Cuprins Pag Introducere scopul Planului de Acțiune Metodologie secțiunea 1 Sinteza Planului strategic 10


Plan de acțiune pentru dezvoltarea de programe academice și centre de formare profesională pentru activități portuareYüklə 0,99 Mb.
səhifə18/34
tarix01.11.2017
ölçüsü0,99 Mb.
#24690
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   34

Plan de acțiune pentru dezvoltarea de programe academice și centre de formare profesională pentru activități portuare


Obiectivul acestei secțiuni este să furnizeze recomandări pentru formarea și perfecționarea angajaților din portul Galați, cu scopul de a crește productivitatea acestora și eficiența operațiunilor portuare, de a spori nivelul de siguranță la locul de muncă și de a conferi portului posibilitatea de a juca un rol mai important în dezvoltarea regiunii.

După cum s-a prezentat în Planul Strategic, forța de muncă din portul Galați nu este calificată în mod corespunzător, limitând potențialul portului de a deveni competitiv la scară regională și globală. În Planul Strategic au fost identificate în mod specific următoarele zone care restricționează abilitatea portului de a-și crește competitivitatea: • Nu există reglementări legale privind cerințele minime de calificare a personalului portuar.

 • Condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea carnetului de muncitor portuar sunt minime și nu impun certificarea competențelor.

 • Majoritatea profesiilor portuare nu sunt incluse în Clasificarea Ocupațiilor din România

 • Personalul de management superior necesită instruire în metode moderne de management.

 • În prezent există puține cursuri de instruire și perfecționare în activități portuare. Acestea sunt de obicei proiectate și implementate la cererile armatorilor/operatorilor portuari, sunt opționale și nu sunt acreditate.

Deși sunt evidențiate în Planul Strategic de dezvoltare a portului Galați, aceste aspecte reprezintă probleme la nivelul activității portuare din România în general, nu doar la nivelul portului Galați și astfel trebuie adresate în mod corespunzător. Membrii Comunitătii Portuare Galați, împreună cu operatori privați de terminale și o serie de actori instituționali externi, inclusiv universități, au formalizat o platformă de colaborare sub forma unui cluster de transport intermodal ecologic (Romanian River Transport). Printre obiectivele acestuia se numără promovarea unor proiecte comune de investiții și a inovării/spiritului antreprenorial în sectorul transporturilor. Constituirea acestui cluster este un prim pas în adresarea problemelor menționate mai sus și în dezvoltarea de relații cu instituții educaționale.

Cu toate acestea, pentru a crea toate premisele necesare rezolvării optime a problemelor descrise mai sus, care sunt de interes național, componența clusterului va trebui extinsă și către alte administrații portuare din România, inclusiv Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, alte instituții cu roluri cheie în dezvoltarea transportului naval și alți operatori de terminale portuare din afara portului Galați. O altă opțiune este constituirea unui nou cluster, special dedicat acestei probleme.

Clusterul va trebui utilizat apoi ca vehicul pentru continuarea dezvoltării relațiilor cu universități și alte instituții educaționale, pentru identificarea în mod corespunzător a profesiilor portuare pentru care trebuie dezvoltate competențe și pentru definirea cadrului legislativ ce reglementează cerințele minime de calificare pentru respectivele profesii. Fiecare entitate implicată în cluster va trebui să aducă propria contribuție la realizarea acestor demersuri, în funcție de specificul activității desfășurate și planurile de dezvoltare viitoare.

Secțiunile următoare vor prezenta pașii pe care trebuie să îi urmeze CN APDM în cadrul colaborării cu celelalte entități incluse în componența clusterului, în vederea îndeplinirii obiectivului de dezvoltare a competențelor necesare pentru personalul portuar și în final a eficientizării operațiunilor portuare.


1.15.Identificarea domeniilor/profesiilor pentru care trebuie dezvoltate competențe


Identificarea profesiilor/domeniilor pentru care trebuie dezvoltate competențe și pentru care trebuie asigurată instruire va trebui realizată în funcție de tipologia activităților desfășurate la acest moment în port dar și în funcție de proiectele viitoare ce vor fi implementate de CN APDM împreună cu operatorii privați. Forța de muncă implicată în operațiunile desfășurate în port, atât direct cât și indirect, se poate clasifica în patru domenii principale:

 • Personalul administrativ al administrației portuare Galați, inclusiv managementul

 • Alți angajați ai CN APDM implicați direct în furnizarea serviciilor portuare

 • Personalul administrativ al societăților (în special a operatorilor de terminale) care activează în Portul Galați, inclusiv managementul

 • Personalul din cadrul societăților ce activează în port, implicat direct în furnizarea serviciilor portuare (cum ar fi operatori de macara, operatori de utilaje grele etc.)

La dezvoltarea programelor de instruire și perfecționare a personalului din aceste categorii se vor identifica în primul rând cerințele profesionale și nevoile de calificări asociate. În acest sens, se vor avea în vedere următorii pași:

 • Identificarea tuturor profesiilor/domeniilor critice și/sau care împiedică la acest moment buna funcționare a activităților portuare.

 • Definirea cerințelor minime de calificare pentru profesiile esențiale și/sau problematice (cele care cauzează ineficiență în activitatea portuară) identificate.

 • Identificarea eventualelor profesii/domenii suplimentare și definirea cerințelor de calificare aferente, ce pot apărea ca urmare a implementării proiectelor de dezvoltare viitoare identificate în Planul Strategic al Portului Galați.

 • În baza cerințelor minime de calificare, se vor identifica nevoile de formare și se vor defini metodele de instruire/formare aferente. În această etapă se va realiza și o analiză a standardelor minime pentru instruirea personalului din alte domenii conexe activităților portuare precum personalul navigant maritim, personalul ce efectuează operațiuni de transport fluvial. Documentele și inițiativele ce reglementează aceste standarde au fost prezentate în cadrul Planului Strategic al portului Galați (Convenția STCW, inițiativele EDINNA etc.).

 • Prioritizarea necesităților de calificare pe baza gap-urilor dintre nivelul de calificare necesar și cel existent în portul Galați pentru profesiile identificate. Prioritizarea trebuie să aibă în vedere următoarele criterii:

     • Siguranța operațională (pentru persoana care desfășoară activitatea, persoanele din jur, mediul înconjurător).

     • Impactul economic (determinarea costurilor din punct de vedere economic cauzate de lipsa calificărilor necesare pentru respectivele profesii portuare).

Administrația portului Galați și operatorii de terminale vor trebui să asigure un buget și un plan de cheltuieli pentru a permite organizarea instruirii/formării necesare a personalului. La elaborarea bugetului pentru formare și instruire se va ține cont de prioritizarea realizată în etapa anterioară. De asemenea, este recomandat ca orice contract de achiziție echipamente și utilaje să prevadă și instruirea personalului ce le va utiliza.

Pentru a asigura un nivel ridicat al calificării și eficienței forței de muncă din port, CN APDM și operatorii portuari trebuie să încurajeze obținerea de către angajați și a altor calificări aferente zonelor deservite de port și/sau bazate pe serviciile și necesitățile portuare viitoare. De exemplu, având în vedere aspectele operaționale similare, operatorii de macarale pot obține calificări și pentru operațiuni cu utilaje grele, astfel încât să poată desfășura activități diferite dacă se va impune. De asemenea, având în vedere aspectele administrative similare, personalul administrativ trebuie încurajat să frecventeze diverse cursuri pentru a-și perfecționa abilitățile profesionale. De exemplu, personalul administrativ poate urma cursuri pentru utilizarea unor alte sisteme software, cum ar fi cele aferente Sistemului Port Comunitate, având în vedere că acest sistem este propus a fi implementat în portul Galați. Diversificarea calificărilor conduce la reducerea riscurilor operaționale cauzate de exemplu de indisponibilitatea temporară a unor angajați, asigurându-se astfel eficientizarea operațiunilor portuare. Încurajarea dezvoltării calificărilor conexe reprezintă o măsură-cheie în crearea unei culturi organizaționale în care angajații sunt motivați să tindă spre dezvoltarea personală și îmbunătățirea competențelor.

CN APDM și operatorii de terminale trebuie să stabilească practicile corespunzătoare de management a resurselor umane și de monitorizare/evaluare adecvată a performanței adaptate fiecărei profesii din port, în vederea asigurării unei contribuții cât mai ridicate a personalului la dezvoltarea portului.


Yüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə