Cuvânt înainteYüklə 1,87 Mb.
səhifə1/24
tarix17.03.2018
ölçüsü1,87 Mb.
#45684
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24RAPORTUL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI BISTRIŢA

2013

Proiectele finalizate în anul 2013 au la bază documentaţii şi acţiuni începute în anii anteriori, dar şi munca susţinută şi eficientă a funcţionarilor din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa. Dintre aceste proiecte pot fi enumerate: Parcul Municipal; Centrul de Artă Tradiţională „Casa cu Lei”; reabilitarea străzii Sigmirului şi pasarelei peste calea ferată; reabilitarea integrală a Turnului Bisericii Evanghelice - unic de la Viena până la Moscova prin ascensorul cu care a fost dotat. La acestea se adaugă construcţia a 80 de locuinţe sociale, reabilitarea aleilor şi parcărilor în zonele Mihai Eminescu, Independenţei Sud şi Nord, continuarea lucrărilor la Cadastrul General - unii dintre dumneavoastră aţi primit deja, gratuit, extrasele de carte funciară; de asemenea, s-a finalizat asfaltarea străzilor George Enescu, Codrului şi Livezi şi împădurirea a 12 hectare de terenuri degradate.

În afara lucrărilor de modernizare a oraşului, pe tot parcursul anului 2013 am organizat acţiuni şi activităţi culturale, artistice, sportive şi agrement - Ostermarkt, Festivalul Medieval, Nunta Zamfirei, Târgul de Crăciun etc. - toate dedicate cetăţenilor municipiului nostru, nevoii lor de cultură, agrement şi socializare.

Anul 2013 a reprezentat şi „Anul Bisericii Evanghelice”. În ziua de 24 august am aniversat împreună cei 450 de ani de la sfinţirea în forma pe care o are astăzi acest monument istoric - simbol al oraşului şi am programat pentru aceeaşi perioadă festivităţile prilejuite de „Zilele Bistriţei”. Cu această ocazie a fost semnată „Declaraţia de la Bistriţa”, document în premieră mondială absolută, de o deosebită importanţă prin conţinut, dar mai ales prin unicitatea unui astfel de demers, prin care întâi stătătorii bisericilor istorice din Transilvania au convenit la colaborare şi conlucrare ecumenică, frăţească.

Am mari speranţe de la anul 2014, an în care începe un nou exerciţiu de finanţare din partea Uniunii Europene, este o şansă importantă pe care o vom fructifica continuând transformarea Bistriţei într-un loc în care să ne placă să trăim, nouă şi copiilor noştri. Obiectivele concrete se vor vedea în anii viitori, dar baza (proiectarea) trebuie să o realizăm acum.

Anul 2014 va însemna finalizarea unor proiecte pe care le-am început în anii anteriori, dar şi începerea unor lucrări noi, de mare importanţă pentru oraş.

Printre lucrările care se vor finaliza în 2014 se numără fântânile arteziene din cartierele Independenţei Sud şi Ştefan cel Mare, reabilitarea termică a 2076 de apartamente, asfaltarea a şapte străzi de pământ (Valea Rusului, Compozitorilor, Vasile Petri, Ulmului, secundară 10 Viişoara, Matei Eminescu, Busuiocului - legătura între Tărpiului cu Subcetate). În anul 2014 vom face demersurile necesare relansării programului ANL de locuinţe pentru tineri şi finalizării a 138 de unităţi locative. Transformarea Pădurii Schulerwald în pădure parc, reabilitarea Centrului Cultural Municipal Bistriţa şi realizarea cadastrului verde sunt alte proiecte pe care le vom finaliza în acest an.

Pe parcursul anului 2014 vom continua lucrările la modernizarea pasajelor şi a centrului istoric, dar şi pentru realizarea Campusului Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu”.

Vom începe în acest an construirea pârtiei de schi din Wonderland, a Podului Berăriei şi a Parcului Industrial Bistriţa Sud, vom continua programul de asfaltare a străzilor de pământ - Iuliu Hossu, Tiberiu Brediceanu, Aviator Mihai Berbecariu, Castelanului - proiectarea pentru lucrările de reabilitare termică a 3000 de apartamente. Vom demara, de asemenea, construcţia a încă 160 de locuinţe sociale, modernizarea clădirilor şcolilor (Şcoala Gimnazială nr. 4, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Liceul de Muzică „Tudor Jarda”), modernizarea cimitirului şi a ştrandului municipal.

Vom continua pregătirea de proiecte pentru obţinerea finanţărilor, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, pentru câteva dintre obiectivele majore: reabilitarea şi modernizarea de imobile în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar - şcoli (Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa - clădirea C, Liceul Tehnologic de Servicii, Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”, Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, Şcoala Gimnazială nr. 4, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”), grădiniţe (Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa cu poveşti” şi Creşa nr. 2, Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 şi Creşa nr. 3, Grădiniţa cu program prelungit nr. 12 şi Creşa nr. 4, Grădiniţa „Dumbrava Minunată”).

O prioritate va reprezenta pregătirea documentaţiilor necesare - etapă esenţială în realizarea unor obiective importante pentru Bistriţa. Mă refer la documentaţia de proiectare pentru Reabilitarea Centrului Istoric prin: restaurarea Ansamblului „Sugălete”, a Bisericii Evanghelice, reabilitarea zidului fostei cetăţi, construirea unei replici a Porţii Lemnelor şi reabilitarea străzilor din zona centrală a municipiului (Gheorghe Șincai, George Coşbuc, Nicolae Titulescu, Zorilor, Vasile Alecsandri, Dogarilor, Lupeni şi I.L.Caragiale).

Realizarea unui centru intermodal de transport public care să facă legătura pentru traficul auto între străzile Gării şi Rodnei, reabilitarea Bulevardului Decebal şi a străzilor Andrei Mureşanu şi Năsăudului, elaborarea documentaţiei pentru obţinerea finanţării necesare realizării unei linii verzi de transport public (tramvai pe traseul Viişoara - Centrul Istoric – Unirea), piste pentru ciclişti sau utilităţi pentru Complexul sportiv polivalent „Wonderland” şi „Aquapark” din aceeaşi locaţie dar şi finalizarea procedurilor necesare şi demararea investiţiei de peste 170.000.000 euro pentru realizarea Variantei ocolitoare, sunt de asemenea priorităţi ale mandatului meu.Primarul municipiului Bistriţa

Ovidiu Teodor CreţuCUPRINS 1. Direcţia administraţie publică juridic ……………………………...… 4

 2. Arhitectul şef …………………………………………………………..17

 3. Direcţia tehnică ……………………………………………………….26

 4. Direcţia economică …………….…………………………………….50

 5. Direcţia comunicare…………………………………………………..55

 6. Poliţia locală …………………………………………………………..62

 7. Direcţia municipală de servicii sociale …………………………......92

 8. Direcţia patrimoniu …………………………………………………..104

 9. Direcţia servicii publice ……………………………………………..112

 10. Direcţia integrare europeană ………………………………………130

 11. Direcţia de administrare a pieţelor ………………………………...173

 12. Direcţia municipală de sănătate …………………………………...174

 13. Centrul municipal de cultură „George Coşbuc” ………………….178

 14. Ocolul silvic municipal ………………………………………………188

 15. Serviciul audit public intern ………………………………………...193

 16. Serviciul voluntariat pentru situaţii de urgenţă ……………….…..194

 17. Serviciul achiziţii publice ……………………………………………199

 18. Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor ….....206

 19. Serviciul stare civilă …………………………………………………208

 20. Biroul resurse umane, organizare …………………….………… ..209


1. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, JURIDIC
Direcţia administraţie publică, juridic face parte din aparatul de specialitate al primarului, fiind un serviciu prin care se asigură, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul propriu de specialitate al primarului şi serviciile publice locale de sub autoritatea Consiliului local, respectarea legalităţii şi realizarea măsurilor de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale hotărârilor Guvernului României, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, a hotărârilor consiliului local al municipiului Bistriţa şi a dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa.

Activitatea direcţiei administraţie publică, juridic se realizează prin următoarele servicii şi compartimente, între care există raporturi de colaborare: Serviciul juridic şi evidenţă documente, Compartimentul autoritate tutelară, Compartimentul cadastru şi evidenţa proprietăţii şi Compartimentul pregătire documente, contencios.În realizarea acestor activităţi, Direcţiei administraţie publică, juridic îi revin în principal, următoarele atribuţii:

 • întocmeşte şi propune spre aprobare statute, regulamente, studii privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi serviciilor publice de interes local;

 • ia măsuri de realizare a politicii în domeniul fondului funciar şi cadastrului agricol, a cadastrului general şi cadastrului spaţiilor verzi, inclusiv punerea în aplicare a legilor proprietăţii;

 • asigură verificarea documentelor pentru acordarea, potrivit legii, de stimulente de la bugetul de stat, crescătorilor de animale, producătorilor de lapte, persoane fizice şi juridice, precum şi alocaţii necesare pentru executarea de lucrări agricole mecanizate;

 • asigură sprijin de specialitate producătorilor agricoli şi întocmeşte lucrările necesare pentru eliberarea şi avizarea periodică a certificatelor de producător agricol, în vederea valorificării în pieţe, târguri şi oboare a produselor agricole şi animalelor din gospodăriile proprii;

 • participă la acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi generale, la acţiunile organizate privind consultarea cetăţenilor prin referendum şi finalizarea rezultatelor acestuia, la acţiunile privind recensământul populaţiei şi recensământul agricol;

 • asigură păstrarea, conservarea şi integritatea documentelor create de servicii, conform Nomenclatorului arhivistic aprobat şi asigură eliberarea de adeverinţe şi copii de pe documentele din arhivă, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;

 • depune diligenţele necesare pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului în calitate de persoană juridică civilă şi asigură, pe bază de delegaţie, reprezentarea în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

 • asigură întocmirea documentaţiilor necesare pentru exercitarea de către primar a atribuţiilor de Autoritate Tutelară, colaborează cu instanţele judecătoreşti pentru realizarea de către acestea a atribuţiilor ce le revin, conform modificărilor aduse de Noul Cod Civil;

 • asigură pregătirea şedinţelor consiliului local şi a şedinţelor comisiilor de specialitate ale acestuia, gestionarea documentelor care decurg din activitatea consiliului şi comunicarea hotărârilor adoptate de consiliu persoanelor fizice şi juridice, instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, după caz, îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, asigurarea aducerii la cunoştinţă publică pe pagina web a instituţiei, dar şi în publicaţia „Primăria Bistriţa” a informaţiilor legate de activitatea Consiliului local al municipiului Bistriţa – inclusiv a hotărârilor adoptate de acesta.Serviciul juridic şi evidenţă documente

I. Anul 2013 din punct de vedere litigios, a antrenat Municipiul Bistriţa, Consiliul local al municipiului Bistriţa, respectiv Primăria municipiului Bistriţa sau Comisia Municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa, atât ca parte procesuală activă cât şi pasivă, într-un număr de aproximativ 1500 de cauze civile, comerciale şi de contencios administrativ, din care 1313 au fost înregistrate în cursul anului 2013, dintre acestea unele fiind încă pe rolul instanţelor judecătoreşti în diferite grade de jurisdicţie, altele fiind soluţionate.

Precizăm faptul că în cursul anului 2013 nu a fost promovată de către Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud nicio acţiune în anularea hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa, respectiv în anularea dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa.

Dintre cauzele înregistrate în cursul anului 2013 menţionăm:

1. Plângeri formulate de persoane fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (anulare acte emise de autorităţile publice, anulare act administrativ, excepţie nelegalitate act administrativ, suspendare executare act administrativ) – 33 de acţiuni, din care • 17 acţiuni anulare acte emise de autorităţile publice, anulare acte administrative;

 • 7 acţiuni împotriva unor dispoziţii emise de Primarul municipiului Bistriţa;

 • 1 acţiune excepţie nelegalitate act administrativ;

 • 7 acţiuni suspendare executare acte administrative;

 • 1 acţiune litigiu domeniu public.

2. Plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale de contravenţie, întocmite de Poliţia Locală: număr acţiuni – 107.

3. Cauze fond funciar: număr acţiuni – 12.

4. Plângeri Legea nr. 10/2001: număr acţiuni – 4.

5. Litigii locative, rezilieri contracte, evacuări: număr acţiuni – 35.

6. Plângeri la Legea nr. 544/2001 – informaţii de interes public: număr acţiuni – 2. 7. Plângeri împotriva încheierii de Carte Funciară: număr acţiuni – 2.

8. Calcul drepturi băneşti – profesori: număr acţiuni – 891.

În cursul anului 2013 s-a asigurat:


 • acordarea de asistenţă juridică de specialitate direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice de interes local cu şi fără personalitate juridică;

 • verificarea şi aplicarea de viză juridică pe toate contractele încheiate în anul 2013;

 • s-au verificat şi avizat juridic toate referatele întocmite pentru emiterea Dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa şi Deciziilor conducătorilor structurilor cu personalitate juridică de interes local pentru care s-a solicitat;

 • s-a întocmit şi prezentat pentru fiecare şedinţă a Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa, lista dosarelor care au ca obiect plângeri la Legea nr.18/1991, la Legea nr.1/2000, la Legea nr. 247/2005, anulări / modificări de titlu de proprietate, aflate pe rol, în diferite stadii de soluţionare, la instanţele judecătoreşti;

 • s-a acordat asistenţă juridică competentă de fiecare dată când s-a solicitat acest lucru.

II. În ceea ce priveşte activitatea de înregistrare şi comunicare a dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa, aceasta s-a realizat prin:

 • înregistrarea unui număr de 1630 dispoziţii în Registrul de evidenţă a dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa;

 • comunicarea dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa împreună cu înscrisurile anexate acestora Instituţiei Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru exercitarea controlului de legalitate;

 • comunicarea dispoziţiilor înregistrate către direcţiile, serviciile, birourile, compartimentele şi persoanele desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora;

 • comunicarea dispoziţiilor înregistrate către persoanele fizice sau juridice nominalizate în fiecare dispoziţie.

Totodată, s-a asigurat gestionarea Monitoarelor Oficiale ale României, multiplicarea şi comunicarea acestora către direcţii, servicii, compartimente în funcţie de obiectul reglementat şi domeniul de aplicabilitate.

Prin Serviciul Juridic şi Evidenţă Documente s-a asigurat şi transmiterea către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la solicitarea acesteia, a înscrisurilor şi clarificărilor în legătură cu soluţionarea dosarelor de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi îndeplinirea procedurii privind completarea şi înaintarea către ANRP, a dosarelor cu notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 returnate de ANRP, respectiv a dosarelor care au format obiectul unor acţiuni în instanţă şi în care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.În anul 2013 Serviciul juridic şi evidenţă documente a avut următoarele realizări:

 • obţinerea unei soluţii favorabile la fond în instanţa de contencios administrativ în litigiul promovat de către Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa şi Municipiul Bistriţa având ca obiect obligaţia de a face, prin care s-a solicitat obligarea Instituţiei Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud la elaborarea unui proiect de lege de modificare a anexelor 8.11 şi 3.30 din Legea nr. 45/2009, în sensul disponibilizării suprafeţei de 116 ha pe raza municipiului Bistriţa şi 33 ha pe raza localităţii componente Slătiniţa către Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa, validate prin H.C.J. nr. 825/2007, obligarea la elaborarea unui proiect de hotărâre de guvern privind trecerea din domeniul public al Statului în domeniul privat a terenurilor agricole în suprafaţă de 116 ha pe raza municipiului Bistriţa şi de 33,01 ha pe raza localităţii componente Slătiniţa, la dispoziţia Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa în vederea realizării punerilor în posesie;

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitivă şi irevocabilă prin respingerea acţiunii formulată de Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură, prin care aceasta a solicitat constatarea calităţii de titular al dreptului de administrare asupra terenurilor pe anexa 29 Bistriţa şi 29 Slătiniţa validate prin H.C.J. nr. 825/2007, suspendarea aplicării prevederilor acestei hotărâri, respectiv a anexei 29 Bistriţa şi Slătiniţa, constatarea nulităţii absolute a anexelor menţionate, cât şi a actelor care au stat la baza întocmirii acestora, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară emiterii hotărârii;

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitivă şi irevocabilă în dosarul având ca obiect contestaţia la executare formulată de către Municipiul Bistriţa împotriva titlului executoriu nr. 1/24.01.2013 emis de către Comuna Şieu Măgheruş;

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitivă şi irevocabilă în dosarul având ca obiect plângerea Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud nr. 416/2006, privind admiterea contestaţiei formulată de doamna D.E., instanţa dispunând anularea hotărârii ca nelegală;

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitivă şi irevocabilă în dosarul având ca obiect pretenţii, acţiune formulată de Municipiul Bistriţa, pârâta din acest dosar fiind obligată la restituirea sumei de 240.456 lei;

 • obţinerea unei soluţii favorabile la fond în instanţa de contencios administrativ într-un litigiul cu obiect pretenţii, pentru obligarea la plata sumei de 94.056 lei.

III. Activitatea de arhivare

Activitatea de arhivare documente şi eliberare de copii, adeverinţe şi certificate din cadrul Serviciului juridic şi evidenţă documente se desfăşoară în baza atribuţiilor stabilite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobată de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996, a Procedurii Operaţionale nr. 30.447/23.04.2007, revizuită, privind arhivarea, evidenţa, scoaterea şi restituirea documentelor din arhiva Primăriei municipiului Bistriţa, a Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei municipiului Bistriţa.

Scopul principal al activităţii de arhivare este de a asigura păstrarea, conservarea şi gestionarea documentelor aflate în arhiva Primăriei municipiului Bistriţa.

Astfel, printre atribuţiile funcţionarilor care realizează activitatea de arhivare intră verificarea şi preluarea anuală pe bază de inventar şi proces-verbal de predare primire a documentelor constituite de către direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele Primăriei municipiului Bistriţa, urmărind modul de aplicare a Nomenclatorului arhivistic al primăriei la constituirea şi preluarea dosarelor. Funcţionarii verifică, asigură şi răspund de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care le eliberează la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cercetează documentele din depozit în vederea eliberării adeverinţelor, certificatelor, extraselor, după caz, şi asigură eliberarea de copii după actele şi documentele deţinute în arhiva primăriei, la cererea scrisă a solicitantului care justifică un drept, cu aprobarea prealabilă scrisă a şefului ierarhic şi a Secretarului municipiului, pe copii fiind aplicată ştampila „verificat la copiere” a persoanei care a efectuat operaţiunea, asigură lucrările necesare în vederea analizării de către Comisia de selecţionare a dosarelor cu termen de păstrare expirat şi care pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare şi înaintează Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale, inventarele dosarelor cu termen de păstrare expirat, procesul-verbal al Comisiei de selecţionare, precum şi inventarele documentelor create în perioada pentru care s-a efectuat selecţionarea, în vederea confirmării lucrării selecţionate.

În anul 2013 s-au realizat următoarele activităţi:


 • preluarea documentelor create de compartimente/birouri/servicii/direcţii, cu respectarea termenelor prevăzute în Programul anual nr. 64.571/29.08.2012, privind predarea la arhiva Primăriei municipiului Bistriţa a documentelor create de serviciile aparatului de specialitate al primarului şi de serviciile publice de interes local, program care, după aprobare, a fost distribuit tuturor compartimentelor;

 • întocmirea şi eliberarea, la solicitarea unor persoane fizice şi juridice, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii, a 335 de adeverinţe, copii, răspunsuri privind documentele aflate în păstrare în arhiva instituţiei. Eliberarea acestora s-a făcut cu respectarea Procedurii Operaţionale privind arhivarea, evidenţa, scoaterea şi restituirea documentelor din arhiva Primăriei municipiului Bistriţa;

 • conducerea Registrului de depozit care conţine evidenţa dosarelor împrumutate compartimentelor şi serviciilor şi verificarea integrităţii documentelor la restituire şi reintegrarea acestora în fond;

 • întocmirea proiectului de Nomenclator Arhivistic al Primăriei municipiului Bistriţa şi al serviciilor publice de interes local reorganizate;

 • predarea la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale a documentelor permanente, create in perioada 1968-1989 de către serviciile din cadrul primăriei municipiului Bistriţa (420 dosare);

 • punerea la dispoziţia Compartimentului Cadastru, Evidenţa Proprietăţii a documentelor necesare pentru realizarea lucrării de Cadastru General;

 • selecţionarea documentelor cu termen de păstrare expirat;

 • evidenţa în format electronic a dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa cu menţionarea numărului, datei înregistrării şi titlului dispoziţiei.


B. Compartimentul autoritate tutelară.

Activitatea compartimentului constă, în principal, în îndeplinirea atribuţiilor de Autoritate Tutelară, respectiv protecţia unor categorii de minori şi persoane majore, potrivit legii şi a competenţelor stabilite prin Noul Cod Civil.

În ceea ce priveşte respectarea şi reprezentarea intereselor minorilor au fost întocmite, la solicitarea instanţelor judecătoreşti şi a birourilor notarilor publici, un număr de 134 anchete psihosociale, din care:


 • 93 anchete psihosociale privind exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinţi şi stabilirea locuinţei minorului la domiciliul unuia dintre părinţi, în cadrul proceselor de divorţ aflate pe rolul instanţelor de judecată;

 • 8 anchete psihosociale privind exercitarea autorităţii părinteşti de un singur părinte şi stabilirea locuinţei minorului la domiciliul acestuia;

 • 1 anchetă psihosocială privind stabilirea pe cale judecătorească a unui program de vizitare a minorului;

 • 32 de anchete psihosociale întocmite, la solicitarea birourilor notarilor publici, privind exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinţi şi stabilirea locuinţei minorului la domiciliul unuia dintre părinţi.

 • S-a întocmit documentaţia necesară şi s-au instituit prin dispoziţii ale Primarului municipiului Bistriţa un număr de 16 curatele, fiind numiţi curatori, care să-i reprezinte sau să-i asiste pe minori la încheierea unor acte notariale în numele şi pentru aceştia, după cum urmează:

  • 7 au avut ca obiect acceptarea succesiunii de către minori în cadrul procedurilor succesorale;

  • 6 au avut ca obiect vânzarea/cumpărarea de imobile şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare;

   • 2 au avut ca obiect acceptarea donaţiei de către minori.

În scopul protecţiei drepturilor persoanelor vârstnice şi a bunurilor acestora, funcţionarii publici din cadrul compartimentului au fost desemnaţi să asiste în faţa notarului public un număr de şase persoane vârstnice, în vederea încheierii unor contracte de întreţinere viageră, conform prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La solicitarea instanţelor judecătoreşti, s-au întocmit un număr de 3 anchete sociale la domiciliul persoanelor majore în vederea punerii sub interdicţie pe cale judecătorească, prin care s-a propus o persoană care urma să fie numită în calitate de curator de către instanţa de tutelă, şi care să reprezinte interesele persoanei a cărei punere sub interdicţie a fost cerută, conform Protocolului de colaborare înregistrat cu nr.220/A/09.03.2012 la Judecătoria Bistriţa şi cu nr.19273/09.03.2012 la Primăria municipiului Bistriţa, respectiv a Actului Adiţional nr.1/12.12.2012 înregistrat cu nr.992/A/12.12.2012 la Judecătoria Bistriţa şi cu nr.93457/12.12.2012 la Primăria municipiului Bistriţa, încheiat ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod Civil.

În vederea întocmirii dosarelor privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea Compartimentului Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, s-au întocmit un număr de 40 anchete sociale.

Pentru verificarea modului în care tutorii şi-au îndeplinit sarcina tutelei, stabilită prin dispoziţie a Primarului municipiului Bistriţa, s-au efectuat vizite la domiciliul acestora, la Spitalul Orăşenesc de Bolnavi Psihici Cronici Beclean, şi la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi Beclean. S-au verificat dările de seamă anuale întocmite de către tutori, pe baza cărora s-au întocmit un număr de 19 adrese, prin care s-au redirecţionat către Judecătoria Bistriţa, potrivit competenţelor acesteia, dările de seamă împreună cu documentele justificative prezentate de tutori, în vederea descărcării de gestiune a acestora pe anul 2012.

S-a evaluat modul în care curatorii, părinţii sau reprezentanţii legali ai minorilor şi-au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit potrivit dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa, întocmite în perioada 01.05.2012-31.12.2012, în sensul verificării dacă sumele rezultate din tranzacţiile încheiate au fost consemnate pe numele minorilor, sau dacă bunurile achiziţionate au fost înscrise în evidenţele de carte funciară pe numele acestora. S-a constatat că majoritatea celor în cauză şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile stabilite prin dispoziţie, iar acolo unde a fost cazul s-a pus în vedere acestora, ca în termen de treizeci de zile de la data solicitării, să prezinte Compartimentului Autoritate Tutelară copii ale documentelor raportat la obiectul curatelei.

C. Compartiment cadastru şi evidenţa proprietăţii

Activităţile specifice ale compartimentului cadastru şi evidenţa proprietăţii se grupează în activităţi privind aplicarea legilor fondului funciar, privind realizarea şi gestionarea Cadastrului general al municipiului Bistriţa, Cadastrul imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane pentru municipiul Bistriţa, Cadastru verde, de completare a Registrelor Agricole ale municipiului Bistriţa şi localităţilor componente şi eliberare de adeverinţe privind evidenţele din aceste registre necesare fermierilor pentru accesarea de fonduri europene sau obţinerea de subvenţii de la bugetul de stat sau altor categorii de cetăţeni pentru obţinerea unor drepturi de natură socială sau acte de identitate.

În anul 2013 activitatea Compartimentului cadastru şi evidenţa proprietăţii a constat în următoarele:

Activităţi privind aplicarea legilor fondului funciar:

Pregătirea documentelor pentru analizarea de către Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa, în şedinţele acesteia a cererilor şi contestaţiilor depuse de cetăţeni cu privire la modul de reconstituire a dreptului de proprietate, stabilirea amplasamentului terenului în vederea punerii în posesie, precum şi propuneri în vederea atribuirii în proprietate, prin ordin al prefectului, a unor suprafeţe de teren aferente caselor de locuit pentru care solicitanţii deţineau un drept de folosinţă pe o anumită suprafaţă;

În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de reţinut faptul că, până la data de 31.12.2013, s-a eliberat un număr de 2.576 titluri de proprietate pentru suprafaţa de 5629,012 ha. Mai sunt de eliberat 113 titluri de proprietate pentru suprafaţa de 128,5577 ha pentru persoanele care solicită vechiul amplasament în perimetrul stabilit domeniul public al Statului administrat de SCDP Bistriţa şi pentru persoanele care au beneficiat de constituirea dreptului de proprietate.

În aplicarea Legii nr. 1/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-au eliberat titluri de proprietate pentru o suprafaţă de până la 3673,2012 ha. Mai sunt de eliberat 112 titluri de proprietate pentru suprafaţa de 294,036 ha (în care sunt incluse şi persoanele care, în baza Legii nr. 247/2005, au trecut de pe anexa 39 unde au fost înscrise pentru acordarea de despăgubiri în anexa 23, în vederea atribuirii în natură precum şi persoanele înscrise iniţial în anexa 49 reprezentând persoanele cărora le-a fost redusă sau radiată suprafaţa cu care au fost împroprietărite în baza Legii nr.187/1945 - reforma agrară).

În baza Legii nr. 247/2005, privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, au fost eliberate 75 titluri de proprietate pentru suprafaţa de 91,0777 ha. Mai sunt de eliberat 44 titluri de proprietate pentru suprafaţa de 37,3478 ha.

În baza Legii nr. 165/2013 s-au înregistrat 27 cereri, care au fost centralizate potrivit prevederilor legii, iar pentru o cerere s-a formulat răspuns pentru că nu face obiectul Legii nr. 165/2013. Din cele 26 cereri centralizate, 22 cereri au fost formulate direct de către persoane, iar 9 cereri(dosare) au fost returnate de către comisia judeţeană. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor Bistriţa, numită prin Ordin al Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud, urmare a identificării situaţiei sectoarelor cadastrale şi analizării acestora în şedinţele comisiei, a întocmit Situaţia terenurilor agricole potrivit Normelor privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, care a fost comunicată către O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud şi către Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.

În ceea ce priveşte punerea în posesie şi întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a terenului în suprafaţă de 116 ha, respectiv de 33,01 ha de la S.C.D.P. Bistriţa, având în vedere faptul că reconstituirea dreptului de proprietate există hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, acţiunile de punere în posesie vor putea fi realizate după predarea terenului de către Agenţia Domeniilor Statului Comisiei municipale. Menţionăm faptul că a fost iniţiat şi un proiect de Lege de modificare a anexelor corespunzătoare la Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de ştiinţe agricole şi silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost depuse la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţii, pentru acordarea de despăgubiri conform opţiunii persoanelor îndreptăţite cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii nr. 1/2000, 64 de dosare pentru suprafaţa de 152,7592 ha, urmând ca un număr de 51 dosare pentru suprafaţa de 98,9991 ha aflate în evidenţă să fie completate de cei în cauză cu alte acte şi documente, conform procedurii transmise prin Circulara Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau cu sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Au fost depuse la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţii, pentru acordarea de despăgubiri conform opţiunii persoanelor îndreptăţite, 21 dosare pentru suprafaţa de 48,2601 ha reconstituită în baza Legii nr. 247/2005, urmând ca celelalte 6 dosare pentru suprafaţă de 12,4121 ha aflate în evidenţă să fie completate de cei în cauză cu alte acte şi documente, conform procedurii transmise prin Circulara Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau cu sentinţe judecătoreşti, definitive şi irevocabile.

Activităţi privind realizarea şi gestionarea cadastrului general al municipiului Bistriţa, a cadastrului imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane pentru municipiul Bistriţa şi pentru întăbulările sporadice în cartea funciară:   • identificarea şi reactualizarea parcelelor şi a limitelor de proprietate, a planurilor parcelare pe localităţile componente ale Municipiului Bistriţa, prin digitizare cu ajutorul ortofotoplanurilor, fiind astfel eliberate 50 schiţe cu punerea în posesie solicitate de cetăţeni pentru întocmirea dosarului de înscriere în evidenţa de Carte Funciară, au fost verificate şi avizate de Comisia municipală 18 documentaţii cadastrale pentru întocmirea planului de încadrare în tarla, 29 documentaţii de planuri parcelare, 26 procese-verbale de vecinătate; 32 puncte de vedere cu privire la expertizele întocmite de persoanele autorizate şi comunicate de instanţă.

   • verificarea de către reprezentanţii compartimentului cu atribuţii pe lucrarea de cadastru imobiliar edilitar şi reţele edilitare şi apoi recepţionarea de către comisia de recepţie, a suprafeţei de 910 ha aferente lucrării SISDIEBDU - reţele edilitare pentru localitatea Ghinda, Unirea, Slătiniţa şi Bistriţa (Valea Căstăilor, Zăvoaie, Valea Jelnei şi Valea Ghinzii, Ghinzii) şi a suprafeţei de 154,37 ha aferente lucrării SISDIEBDU - componenţa imobiliară pentru localitatea Unirea şi Bistriţa (între Str. Simion Mândrescu-limită intravilan) efectuate de executant S.C. Blom România S.R.L în baza contractului încheiat pentru lucrarea SISDIEBDU „Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane” Bistriţa;

   • verificarea de către reprezentanţii compartimentului cu atribuţii pe lucrarea de cadastru verde şi apoi recepţionarea de către comisia de recepţie a suprafeţei de 183 ha-lucrări tehnice de identificare şi inventariere a spaţiilor verzi şi arborilor din intravilanul Municipiului Bistriţa aferente lucrării de Cadastru verde în Bistriţa şi localităţile componente, lucrare executată de S.C. Blom România S.R.L.;

   • eliberarea de produse cartografice analogice şi digitale din lucrarea SISDIEBDU; eliberarea unui aviz de amplasament, a unui număr de 62 produse cartografice în format analogic şi /sau digital (ortofotoplanuri şi planuri extrase din lucrarea SISDIEBDU-GIS) pentru obţinerea de către persoanele fizice sau juridice a certificatului de urbanism, a unui număr de 43 de produse cartografice în format analogic / digital (extrase/planuri din lucrarea SISDIEBDU, ortofotoplanuri) pentru direcţiile/serviciile din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, pentru diferite documentaţii, inclusiv proiecte;

   • verificarea şi recepţionarea de către comisia internă a suprafeţei de 83,62 ha pentru care s-au efectuat lucrări de cadastru general în anul 2012, iar în anul 2013 s-a efectuat faza de interviu pentru suprafaţa de 801 ha pe Municipiul Bistriţa, lucrări realizate în baza contractului încheiat cu executantul lucrării. S-a eliberat şi înmânat proprietarilor un număr de 161 CF noi pentru suprafaţa de 3262,30 ha pentru localitatea componentă Sigmir (numărul total de CF-uri eliberate până la 31.12.2013 fiind de 922 CF-uri pentru o suprafaţă de 4760,07 ha din care pentru localitatea Bistriţa 20 CF pentru o suprafaţă de 5,0330 ha).

   • verificarea şi identificarea situaţiei juridice a terenurilor care fac obiectul unor documentaţii necesare pentru realizarea unor obiective de interes social, economic, turistic şi de agrement, pentru organizarea şi administrarea unor servicii publice de interes local şi implementarea unor proiecte pentru asigurarea unor servicii de utilităţi eficiente în domeniul protecţiei mediului, salubritate, sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru zona Bistriţa, astfel că toate proiectele promovate de primărie pentru accesarea de fonduri şi care au ca suport terenurile din municipiu, sunt identificate şi verificate de specialiştii din cadrul compartimentului, fiind puse la dispoziţie bazele de date grafice şi alfanumerice în format digital/analogic din lucrările de SISDIEBDU, Cadastru General şi Cadastrul spaţiilor verzi;

Activităţi privind completarea şi gestionarea registrelor agricole ale municipiului Bistriţa şi localităţile componente:

   • completarea noilor registre agricole ale Municipiului Bistriţa pe anii 2010-2014 cu date privind evidenţa gospodăriilor populaţiei din Bistriţa şi localităţile componente, fiind înregistrate 11050 poziţii, în baza actelor de proprietate (titlu de proprietate, contracte de vânzare–cumpărare, acte de donaţie, CF-uri etc.) prezentate de persoanele fizice şi juridice;

   • continuarea activităţii de informatizare a evidenţei din registrele agricole, în sensul introducerii datelor din registrul agricol în programul informatic care permite actualizarea automată şi accesarea bazei de date din registrul agricol inclusiv de către celelalte servicii din cadrul primăriei care au nevoie de aceste informaţii la întocmirea documentelor. În cursul anului 2013 au fost introduse 235 poziţii noi şi reactualizate 4918 poziţii din program conform documentelor prezentate de cetăţeni, fiind completate registrele agricole noi 2010-2014;

   • întocmirea şi eliberarea unui număr de 2930 adeverinţe solicitate de cetăţeni, necesare întocmirii dosarelor pentru stabilirea şi/sau acordarea unor drepturi/subvenţii de către diferite autorităţi sau instituţii din judeţ;

   • eliberarea unui număr de 7 bilete de adeverire a proprietăţii animalelor pentru valorificarea lor;

   • înregistrarea unui număr de 72 contracte de arendare;

   • verificarea datelor din registrele agricole, fiind transmise 227 declaraţii depuse de persoane fizice şi juridice la Direcţia Economică - Venituri în vederea stabilirii de către aceasta a impozitului pe construcţii şi teren. Au fost operate totodată în registrele agricole 582 contracte de vânzare-cumpărare;

   • întocmirea proceselor-verbale de constatare a produselor pentru 58 producători agricoli şi eliberarea pentru aceştia a certificatelor de producător agricol, vizarea trimestrială a unui număr de 145 certificate de producător eliberate anterior, conducerea evidenţei lor şi afişarea acestora la sediul instituţiei;

   • eliberarea unui număr de 1068 adeverinţe cu date din registrul agricol pentru întocmirea dosarelor în vederea acordării de subvenţii pentru persoanele care exploatează terenuri agricole sau pentru crescătorii de animale sau pentru persoanele care accesează FEADR (măsura 141, 112, subvenţie pe suprafaţă), precum şi 5 adeverinţe şi extras din planul parcelar suprapus pe ortofotoplan, necesar întocmirii dosarelor pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, pentru obţinerea de subvenţii;

   • eliberarea unui număr de 31 note de constatare privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;

   • verificarea şi completarea unui număr de 469 sesizări pentru deschiderea procedurilor succesorale.


D. Compartiment pregătire documente, contencios

Compartimentul pregătire documente, contencios are ca principal obiect de activitate pregătirea şedinţelor consiliului local şi a şedinţelor comisiilor de specialitate ale acestuia, gestionarea documentelor care decurg din activitatea consiliului local, îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, asigurarea aducerii la cunoştinţă publică pe pagina web a instituţiei, dar şi în publicaţia „Primăria Bistriţa” şi Ziarul Bistriţa on-line, a informaţiilor legate de activitatea Consiliului local al municipiului Bistriţa – inclusiv a hotărârilor adoptate de acesta, precum şi publicarea declaraţiilor de avere şi interese care, conform legii, trebuie depuse de aleşii locali în vederea exercitării, de către organele competente, a activităţii de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor.

Consiliul local al municipiului Bistriţa, organ deliberativ compus din 21 de consilieri locali, se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, la convocarea primarului şi în şedinţe extraordinare, la convocarea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor. Activitatea consiliului local se desfăşoară, de asemenea, în cadrul comisiilor de specialitate, fiecare comisie fiind formată din 7 membri.

În anul 2013, Consiliul local al municipiului Bistriţa s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 9 şedinţe extraordinare. Toate cele 21 şedinţe ale consiliului local au fost convocate de Primarul municipiului Bistriţa, au fost anunţate prin afişare la sediul instituţiei, pe site-ul propriu, la cele 4 panouri de afişaj ale instituţiei de pe raza municipiului Bistriţa şi prin mass media locală. Toate cele 21 şedinţe au fost publice şi desfăşurate în prezenţa reprezentanţilor presei locale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa, în cadrul acestuia funcţionează trei comisii de specialitate, acestea fiind Comisia economică, Comisia pentru dezvoltare urbană şi Comisia juridică şi administraţie publică locală.

Pentru activitatea celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa în anul 2013, Compartimentul pregătire documente, contencios a asigurat suportul necesar pentru buna desfăşurare, respectiv :   • Comisia economică prezidată de doamna consilier Tabără Camelia, s-a întrunit în 18 şedinţe;

   • Comisia juridică şi administraţie publică locală prezidată de domnul consilier Toniuc Alexandru Marian, s-a întrunit în 15 şedinţe;

   • Comisia pentru dezvoltare urbană prezidată de domnul consilier Muthi Adrian Gelu s-a întrunit în 16 şedinţe.

Comisiile de specialitate ale consiliului local s-au întrunit în 8 şedinţe comune.

În cursul anului 2013, au fost supuse dezbaterii Consiliului local al municipiului Bistriţa un număr de 201 proiecte de hotărâre şi au fost adoptate 164 hotărâri, una dintre cele mai importante fiind Hotărârea privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistriţa şi Regulament local de urbanism”. Pe întreg parcursul anului 2013, nici o hotărâre a consiliului local nu a fost anulată de instanţa de contencios administrativ.Raportat la categoriile de atribuţii prevăzute în sarcina consiliului local de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele 164 hotărâri adoptate de Consiliul local al municipiului Bistriţa în 2013, pot fi clasificate astfel:

   • privind încetarea de drept a mandatului de consilier local – 1;

   • privind validarea mandatelor consilierilor locali care compun Consiliul local al municipiului Bistriţa – 1;

   • actualizare componenţă consiliul local – 1;

   • actualizare componenţă comisii de specialitate – 1;

   • alegerea preşedintelui de şedinţă – 4 hotărâri;

   • aprobarea sau rectificarea bugetului local, virărilor de credite, a contului de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea de impozite, taxe locale şi taxe speciale – 14 hotărâri;

   • administrarea domeniului public şi privat al municipiului (hotărâri privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, respectiv hotărâri privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, inventarul domeniului public, dezmembrări, parcelări) – 47 hotărâri;

   • organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, aprobarea şi modificarea contractului colectiv de muncă a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local – 10 hotărâri;

   • asigurarea, potrivit competenţelor şi în condiţiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia, serviciile sociale, pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; cultura; tineretul; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului înconjurător; dezvoltarea urbană; sportul; serviciile comunitare de utilitate publică, precum alimentarea cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, transport public local; locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa – 33 hotărâri;

   • aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local – 12 hotărâri

   • avizarea sau aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism ale municipiului – 6 hotărâri;

   • dezvoltarea economico-socială şi de mediu – 5 hotărâri;

   • cooperarea instituţională pe plan intern şi extern – 9 hotărâri;

   • atribuirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” – 2

   • îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin lege – 18.

Raportat la aceste prevederi legale, iniţiativa legislativă la nivelul municipiul Bistriţa s-a exercitat după cum urmează: din cele 192 proiecte de hotărâre supuse dezbaterii Consiliului local în cursul anului 2013, 180 proiecte au fost propuse de către primar şi 12 proiecte de către consilieri local.

În anul 2013, au fost iniţiate un număr de 17 proiecte cu caracter normativ, din care 14 au fost anunţate în mod public prin afişare pe site-ul propriu, www.primariabistrita.ro, afişare la sediul propriu, Piaţa Centrală nr.6 şi aduse la cunoştinţă publică în cotidiane locale şi publicaţia proprie, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, iar 3 proiecte au fost adoptate în regim de urgenţă, invocându-se interesul public.

După adoptare, hotărârile au fost afişate pe pagina de web a instituţiei la Secţiunile „Hotărârii CL” şi „Hotărâri de interes public”.

Lucrările celor 21 şedinţe ale consiliului local din anul 2013 au fost consemnate în procese-verbale de şedinţă, afişate la sediul Primăriei municipiului Bistriţa şi pe pagina de web la Primăriei Bistriţa, Secţiunea Consiliul local – subsecţiunea „Informaţii şedinţe”. În aceeaşi secţiune a portalului sunt afişate şi Minutele şedinţelor Consiliului local al municipiului Bistriţa, întocmite conform Legii nr.52/2003 – care au fost, de asemenea, aduse la cunoştinţă publică şi prin intermediul publicaţiei „Primăria Bistriţa” şi a ziarului Bistriţa on-line.Obiectivele majore pentru anul 2014 ale Direcţiei administraţie publică, juridic sunt:

 • preluarea documentelor create de compartimente/birouri/servicii/direcţii, cu respectarea termenelor prevăzute în Programul anual de predare, privind predarea la arhiva Primăriei municipiului Bistriţa a documentelor create de serviciile aparatului de specialitate al Primarului şi de serviciile publice de interes local.

 • întocmirea adeverinţelor, certificatelor, răspunsurilor şi după caz, a copiilor după documentele arhivate, în termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii de către persoana interesată.

 • întocmirea lucrărilor necesare în vederea analizării de către Comisia de selecţionare a dosarelor cu termen de păstrare expirat şi care pot fi propuse pentru eliminare.

 • emiterea dispoziţiei privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Primăriei municipiului Bistriţa şi a serviciilor publice municipale cu personalitate juridică.

 • amenajarea cu echipament de arhivare a spaţiului de arhivă din Piaţa Centrală nr. 6, situat lângă cel amenajat deja în cursul anului 2012 şi dotarea arhivei cu un sistem de detectare şi stingere a incendiilor - dispozitiv automat de stingere a incendiilor - soluţie gazoasă.

 • reevaluarea, în condiţiile noului Cod Civil şi a noului Cod de Procedură Civilă a colaborării cu serviciile din domeniul social, cu prioritate în domeniul protecţiei copilului şi a persoanelor vârstnice, inclusiv prin elaborarea şi implementarea unor proiecte comune ale Autorităţii Tutelare cu Direcţia Municipală de Servicii Sociale, cu celelalte instituţii şi autorităţi cu atribuţii în domeniu şi colaborarea cu acestea, cu instanţele judecătoreşti şi Birourile notariale în scopul ocrotirii unor categorii de minori şi socializării altor categorii (cei proveniţi din familii de romi, cei ai căror părinţi sunt/au fost plecaţi în străinătate, iar copiii au fost fie încredinţaţi bunicilor sau altor rude, fie au fost plecaţi cu părinţii în străinătate şi este necesară reintegrarea lor în familie sau în colectivitatea locală).

 • verificarea, recepţionarea internă a documentaţiei tehnice a lucrării de cadastru general pentru localitatea Bistriţa, conform graficului întocmit, realizarea procedurii de afişare şi transmitere pentru avizare la O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud şi înscrierea din oficiu în evidenţele de Carte Funciară, publicare şi eliberare.

 • verificarea, recepţionarea de către comisia internă a documentaţiei tehnice şi gestionarea bazei de date din lucrarea de GIS, reprezentând lucrări topografice, cartare imobiliară şi constituire banca de date urbane privind imobilele, precum şi lucrări de inventariere reţele edilitare şi constituire bancă de date urbane privind reţelele.

 • actualizarea lucrării GIS în baza documentaţiilor din lucrarea de cadastru general realizată, a documentelor gestionate de alte servicii din primărie, inclusiv în baza documentelor prezentate de cetăţeni odată cu eliberarea de planuri.

 • verificarea şi recepţionarea documentaţiei tehnice a lucrării privind Cadastrul spaţiilor verzi ale municipiului Bistriţa.

 • finalizarea aplicării legilor proprietăţii inclusiv în condiţiile disponibilizării şi predării de către A.D.S. a terenurilor de la SCDP, punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite înscrise în anexe, întocmirea dosarelor şi transmiterea lor la Fondul Proprietatea în vederea acordării de despăgubiri.

 • asigurarea şi verificarea implementării studiului privind utilizarea datelor din lucrarea GIS de către serviciile din aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local, de alte instituţii şi autorităţi publice şi persoane fizice interesate.

 • actualizarea bazei de date din programul informatic privind noile Registre Agricole ale municipiului Bistriţa completate şi actualizate pe suport clasic şi informatic, conform Normelor Metodologice aprobate.

 • realizarea demersurilor necesare pentru identificarea de imobile (terenuri şi construcţii) proprietatea publică sau privată a municipiului Bistriţa necesare întocmirii şi implementării unor proiecte prioritare pentru realizarea de obiective de interes public în domeniul social, economic, turistic şi de agrement şi soluţionarea dosarelor privind legile proprietăţii, şi pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect legile proprietăţii(legile fondului funciar şi Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

 • asigurarea cu profesionalism şi răspundere de asistenţă juridică de specialitate direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice de interes local cu şi fără personalitate juridică.

 • asigurarea reprezentării cu profesionalism în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor municipiului Bistriţa, Primarului municipiului, Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bistriţa şi Consiliului local.

 • implicarea în elaborarea de noi proiecte de interes pentru municipalitate de către direcţie sau prin acordarea de asistenţă juridică şi asigurarea de date tehnice necesare, asistenţă juridică pentru proiectele deja aprobate, necesară pentru implementarea şi monitorizarea lor în diferite faze de execuţie, asigurarea unei comunicări eficiente în relaţiile cu celelalte servicii din aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local având ca obiectiv prioritar comun asigurarea implementării proiectelor prevăzute în “Strategia de dezvoltare a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030” care au ca termen de realizare anul 2014 şi în perspectivă.

 • monitorizarea implementării proiectelor cuprinse în Strategia de dezvoltare a municipiului Bistriţa pe perioada 2010-2030 care intră în responsabilitatea direcţiei administraţie publică juridic şi implicarea cu răspundere şi profesionalism.

 • actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru eficientizarea activităţii membrilor consiliului local şi a serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, pentru creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor municipiului Bistriţa.

 • eficientizarea comunicării între Consiliul local al municipiului Bistriţa şi structurile din aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local şi cetăţenii municipiului pe baza principiilor transparenţei, răspunderii şi competenţei, prin:

  • aducerea la cunoştinţă publică şi comunicarea în termenele legale a hotărârilor consiliului local, inclusiv afişarea pe pagina de internet a instituţiei a hotărârilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea oficială la Instituţia Prefectului.

  • afişarea pe site-ul instituţiei şi în Buletinul informativ a minutei fiecărei şedinţe a Consiliului local al municipiului Bistriţa, în termen de 5 zile de la data şedinţei;

  • facilitarea accesului rapid şi eficient al cetăţenilor din municipiul Bistriţa la informaţiile de interes comunitar legate de activitatea Consiliului local, prin gestionarea paginii de internet www.primariabistrita.ro, secţiunea Consiliul local şi a publicaţiei “Primăria Bistriţa” – on-line;

 • asigurarea eficienţei activităţii prin:

  • redactarea cu acurateţe a proceselor-verbale de şedinţă, a rapoartelor comisiilor de specialitate, a proiectelor de hotărâre, a hotărârilor sau a altor documente solicitate;

  • urmărirea respectării tuturor termenelor stabilite pentru preluarea materialelor care urmează a fi supuse dezbaterii şi aprobării consiliului local, pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a şedinţelor consiliului local, pentru comunicarea hotărârilor consiliului local în vederea exercitării controlului de legalitate şi punerea în executare de către persoanele fizice şi juridice vizate;

  • creşterea nivelului de securitate a documentelor gestionate la nivelul compartimentului.

 • continuarea procesului de armonizare a normelor locale existente şi a celor care urmează a fi instituite cu normele Uniunii Europene şi directivele Comisiei Europene şi, după caz, eliminarea celor care, deja aprobate, conţin prevederi care contravin acestora. Realizarea compatibilităţii instituţionale cu UE, identificarea cerinţelor şi obligaţiilor ce revin administraţiei publice locale ca urmare a aderării României la UE.


2. ARHITECTUL ŞEFYüklə 1,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə