Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Metasimpatik sinir neyronları harada yerləşir?Yüklə 2,92 Mb.
səhifə7/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

248) Metasimpatik sinir neyronları harada yerləşir?
A) hipotalamus neyronlarında

B) simpatik qanqlionlarda

C) ürəyin çoxsaylı intramural qanqlionlarında

D) parasimpatik qanqlionlarda

E) onurğa beyin neyronlarında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,38
249) Metasimpatik sinir sistemi reseptorlarının qıcıqlanmasına cavab olaraq nə baş verir?
A) katexolaminlərin ürək əzələsinə göstərdiyi simpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik

B) Frank-Starlınq mexanizminin qoşulması və ürəyin işinin artmasına cavab olaraq diastolanın kompensator uzanması

C) asetilxolinin ürək əzələsinə göstərdiyi parasimpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik

D) ürək əzələsinə simpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik və ürəyin işinin artmasına cavab olaraq diastolanın kompensator uzanması

E) ürək əzələsinin yığılmasının gücü və sürəti, onun boşalma sürəti, ürək vurğularının sayı, atrioventrikulyar keçiriciliyin sürəti requlə olunur
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,38
250) Ürəyin ürəkdən kənar (mərkəzi) requlyasiyası nəyin hesabına həyata keçir?
A) yalnız parasimpatik sinir sisteminin ürəyə təsirilə

B) ürəyin yaxşı inkişaf etmiş ikili (simpatik və parasimpatik) innervasiyası hesabına

C) yalnız simpatik sinir sisteminin ürəyə təsirilə

D) metasimpatik sinir sisteminin ürəyə təsirilə

E) Frank-Starlınq mexanizminin qoşulmasıyla
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 38
251) Ürək əzələsinə, ürəyin keçiricilik sisteminə və damarların saya əzələ hüceyrələrinə simpatik təsir hansı reseptorların (hədəf-hüceyrələrin) hesabına realizə olunur?
A) katexolaminlərin a1,а2 və b1,b2- adrenerqik reseptorlarına təsiri ilə

B) katexolaminlərin а1, а2,b2- adrenerqik reseptorlarına təsiri ilə

C) katexolaminlərin a1,b2- adrenerqik reseptorlarına təsiri ilə

D) katexolaminlərin a1 и b1,b2- adrenerqik reseptorlarına təsiri ilə

E) katexolaminlərin a1, а2- и b1- adrenerqik reseptorlarına təsiri ilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,38-40
252) Simpatik β1-adrenoreseptorların stimulyasiyasının üstünlüyü nə ilə müşayət olunur?
A) müsbət inotrop, mənfi xronotrop, dromotrop və batmotrop effektlərlə

B) mənfi inotrop, xronotrop, dromotrop və batmotrop effektlərlə

C) müsbət inotrop, xronotrop, dromotrop və mənfi batmotrop effektlərlə

D) müsbət inotrop, xronotrop, dromotrop və batmotrop effektlərlə

E) müsbət inotrop, xronotrop və mənfi dromotrop və batmotrop effektlərlə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 39
253) Parasimpatik sinirlərin oyanması nə ilə müşayət olunur?
A) ürək vurğularının sayının artması (müsbət xronotrop effekt), atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin artmasıyla (müsbət dromotrop effekt)

B) ürək vurğularının sayının artması (müsbət xronotrop effekt), atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin zəifləməsi, hətta keçiriciliyin tam blokada həddinə düşməsi ilə (mənfi dromotrop effekt)

C) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin zəifləməsi, hətta keçiriciliyin tam blokada həddinə düşməsilə (mənfi dromotrop effekt)

D) ürək vurğularının sayının dəyişməməsi, atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin zəifləməsi, hətta keçriciliyin tam blokada həddinə düşməsilə (mənfi dromotrop effekt)

E) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin artmasıyla (müsbət dromotrop effekt)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,40
254) Parasimpatik sinirlərin oyanması nə ilə müşayət olunur?
A) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin dəyşilməməsilə

B) ürək vurğularının sayının arması (müsbət xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin artmasiyla (müsbət inotrop effekt)

C) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin zəifləməsilə (mənfi inotrop effekt)

D) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin artmasıyla (müsbət inotrop effekt)

E) ürək vurğularının sayının arması (müsbət xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin zəifləməsilə (mənfi inotrop effekt)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,40
255) Ürək əzələsindəki a1-reseptorlarının (baxmayaraq ki, onların miqdarı burada azlıq təşkil edir) stimulyasiyası nə ilə müşayət olunur?
A) mənfi inotrop effektlə

B) müsbət batmotrop effektlə

C) mənfi xronotrop effektlə

D) mənfi dromotrop effektlə

E) müsbət inotrop effektlə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 40
256) Aorta qövsünün , sinokarotid və başqa refleksoqen zonaların (ürək,böyrək, həzm orqanları) baro- və hemoreseptorları, analoji hansı dəyişikliyə cavab (reaksiya) verirlər?

1. damar divarının genişlənmə dərəcəsinə

2. О2 ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

3. damar divarının genişlənmə sürətinə

4. СО2 ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

5. Н+ ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə
A) 2, 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 51
257) B-reseptorların qıcıqlanması, qulaqcıqların və mədəcik reseptorlarının gərilməsi (məsələn, onların tez dolmasınin sürətlənməsində) zamanı nə baş verır?
A) simpatik sinirlərin tonusu yüksəlir və parasimpatik sinir aktivliy zəifləyir, beləliklə, taxikardiya və vazokonstruksiya əmələ gəlir

B) simpatik sinirlərin tonusu yüksəlir və parasimpatik sinir aktivliy zəifləyir, beləliklə, taxikardiya və vazodilatasiya əmələ gəlir

C) simpatik sinirlərin tonusu yüksəlir və parasimpatik sinir aktivliy zəifləyir, beləliklə, bradikardiya və vazodilatasiya əmələ gəlir

D) simpatik sinirlərin tonusu zəifləyir və parasimpatik sinir aktivliyi yüksəlir, beləliklə, taxikardiya və vazokonstruksiya əmələ gəlir

E) simpatik sinirlərin tonusu zəifləyir və parasimpatik sinir aktivliyi yüksəlir, beləliklə, bradikardiya və vazodilatasiya əmələ gəlir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 52
258) Renin - anqiotenzin - aldosteron sistemin (RAAS) aktivləşməsi nə vaxt baş verir və o, nə ilə müşayiət olunur?
A) böyrəklərin perfusion təzyiqinin hər hansı cüzi azalması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin anqiotenzin - I ifrazı ilə

B) böyrəklərin perfusion təzyiqinin hər hansı cüzi azalması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin renin ifrazı ilə

C) böyrəklərin perfusion təzyiqinin artması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin anqiotenzin - I ifrazı ilə

D) böyrəklərin perfusion təzyiqinin hər hansı cüzi azalması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin anqiotenzin - II ifrazı ilə

E) böyrəklərin perfusion təzyiqinin artması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin renin ifrazı ilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 68
259) Ürək ritminin dəyişilməsi (HRV - heart rate variability) nə deməkdir?
A) sağlam və ürək xəstəliklərində ürək yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı R - R intervalının dəyişilməsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi

B) sağlam adamlarda ürək yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı Т - Т intervalının dəyişilməsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi

C) ürək xəstəliklərində qulaqcıq yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı Р - Р intervalının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi

D) sağlam adamlarda ürək yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı ST - ST intervalının dəyişilməsinin keyfiyətcə qiymətləndirilməsi

E) ürək xəstəliklərində ürək yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı U - U intervalının dəyişilməsinin keyfiyətcə qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 94

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:02


260) Ürəyin ritm pozğunluqlarına və ya aritmiyalara nə aid deyil?
A) ürək vurqularının sayı/dəq. > 100 və ya < 60 dəq

B) ürək vurqularının sayı/dəq. > 60 və ya < 100 dəq

C) ürəyin keçiricilik sisteminin müxtəlif şöbələrində impulsun keçiricilik pozğunluğu

D) hər hansı qeyri sinus ritm

E) mənşəyindən asılı olmayan qeyri düzqün ritm
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 172

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:20


261) Ayrı - ayrı hərəkət potensialının parametrlərinə təsirindən asılı olaraq, aşağıdakilardan hansı, 4 sinifə bölünən antiaritmik preparatların heç bir sinfinə aid deyil? (HP - hərəkət potensialı, SA - sinoatrial, AV - atrioventrikulyar, ERD - effektiv refrakter dövr)
A) Ürək liflərinin repolyarizasiyası fazasını zəiflədən, HP və ERD - nı uzadan kalium kanalları blokatorları

B) Ürək liflərinin repolyarizasiyası fazasını zəiflədən və ERD - nı uzadan natrium kanalları blokatorları

C) β - adrenoreseptorların blokatorları

D) 0HP dövrü və spontan diastolik depolyarizasiyanı SA - düyündə və AV - birləşmədə zəiflədən kalsium kanalları blokatorları

E) Ürək liflərinin başlanğıc depolyarizasiyasını (0HP dövrü) zəiflədən natrium kanalları blokatorları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 261

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:20


262) Aşağıdakilardan hansı effekt I sinif - natrium kanalları blokatorları antiaritmik preparatların onlar üçün umumi sayılan xüsusiyyətlərinə aid deyil? (SA - sinoatrial, HP - hərəkət potensialı)
A) Hərəkət potensialının amplitudasını zəiflədirlər

B) Qulaqcıq və mədəcik miokardının keçiriciliyini zəiflədirlər

C) SA düyünündə spontan diastolik depolyarizasiyanın (4 HP dövrü) sürətini artırırlar

D) Qulaqcıqlarda və Hiss - Purkinye sistemində - "sürətli" cavab verən toxumalarda başlanğıc depolyarizasiya (0HP dövrü) sürətini azaldırlar

E) Hədd potensialının amplitudasını artırırlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 263

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:21


263) Iа sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?
A) amiodaron, sotalol, bretilium

B) diltiazem, izoptin, adalat

C) lidokain, trimekain, meksiletin

D) xinidin, novokainamid, dizopiramid

E) etmozin, etasizin, propafenon
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 263 - 264

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:21


264) Ib - sinif - antiaritmik preparatlar (natrium kanallarının blokatorları) hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər? (HP - hərəkət potensialı)
A) qulaqcıq miokardının depolərizasiya sürətinə praktiki təsir etmirlər

B) əsasən mədəcik miokardının başlanğıc depolyarizasiya sürətinə (0 HP dövrü) təsir göstərirlər

C) atrioventrikulyar birləşmənin spontan diastolik depolərizasiya sürətinə (4 HP dövrü) təsir göstərirlər

D) repolərizasiya prosesini (əsasən 3 HP dövründə) zəiflədirlər

E) sinoaurikulyar düyünün spontan diastolik depolərizasiya sürətinə (4 HP dövrü) təsir göstərirlər
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 266

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:21


265) Ib sinif antiaritmik preparatların təsirindən ürəyin hansı şöbəsinin depolərizasiya sürəti praktiki olaraq dəyişmir?
A) Sol mədəcik miokardının

B) Qulaqcıqların miokardının

C) Hiss sistemi hüceyrələrinin

D) Sag mədəcik miokardının

E) Purkinye liflərinin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 266

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:21


266) Ib - sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?
A) finoptin, verapamil, diltiazem

B) novokainamid, aymalin, xinidin

C) difenin, lidokain, trimekain

D) sotalol, bretilium, kordaron

E) allapinin, etmozin, etasizin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 266

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:22


267) Iс - sinif (natrium kanalları blokatorları) antiaritmik preparatlar hansı xüsusiyyətə malik deyil? (HP - hərəkət potensialı dövrü)
A) "Sürətli" cavab verən toxumalarda 0HP - ni nəzərə çarpan zəiflətmək

B) 0 HP və qulaqcıqların refrakter dövrünün davam müddətini uzatmaq

C) Q - Т intervalına təsir etmirlər

D) Hərəkət potensialının davam müddətinə təsir etməmək

E) Repolyarizasiyasının davam müddətinə təsir etməmək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 267

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:22


268) Ic - sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?
A) flekainid, etmozin, etasizin

B) xinidin, novokainamid, dizopiramid

C) difenin, diltiazem, izoptin

D) lorkainid, lidokain, trimekain

E) meksiletin, sotalol, bretilium
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 267

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:22


269) Iс - sinif antiaritmik preparatlar hansı ritm pozğunluqlarında istifadə olunmur?
A) WPW sindromlu xəstələrdə resiprok atrioventrikulyar taxikardiyalarda

B) Mədəcik paroksizmal taxikardiyalarının profilaktikasında

C) Qlikozid intoksikasiyası fonunda inkişaf edən mədəcik ekstrasistoliyalarında

D) Mədəcik ekstrasistoliyalarında

E) Supraventrikulyar ekstrasistoliyalarında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 267

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:22


270) II sinif antiaritmik preparatlara - β - adrenoblokatorlara hansılar aiddir?
A) karvedilol, metoprolol

B) sotalol, bretilium

C) xinidin, aymalin

D) diltiazem, izoptin

E) trimekain, meksitil
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 268

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:22


271) III sinif - kalium kanalların blokatorları antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?
A) dizopiramid, aymalin, novokainamid

B) ibutilid, amiodaron, sotalol

C) nifedipin, etasizin, diltiazem

D) etmozin, verapamil, allapinin

E) lidokain, trimekain, meksiletin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 269 - 270

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:23


272) IV sinif lənq kalsium kanalları blokatorlarına (kalsium antaqonistləri) hansılar aiddir?
A) trimekain, meksiletin

B) nitop, xinidin

C) ibutilid, allopinin

D) diltiazem, verapamil

E) nibentan, etasizin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 272

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:23


273) Hansı ritm pozğunluqlarında amiodaron istifadə olunmur?
A) Qlikozid intoksikasiya zamanı yaranan aritmiyalarda

B) Hipertrofik kardiomiopatiyalarda yaranan həyat üçün təhlükəli aritmiyalarda

C) Qulaqcıq paroksizmal fibrillyasiya tutmalarının profilaktikasında

D) WPW sindromunun atrioventrikulyar resiprok taxikardiyalarında

E) WPW sindromu ilə müşayiət olunan qulaqcıqların fibrilyasiyası və titrəməsində
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистаясистема). «Бином - пресс», 2007, стр. 270 - 271

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:23


274) Amiodaronun təyini hansı pozğunluqlarda əks göstəriş deyil?
A) II dərəcə atrioventrikulyar blokadada

B) Xroniki ürək çatışmazlığının III - IV funksional sinfində (NYHA - Nyu York Ürək Assosiasiyası)

C) Miokarditlərdə yaranan həyat üçün təhlükəli mədəcik aritmiyalarında

D) Kardioqen şok və kollapsda

E) Sinus düyününün zəifliyi sindromunda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 271

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:23


275) Amiodarondan yüksək dozada və ya uzun müddət istifadə etdikdə hansı əlavə reaksiya baş vermir?
A) Qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması

B) “Piruet” tipli paroksizmal mədəcik taxikardiyası

C) EKQ - da Q - Т intervalınının qısalması

D) Ağciyərlərin immunoloji zədələnməsi - interstisial pnevmonit

E) Ultrabənövşəyi şüalanmaya həssaslığın artması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 271

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:23


276) Hansı fəsadlaşmalarla müşayiət olunan kəskin klinik vəziyyətlərdə müvəqqəti elektrokardiostimulyasiyadan istifadə olunmur?
A) qulaqcıq aritmiyalarının əmələ gəlmə riski yüksəldikdə

B) mədəciküstü və mədəcik paroksizmal taxiaritmiyalarında

C) hemodinamik əhəmiyyətli bradikardiyalarda

D) asistoliyaya gətirib çıxaran keriricilik pozğunluglarında

E) həyat ücün təhlükə törədən aritmiya və asistoliyaların baş vermə riski yüksəldikdə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 278

Tarix: 17. 12. 2013 17:26:24


Ürək çatışmazlığının patofiziologiyası
277) Nyu – York təsnifatında (NYHA) XÜÇ–nın neçə funksional sinfi var?

A) 5


B) 1

C) 3


D) 2

E) 4
Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.


278) III FS XÜÇ-də altı dəqiqəlik yeriş sınağına hansı məsafə uyğundur?

A) 551 – 800 m

B) 426 – 550 m

C) 151-300 m

D) 151 -dən az

E) 301 – 425 m


Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.
279) Sol mədəciyin struktur və həndəsi formasının dəyişməsi necə adlanır?

A) yuxu miokard

B) "cor bovinum"

C) remodelləşmə

D) dilatasiya

E) keylşmə


Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.
280) XÜÇ-də ən çox təsadüf edilən şikayət hansıdır?

A) ürək ağrısı

B) təngnəfəslik

C) başgicəllənmə

D) yuxusuzluq

E) öskürək


Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.
281) Anasarka nədir?

A) qarın boşluğunda mayenin olması

B) plevra boşluğunda mayenin olması

C) bütün toxuma və boşluqların ödemi

D) perikardda mayenin olması

E) sifətdə ödemin olması


Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.
282) Stress exokardioqrafiya nəyi təyin etmək üçün istifadə edilir?

A) mədəcik anevrizmasının olması

B) miokardda cırılmanın olması

C) ürəkdaxili tromb kütləsinin olması

D) perikardda mayenin olması

E) hibernasiya olmuş miokard sahəsinin olması


Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004. с 432.
283) Atım fraksiyası (AF) nədir?

A) sol mədəciyin diastolik həcmi

B) diastolanın sonunda qalan qan miqdarı

C) hər sistola vaxtı qovulan qanın miqdarı

D) vurğu həcminin son diastolik həcmə nisbəti

E) sol mədəciyin sistolik həcmi


Ədəbiyyat: « Диагностика и лечение внутренних болезней» том 1. под ред. Гогина Е. Е 1966, с 225
284) XÜÇ zamanı sol mədəciyin diastolik disfunksiyasının ən yaxşı müayinə üsulu hansıdır?

A) Rentgenoloji müayinə

B) EKQ

C) Dopler ExoKQD) Sutkalıq EKQ monitorinq

E) Tredmil test


Ədəbiyyat: Беленков Ю. Н, Мареев В. Ю, Агеев Ф. Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006- 432 с
285) XÜÇ diaqnozu üçün aşağıdakı instrumental metodlardan hansı daha informativdir?

A) döş qəfəsinin rentgen müayinəsi

B) veloerqometriya sınağı

C) elektrokardioqrafiya

D) koronar angioqrafiya

E) exokardioqrafiya


Ədəbiyyat: Беленков Ю. Н, Мареев В. Ю, Агеев Ф. Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006- 432 с
286) Aşağıdakı dərmanlardan hansının tətbiqi XÜÇ proqnozuna daha yaxşı təsir edir?

A) aspirin

B) nitratlar

C) diuretiklər

D) Ca antaqonistləri

E) AÇF inhibitorları


Ədəbiyyat: Беленков Ю. Н, Мареев В. Ю, Агеев Ф. Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006- 432. с
287) Bu dərmanlardan hansı AÇF inhibitorları ilə ilə birgə verilməsi hiperkaliemiya yarada bilər?

A) Ca antaqonistləri

B) veroşpiron

C) aspirin

D) β-adrenoblokatorlar

E) furosemid


Ədəbiyyat: Метеллица В. И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарсвенных средств » 2005 - 1528 с.
288) Periferik ödemlər və taxisistolik səyrici aritmiya olanlarda ən vacib dərman kombinasiyası hansıdır?

A) AÇFİ + diuretik

B) β-blokator + diuretik

C) diqoksin + diuretik

D) diuretik + A II blokatorlar

E) Ca antaqonisti + diuretik


Ədəbiyyat: Метеллица В. И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарсвенных средств » 2005 - 1528 с.
289) Ürək qlikozidlərinin müsbət inotrop təsiri nəyin nəticəsində baş verir?

A) ürək əzələsinin yığılma gücü və tezliyini artırması

B) periferik müqaviməti azaltması

C) ürək vurğularının sayını azaltması

D) oyanıcılığı artırması

E) keçiriciliyi artırması


Ədəbiyyat: Метеллица В. И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарсвенных средств » 2005 - 1528 с.
290) AÇF inhibitorlarının ən xoşagəlməz yanaşı təsiri hansıdır?

A) öyümə, qusma

B) quru öskürək

C) üzdə qızartı

D) ürəkdöyünmənin artması

E) əllərdə keyləşmə


Ədəbiyyat: Baxşəliyev B. A. “Kliniki farmokologiya” 2004-416 s.
291) Qlikozid intoksikasiyasında ən effektli antiaritmik dərman hansıdır?

A) difenin

B) lidokain

C) bisoprolol

D) izoptin

E) kordaron


Ədəbiyyat: Гуревич М. А. «Хроническая сердечная недостаточность» руководство для врачей, 2000-184 с.
292) Hansı diuretik hipokaliemiyaya səbəb olmur?

A) xlortiazid

B) uregit

C) diakarb

D) veroşpiron

E) furosemid


Ədəbiyyat: Гуревич М. А. «Хроническая сердечная недостаточность» руководство для врачей, 2000-184 с.

Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə