Curtea de Apel Cluj Decizii relevanteYüklə 1,47 Mb.
səhifə4/25
tarix31.10.2017
ölçüsü1,47 Mb.
#24057
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

4.Contestaţie în anulare. Imposibilitatea întemeiarii acesteia pe art. 6 C.p., pe alicarea LPF . Imposibilitatea aplicării art. 741 c.pen. pe calea contestaţiei în anulare câtă vreme acest text legal nu a fost în vigoare nici la momentul soluţionării cauzei în fond, şi nici pe perioada parcurgerii căilor de atac de către inculpat.

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia penală nr. 524 din 8 aprilie 2015


Prin decizia penală nr. 879 din 23 octombrie 2014 pronunţată în dosarul nr. .../33/2014 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis apelul declarat de către inculpatul-condamnat F.J. …, împotriva sentinţei penale nr.908 din 13 iunie 2006 a Judecătoriei Bistriţa, menţinută prin decizia penală nr. 55/A din 17 aprilie 2007 a Tribunalului Bistriţa Năsăud şi a deciziei penal nr. 518/R din 12 septembrie 2007 a Curţii de Apel Cluj, pe care le desfiinţează în latura penală şi rejudecând în această limită:

S-a încetat procesul penal pornit împotriva condamnatului F.J. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr.59/1984 cu aplic. art.41 alin. 2 Cod penal, conform art.16 lit. f Cod procedură penală şi s-a înlăturat pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru această faptă ca efect al intervenirii prescripţiei.

S-a înlăturat din hotărârile judecătoreşti disp. art. 33 lit. a privind concursul real de infracţiuni, constatând că în prezent condamnatul mai are de executat pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 4 Vechiul Cod penal.

S-au menţinut restul dispoziţiilor hotărârii.

S-a stabilit în favoarea Baroului de Avocaţi Cluj suma de 200 lei pentru av. …, care va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cheltuielile judiciare pricinuite de soluţionarea apelului au rămas în sarcina statului.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că prin sentinţa penală nr. 908 din 13 iunie 2006 pronunţată în dosarul nr.3162/2005 a Judecătoriei Bistriţa, în baza art.334 Cod Procedură Penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată prin rechizitoriu faptelor săvârşite de inculpat din infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1,3 şi 4 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal în infracţiunea de înşelăciune prev. de art.215 alin. 4 Cod penal şi de emitere a unui CEC fară a avea ..disponibil suficient prev. de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal.

A fost condamnat inculpatul F.I., …, pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 4 Cod Penal la pedeapsa de 3 ani închisoare.

A fost condamnat acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea 59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal la pedeapsa de 1 an închisoare.

In barza art. 33 lit. a Cod Penal s-a constatat că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost comise în concurs real motiv pentru care în temeiul art. 34 lit. b Cod Penal s-au contopit pedepsele cu închisoarea stabilită pentru infracţiunile concurente în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 71 şi art. 64 Cod Penal.

S-a constatat că infracţiunile ce fac obiectul prezentului dosar sunt în concurs real cu infracţiunile rutiere pentru care prin sentinţa penală 187/2003 a Judecătoriei Dej, inculpatul a fost condamnat la trei pedepse de câte 1 an închisoare fiecare şi în privinţa cărora s-a constatat graţierea pedepsei conform Legii 543/2002.

S-a constatat că paguba pricinuită părţii vătămate SC I. SÂ, … şi SC C.P.C. RODNA , …, a fost recuperată prin plată.

A fost obligat inculpatul să plătească părţii civile SC P.P. SRL Şieu Măgheruş, cu sediul în S., … suma de 14.346,39 lei, iar părţii civile SC A.D.L.C. SRL, cu sediul …, suma de 2183,88 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 350 lei cu titlu cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin Rechizitorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, inculpatul F.I. a fost trimis in judecată pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 3 si 4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.penal (4 acte materiale), săvârşită in următoarele împrejurări:

Printr-o procură autentificată la data de 27.08.1999, inculpatul a fost împuternicit de către numita D.O. să administreze patrimoniul SC"F."SRL Bistriţa. Documentul nu a fost ulterior înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, administrator al societăţii figurând tot numita D.O..

Ca. urmare a acestei împuterniciri, inculpatul a început in cursul anului 2000 să desfăşoare activitate comercială cu această societate, activitate constând in intermedieri de diverse bunuri. In cursul anului 2001 a deschis si un cont bancar la SC'E.B."SA - Sucursala Bistriţa, ocazie cu care i s-a eliberat un carnet cu file CEC, depunându-şi si specimen de semnătură la societatea bancară in cauză.

Ulterior, in perioada-septembrie - octombrie 2002 acesta a emis, in baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, fară a avea acoperirea necesară, 4 file CEC in favoarea unor societăţi comerciale după cum urmează:

1. La data de 27.09.2002, inculpatul a încheiat cu reprezentanţii SC A.D.L.C." SRL Bistriţa un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect produse petroliere in care s-a specificat că plata contravalorii produselor achiziţionate se va face in două zile de la data facturării cu filă CEC sau ordin de plată. Cu ocazia încheierii contractului inculpatul a lăsat o filă CEC in alb pe care a semnat-o si stampilat-o in prealabil, aceasta urmând a fi completată ulterior de către societate cu totalul sumelor cu care inculpatul ar fi rămas restant in ipoteza in care nu ar fi achitat contravaloarea facturilor prin ordine de plată. Inculpatul a dat asigurări că in momentul introducerii filei CECin bancă va exista disponibil bănesc in contul societăţii pe care o administra.

Astfel, in intervalul 30.09.-26.11.2002, au fost întocmite 6 facturi fiscale pentru diverse cantităţi de combustibil ce au fost livrate inculpatului, insă acesta a achitat doar contravaloarea primei facturi emise.

Ca urmare, la data de 25.11.2002, SC'A.D.L."SRL a completat fila CEC seria BG 307 00004003 primită de la inculpat, cu suma de 25.838.800 lei (4.000.000 lei reprezentând avans marfa) şi s-a luat apoi legătura cu inculpatul. Acesta s-a deplasat la sediul SC'A.D.L."SRL, ocazie cu care i s-a pus in vedere să achite contravaloarea produselor ce-i fuseseră livrate, in caz contrar urmând ca fila CEC să fie introdusă in bancă spre decontare.

F.I. i-a asigurat că o să încerce să plătească in câteva ore insă nu s-a mai întors, astfel că societatea a introdus in aceeaşi zi, respectiv in 27.11.2002, fila CEC in bancă, aceasta fiind refuzată la plată in data de 29.11.2002 pe motivul lipsei disponibilului in cont, trăgător in interdicţie bancară.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 31.838.800 lei.

2. In perioada de 09.09.2002 - 16.09.2002, inculpatul a achiziţionat

de la SC' P.P."SRL S. mărfuri constând in deşeuri de lemn si cherestea in valoare totală de 165.296.742 lei. Pentru această sumă, la data de 30.10.2002 inculpatul a emis fila CEC seria BG 307 00004004. In concret acesta a semnat si ştampilat fila CEC după care a remis-o numitei B.L. (contabil şef la SC'P.P."SRL)care a fost de acord să o completeze cu celelalte date necesare. Inculpatul a convenit totodată cu numita B.L. ca scadenţa să fie in aceeaşi zi, respectiv la 30.10.2002 si a dat asigurări că are disponibilul bancar necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată. Fila CEC a fost introdusă in bancă in aceeaşi zi spre decontare insă a fost refuzată la plată in 01.11.2002 pe motivul lipsei disponibilului in cont.

Ulterior societatea prejudiciată a încercat in vederea stingerii obligaţiei de plată efectuarea unei compensări intre firme prin predarea de către inculpat a unui teren. Acesta din urmă nu a făcut insă demersuri pentru predarea terenului. La data de 07.11.2002, printr-un angajament scris dat in prezenţa reprezentanţilor SC'P.P."SRL,inculpatul a recunoscut că a remis fila CEC deşi ştia că nu are disponibil bănesc.

Pe parcursul cercetărilor SC'P.P."SRL a recuperat de la inculpat mărfuri in valoare de 5.950.000 lei, astfel că s-a mai constituit parte civilă in cauză cu suma de 159.346.742 lei precum si cu suma de 24.117.139 lei reprezentând dobânda legală.

3. La data de 10.10.2002, inculpatul s-a deplasat la sediul SVC"I."SA Bistriţa unde a prezentat o comandă scrisă pentru o cantitate de 176 metri cablu. Pentru achitarea contravalorii mărfii ce i-a fost livrată in aceeaşi zi, fiind întocmită factura fiscală nr. 1631633 in valoare de 14.468.763 lei, inculpatul a emis fila CEC seria BG 307 00004005 oe care a semnat-o, a ştampilat-o si a completat-o personal cu toate datele menţionând inclusiv scadenţa ce urma să fie la 22.12.2002. Inculpatul a stabilit data scadenţei de comun acord cu reprezentanţii societăţii, Fiind întrebat dacă va avea disponibil bănesc la 22.10.2002, acesta a răspuns afirmativ.

La scadenţă fila CEC a fost introdusă in bancă pentru decontare, insă a fost refuzată la plată in 24.12.2002 pe motivul lipsei disponibilului bănesc.

Ca urmare partea vătămată s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 14.468.763 lei.

4.La data de 05.10.2002, inculpatul s-a deplasat la SC'C.M.P.C."SRL Rodna de unde a achiziţionat conform facturii fiscale nr. 4017435/5.10.2002 cantitatea de 15 mc cherestea răşinoasă in valoare de 35.700.000 lei. La aceeaşi dată a remis firmei furnizoare fila CEC seria BG 307 00004002 pe care a completat-o cu toate datele, a semnat-o si a ştampilat-o, convenind cu administratorul societăţii, respectiv cu numitul C.I. ca scadenţa să fie la 05.11.2002. Inculpatul 1-a asigurat, totodată, pe acesta că va avea suficient disponibil in momentul introducerii filei CEC in bancă spre decontare.

Cu două zile înainte de scadenţă C.I. a luat legătura telefonic cu inculpatul si 1-a întrebat dacă poate să introducă fila CEC in bancă. Acesta i-a solicitat să mai aştepte 2 zile, începând de la data scadenţei si abia apoi să folosească fila CEC, deoarece până atunci va avea disponibil bănesc.

Ca urmare, numitul C.I. a depus fila CEC la BCR - Agenţia Rodna la data de 04.11.2002, astfel încât aceasta să ajungă până in 07.11.2002 (data indicată de inculpat) la SC'E.B."SA (Banca trăgătorului). La 07.11.2002, fila CEC a fost insă refuzată la plata pe motivul lipsei disponibilului in cont - trăgător in interdicţie bancară.

SC'C.M."SRL Rodna s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 35.700.000 lei.

In cauză a fost efectuată o constatare tehnico-ştiinţifică grafică prin care s-a concluzionat că semnăturile de la poziţia trăgătorului existente pe cele 4 file CEC au fost efectuate de inculpat, scrisul ce completează rubrica filelor CEC emis in favoarea părţilor vătămate SC"I."SA Bistriţa, si SC'C.M. P."SRL Rodna a fost executat tot de către inculpat in timp ce scrisul ce completează rubricatura filelor CEC seria BG 307 00004003 si BG 307 00004004 a fost executat de către alt scriptor.

De menţionat este că din adresa nr. 1221/07.05.2003 emisă de E.B. SA - Sucursala Bistriţa, rezultă că SC"F."SRL s-a aflat in interdicţie bancară cu filele CEC emise de către inculpat. Fila CEC care a generat interdicţia a fost cea cu seria BG 307 00004005 emisă in favoarea SC"I."SA Bistriţa.

Din adresa nr. 701/01.03.2004 a aceleiaşi instituţii, rezultă că in perioada 01.09.2002 - 30.11.2002, SC"F."SRL a avut in contul deschis la E.B. Bistriţa un rulaj de 53.009.532 lei.

SC"I."SA prin scriptul depus la dosar la fila 180 a declarat că se constituie parte civilă in cauză cu suma de 14.468.763 lei vechi, reprezentând valoare produse livrate si neachitate precum si actualizarea acestei sume la zi cu rata inflaţiei începând cu data de 24.10.2002.

Ulterior, SC"I."SA Bistriţa, prin reprezentanţii săi legali, respectiv prin adresa nr. 3848/10.10.2005, a încunoştinţat instanţa despre faptul că renunţă la judecată, dat fiind faptul că suma de bani solicitat le-a fost in totalitate achitată.

Partea civilă SC'C.M.P.C."SRL prin adresa nr. 16/27.09.2005 a arătat că înţeleg să renunţe la acţiunea civilă întrucât a rămas fară obiect, suma de bani pretinsă fiind plătită in totalitate.

SC'P.P."SA S., prin scriptul depus la dosar la fila 135, a învederat instanţei faptul că înţelege să se mai constituie parte civilă in cauză cu suma de 14.346,39 RON.

SC'A.D.L.C."SRL Bistriţa, deşi legal citată, nu s-a prezentat in instanţă prin reprezentanţii săi dar, in cursul urmăririi penale, a arătat că se constituie parte civilă cu suma de 2.183,88 RON.

Inculpatul, deşi legal citat, nu s-a prezentat in instanţă dar se impune a fi menţionat faptul că acesta a avut cunoştinţă despre proces solicitând, la un moment dat, amânarea judecării cauzei pentru angajare de avocat, ceea ce a si făcut ulterior acestui moment.

Apreciind materialul probator administrat, respectiv actele si lucrările dosarului de urmărire penală, precum si declaraţiile martorilor audiaţi in faza de judecată: … instanţa reţine, in fapt, următoarele:

Printr-o procură autentificată la data de 27.08.1999, inculpatul a fost împuternicit de către numita D.O. să administreze patrimoniul SC"F."SRL Bistriţa. Documentul nu a fost ulterior înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, administrator al societăţii figurând tot numita D.O..

Ca urmare a acestei împuterniciri, inculpatul a început in cursul anului 2000 să desfăşoare activitate comercială cu această societate, activitate constând in intermedieri de diverse bunuri. In cursul anului 2001 a deschis si un cont bancar la SC'E.B."SA - Sucursala Bistriţa, ocazie cu care i s-a eliberat un carnet cu file CEC, depunându-şi si specimen de semnătură la societatea bancară in cauză.

Ulterior, in perioada septembrie - octombrie 2002 acesta a emis, in baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, iară a avea acoperirea necesară, 4 file CEC in favoarea unor societăţi comerciale după cum urmează:

5. La data de 27.09.2002, inculpatul a încheiat cu reprezentanţii SC'A.D.L.C." SRL Bistriţa un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect produse petroliere in care s-a specificat că plata contravalorii produselor achiziţionate se va face in două zile de la data facturării cu filă CEC sau ordin de plată. Cu ocazia încheierii contractului inculpatul a lăsat o filă CEC in alb pe care a semnat-o si stampilat-o in prealabil, aceasta urmând a fi completată ulterior de către societate cu totalul sumelor cu care inculpatul ar fi rămas restant in ipoteza in care nu ar fi achitat contravaloarea facturilor prin ordine de plată. Inculpatul a dat asigurări că in momentul introducerii filei CEC in bancă va exista disponibil bănesc in contul societăţii pe care o administra.

Astfel, in intervalul 30.09.-26.11.2002, au fost întocmite 6 facturi fiscale pentru diverse cantităţi de combustibil ce au fost livrate inculpatului, insă acesta a achitat doar contravaloarea primei facturi emise.

Ca urmare, la data de 25.11.2002, SC'A.D.L."SRL a completat fila CEC seria BG 307 00004003 primită de la inculpat, cu suma de 25.838.800 lei (4.000.000 lei reprezentând avans marfa) şi s-a luat apoi legătura cu inculpatul. Acesta s-a deplasat la sediul SC'A.D.L."SRL, ocazie cu care i s-a pus in vedere să achite contravaloarea produselor ce-i fuseseră livrate, in caz contrar urmând ca fila CEC să fie introdusă in bancă spre decontare.

F.I. i-a asigurat că o să încerce să plătească in câteva ore insă nu s-a mai întors, astfel că societatea a introdus in aceeaşi zi, respectiv in 27.11.2002, fila CEC in bancă, aceasta fiind refuzată la plată in data de 29.11.2002 pe motivul lipsei disponibilului in cont, trăgător in interdicţie bancară.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 31.838.800 lei.

6. In perioada de 09.09.2002 - 16.09.2002, inculpatul a achiziţionat

de la SC'P.P."SRL S. mărfuri constând in deşeuri de lemn si cherestea in valoare totală de 165.296.742 lei. Pentru această sumă, la data de 30.10.2002 inculpatul a emis fila CEC seria BG 307 00004004. In concret acesta a semnat si ştampilat fila CEC după care a remis-o numitei B.L. (contabil şef la SC'T.P."SRL)care a fost de acord să o completeze cu celelalte date necesare. Inculpatul a convenit totodată cu numita B.L. ca scadenţa să fie in aceeaşi zi, respectiv la 30.10.2002 si a dat asigurări că are disponibilul bancar necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată. Fila CEC a fost introdusă in bancă in aceeaşi zi spre decontare insă a fost refuzată la plată in 01.11.2002 pe motivul lipsei disponibilului in cont.

Ulterior societatea prejudiciată a încercat in vederea stingerii obligaţiei de plată efectuarea unei compensări intre firme prin predarea de către inculpat a unui teren. Acesta din urmă nu a făcut insă demersuri pentru predarea terenului. La data de 07.11.2002, printr-un angajament scris dat in prezenţa reprezentanţilor SC'P.P."SRL,inculpatul a recunoscut că a remis fila CEC deşi ştia că nu are disponibil bănesc.

Pe parcursul cercetărilor SC'P.P."SRL a recuperat de la inculpat mărfuri in valoare de 5.950.000 lei, astfel că s-a mai constituit parte civilă in cauză cu suma de 159.346.742 lei precum si cu suma de 24.117.139 lei reprezentând dobânda legală.

7. La data de 10.10.2002, inculpatul s-a deplasat la sediul SVC"I."SA Bistriţa unde a prezentat o comandă scrisă pentru o cantitate de 176 metri cablu. Pentru achitarea contravalorii mărfii ce i-a fost livrată in aceeaşi zi, fiind întocmită factura fiscală nr. 1631633 in valoare de 14.468.763 lei, inculpatul a emis fila CEC seria BG 307 00004005 oe care a semnat-o, a ştampilat-o si a completat-o personal cu toate datele menţionând inclusiv scadenţa ce urma să fie la 22.12.2002. Inculpatul a stabilit data scadenţei de comun acord cu reprezentanţii societăţii, Fiind întrebat dacă va avea disponibil bănesc la 22.10.2002, acesta a răspuns afirmativ.

La scadenţă fila CEC a fost introdusă in bancă pentru decontare, insă a fost refuzată la plată in 24.12.2002 pe motivul lipsei disponibilului bănesc.

Ca urmare partea vătămată s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 14.468.763 lei.

8.La data de 05.10.2002, inculpatul s-a deplasat la SC'C.M.P.C."SRL Rodna de unde a achiziţionat conform facturii fiscale nr. 4017435/5.10.2002 cantitatea de 15 mc cherestea răşinoasă in valoare de 35.700.000 lei. La aceeaşi dată a remis firmei furnizoare fila CEC seria BG 307 00004002 pe care a completat-o cu toate datele, a semnat-o si a ştampilat-o, convenind cu administratorul societăţii, respectiv cu numitul C.I. ca scadenţa să fie la 05.11.2002. Inculpatul 1-a asigurat, totodată, pe acesta că va avea suficient disponibil in momentul introducerii filei CEC in bancă spre decontare.

Cu două zile înainte de scadenţă C.I. a luat legătura telefonic cu inculpatul si 1-a întrebat dacă poate să introducă fila CEC in bancă. Acesta i-a solicitat să mai aştepte 2 zile, începând de la data scadenţei si abia apoi să folosească fila CEC, deoarece până atunci va avea disponibil bănesc.

Ca urmare, numitul C.I. a depus fila CEC la BCR - Agenţia Rodna la data de 04.11.2002, astfel încât aceasta să ajungă până in 07.11.2002 (data indicată de inculpat) la SC'E.B."SA (Banca trăgătorului). La 07.11.2002, fila CEC a fost insă refuzată la plata pe motivul lipsei disponibilului in cont - trăgător in interdicţie bancară.

SC'C.M."SRL Rodna s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 35.700.000 lei.

In cauză a fost efectuată o constatare tehnico-ştiinţifică grafică prin care s-a concluzionat că semnăturile de la poziţia trăgătorului existente pe cele 4 file CEC au fost efectuate de inculpat, scrisul ce completează rubrica filelor CEC emis in favoarea părţilor vătămate SC"I."SA Bistriţa, si SC'C.M. Prod"SRL Rodna a fost executat tot de către inculpat in timp ce scrisul ce completează rubricatura filelor CEC seria BG 307 00004003 si BG 307 00004004 a fost executat de către alt scriptor.

De menţionat este că din adresa nr. 1221/07.05.2003 emisă de E.B. SA - Sucursala Bistriţa, rezultă că SC"F."SRL s-a aflat in interdicţie bancară cu filele CEC emise de către inculpat. Fila CEC care a generat interdicţia a fost cea cu seria BG 307 00004005 emisă in favoarea SC"I."SA Bistriţa.

Din adresa nr. 701/01.03.2004 a aceleiaşi instituţii, rezultă că in perioada 01.09.2002 - 30.11.2002, SC"F."SRL a avut in contul deschis la E.B. Bistriţa un rulaj de 53.009.532 lei.

Raportat la această stare de fapt, în baza art.334 Cod Procedură Penală instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice dată prin rechizitoriu faptelor săvârşite de inculpat din infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1,3 şi 4 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal în infracţiunea de înşelăciune prev. de art.215 alin. 4 Cod penal şi de emitere a unui CEC fără a avea disponibil suficient prev. de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal.

La adoptarea acestor soluţii instanţa a avut in vedere Decizia nr. IX din 24.10.2005 emisă de înalta Curte de Casaţie si Justiţie - Secţiile Unite, potrivit căreia fapta de emitere a unui CEC asupra unei instituţii de credit ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară in scopul de a obţine pentru sine un folos material injust, dacă s-a produs o pagubă posesorului CEC-ului constituie infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 al 4 C.penal iar dacă beneficiarul CEC-ului are cunoştinţă in momentul emiterii că nu există disponibilul necesar acoperirii acestuia la tras fapta constituie infracţiunea prev. de art. 84 al. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1994.

Pe cale de consecinţă instanţa a condamnat pe inculpatul F.I. pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 4 Cod Penal la pedeapsa de 3 ani închisoare, faptă săvârşită in data de 7.11.2002 in dauna SC'P.P."SRL. La încadrarea juridică a faptei instanţa a avut un vedere cuprinsul angajamentului scris si dat in prezenţa reprezentanţilor SC'P.P."SRL la data de 07.11.2002 când, inculpatul a recunoscut că a remis fila CEC deşi ştia că nu are disponibil bănesc. De asemenea, instanţa a avut in vedere faptul că inculpatul in data de J.0J.Q.2002 a învederat reprezentaţilor firmei mai sus menţionate că are disponibilul necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată si că scadenţa poate să fie ziua de 30.10.2002 dată la care, de altfel, inculpatul a si preluat marfa achiziţionată.

De asemenea, instanţa a condamnat pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de emitere a unui CEC fară a avea disponibil suficient prev. de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea 59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal la pedeapsa de 1 an închisoare, fapte săvârşite in dauna părţilor vătămate SC'D.L.C."SRL Bistriţa, SC"I."SA Bistriţa si SC'C.M.P.C."SRL Rodna. La încadrarea juridică instanţa a avut in vedere faptul că inculpatul a relatat reprezentanţilor firmelor respective că până la data stabilită ca scadentă urmează a alimenta corespunzător conturile bancare deţinute.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul F.J. prin care a solicitat achitarea sa, lipsind latura subiectivă a infracţiunilor, respectiv intenţia de a înşela părţile civile, iar în subsidiar a se schimba încadrarea juridică în privinţa celor două infracţiuni de înşelăciune prev de art. 215 alin 1, 3, 4 Cod penal cu art. 41 alin 2 Cod penal în infracţiunea de înşelăciune prev de art. 215 alin 4 Cod penal şi infracţiunea la legea cecului prev de art. 84 alin 1 pct 2 din Legea nr. 59/34, iar în al treilea rând cere aplicarea unei pedepse sub minimul special şi suspendarea condiţionată a executării acesteia.

Solicită Tribunalului a se avea în vedere că prejudiciile cauzate părţilor civile au fost recuperate integral.

Prin decizia penală nr. 55 din 17 aprilie 2007 Tribunalul Bistriţa-Năsăud a admis apelul inculpatului F.J. , împotriva sentinţei penale nr. 908 din 13 iunie 2006, pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul penal nr. 3162/2005, pe care a desfiinţat-o în parte în latura penală şi latura civilă şi rejudecând în aceste limite:

În temeiul disp. art. 86/1 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind, conform disp. art. 86/2 Cod penal, un termen de încercare de 5 ani.

În temeiul disp. art. 86/3 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

S-a pus în vedere inculpatului disp. art. 86/4 Cod penal.

Conf. art. 71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 lit. „a-c” Cod penal.

S-a constatat recuperarea integral a prejudiciului către părţii civile S.C.” P.P. „ SRL Şieu Măgheruş şi partea civilă S.C. „ A.D.L.C.” S.R.L. Bistriţa.

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei atacate.

Cheltuielile judiciare în apel, au rămas în sarcina statului.Împotriva deciziei Tribunalului Bistriţa-Năsăud a promovat recurs inculpatul F.J. solicitând prin apărătorul din oficiu … casarea hotărârii atacate şi rejudecând dosarul a se dispune achitarea sa de sub învinuirile aduse în baza art. 10 lit d raportat la art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală, lipsind intenţia de a înşela părţile vătămate, deci latura subiectivă a faptelor, inculpatul necunoscând că se afla în interdicţie bancară, filele CEC fiind predate păgubiţilor cu titlu de garanţie.

Cu ocazia recursului, nici inculpatul şi nici avocatul acestuia nu au invocat prescripţia răspunderii penale.

S-au arătat că în speţă sunt incidente în privinţa recurentului, respectiv la încadrarea juridică a faptelor dispoziţiile art. 215 alin 1, 4 Cod penal şi nu doar alin 4 al art 215 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 518 din 12 septembrie 2007 a Curţii de Apel Cluj s-a respins ca nefondat recursul inculpatului împotriva deciziei penale nr. 55/17 aprilie 2007 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut următoarele:

Instanţele de fond şi de apel au reţinut în mod corect că în baza unei procuri autentificate din data de 27 august 1999 inculpatul F.J. a fost împuternicit de către numita D.O. să administreze patrimoniul SC”F.”SRL Bistriţa, împuternicire care nu a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului unde administrator al societăţii figura tot numita D.O..

În baza acestei împuterniciri inculpatul a început în cursul anului 2000 să desfăşoare activităţi comerciale în această societate activităţi constând în intermedieri de vânzare cu diverse bunuri, sens în care în cursul anului 2001 a deschis un cont bancar la SC”E.”SA Sucursala Bistriţa, ocazie cu care i s-a eliberat un carnet cu file CEC, depunând şi specimen de semnătură la societatea bancară.

Ulterior în perioada septembrie – octombrie 2002 inculpatul a emis în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale fără a avea acoperirea necesară un nr.de 4 file CEC în favoarea unor societăţi comerciale cu care a desfăşurat operaţiuni de comerţ.

Din probele administrate în cauză rezultă cu certitudine că inculpatul a emis cele patru file CEC având cunoştinţă că pentru valorificarea acestora nu există provizia sau acoperirea necesară, faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.215 al.4 C.pen.

Întrucât pe parcursul soluţionării apelului inculpatul a achitat întregul prejudiciu cauzat părţilor civile care au comunicat instanţei de apel că nu mai au pretenţii faţă de inculpat, instanţa de apel în mod corect a apreciat că reeducarea inculpatului se poate realiza şi fără executarea pedepsei, sens în care în baza art.861 C.pen., a dispus ca pedeapsa aplicată inculpatului să fie suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilindu-se în baza disp.art.863 C.pen., obligaţiile pe care trebuie să le îndeplinească inculpatul pe parcursul executării pedepsei.

Având în vedere că inculpatul nu şi-a motivat în scris recursul şi nici nu s-a prezentat la instanţă, pentru a-l susţine, deşi i s-au acordat mai multe termene de judecată în acest sens şi că din oficiu nu au fost constatate motive de nelegalitate a hotărârilor penale atacate, în baza art.38515 pct.1 lit.b C.pr.pen., recursul formulat de acesta împotriva deciziei penale nr.55 din 17 aprilie 2007 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, a fost respins ca nefiind întemeiat.

Împotriva acestei hotărâri a Curţii de Apel contestatorul a formulat la 25 iunie 2014 contestaţie în anulare, prin care a solicitat admiterea ei, desfiinţarea deciziei penale nr. 518 din 12 septembrie 2007 a Curţii de Apel Cluj şi rejudecând dosarul a se constata că a intervenit prescripţia răspunderii penale cu privire la infracţiunea prev de art 84 alin 1 pct 2 din Legea nr. 59/1934.

Prin decizia penală nr 178 din 1 octombrie 2014 Curtea de Apel a admis în principiu contestaţia în anulare apreciind că a fost declarată în termen potrivit art 428 alin 2 Cod procedură penală şi se sprijină pe temeiul prevederilor art 426 lit b Cod procedură penală.

Dispoziţiile legii de procedură penală au eficienţă numai faţă de actele procesuale sau procedurale îndeplinite în intervalul dintre intrarea şi ieşirea din vigoare a acestor dispoziţii, odată cu legea care le conţine sau în mod separat.

Curtea a reţinut că în caz de succesiune a legilor de procedură, actele procesuale şi procedurale efectuate în orice proces penal în timpul legii abrogate îşi păstrează valoarea, iar cele care vor interveni ulterior, vor fi îndeplinite potrivit noii legi (consacrarea regulii TEMPUS REGIT ACTUM). De aceea, contestaţia fiind formulată la 25 iunie 2014, după intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală, regulile de derulare a procesului penal, fiind de imediată aplicare, calea de atac este introdusă în termen, conform art. 428 alin 2 Cod procedură penală.

În speţă, sunt incidente prevederile art 426 lit b Cod procedură penală, respectiv inculpatul F.J. a fost condamnat şi pentru infracţiunea la legea cecului, deşi existau probe la dosar cu privire la o cauză de încetare a procesului penal- prescripţia răspunderii penale, la data soluţionării procesului în re curs la 12 septembrie 2007.

Din actele dosarului, rezultă că infracţiunea la legea cecului a fost comisă în 7 noiembrie 2002 în dauna părţii vătămate SC C.M. SRL Rodna.

În cazul infracţiunii prev de art 84 alin 1 pct 2 Legea nr. 59/1934 termenul de prescripţie este de 3 ani conform art. 122 lit e Cod penal şi se socoteşte de la data săvârşirii infracţiunii, respectiv 7 noiembrie 2002.

Potrivit art. 124 Cod penal în speţă este operantă prescripţia specială care prevede că ea „înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut la art. 122 este depăşit cu încă o dată.

Astfel, potrivit actelor dosarului, infracţiunea fiind săvârşită la 7 noiembrie 2002, termenul de prescripţie a răspunderii penale s-a împlinit la 7 mai 2007, condiţii în care la data soluţionării cauzei în recurs la12 septembrie 2007, Curtea de Apel trebuia să înceteze procesul penal cu privire la această faptă (infracţiuni la legea cecului).

În concluziile scrise ataşate dosarului, contestatorul apelant a solicitat ca şi în privinţa infracţiunii de înşelăciune, Curtea să dispună încetarea procesului penal conform art. 741 alin 2 Cod penal şi aplicarea unei sancţiuni administrative care să se înregistreze în cazierul judiciar, întrucât a reparat integral prejudiciile cauzate părţilor civile, încă de la 17 aprilie 2007, când a fost soluţionat dosarul în apel, în faţa Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

Curtea a reţinut că art 741 Cod penal nu era în vigoare, nici la data comiterii faptelor şi nici la data parcurgerii căilor de atac ordinare de către inculpat, fiind introdus în Codul penal prin art XX pct 2 din Legea nr. 202/2010

În prezent Legea nr. 202/2010 nu este în vigoare, fiind adoptat la 1 februarie 2014, Noul Cod penal, iar textul art. 741 din vechiul Cod penal a fost reluat de art 75 lit d, care nu este însă aplicabil în speţă, acesta reglementând „acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată”, fiind vorba astfel de procese în curs de judecată şi nu de speţe definitiv soluţionate sub imperiul vechiului Cod penal.

Împotriva acestei decizii a Curţii de Apel Cluj a formulat contestaţie în anulare contestatorul F.I., contestaţie care prin încheierea Camerei de consiliu din 16 ianuarie 2015 a Curţii de Apel Cluj, în baza art. 431 alin 2 CPP, a fost admisă în principiu, fixându-se termen de judecată a acesteia pentru data de 4 martie 2015, cu citarea părţilor.

Contestatorul a învederat în motivarea contestaţiei în anulare introdusă împotriva deciziei penale nr. 879/23 octombrie 2014 a Curţii de Apel Cluj, că aceasta este întemeiată pe dispoziţiile art. 426 alin 1 lit b CPP, solicitând ca instanţa să facă aplicarea legii penale mai favorabile prev. de art. 5 şi 6 din NCP şi a prevederilor art. 741 VCP, în sensul de a constata că prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune părţilor vătămate constituite părţi civile, este recuperat integral, astfel că se impune şi în privinţa acestei infracţiuni, încetarea procesului penal.

Prezent în faţa Curţii, la data de 25 martie 2015 contestatorul a dat o declaraţie în care a învederat că „Prin prezenta contestaţie în anulare doresc aplicarea legii penale mai favorabile şi a art. 741 Cod penal”.

Curtea examinând contestaţia în anulare formulată prin prisma motivelor invocate, ajunge la următoarele constatări:

În cazul contestaţiei în anulare pentru motivul prevăzut în art. 426 lit.b NCPP, constatând că cererea de contestaţie este întemeiată, instanţa nu poate pronunţa în urma rejudecării, după admiterea contestaţiei, decât încetarea procesului penal cu privire la fapta şi persoana pentru care există o cauză de încetare a procesului penal dintre cele prevăzute în art. 16 alin.1 lit. e - j NCPP.

Trebuie, de asemenea, menţionat că, în cazul de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit.b CPP cu excepţia situaţiei decesului persoanei fizice sau a radierii persoanei juridice – rejudecarea poate privi numai fapta sau faptele pentru care se constată existenţa unei cauze de încetare a procesului penal. Procedând la rejudecare, în urma admiterii contestaţiei în anulare pentru cazul menţionat, instanţa poate dispune numai încetarea procesului penal, întrucât, deşi are loc o rejudecare a cauzei (în primă instanţă sau în apel), limitele acestei rejudecări rămân circumscrise cazului de contestaţie în anulare ce a condus la desfiinţarea hotărârii definitive, constând în condamnarea inculpatului, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal.

Acest punct de vedere al Curţii de Apel Cluj este împărtăşit şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia nr. 2993 din 25 septembrie 2012 şi de profesorul Vintilă Dongoroz în Explicaţiile Codului de procedură penală, vol VI, pag. 259 şi de profesorul Nicolae Volonciu în Noul Cod de procedură penală comentat 2014, pag. 1094.

Prin prisma celor relevate mai sus, se constată că, soluţia Curţii de Apel Cluj pronunţată prin decizia penală nr. 879 din 23 octombrie 2014 este legală şi temeinică, întrucât stabilind că la 12 septembrie 2007, data soluţionării recursului formulat de inculpatul F.J. împotriva hotărârii instanţei de fond, prin care acesta a fost condamnat, atât pentru infracţiunea la legea CEC-ului prev de art 84 alin 1 pct.2 din Legea nr. 59/1934, cât şi pentru infracţiunea de înşelăciune prev de art. 215 alin 4 VCP, a intervenit prescripţia specială pentru infracţiunea la legea CEC-ului, în mod judicios a admis apelul condamnatului şi a încetat procesul penal pornit împotriva sa, înlăturând pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată pentru infracţiunea vizată de art. 84 alin.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1984.

De asemenea, în mod justificat Curtea de Apel prin decizia nr. 879/2014, a constatat că în privinţa inculpatului nu sunt operante prevederile art. 741 nici din VCP şi nici art. 75 lit.d din NCP, cu privire la infracţiunea de înşelăciune, prima dispoziţie legală nefiind în vigoare nici la data comiterii faptelor şi nici la data soluţionării căilor de atac promovate de inculpat, iar cea de-a doua vizează procesele penale în curs de judecată şi nu speţe definitiv soluţionate în anul 2007, cum este situaţia contestatorului, sub imperiul vechiului Cod penal.

Curtea reţine că prin prezenta contestaţie în anulare, condamnatul a invocat ca temei al acesteia art. 426 lit.b CPP, solicitând aplicarea legii penale mai favorabile prev. de art. 5 şi 6 din NCP şi a prevederilor art. 741 din VCP.

A învederat, că în urma constatării incidenţei acestor texte legale, Curtea să dispună încetarea procesului penal şi în privinţa infracţiunii de înşelăciune, întrucât prejudiciul a fost în întregime recuperat.

Din examinarea actelor dosarului, se constată că într-adevăr, prejudiciul cauzat de inculpat în dauna părţilor vătămate, a fost recuperat integral, dar acest lucru nu a putut primi eficienţă, prin aplicarea art. 741 CP, deoarece acest text legal, nu a fost în vigoare la data soluţionării în fond şi în recurs a procesului inculpatului.Raportat la aceste solicitări, Curtea reţine că art 741 Cod penal nu era în vigoare, nici la data comiterii faptelor şi nici la data parcurgerii căilor de atac ordinare de către inculpat, fiind introdus în Codul penal prin art XX pct 2 din Legea nr. 202/2010

În prezent Legea nr. 202/2010 nu mai este în vigoare, fiind adoptat la 1 februarie 2014, Noul Cod penal, iar textul art. 741 din vechiul Cod penal a fost reluat de art 75 lit d, care nu este însă aplicabil în speţă, acesta reglementând „acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată”, fiind vorba astfel de procese în curs de judecată şi nu de speţe definitiv soluţionate sub imperiul vechiului Cod penal.

Pe cale de consecinţă, pentru a se putea aplica în favoarea condamnatului prevederile art. 741 Cod penal, era necesar ca acestea să fie în vigoare, în timpul judecării procesului atât în fond cât şi în căile de atac şi nu după rămânerea definitivă a hotărârii, intrată în puterea lucrului judecat.

Pe de altă parte, aplicarea legii mai favorabile vizată de art. 5 şi 6 din NCP nu este posibilă, ea neconstituind unul dintre motivele expres enumerate de legiuitor ca temei al acestei căi extraordinare de atac şi prevăzută ca atare în art. 426 lit. a – i CPP.

Pentru motivele ce preced, Curtea în baza art.426 CPP, va respinge ca nefondată contestaţia în anulare formulată de către contestatorul F.I. împotriva deciziei penale nr. 879/23.10.2014 a Curţii de Apel Cluj.

Se va stabili în favoarea Baroului Cluj suma de 200 lei, onorar apărător oficiu pentru avocat …, ce se achită din FMJ, conform art. 272 alin 1 CPP.

Va obliga contestatorul să achite statului 200 lei cheltuieli judiciare, conform art.275 alin 2 CPP. (Judecător Delia Purice)


Yüklə 1,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə