Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Ürəyin sağ şöbələrinə qanın axınının, müvafiq olaraq, qanın dəqiqəlik həcminin azalması, nə vaxt baş verir?Yüklə 2,92 Mb.
səhifə3/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

89) Ürəyin sağ şöbələrinə qanın axınının, müvafiq olaraq, qanın dəqiqəlik həcminin azalması, nə vaxt baş verir?
A) skelet əzələlərinin «nasos» funksiyasının artması zamanı

B) psixoemosional gərginlik zamanı

C) işlək əzələlərdə vena tonusunun artması zamanı

D) müayinə olunan şəxsin horizontal vəziyyətində

E) döş qəfəsi daxili təzyiqin artması zamanı (gərginləşmiş pnevmotoraks, ağ ciyərlərin obstruktiv xəstəliklərində)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
90) Ürəyə qanın axını və ürək atımının azalması, nə vaxt baş verir?
A) skelet əzələlərinin «nasos» funksiyasının artması zamanı

B) müayinə olunan şəxsin horizontal vəziyyətində

C) psixoemosional gərginlik zamanı

D) perikard boşluğunda təzyiqin artması zamanı (ekssudativ və ya konstriktiv perikarditlərdə, hidroperikapd zamanı)

E) işlək əzələlərdə vena tonusunun artması zaman
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
91) Ürəyin sağ şöbələrinə qanın axınının, müvafiq olaraq, qanın dəqiqəlik həcminin artması, nə vaxt baş verir?

1. müayinə olunan şəxsin bədəninin vertikal vəziyyətində

2. müayinə olunan şəxsin bədəninin horizontal vəziyyətində

3. perikard boşluğunda təzyiqin artması zamanı (eksudativ və ya konstriktiv perikarditlərdə, hidroperikapd zamanı)

4. döş qəfəsi daxili təzyiqin artması zamanı (gərginləşmiş pnevmotoraks, ağ ciyərlərin obstruktiv xəstəliklərində)

5. skelet əzələlərinin"nasos" funksiyası artarkən

6. venaların tonusunun artması,əzələ işi zamanı,psixoemosional gərginlik zamanı

7. venaların tonusunun ani düşməsi zamanı (bayılma,kollaps,nitroqliserin qəbulu) və hipodinamiya zamanı(skelet əzələlərinin "nasos"fəaliyyətinin olmaması
A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 7

C) 2, 5, 6

D) 1, 2, 6

E) 3, 4, 7
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
92) Ürəyin sağ şöbələrinə qanın axınının, müvafiq olaraq, qanın dəqiqəlik həcminin artması, nə vaxt baş verir?
A) müayinə olunan şəxsin vertikal vəziyyətində

B) perikard boşluğunda təzyiqin artması zamanı (eksudativ və ya konstriktiv perikarditlərdə, hidroperikapd zamanı)

C) skelet əzələlərinin «nasos» funksiyası artarkən

D) venaların tonusunun ani düşməsi zamanı (bayılma, kollaps, nitroqliserin qəbulu) və hipodinamiya zamanı (skelet əzələlərinin «nasos» fəaliyyətinin olmaması)

E) döş qəfəsi daxili təzyiqin artması zamanı (gərginləşmiş pnevmotoraks, ağ ciyərlərin obstruktiv xəstəliklərində)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
93) Ürəyin sağ şöbələrinə qanın axınının, müvafiq olaraq, qanın dəqiqəlik həcminin artması, nə vaxt baş verir?
A) perikard boşluğunda təzyiqin artması zamanı (eksudativ və ya konstriktiv perikarditlərdə, hidroperikapd zamanı)

B) venaların tonusunun ani (birdən) düşməsi zamanı (bayılma, kollaps, nitroqliserin qəbulu) və hipodinamiya zamanı(skelet əzələlərinin «nasos» fəaliyyətinin olmaması)

C) müayinə olunan şəxsin vertikal vəziyyətində

D) döş qəfəsi daxili təzyiqin artması zamanı (gərginləşmiş pnevmotoraks, ağ ciyərlərin obstruktiv xəstəliklərində)

E) venaların tonusunun artması, əzələ işi zamanı, psixoemosional gərginlik zamanı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
94) Ürəyə qanın axını və ürək atımı nə vaxt baş verir?
A) müayinə olunan şəxsin bədəninin horizontal vəziyyətində

B) hipodinamiya zamanı (ürək əzələsinin “nasos” fəaliyyətinin olmaması hesabına)

C) psixoemosional gərginlik zamanı

D) skelet əzələlərinin “nasos” funksiyasının artması zamanı

E) işlək əzələlərdə vena tonusunun artması zamanı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
95) Diastolanin müddətinin və, müvafiq olaraq, ön yüklənmənin ölçüsünün azalması, nə vaxt rast qəlinir?
A) sinus taxikardiyasında

B) tək-tək mədəcik ekstrasistolasında

C) tək-tək qulaqcıq ekstrasistolasında

D) sinus bradiaritmiyasında

E) sinus bradikardiyasında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
96) Sinus taxikardiyası və, müvafiq olaraq, diastolanin müddətinin həddindən artıq azalması ,daha nə ilə müşayət olunur?
A) son yüklənmənin ölçüsünün artması ilə

B) ön və son yüklənmənin ölcülərinin artması ilə

C) ön yüklənmənin ölçüsünün azalması ilə

D) ön yüklənmənin ölçüsünün artması ilə

E) son yüklənmənin ölçüsünün azalması ilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
97) Diastolanın müddətinin uzanması, müvafiq olaraq, mədəciklərin dolmasının vaxtının uzanması əsasən nə vaxt rast qəlinir?
A) paroksizmal taxikardiyasında

B) sinus taxikardiyasında

C) sinus bradikardiyasında

D) tək-tək qulaqcıq ekstrasistoliyasında

E) tək-tək mədəcik ekstrasistoliyasında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
98) Mədəciklərin son yüklənməsinin ölçüsünün müəyyən olunmasında hansi faktor vacib sayılmır?
A) ürəyin nəzərə çarpacaq dərəcədə dilatasiyası hesabına yüksəlmiş, ürək əzələsinin gərginlik dərəcəsi (Laplas qanunu)

B) aorta və ağ ciyər arteriyasında qan təzyiqinin həddi

C) sistem və ağ ciyər damar müqavimətinin ölcüsü

D) qulaqcıqların yığılması

E) dövr edən qanın həcmi və qanın yapışqanlığı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34- 35
99) Mədəciklərin son yüklənməsinin ölçüsünün müəyyən olunmasında hansi faktor vacib sayılmır?
A) qanın yapışqanlığı

B) sistem və ağ ciyər damar müqavimətlərinin ölcüsü

C) dövr edən qanın həcmi

D) ürəyə qanın axını

E) ürəyin nəzərə çarpacaq dərəcədə dilatasiyası hesabına yüksəlmiş, ürək əzələsinin gərginlik dərəcəsi (Laplas qanunu)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34- 35
100) Mədəciklərin son yüklənməsinin ölçüsünün müəyyən olunmasında hansı faktor vacib sayılmır?
A) dövr edən qanın həcmi və qanın yapışqanlığı

B) ağ ciyər damar müqavimətinin ölcüsü

C) diastolanın ümumi davam müddəti

D) ürəyin nəzərə çarpacaq dərəcədə dilatasiyası hesabına yüksəlmiş, ürək əzələsinin gərginlik dərəcəsi (Laplas qanunu)

E) aorta və ağ ciyər arteriyasında qan təzyiqinin həddi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34- 35
101) Əzələ liflərinin yığılma sürəti və dərəcəsi, ürək vurğusu anlayışı nəyə əks proporsionaldır?
A) ön yüklənməyə və son yüklənməyə

B) son yüklənməyə

C) son yüklənməyə və dövr edən qanın həcminə

D) dövr edən qanın həcminə

E) ön yüklənməyə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
102) Mədəciklərin son yüklənməsi ölçüsünün müəyyən olunmasında hansı faktor vacib sayılır?

1. ürək vurğularının sayı

2. aorta və ağciyər arteriyalarında qan təzyiqinin həddi

3. ürəyin nəzərə çarpacaq dərəcədə dilatasiyası hesabına yüksəlmiş, ürək əzələsinin gərginlik dərəcəsi (Laplas qanunu)

4. miokardın yığılmasını azaldan bir neçə faktorun mövcudluğu (hipoksemiya, asidoz, hiperkapniya, ürək əzələsinin işemiyası)

5. ağciyər damar müqavimətinin ölçüsü
A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34- 35
103) Mədəciklərin son yüklənməsi ölçüsünün müəyyən olunmasında hansı faktor vacib sayılmır?
A) dövr edən qanın həcmi və qanın yapışqanlığı

B) aorta və ağ ciyər arteriyalarında qan təzyiqinin həddi

C) mənfi inotrop təsirli, (b– adrenoblokatorlar, novokainamid, xinidin, barbituratlar) və ya müsbət inotrop təsirli dərman preparatlarından istifadə (noradrenalin və onun törəmələri, ürək qlikozidləri)

D) ürəyin nəzərə çarpacaq dərəcədə dilatasiyası hesabına yüksəlmiş, ürək əzələsinin gərginlik dərəcəsi (Laplas qanunu)

E) sistem və ağ ciyər damar müqavimətlərinin ölcüsü
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34- 35
104) Urək əzələsinin qüvvədən düşməsinin nəticəsi hesab edilməyən nədir?
A) diastolanın sonunda, mədəcikləri dolduran qanın sonuncu həcminin intensiv qovulması

B) mədəciklərdə son diastolik təzyiqin düşməsi

C) normal vurğu həcmi və ürək atımı-dəqiqəlik həcmin saxlanılması

D) qulaqcıqların yığılma gücünün kompensator artması

E) ön yüklənmənin artması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,36
105) Ürəyin hüceyrədaxili mexanizm requlyasiyasında nə baş verir?
A) Frank-Starlınq mexanizminin qoşulması və ya ürəyin işinin artmasına cavab olaraq diastolanın kompensator uzanması

B) ürək əzələsinin yığılmasının gücü və sürəti, onun boşalma sürəti, ürək vurğularının sayı , atrioventrikulyar keçiriciliyin sürəti requlə olunur

C) katexolaminlərin ürək əzələsinə göstərdiyi simpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik

D) ürək əzələsinə simpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik və ürəyin işinin artmasına cavab olaraq diastolanın kompensator uzanması

E) asetilxolinin ürək əzələsinə göstərdiyi parasimpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,38
106) Müsbət batmotrop effekt ürəyə necə təsir edir?
A) atrioventrikulyar düyündə elektrik impulslarının keçiriciliyi artır

B) qulaqcıq və mədəcik yığılmalarının qüvvəsi və sürəti artır

C) ürək əzələsinin oyanması və ürək vurğularının sayı artır

D) miokardın yığılma qabiliyyəti yüksəlir, ürək vurğularının sayı artır

E) ürək əzələsinin oyanması artır
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 40
107) Müsbət inotrop effect ürəyə necə təsir edir?
A) qulaqcıq və mədəcik yığılmalarının qüvvəsi və sürəti artır

B) ürək əzələsinin oyanması artır

C) atrioventrikulyar düyündə elektrik impulslarının keçipiciliyi artır

D) ürək əzələsinin oyanması və ürək vurğularının sayı artır

E) miokardın yığılma qabiliyyəti yüksəlir, ürək vurğularının sayı artır
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 40
108) Müsbət dromotrop effect ürəyə necə təsir edir?
A) atrioventrikulyar düyündə elektrik impulslarının keçiriciliyi artır

B) miokardın yığılma qabiliyyəti yüksəlir, ürək vurğularının sayı artır

C) ürək əzələsinin oyanması və ürək vurğularının sayı artır

D) ürək əzələsinin oyanması artır

E) qulaqcıq və mədəcik yığılmalarını qüvvəsi və sürəti artır
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 40
109) Kardiomiositlərin a1- adrenoreseptorlarına mediatorların (katexolaminlərin) uzun müddətli təsiri nəyə səbəb olur?
A) atrioventrikulyar düyündə elektrik impulslarının keçiriciliyinin zəifləməsinə

B) Frank-Starlinq mexanizminin qoşulmasına və ürəyin işinin artmasına cavab olaraq diastolanın kompensator uzanmasına

C) ürək əzələsinin yığılma funksiyasının tədricən zəifləməsinə

D) ürək əzələsinin yığılma funksiyasının tədricən yüksəlməsinə

E) ürək əzələsinin tədricən inkişaf edən hipertrofiyasına
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 40
110) Rezistiv damarlara hansı damarlar aiddir?
A) divarları qalın saya-əzələ lıflərindən təşkil olunmuş və geniş mənfəzli

B) divarları az mıqdarda elastik və əzələ lıflərindən, lakin coxlu birləşdirici toxumadan ibarət

C) divarında çoxlu elastik liflər olan elastik tipli

D) divarları,ancaq bir qat endotel hüceyrələrindən təşkil olunmuş, saya-əzələ lıfləri elementləri olmayan

E) divarları qalın saya-əzələ lıflərindən təşkil olunmuş və dar mənfəzli
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 42
111) Həqiqi kapillyar damarlara hansı damarlar aiddir?
A) divarları qalın saya-əzələ lıflərindən təşkil olunmuş və dar mənfəzli

B) divarları az mıqdarda elastik və əzələ lıflərindən, lakin coxlu birləşdirici toxumadan ibarət

C) divarları qalın saya-əzələ lıflərindən təşkil olunmuş və geniş mənfəzli

D) divarları, təkcə bir qat endotel hüceyrələrindən təşkil olunmuş, saya-əzələ lıfləri elementləri olmayan

E) divarında çoxlu elastik liflər olan elastik tipli
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 43
112) Həcmli damarlara hansılar aiddir?
A) divarları, ancaq bir qat endotel hüceyrələrindən təşkil olunmuş, saya-əzələ lıfləri elementləri olmayan

B) divarları az mıqdarda elastik və əzələ lıflərindən, lakin coxlu birləşdirici toxumadan ibarət

C) divarları qalın saya-əzələ lıflərindən təşkil olunmuş və dar mənfəzli

D) divarları qalın saya-əzələ lıflərindən təşkil olunmuş və geniş mənfəzli

E) divarında çoxlu elastik liflər olan elastik tipli
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 44
113) Ümümi damar müqavimətinin neçə faizi rezistiv damarların payına düşür?
A) təxminən 20%

B) təxminən 70%

C) təxminən 50%

D) təxminən 30%

E) təxminən 10%
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 42
114) Müxtəlif damar sahələrində qanın axınının həcm sürətini requlə edən və qanı müxtəlif orqanlara bölüşdürən, arteriolaların hansı xüsusiyyəti əsas mexanizm hesab olunur?
A) arteriolaların öz aralarında tor yaratmaq

B) arteriola və venula damarlarının öz aralarındakı anastomoz vasitəsilə qanın bir hissəsini özündə saxlamaq (depolaşdırmaq)

C) arteriola və kapilyar damarların öz aralarında anastomoz yaratmaq

D) arteriola və kapilyar önü damarların öz aralarındakı anastomoz vasitəsilə qanın bir hissəsini özündə saxlamaq (depolaşdırmaq)

E) müvafiq olaraq öz mənfəzini əhəmiyyətli dəyişmək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 43
115) Həcmli damarlara hansılar aiddir?
A) aorta və ağ ciyər arteriyaları

B) arteriya , arteriolalar və kapilyarlar

C) əsasən arteriyaların son hissəsi və arteriolalar

D) vena və venulalar

E) həqiqi kapilyarlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 44
116) Rezistiv damarlara hansılar aiddir?
A) arteriya, arteriolalar və kapillyarlar

B) həqiqi kapillyarlar

C) vena və venulalar

D) aorta və ağ ciyər arteriyaları

E) əsasən arteriyaların son hissəsi və arteriolalar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 42
117) Amortizəedici damarlara hansılar aiddir?
A) aorta, ağ ciyər arteriyası və onlara bitişik böyük arteriyaların sahələri

B) vena və venulalar

C) həqiqi kapilyarlar

D) əsasən arteriyaların son hissəsi və arteriolalar

E) arteriya, arteriolalar və kapilyarlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 42
118) Arteriyaların son hissəsində və arteriolalarda arterial təzyiq aortadakı təzyiqdən təxminən neçə dəfə aşağı düşür?
A) 1,5–2 dəfə

B) 2,5–3 dəfə

C) 3–4 dəfə

D) 7–8 dəfə

E) 2–3 dəfə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 43
119) Qanın ümumi miqdarının neçə faizi kapillyarların payına düşür?
A) 6-ə yaxın

B) 3-ə yaxın

C) 8-ə yaxın

D) 16-ə yaxın

E) 10-ə yaxın
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 43
120) Kapillyarlarda qanın axın sürəti ürək siklinin müxtəlıf fazalarında necə olur?
A) sistola və diastolada həcmli damarlardakı qanın sürətinə yaxın olur

B) sistolada diastoladan az olur

C) sistola və diastolada bərabər olur

D) sistola və diastolada aortadakı qanın sürətinə yaxın olur

E) sistolada diastoladan çox olur
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 43
121) Qanın hərəkət sürətini nə təşkil edir?
A) qan damar sisteminin prekapillyar və postkapillyar şöbələri arasındakı təzyiqlər fərqi (qradienti)

B) prekapillyar sfinkterlərin yığılması

C) prekapillyar sfinkterlərin boşalması

D) qan damar sisteminin arterial və venoz şöbələri arasındakı təzyiqlər fərqi (qradienti)

E) arteriola və venulalar arasındakı təzyiqlər fərqi (qradienti)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 44 стема). «Бином-пресс», 2007, стр. , 44
122) Orta yaşlı sağlam adamlarda qanın axını hansı damarlarda, əsasən laminar xarakter daşıyır?
A) aortanın və iri arteriyaların əyrilik olan hissələrində

B) iri arteriyaların təbii daralan hissələrində

C) iri arteriyaların şaxələnən və əyrilik olan hissələrində

D) aortanın şaxələnən hissəsində

E) şaxələnmə, təbii daralma və əyrilik olmayan bütün damarlarda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 44
123) Orta yaşlı sağlam adamlarda qanın axını hansı damarlarda, laminar xarakterli deyildir?

1. aortanın şaxələnən hissəsində

2. iri arteriyaların təbii daralan hissələrində

3. iri arteriyaların şaxələnən və əyrilik olan hissələrində

4. şaxələnmə olmayan damarlarda

5. təbii daralma və əyrilik olmayan bütün damarlarda
A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 44
124) Müxtəlif damar sahələrində qanın orta axın sürəti nədən aslıdır?
A) damarların əvvəli və axrındakı təzyiqlər fərqindən (qradientindən)

B) damarların əvvəli və axrındakı təzyiqlər fərqindən (qradientindən) və damarlardakı qanın həcmindən

C) damarlardakı qanın həcmindən

D) damarların əvvəli və axırındakı təzyiqlər fərqi (qradienti) və damar müqavimətinin ölçüsündən

E) damar müqavimətinin ölçüsündən
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 45
125) Damarların müxtəlif sahələrində qanın orta axın sürəti nədən aslıdır?
A) qanı özlülüyündən (qatılıgından) və damarların en kəsiyindən

B) damarların en kəsiyindən

C) damarlardakı qanın həcmindən

D) qanı özlülüyündən

E) damarların əvvəli və axrındakı təzyiqlər fərqindən (qradientindən)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 45
126) Normada böyük və kiçik qan dövranında qanın axınının sürəti neçə saniyəyə bərabərdir?
A) 26

B) 28


C) 23

D) 38


E) 32
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 45
127) Ən böyük summar sahəyə malik damarlar hansıdır?
A) aorta və ağ ciyər arteriyası

B) arteriya və venalar

C) venalar

D) kapillyarlar

E) ağ ciyər arteriyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,44
128) Diastola zamanı təzyiqin enməsilə bərabər olaraq arterial təzyiqin sıfıra enməməsinin səbəbi hansı faktordur?
A) yüksək periferik damar müqaviməti

B) arteriyaların mənfəzinin ümumi sahəsi

C) arteriyaların elastiklik xüsusiyyətləri

D) arteriyaların elastiklik xüsusiyyətləri və kifayət dərəcədə yüksək periferik damar müqaviməti

E) aşağı periferik damar müqaviməti
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,45
129) Hansı təzyiq sistolik arterial təzyiq (SAT) adlanır?
A) 1/3 nəbz təzyiqi və diastolik təzyiqin cəmi

B) ürəyin diastolası zamanı arteriyalardakı minimal təzyiq

C) sistolik və diastolik arterial təzyiqlər arasındakı fərq

D) sistolik arterial təzyiqlə nəbz təzyiqi arasındakı fərq

E) sol mədəciyin sistolası zamanı arterial sistemdə yaratdığı maksimal təzyiq
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр45
130) Hansı təzyiq diastolik arterial təzyiq (DAT) adlanır?
A) sistolik arterial təzyiqlə nəbz təzyiqi arasındakı fərq

B) ürəyin diastolası zamanı arterialardakı minimal təzyiq

C) sol mədəciyin sistolası zamanı arterial sistemdə yaratdığı maksimal təzyiq

D) 1/3 nəbz təzyiqi və diastolik təzyiqin cəmi

E) sistolik və diastolik arterial təzyiqlər arasındakı fərq
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр45
131) Hansı təzyiq nəbz arterial təzyiqi adlanır?
A) sistolik arterial təzyiqlə nəbz təzyiqi arasındakı fərq

B) sistolik və diastolik arterial təzyiqlər arasındakı fərq

C) 1/3 nəbz təzyiqi və diastolik təzyiqin cəmi

D) sol mədəciyin sistolası zamanı arterial sistemdə yaratdığı maksimal təzyiq

E) ürəyin diastolası zamanı arteriyalardakı minimal təzyiq
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 45
132) Hansı təzyiq orta arterial təzyiq adlanır?
A) sistolik və diastolik arterial təzyiqlər arasındakı fərq

B) sistolik arterial təzyiqlə nəbz təzyiqi arasındakı fərq

C) 1/3 nəbz təzyiqi və diastolik təzyiqin cəmi

D) sol mədəciyin sistolası zamanı arterial sistemdə yaratdığı maksimal təzyiq

E) ürəyin diastolası zamanı arterialardakı minimal təzyiq
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 46Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə