Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) I mərhələ XÜÇ müalicəsi üçün hansı tədbirlərin aparılması kifayətdir?Yüklə 2,92 Mb.
səhifə8/26
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23860
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

293) I mərhələ XÜÇ müalicəsi üçün hansı tədbirlərin aparılması kifayətdir?

A) diuretik qəbulu

B) fiziki fəallığı, duz və maye miqdarını məhdudlaşdırmaq

C) vena daxili ürək qlikozidləri yeritmək

D) riboksin, mildronat qəbulu

E) β-adrenoblokatorların qəbulu


Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Лечение болезней внутренних органов» Практ. руководство: В 3 т, Т. 3. Кн. 1. 1996 - 464 c.
294) XÜÇ zamanı diqoksinin saxlayıcı dozası neçədir?

A) 0,5 mq

B) 1 mq

C) 0,5 – 1 mqD) 0,75 – 1 mq

E) 0,125 – 0,5 mq


Ədəbiyyat: Метеллица В. И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарственных средств » 2005 - 1528 с.
295) Ürək çatışmazlığı olanlarda səyirici aritmiya zamanı hansı dərman daha effektlidir?

A) propafenon

B) verapamil

C) novokainamid

D) kordaron

E) xinidin


Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Лечение болезней внутренних органов» Практ. руководство: В 3 т, Т. 3. Кн. 1. 1996 - 464 c.
296) XÜÇ olan xəstələrdə hiperkaliemiya aşkar edildikdə hansı yardım göstərilməlidir?

A) veroşpiron daxilə

B) AÇF inhibitorları

C) qlükoza + kalium + insulin qarışığı

D) venaya 40% qlükoza yeritmək

E) panangin venaya


Ədəbiyyat: Окороков А. Н. «Лечение болезней внутренних органов» 1998. т 3. Кн 1. с 464
297) Xroniki ağciyər ürəyinin əsas səbəbi hansıdır?

A) sağ mədəciyin infarktı

B) ağciyər arteriyasının tromboemboliyası

C) trikuspidal qapaq qüsuru

D) anadangəlmə ağciyər arteriyasının potologiyası

E) xroniki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Замотаев Н. П. «Легочно - сердечная недостаточность» 1978, с 200
298) Nyu-York təsnifatında əsasən I funksional sinif ürək çatışmazlığınının simptomlarına hanslar aiddir?

A) Həmin şikəyyətləri ancaq yüksək fiziki yükləmədən sonra əmələ gəlir

B) Göstərilən şikəyyətləri sakit vəziyyətdə geyd olunmurlar və yükləmədən sonra əmələ gəlir

C) Adi fiziki aktivliyik məhdudlaşmamışdır. Adi fiziki yük yorğunluq,ürək döyünmə ,təngənəfəslik yaratmır

D) Xəstə 100 W yükləməni yerinə yetirir

E) Adi fiziki yükləmədən sonra ürək çatışmazlığın əsas simptomlar


Ədəbiyyat: ESC and ACC/AHA quidlines,2008,2009.
299) Ürək çatışmazlığın müalicəsində hansı β-blokatorlarının müsbət mualicəvi effekt təsdiq olunub?

A) Metaprolol suksinat

B) Anaprilin

C) Nadolol

D) Atenolol

E) Metaprolol tartrat


Ədəbiyyat: Современные подходы к диагностике и лечению ХСН (изложение рекомендаций АКК И АСС 2001 год), Кардиология, 2002,6
300) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə karvedilolun birinci dozası hansıdır?

A) 12,5 mg

B) 50 mg

C) 6,25 mg

D) 25 mg

E) 3,125 mg


Ədəbiyyat: С. Ю. Марцевич «β - адреноблокаторы с позиции доказательной медицины», кардиология, 2002, 4 .
301) Atrioventrikulyar qapaq taylarının sıx örtülməsi nədən asılı deyildir?
A) qapaq taylarının anatomik saflığından

B) atrioventrikulyar qapaq taylarının sayından

C) bütün qapaq aparatının funksiyasından

D) vətər liflərinin(xorda) funksiyasından

E) papillyar əzələlərin funksiyasından
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 12
302) Mədəciklərin boşalması zamanı nə baş verir?
A) hər iki mədəcikdə mədəcikdaxili təzyiq enir

B) hər iki mədəcikdə mədəcikdaxili təzyiq artır

C) hər iki qulaqcıqda qulaqcıqdaxili təzyiq artır

D) hər iki qulaqcıqda qulaqcıqdaxili təzyiq enir

E) sol mədəcikdə mədəcikdaxili təzyiq artır, sağ mədəcikdə enir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 13
303) Mədəcikdaxili təzyiq endikdə nə baş verir?
A) mədəciklər boşalır, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının tayları açılır, kənarları bir-birinə qapanır və qanı damarlardan mədəciklərə geriyə buraxmır

B) qulaqcıqlar gərginləşir, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının taylarının kənarları bir-birinə qapanır və qan damarları ilə mədəciklər arasındakı keçid bağlanır

C) qulaqcıqlar boşalır, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının tayları açılır, kənarları bir-birinə qapanır və qanı damarlardan mədəciklərə geriyə buraxmır

D) qulaqcıqlarda son diastolik təzyiq enir, mədəciklər gərginləşir, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının taylarının kənarları bir-birinə qapanır, və qanı damarlardan mədəciklərə geriyə buraxmır

E) mədəciklər gərginləşir, aorta və ağ ciyər arteriyalarının qapaqlarının tayları bağlanır, kənarları bir-birinə qapanır və qanı damarlardan mədəciklərə geriyə buraxmır
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,13
304) Normada perikard boşluğunda neçə (ml) şəffaf seroz maye olur?
A) 10-20 ml

B) 50-60 ml

C) 10 ml-ə qədər

D) 20-30 ml

E) 30-40 ml
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 13
305) Qanı əsasən sol mədəcik divarından toplayan ürəyin iri həcmli venaları haraya tökülür?
A) sağ mədəcik boşluğuna

B) sol mədəcik boşluğuna

C) sol qulaqcıq boşluğuna

D) koronar sinusa

E) sağ qulaqcıq boşluğuna
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 15
306) Qulaqcıqların sistolası fazasının sonunda nə baş verir?
A) atrioventrikulyar və aypara qapaqlar bağlanır və mədəcikdaxili təzyiqin ani qalxması baş verir

B) aypara qapaqlar acılır və qan maqistral damarlara daxil olur

C) qan“passiv” olaraq, təzyiqlər fərqinin (qradienti) təsiri ilə qulaqcıqlardan mədəciklərə daxil olur

D) atrioventrikulyar qapaqlar acılır

E) atrioventrikulyar qapaqların tayları “üzə çıxırlar” və bir-birilə natamam bağlanır - mədəcik növbəti yığılmaya hazırdır
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,29
307) Hansı patologiyada sol mədəcikdə son diastolik həcminin aşağı düşməsinə rast gəlinmir?
A) davamlı mədəcik paroksizmal tazikardiyalarında

B) davamlı supraventrikulyar paroksizmal tazikardiyalarında

C) qanitirmədə

D) müxtəlif mənşəli şoklarda

E) hipertenziyada
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 30
308) Ürək indeksi nədir? ( DH- dəqiqəlik həcm, VH-vurğu həcmi (litr), SDH- mədəciklərin son diastolik həcmi, SSH- mədəciklərin son sistolik həcmi, S - bədən səthinin sahəsi-м2)
A) vurğu həcminin mədəciklərin son sistolik həcminə nisbətidir

B) vurğu həcminin mədəciklərin son diastolik həcminə nisbətinin faizlə ifadəsidir

C) hər ürək yığılmasında mədəciklərin magistral damarlara vurduğu qanın mıqdarıdır

D) vurğu həcminin bədən səthinin sahəsinə nisbətidir

E) qanın dəqiqəlik həcminin bədən səthinin sahəsinə olan nisbətidir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,31
309) Hansı göstərici ürəyin sistolik funksiyasını adekvat qiymətləndirmir?
A) mədəciklərin son sistolik həcmi

B) mədəciklərin son diastolik təzyiqi

C) sol mədəciyin diastolik dolmasının qöstəricisi (E/A- münasibəti)

D) mədəciklərin son diastolik həcmi

E) mədəciklərin vurgu həcmi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 31
310) Miokardın inotrop (yığılma) vəziyyətinin müəyyən olunmasında hansı faktor vacib sayılmır?
A) ürək vurğularının sayı

B) miokardın fəaliyyətdə olan kütləsinin azalması

C) ümumi damar müqavimətinin ölcüsü

D) miokardın yığılmasını zəiflədən patoloji hallar

E) simpatik sinir sisteminin aktivliyi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 34
311) Ürəyə simpatik və parasimpatik təsir hansı mərkəzlərlə tənzim olunur?
A) uzunsov beyin və hipotalamus mərkəzləri ilə

B) beyin kötüyünün, beyincik və beyin qabığı mərkəzləri ilə

C) uzunsov beyin və beyin körpüsü, beyin qabığı və hipotalamus mərkəzləri ilə

D) uzunsov beyin və beyin qabığı mərkəzləri ilə

E) uzunsov beyin və beyin körpüsü, beyincik və hipotalamus mərkəzləri ilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 42
312) Normada qanın turbulent axını harada baş vermir?
A) aorta və iri arteriyaların əyrilik olan hissələrində

B) iri arteriyaların şaxələnmə və əyrilik olan hissələrində

C) iri arteriyaların təbii daralma və əyrilik olan hissələrində

D) bütün normal iri və kiçik damarlarda

E) aortanın şaxələnən hissəsində
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. , 44
313) Kapillyarlarda qanın axın sürəti neçə sm/san bərabərdir?
A) 0,05

B) 0,15


C) 0,10

D) 0,25


E) 0,09
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. ,45
314) Hansı arterial təzyiq (AT) düzgün deyil?
A) sistolik AT

B) son-diastolik arterial təziq

C) diastolik AT

D) orta AT

E) nəbz AT
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр 45
315) Baroreseptorlar nəyə reaksiya verirlər?
A) О2, С О2 ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

B) Н+, О2, С О2 ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

C) Н+ ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

D) damar divarının (və ya ürək boşluğunun) genişlənmə sürətinə və dərəcəsinə

E) О2 ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр. 51
316) Mərkəzi sinir sisteminin işemiyası, məsələn, baş beynin qan dövranı çatışmazlığı, hipoksemiya və ya arterial təzyiqin birdən enməsınə cavab olaraq yaranan reflektor reaksiyalar hansı effektlərə səbəb olur?
A) həcmli damarların dilatasiyasına və arterial təzyiqin qalxmasına

B) həcmli damarların daralmasına və arterial təzyiqin düşməsinə

C) rezıstıv damarların dilatasiyasına və arterial təzyiqin düşməsinə

D) rezıstıv damarların daralmasına və arterial təzyiqin qalxmasına

E) həcmli damarların daralmasına və arterial təzyiqin qalxmasına
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр52
317) İntensiv əzələ işi həyata kecirərkən, ürəyin qanla (koronar) təhcizatı sakit haldakından necə dəfə çox artmalıdır?
A) 2 – 3

B) 4– 5


C) 10 – 12

D) 6 – 7


E) 8 – 9
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр54
318) ÜÇ əmələ gəlməsinin səbəblərinə nə aid deyildir?
A) toxumaların metabolitik təlabatının artması (ürək atımı - dəqiqəlik həcmin artması ilə müşaiyyət olunan ÜÇ

B) ürək mədəciklərin hemodinamik yüklənməsi

C) ürək mədəciklərinin dolmasının pozulması

D) periferik qan dövranının venoz şaxəsində hidrostatik təzyiqin onkotik təzyiqə nisbətən əhəmiyyətli aşağı olması vəziyyəti

E) ürək əzələsinin zədələnməsi (miokardial çatmamazlıq)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 60 - 61, 78 П. Ф. Литвицкий. Патофизиология. Том 2, 2003, стр 144
319) Ürək əzələsinin birincili zədələnməsi hesabına əmələ gələn ürək çatışmazlığı hansı xəstəliklər zamanı baş verir?

1. miokarditlər

2. postinfarkt və aterosklerotik kardioskleroz

3. kəskin miokard infarktı

4. ürək əzələsinin xroniki işemiyası

5. idiopatik dilatasion kardiomiopatiya
A) 3, 4, 5

B) 1, 5


C) 2, 4

D) 2, 3


E) 1, 3, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр60
320) Hansı xəstəlik sonyüklənmənin artması hesabına ürək çatışmazlığını yaratmır?
A) ağciyər arteriyasının stenozu

B) sistem arterial hipertenziyası

C) mitral qapaq çatışmazlığı

D) aorta dəliyinin stenozu

E) ağciyər arteriyasının hipertenziyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 61
321) Hansı xəstəlik ön yüklənmənin artması hesabına ürək çatmamazlığnıı yaratmır?
A) aorta kökünün stenozu və aortal qapaq çatmamazlığı

B) aortal qapaq çatmamazlığı

C) üçtayiı qapaq çatmamazlığı

D) qanın soldan sağa atılması ilə müşayət olunan ürəyin anadangəlmə qüsurları

E) mitral qapaq çatmamazlığı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 61
322) Hansı xəstəliklər zamanı mədəciklərin hemodinamik yüklənməsi ürək boşluqlarının dolmasının (ön yüklənmənin yüksəlməsi) artması hesabına ürək catmamazlıgına səbəb olur?

1. mitral qapaq çatmamazlığı

2. aortal qapaq çatmamazlığı

3. ağ ciyər arteriyası qapaqlarının çatmamazlığı

4. miokardın toksiko - allerqik zədələnməsi

5. birləşdirici toxumanın sistem xəstəliyi zamanı ürək əzələsinin zədələnməsi
A) 2, 3, 5

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 61
323) Hansı hallarda ürək çatmamazlığı mədəciklərin dolma pozğunluğu hesabına yaranmır?
A) ekssudativ və konstriktiv perikardit

B) ürək əzələsinin xroniki işemiyası

C) sol və sağ atrioventrikulyar dəliyin stenozu

D) miokardın sərtliyinin artması və diastolik disfunksiya ilə müşayiət olunan xəstəliklər

E) ürəyin tamponadası ilə mayeli perikardit
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 61
324) Hansı xəstəlik miokardın sərtliyinin artması və diastolik disfunksiya ilə müşayiət olunan xəstəliklərə aid deyildir?
A) fibroelastoz

B) ürəyin amiloidozu

C) endomiokardial fibroz

D) hipertrofik kardiomiopatiya

E) aortal qapaq catmamazlığı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 61
325) Ürək catmamazlıgında əsas kardial adaptasion mexanizmlərə nə aiddir?
A) simpatico - adrenal sisteminin aktivləşməsi

B) Frank - Starlinq mexanizminin qoşulması

C) miokardın nəzərə çarpan hipertrofiyası

D) miokardın hipertrofiyası və Frank - Starlinq mexanizmi

E) renin - angiotenzin - aldоsteron sisteminin aktivləşməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 64, 66
326) Hansı xəstəliklər zamanı mədəciklərin ekssentrik hipertrofiyası inkişaf edir?
A) aorta və ya ağciyər arteriyası qapaqların stenozunda

B) mitral stenoz zamanı inkişaf edən, arterial hipertenziya

C) arterial hipertenziya

D) üçtaylı qapaq çatışmazlığı

E) ağciyər ürəyi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 64 - 65
327) Hansı neyroendokrin sistemlərin aktivləşməsi ürək çatmamazlığının xarakterik hemodinamik dəyişikliklərin əmələ gəlməsində böyük rol oynayır?

1. qulaqcıq natriumuretik peptid

2. endotelial disfunksiya

3. fosforlaşma oksidləşmə prosesində enerjinin əmələ gəlməsinin artması və qalıq ATF - nin yox olma həddinə yaxınlaşması

4. miozin ATF - nın aktivliyinin yüksəlməsi və qalıq kreatinfosfatın yox olma həddinə yaxınlaşması

5. miozinin ATF - nın aktivliyinin yüksəlməsi
A) 2, 3

B) 3, 4


C) 2, 4

D) 1, 3


E) 1, 2
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 66
328) Xroniki ürək çatmamazlığı olan xəstələrdə simpatiko-adrenal sistemin (SАS) uzunmüddətli hiperaktivasiyası hansı müxtəlif neqativ nəticələrə səbəb olur?

1. katexolaminlərin bilavasitə kardiotoksik effektinə (qeyri koronaroqen nekrozlar və miokardın distrofik dəyişikliyinə)

2. fatal mədəcik ritm pozğuntularına( mədəcik taxikardiya və mədəcik fibrillyasiyalarına)

3. ön və son yüklənmələrin nəzərə çarpacaq dərəcədə enməsinə (həddindən artıq vazodilatasiyaya, renin – anqiotenzin - aldosteron sisteminin aktivləşməsi və orqanizmdə natrium və suyun saxlanmasına)

4. kardiomiositlərdə α - adrenerqik reseptorlarının həssaslığının yüksəlməsi qetdikcə katexolaminlərin inotrop effektinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır (katexolaminlərin qanda yüksək konsentrasiyası ürək əzələsinin yığılmasının adekvat yüksəlməsi ilə müşayiət olunur)

5. miokardın oksigenə olan tələbatının azalmasına (SAS - in aktivləşməsi hesabına yaranan mənfi inotrop effektə)
A) 1, 3

B) 1, 2


C) 3, 4

D) 2, 3


E) 2, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 67
329) Renin - anqiotenzin - aldosteron sistemin (RAAS) hiperaktivasiyası ürək çatmamazlığın əmələ gəlməsində böyük rol oynayır. RAAS –ə hansı maddə aid deyil?
A) anqiotenzin - II

B) serоtonin

C) yerli (lokal) toxuma, həmçinin miokard renin - anqiotenzinlər

D) anqiotenzin - III və aldosteron

E) renin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 64 - 65
330) Nəyin təsirindən angiotenzin - I-in angiotenzin - II - yə çevrilməsi baş verir?
A) anguiotenzin - çevirici fermentin (AÇF)

B) pressor - prostаqlandinlər sistemin

C) proteolitik ferment - reninin

D) kallikrein - kinin sistemin

E) endotelin sistemin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 68
331) Orqanizmin hansı vazokonstriktor sistemlərin antaqonisti qulaqcıq natriumuretik peptidi hesab olunur?

1. simpat - adrenal sisteminin

2. renin - anqiotenzin - aldosteron sisteminin

3. antidiuretik hormonun

4. kallikrein - kinin sisteminin

5. A, D, E2–prostaqlandinləri və I2 prostasiklin
A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 70
332) Son zamanlar xroniki ürək çatışmazlığının əmələ gəlməsində neyrohormonların uzunmüddətli hiperaktivasiyasına və endotelial disfunksiyaya böyük məna verilir. Bu dəyişikliklər nələr ilə müşayiət olunur?

1. sistem vazodilyatasiya ilə

2. miokardın toksiki zədələnməsi və kardiofibrozla

3. hipertrofiyanın inkişafı ilə

4. sinus bradikardiyası ilə

5. natrium və suyun orqanizmdə nəzərə çarpacaq dərəcədə saxlanması ilə
A) 3, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс
333) SAS, RAAS və digər neyrohormonal sistemlərin hiperaktivasiyası nəticəsində əmələ gələn, suyun orqanizmdə saxlanması, vazokonstriksiya, taxikardiya, ürəyin həm sol, həm də sağ söbələrinin remodelləşməsi, xüsusilə hansı xroniki ürək çatmamazlığının yaranmasına səbəb olur? (SAS - Simpatiko - adrenal sistem, RAAS - renin - angiotenzin - aldosteron sistemi)
A) əsasən sağ mədəcik və cüzi sol mədəcik dəyişikliyi ilə

B) sağ mədəcik

C) əsasən sol mədəcik və cüzi sağ mədəcik dəyişikliyi ilə

D) sol mədəcik

E) biventrikulyar (total)
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 73
334) Kəskin ürək çatmamazlığının daha çox təsadüf olunan səbəbi kimi miokardın kəskin infarktının (Mİ) hansı forması hesab olunmur? (SM - sol mədəcik, ÜİX - ürəyin işemik xəstəliyi, MAÇ - mədəciklərarası çəpər, MT - mədəcik taxikardiyası, AV - atrioventrikulyar)
A) MAÇ cırılması ilə fəsadlaşmış Mİ

B) məməcikli əzələlərin cırılması və mitral qapaqların kəskin çatmamazlığı ilə fasadlaşmış Mİ

C) Q dişli və SM –in böyük həcmli zədələnməsi ilə yayılmış Mİ

D) Q dişsiz və SM –in kiçik həcmli zədələnməsi olan Mİ

E) ağır aritmiyalarla fəsadlaşmış ( MT, səyriyici aritmiya ilə, AV - blokadayla və s. ) Mİ
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 74
335) Xroniki ürək catmamazlığı olan xəstələrdə təngnəfəsliyin bilavasitə səbəbi hansı pozuntular hesab olunur?

1. ağ ciyərlərdə ventilyasion - perfuzion munasibətin əsaslı pozuntuları (qan axınının normal ventilyasiya edən və ya, hətta hiperventilyasiyalı alveollardan keçərkən zəifləməsi)

2. ağ ciyərlərdə interstisiyanın ödemi və riqidliyin yüksəlməsi, onun genişlənməsinin azalmasına gətirib çıxartması

3. qalınlaşmış alveolyar - kapilyar membrandan qazların diffuz etməsinin pozulması

4. ağ ciyərlərdə interstisiyanın ödeminin olmaması və riqidliyinin zəifləməsi, onun genişlənməsinin artmasına gətirib çıxartması

5. nazikləşmiş alveolyar - kapilyar membrandan qazların diffuz etməsinin pozulması
A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 75», 2007, стр. 75 П. Ф. Литвицкий. Патофизиология. Том 2, 2003, стр. 152
336) Ayaqlarda ödem - xroniki ürək çatmamazlığı (XÜC) olan xəstələrdə xarakterik şikayətlərdən biridir. XÜC - in erkən mərhələlərində, o, harada lokalizə olunur, nə vaxt başlayır və nə vaxt keçir?
A) pəncə və topuq nahiyyəsində lokalizə olunur, səhərə yaxın əmələ qəlir, nahara yaxın isə keçə bilir

B) topuq nahiyyəsində lokalizə olunur, səhərə yaxın əmələ qəlir, axşama yaxın isə keçə bilir

C) pəncə nahiyyəsində lokalizə olunur, nahara yaxın əmələ qəlir, axşama yaxın isə yox olur

D) pəncə və topuq nahiyyəsində lokalizə olunur, səhərə yaxın əmələ qəlir, axşama yaxın isə keçə bilir

E) pəncə və topuq nahiyyəsində lokalizə olunur, axşama yaxın əmələ qəlir, səhərə yaxın isə keçə bilir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 76Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə