Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Nikotin turşusunun təsirindən əsasən hansı hal baş vermir? (XS - xolesterin, ASL - aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər, YSL - yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlər)Yüklə 2,92 Mb.
səhifə19/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

817) Nikotin turşusunun təsirindən əsasən hansı hal baş vermir? (XS - xolesterin, ASL - aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər, YSL - yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlər)
A) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsinin aşağı düşməsi

B) ümumi XS və ASL XS - in səviyyəsinin aşağı düşməsi

C) YSL XS - in səviyyəsinin yuxarı qalxması

D) ümumi XS və ASL XS - in səviyyəsinin yuxarı qalxması

E) triqliseridlərin səviyyəsinin aşağı düşməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
818) Nikotin turşusu digər hipolipidemik preparatlardan fərqli olaraq, hansı nadir qabiliyyətə malikdir?
A) Apoprotein A - I - in səviyyəsini 10% yuxarı qaldırmaq

B) Yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsini 60% aşağı salmaq

C) Lipoproteid (α) - ın səviyyəsini 30% aşağı salmaq

D) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsini 40% aşağı salmaq

E) Apoprotein - C - ın səviyyəsini 20% aşağı salmaq
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
819) Nikotin turşusunun uzunmüddətli istifadəsi nəyə səbəb olmur?
A) ateroskleroz xəstəliyindən ümumi ölənlərin əhəmiyyətli azalmasına

B) miokarditdən ümumi ölənlərin əhəmiyyətli azalmasına

C) miokardın infarktının inkişaf tezlyinin azalmasına

D) qeyri stabil stenokardiyalı xəstəliklərdən ölənlərin əhəmiyyətli azalmasına

E) ürəyin işemik xəstəliklərindən ölənlərin əhəmiyyətli azalmasına
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
820) Həyat üçün bilavasitə təhlükə təşkil edən kəskin pankreatidlə residivləşmiş hansı tip hiperlipidemiyada nikotin turşusunun təyini mütləq göstəriş hesab olunur?
A) IIа

B) V


C) III

D) IV


E) IIб
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
821) Nikotin turşusunun qəbulu əhəmiyyətli damargenişləndirici prostaqlandinlərin hasilatının artmasına səbəb olduğundan belə effekt hansı şəkildə meydana çıxır?
A) meteorizm, diareya, qəbizlik

B) tutma şəkilli istiləşmə hissi, üzün və bədənın yuxarı yarısının hiperemiyası

C) bədənin aşağı yarısının avazıması

D) bədənin aşağı yarısının hiperemiyası

E) dərinin allergik reaksiyaları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
822) Araxidon turşusunun metabolizminin qarşısını alan hansı preparatın və hansı dozada (mq) təyini nikotin turşusunun qəbulu zamanı damar reaksiyasının təsirinin azalmasında faydalı məsləhət hesab olunur?
A) absiksimab 2

B) eptifibatid 4

C) aspirin 325

D) klopidoqrel 300

E) tromboass 100
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
823) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan β-adrenoblokatorların (betaksolol, lokren, betak) əsas sutkalıq dozasını (mq) göstərin
A) 5 - 7, 5

B) 10 - 20

C) 40 - 60

D) 60 - 80

E) 1, 25 - 2, 5
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 42
824) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan plaviksin sutkalıq dozası (mq) nə qədərdir?
A) 50

B) 75


C) 25

D) 150


E) 12
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 37
825) Qısa təsirli nitratlara hansı preparatlar aiddirlər?
A) Nitrosorbid, nitronq mite

B) Nitroqliserin, izoket-sprey

C) Kardiket retard, monosan

D) Izobit, olikard retard

E) Plodin, isokant
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 45
826) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan mötədil uzadılmış təsirli kalsium antaqonistlərə hansı preparatlar aiddirlər?
A) Adalat SL, Nifedi-Denk 20 retard

B) Osmo-Adalat, Korinfar UNO

C) Nifekard XL, Normodipin

D) Korinfar, Kordafen

E) Norvask, Kardilopin
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 43
827) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan davametmə müddəti 24 saat olan omeqa-3 (eykozapentoen və dokozaheksaen turşusunun etil efirləri) - omakorun əsas sutkalıq dozasını (qr) göstərin?
A) 1

B) 1, 5


C) 2

D) 0, 5


E) 2, 5
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
828) Sabit stenokardiyanın anginal tutması zamanı istifadə olunan qısa təsirli nitrat - nitromint əsasən hansı sutkalıq dozada (mq) istifadə olunur?
A) 0, 8

B) 2, 4


C) 0, 4

D) 1, 4


E) 0, 2
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 45
829) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadəsi sübuta əsaslanmış angiotenzin çevirici fermentin inhibitorları - ramipril (amprilan), polpril, tritaсe, xartil əsas hansı sutkalıq dozalarda (mq) istifadə olunur?
A) 12, 5 - 25

B) 1, 25 – 2

C) 50 - 75

D) 25 - 50

E) 2, 5 - 10
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
830) Sabit stenokardiyanın müalicəsində təyin olunan İf kanalı inhibitoru - (ivabradin) koraksan əsasən hansı sutkalıq dozada (mq) istifadə olunur?
A) 5 – 7, 5

B) 20 - 30

C) 30 - 40

D) 2 - 4


E) 10 - 15
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
831) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadəsi sübuta əsaslanmış angiotenzin çevirici fermentin inhibitoru –prestarium (perindopril) əsasən sutkada hansı dozada (mq) istifadə olunur?
A) 12, 5 - 25

B) 2, 5 - 10

C) 25 - 50

D) 50 - 75

E) 1, 25 - 2
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
832) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan uzunmüddətli nitrat təsirli preparat molsidomin (sidnofarm) əsasən sutkada hansı dozada (mq) istifadə olunur?
A) 15 - 25

B) 1 - 2


C) 50 - 75

D) 30 - 40

E) 4 - 12
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
833) Ürək qlikozidlərinin antiaritmik təsirinin əsas mexanizminə nə aid deyil?
A) Atrioventrikulyar keçiriciliyin refrakterliyinin artmasına gətirib çıxaran vaqotrop effektin mövcudlugu

B) Ürək liflərinin başlanğıc depolərizasiyasının sürətini zəifləmək

C) K+ - Na+ - ATF - nı blokada etmək

D) “Ləng” kalsium kanalları membranını blokada etmək

E) Ürək hüceyrələrində və keciricilik sistemində sakitlik potensialını zəiflətmək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 273
834) IV - sinif “lənq” kalsium kanalları blokatorları (kalsium antaqonistləri) preparatlarının antiaritmik təsiri nə ilə əlaqədar deyil?
A) Başlanğıc və spontan diastolik depolyarizasiyanın sürətini azaltmaq (0 hərəkət potenisialı dövrü)

B) Ürək hüceyrələrində avtomatizmə və keçiriciliyə simpatik - adrenal sistemin təsirini aradan qaldırmaq

C) Sinoatrial (SA) və atrioventrikulyar (AV) birləşmədə normal fizioloji avtomatizmi və keçiriciliyi zəifləmək

D) Ektopik mərkəzlərdə patoloji avtomatizmi zəifləmək

E) “Lənq cavab verən” toxumalara təsir etməklə membranın lənq kalsium kanallarını blokada etmək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 272
835) III – sinif (kalium kanalları blokatorları) antiaritmik preparatları hansı xüsusiyyətlərə malik deyil? (HP - hərəkət potenisialı, ERD - effektiv refrakter dövr)
A) “Sürətli” cavab verən toxumalarda 0 HP dövrünü kəskin zəiflətmək

B) Ürək hüceyrələrində avtomatizmə və keçiriciliyə simpatik-adrenal sistemin təsirini aradan qaldırıcı β-adrenoblokator təsir

C) IV sinif preparatlara məxsus olan AV-keçiriciliyin daha çox yavaşıması ilə müşayiət olunan ”zəif” kalsium kanallarına təsir

D) Repolyarizasiyanı nəzərə çarpan zəiflətmək və keçiricilik sisteminin ixtisaslaşmış hüceyrələrində HP və ERD-in uzanmasını təmin etmək

E) Ürək liflərinin başlanğıc depolyarizasiyasının əhəmiyyətli yavaşımasına və QRS komleksinin davamiyyətinin uzanmasına gətirib cıxaran, sürətli natrium kanallarını blokada etmək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 269 - 270
836) Iа sinif (natrium kanalları blokatorları) antiaritmik preparatlar hansı xüsusiyyətlərə malik deyil?
A) Başlanğıc depolyarizasiya sürətini mülayım zəiflətmək

B) Hiss - Purkinye sistemi hüceyrələrinin başlanqıc depolərizasiya sürətini qücləndirirmək

C) Sürətli natrium kanallarını blokada etmək

D) Çıxan kalium axınını zəiflətmək

E) “Sürətli” cavab verən toxumalarda keçiriciliyi zəiflətmək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 263 - 264
837) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan uzunmüddətli nitrat - (Izosorbid 5 - mononitrat) olikard retard sutkada əsas hansı dozada (mq) istifadə olunur?
A) 2 - 4

B) 40 - 240

C) 250 - 300

D) 20 - 40

E) 5 - 10
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 45
838) Angiotenzin çevirici fermentin inhibitoru (AÇFİ) humoral renin-angiotenzin-aldosteron sisteminə təsir edərək dövr edən angiotenzinin (АII) əmələ gəlməsini azaltmaqla ürəyin nəzərə çarpan hemodinamik boşalmasına və ön, son yüklənmənin aşağı düşməsinə səbəb olan effekti nəyin hesabına təmin olunmur?
A) Arteriolaların (son yüklənmənin azalması) və venaların (ön yüklənmənin azalması) sistem vazodilatasiyası

B) Simpatik - adrenal - sistemin aktivliyinin azalması

C) Böyrəklərin proksimal kanalcıqlarında Nа+ və suyun angiotenzindən asılı reabsorbsiyasının azalması

D) Arteriolaların sistem vazokonstriksiyası (son yüklənmənin artması)

E) Böyrəküstü vəzlərdə aldosteronun sintezinin və böyrəklərin distal kanalcıqlarında Nа+ və suyun aldosterondan asılı reabsorbsiyasının azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 121
839) Angiotenzin çevirici fermentin inhibitorunun (AÇFİ) istifadəsi zamanı hansı kliniki şərait xüsusi ehtiyat tələb etmir?
A) Periferik arteriyaların aterosklerozu olan 70 yaşdan yuxarı xəstələrdə

B) 70 yaşdan aşağı şəkərli diabeti olan arterial hipertenziyalı xəstələrdə

C) Qara ciyər çatışmazlıgında (alanin-aminotransferaza (AlAT) və аspartat-aminotransferaza (AsAT) aktivliyinin 2 dəfədən artıq artması

D) Ilkin aşağı sürətli yumaqcıq filtrasiyalı xəstələrdə

E) Autoimmun xəstəliyi olanlarda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 125
840) Sabit stenokardiyanın müalicəsində selektivlik və daxili simpatomimetik aktivliyə malik xüsusiyyətləri olmayan β-adrenoblokatorlara hansı preparat aiddir?
A) Neokard, bisoqamma, bisokard

B) Anaprilin, inderal, obzidan

C) Betak, lokren, konkor kor

D) Betalok - zok, metoprolol, egilok

E) Tenormin, atenolol, atenolol - akos
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 41
841) Sabit stenokardiyanın müalicəsində α-, β-adrenoreseptorlara təsir edən və daxili simpatomimetik aktivliyə malik xüsusiyyətləri olmayan β-adrenoblokatorlara hansılar aiddir?
A) Konkor, Metoprolol, Korvitol

B) Talliton, Dilatrend, Karvediqamma

C) Betalok - ZOK , İnderal, Obzidan

D) Lokren, Nebilet, Konkor-Kor

E) Betak, Korbis, Egilok
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 42
842) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan kalsium antaqonistləri – isradipin, lomir (dihidropiridin törəmələri) əsas hansı sutkalıq dozada istifadə olunurlar?
A) 1, 25 - 2, 0 mq 2 dəfə

B) 20 - 30 mq 2 dəfə

C) 15 - 20 mq 3 dəfə

D) 2, 5 - 10 mq 2 dəfə

E) 40 - 60 mq 2 dəfə
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 44
843) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan kalsium antaqonistləri (diltiazem) - taldizem SR (qeyri - dihidropiridin törəmələri) əsas hansı sutkalıq dozada (mq) istifadə olunurlar?
A) 50 - 100

B) 600 - 1200

C) 120 - 320

D) 450 - 520

E) 200 - 400
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 44
844) Sabit stenokardiyanın müalicəsində β1-adrenoreseptorlara selektiv təsir edən və daxili simpatomimetik aktivliyə malik xüsusiyyətləri olmayan β-adrenoblokatorlara hansı preparatlar aiddir?
A) Anaprilin, inderal, obzidan

B) Karvediqamma, karvedil, bevantolol

C) Metoprolol, korvitol, atenolol

D) Talliton, dilatrend, pindolol

E) Karvileks, labetalol, proksodolol
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 41
845) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan əlavə vazodilatasiyaedici xüsusiyyəti olan β - adrenoblokator - karvedil əsas hansı sutkalıq dozada istifadə olunur?
A) 60 - 120 mq 1 dəfə

B) 150 - 250 mq 1dəfə

C) 15 - 20 mq 3 dəfə

D) 5 - 10 mq 2 dəfə

E) 25 - 50 mq 2 dəfə
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 42
846) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan β-adrenoblokatorlar - atenolol, atenolol-akos əsas hansı sutkalıq dozalarda istifadə olunurlar?
A) 400 - 600 mq 1 dəfə

B) 250 - 300 mq 2 dəfə

C) 15 - 40 mq 1 dəfə

D) 5 - 10 mq 1-2dəfə

E) 50 - 200 mq 1-2 dəfə
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 41
847) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan fibratlardan (fibroy turşusunun törəməsi) - traykor əsas hansı sutkalıq dozada istifadə olunur?
A) 100 mq 2dəfə

B) 145 mq 1dəfə

C) 160 mq 1dəfə

D) 200 mq 2 dəfə

E) 240 mq 2 dəfə
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 40
Ateroskleroz. Ürəyin işemik xəstəliyi. Kəskin koronar sindrom. Miokard infarktı
848) Ateroskleroz zamanı birinci növbədə aşağıda göstərilən hansı damar qatı zədələnir?

A) adventisiya

B) medial

C) intima

D) bütün qatlar

E) intima və mediya


Ədəbiyyat: Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации . Москва 2004
849) Aterosklerozun ağırlaşmalarına aşağıda göstərilənlərdən hansı aiddir?

A) kalsinoz

B) xoralaşma

C) fibroz

D) tromboz

E) tromboz və kalsinoz


Ədəbiyyat: Ройтберг Г. Е. , Струтынский А. В. // Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система . 2007
850) Aşağıda verilən hansı tip dislipoproteinemiya aterogenezdə daha çox əhəmiyyət kəsb edir?
A) IIb, III, V

B) I, III, V

C) I, IV, V

D) I, IIa, IV

E) II, ІІІ, ІV
Ədəbiyyat: Ройтберг Г. Е. , Струтынский А. В. // Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система . 2007, стр. 331
851) Aşağıda göstərilən hansı lipoproteidlər antiaterogen rol oynayır?

A) "Remnant” hissəciklər

B) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

C) Xilomikronlar

D) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

E) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər


Ədəbiyyat: Ройтберг Г. Е. , Струтынский А. В. // Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система . 2007
852) Ailəvi kombinə olunmuş hiperlipidemiya aşağıda göstərilənlərdən hansının artıqlığı ilə müşahidə olunur?
A) Triqliseridlər və cox aşağı sıxlıqlı lipoprtoteidlərin

B) Xilomikron və çox aşağı sıxlıqlı lipoprtoteidlərin

C) Aşağı sıxlıqlı lipoprtoteidlər və ümumi xolesterinin

D) Orta sıxlıqlı lipoproteidlər və ümumi xolesterinin

E) Yüksək sıxlıqlı lipoprtoteidlərin və apo-B-ın
Ədəbiyyat: Ройтберг Г. Е. , Струтынский А. В. // Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система . 2007
853) Birincili ailəvi hiperxilomikronemiyanın diaqnostikasında aşağıda göstərilən hansı əlamətlər daha çox əhəmiyyət kəsb edir?

A) Ovucun ksantomatozu, kəskin pankreatit

B) Axilles vətərinin ödemi və sifətin şişməsi

C) Qaraciyər və dalağın böyüməsi, nefrotik sindrom

D) Buynuz qişanın lipoid ləkələri və hiperqlikemiya

E) Buynuz qişanın lipoid qövsü, ksantomatoz səpkilər, hepatosplenomeqaliya, abdominal ağrı sindromu


Ədəbiyyat: Ройтберг Г. Е. , Струтынский А. В. // Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система . 2007
854) Nikotin turşusunun qəbulu zamanı qan plazmasında hansı lipidlərin səviyyəsi artır?

A) Triqliseridlər və çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin

B) Lipoproteid (α) - ın

C) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin

D) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlərin

E) Ümumi xolesterinin


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 366, Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. Москва 2004
855) Nikotin turşusunun əlavə təsiri nə ilə əlaqədardır?
A) serotoninin artmasıyla

B) vazodilatasiya

C) vazokonstriksiya

D) hipovitaminozla

E) hipervitaminozla
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 366, В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
856) Aşağıdakılardan hansı daha aterogen lipoproteid hesab edilir?
A) Xilomikronlar

B) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

C) Triqliseridlər

D) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

E) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər
Ədəbiyyat: Кобалава Ж. Д. // Клиническая фармакология и терапия. 2000
857) Hansı göstəricilər zamanı UIX yaranma ehtimalı azdır ?

A) YSLP XS 1,2 mmol/l azdır

B) Triqliseridlərin miqdarı 1,6 mmol/l azdır

C) Yuxarıda göstərilən parametrlərin hamısı

D) Aterogenlik koeffisiyenti 3,0-3,5 vahiddən çoxdur

E) Ümumi xolesterin 6,5 mmol/l çoxdur


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007.
858) Aşağıda göstərilən kliniki əlamətlərin hansı metabolik sindroma aiddir ?

A) Təngnəfəslik

B) Hiperinsulinemiya

C) Anginal ağrı

D) Aşağı ətraflarda ödem

E) Aritmiya


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
859) Bronxoobstruktiv sindromla müşahidə edilən stabil gərginlik stenokardiya və qulaqçıq ekstrasistoliyası zamanı hansı preparatın təyini məqsədə uyğundur?

A) Nitrosorbit

B) Bisopralol

C) Verapamil

D) Amlodipin

E) Karvedilol


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг " Внутренние болезни . Сердечно-сосудистая система. " М. Бином,2007
860) Əgər stenokardiya arterial hipertenziya ilə müşahidə olursa aşağıdaki dərmanlardan seçim preparatı hansıdır ?

A) AÇF inhibitorları

B) Molsidomin

C) Nitratlar (monoterapiya kimi)

D) Anqiotenzin II reseptorlarının blokatoru

E) Kalsium antaqonistləri


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М. : Бином, 2007
861) Supraventrikulyar aritmiyalar zaman antianqial preparatların seçimi hansıdır ?

A) Metopralol, atenolol

B) Verapamil, diltiazem

C) Amlodipin

D) Molsidomin

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005.
862) Stenokardiya xəstələrində nitroqliserinin effektiv birdəfəlik dozası hansıdır ?

A) 0,25-0,5 mq

B) 20-40 mq

C) 10-20 mq

D) 40-50 mq

E) 5 mq
Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005


863) Stenokardiya xəstələrində izosorbid mononitratın effektiv birdəfədlik dozası hansıdır ?

A) 10-20 mq

B) 5 mq

C) 20-40 mqD) 120-180 mq

E) 0,25-0,5 mq


Ədəbiyyat: В. И. Метелица Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М. : Бином СПб: Невский диалект, 2005.

Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə