonəzarətedici tədqiqatın dəlillərinə əsasən hidroksi - metilqlütaril (HMQ) – КоА - reduktaza inhibitorlarının uzunmüddətli istifadəsi zamanı nə müşahidə olunmur?
A) ürəyin işemik xəstəliklərindən ölümün etibarlı azalması (42%)

B) beyin insultları riskinin azalması (21%)

C) qeyri - fatal hadisələrin tezliyinin azalması (34%)

D) növbələnən topallığın azalması (38%)

E) ümumi ölümün azalması (60%)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 363
808) Hidroksi - metilqlütaril (HMQ) – КоА - reduktaza inhibitorlarının uzunmüddətli istifadəsi zamanı nə müşahidə olunur?
A) ekssudativ perikarditdən ölümün etibarlı azalması (12%)

B) ümumi ölümün artması (33%)

C) qeyri fatal koronar hadisələrin tezliyinin artması (43%)

D) kardiomiopatiyalarda ümumi ölümün artması (30 %)

E) növbələnən topallıq riskinin azalması (38%)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 363
809) Hansı fibratın təsirindən fibrinoqenin tərkibi və trombositlərin aqreqasiyasının azalması, həmçinin, fibrinolizin aktivləşməsi baş vermir?
A) lipantil

B) bezafibrat

C) hemfibrozil

D) fenofibrat

E) siprofibrat
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 364
810) Fibratların təsir mexanizmi nə ilə nəticələnmir?
A) apoprotein - АII zülalının səviyyəsinin cüzi artmasına səbəb olur

B) apoprotein - АI zülalının səviyyəsinin cüzi artmasına səbəb olur

C) xolesterinin sintezinin azalması nəticəsində yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər səviyyəsini əhəmiyyətli endirir

D) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinləri parçalayan lipoproteinlipazanın aktivliyini artırır

E) yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər səviyyəsinin cuzi artmasına səbəb olur
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 364
811) Fibratların əlavə effektlərinə hansılar aid deyil?
A) dad pozğunluğu, əzələ qıcolmaları, miozit

B) qara ciyər fermentlərinin artması, meteorizm

C) qarında ağrı, ürək bulanma, anoreksiya

D) mialqiyalar, miopatiyalar, əzələ zəifliyi

E) litogen indeksin artması və öd axacağı yollarında daşların əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 364 - 365
812) Fibratlarla müalicədə hansı kliniki hallarda onun təyini əks göstərişdir deyil?
A) öd daşı xəstəlikləri, xroniki xolesistit

B) böyrək catışmazlığı

C) hamiləlik və döş əmizdirmə

D) xroniki sistit, xroniki qastrit

E) qara ciyər catışmazlığı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 365
813) Fibratların istifadəsi zamanı hansı preparatların effektinin güclənməsi müşahidə olunur?
A) kalsium antaqonistlərinin

B) angiotenzin çevirici fermentlərin inhibitorların

C) ürək qlikozidlərinin

D) qeyri düz antikoaqulyantların

E) β - adrenoblokatorların
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 365
814) Hansı preparat öd turşusunun sekvestrantlarına aiddir?
A) lovastatin

B) xolestiramin

C) bezafibrat

D) nikotin turşusu

E) simvastatin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 365
815) Öd turşusunun sekvestrantlarının uzun müddət qəbulu zamanı hansı vitaminin sovrulma pozğunluğu baş vermir?
A) K

B) A


C) D

D) B qrup

E) fol turşusu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 365
816) Nikotin turşusunun nəzərə carpan hipolipidemik təsiri sutkalıq hansı dozalarda (qram) özünü göstərir?
A) 5, 5 - 6, 0

B) 0, 5 - 1, 0

C) 4, 5 - 5, 0

D) 1, 5 - 3, 0

E) 3, 5 - 4, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə