Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Ümumi beyin əlamətlərinə nə aid deyildir?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə11/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
#54483
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

667) Ümumi beyin əlamətlərinə nə aid deyildir?
A) anizokoriya, hemiplegiya

B) huşun zəifləməsi

C) retroqrad amneziya

D) ürək bulanma, qusma

E) baş ağrısı, baş gicəllənmə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
668) Qabırğaların sınığı zamanı fiksə edici sarğı niyə əks göstərişdir?
A) Kəskin ağrı ilə müşayiət olunur

B) Döş qəfəsində tənəffüs hərəkətlərini məhdudlaşdırır

C) Ürəyin ritmik fəaliyyətini pozur

D) Ağciyərlərin zədələnməsinə şərait yaradır

E) Xəstənin daşınması çətinləşir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
669) Açıq pnevmotoraks zamanı ilk yardım hansıdır?
A) Okklüzion sarğı

B) Anesteziya

C) Pambıq - tənzif sarğısı

D) İmmobilizasiya

E) Antibiotik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
670) Sadalananlardan hansı aterosklerozun əsas risk amili deyil?
A) Tütün çəkmə

B) Artıq bədən çəkisi

C) Hipodinamiya

D) Hiperxolesteremiya

E) Psixoemosional gərginlik
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
671) Alkoqol qəbulu aterosklerozun inkişafında hansı rolu oynayır?
A) Aterosklerozun əlavə risk amillərinə aiddir

B) Aterosklerozun əsas risk amillərindən biridir

C) Aterosklerozun risk amillərinə aid deyil

D) Aterosklerozun inkişafında mühüm rol oynamır

E) Aterosklerozun inkişafında mühüm rol oynayır
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
672) Aterosklerotik düyün daha tez harada yerləşir?
A) Arteriyaların distal hissələrində

B) Arteriyaların proksimal hissələrində

C) Arteriyaların distal və proksimal hissələrində

D) Arteriyaların bifurkasiya yerində

E) Arteriyaların istənilən hissələrində eyni tezliklə rast gəlinir
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
673) Aterosklerotik düyün daha çox hansı arteriyalarda rast gəlinir?
A) Böyrək

B) Serebral arteriyalar

C) Bud arteriyası

D) Körpücükaltı arteriyalarda

E) Koronar arteriyalar
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
674) Aterosklerotik düyünün fəsadlarına nə aid deyil?
A) Tromboz

B) Fibroz kapsulun cırılması

C) Damarın cırılması

D) Olduğu dammar mənfəzinin daralması

E) Xoralaşma
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
675) Aşağıda sadalanan hansı tip dislipoproteidemiya daha aterogen hesab edilir?
A) III tip

B) V tip


C) II tip

D) I tip


E) IV tip
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно –сосудистая
676) Aşağıda göstərilən hansı lipoproteidlər antiaterogen rol oynayır?
A) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

B) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

C) Lipoproteid (a)

D) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

E) Xilomikronlar
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
677) Aşağıda göstərilən hansı lipoproteidlər daha aterogen rol oynayır?
A) Xilomikronlar

B) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

C) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

D) “Remnant” hissəciklər

E) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
678) ÜİX (ürəyin işemik xəstəliyi) olan şəxslərdə aşağıda göstərilən hansı qrup preparatların qəbulu ömrü uzadır?
A) Ezetimib

B) Fibratlar

C) Statinlər

D) Nikotin turşusu

E) Hormonlar
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д.// Клиническая фармакология и терапия. 2000
679) Miokard infarktı keçirtmiş xəstələrdə hansı hallarda statinlər təyin olunmalıdır?
A) Yalnız aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsi yüksək olduqda

B) Miokard infarktı keçirən bütün xəstələrə təyin olunmalıdır

C) Yalnız xolesterinin səviyyəsi yüksək olduqda

D) Təkrari mikard infarktı təhlükəsi yüksək olanlarda

E) Stenokardiyası olanlarda
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д.// Клиническая фармакология и терапия. 2000
680) Klinik praktikada ən çox işlədilən statin hansıdır?
A) Simvastatin

B) Atorvastatin

C) Lovostatin

D) Rozuvastatin

E) Fluvestatin
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д.// Клиническая фармакология и терапия. 2000
681) Aşağıdakı preparatlardan hansı supraventrikulyar aritmiyalarda təsirsizdir?
A) Verapamil

B) Diqoksin

C) Lidokain

D) Propranolol

E) Adenozin
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.
682) Hipo - və ya hipertireoidizm, fotosensibilizasiya, pulmonal fibroza hansı antiaritmik preparat səbəb ola bilər?
A) Propafenon

B) Lidokain

C) Meksiletin

D) Amiodaron

E) Xinidin
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.
683) Qulaqcıq səyriməsində ritmə nəzərət məqsədi ilə işlədilən ən effektli preparat hansıdır?
A) Disopiramid

B) Diqoksin

C) Meksiletin

D) Fenitoin

E) Lidokain
Ədəbiyyat: Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов - Кардиология национальное руководство,2007г.
684) Mədəcik taxikardiyası tutmasını aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə hansı preparat istifadə olunur ?
A) Lidokain

B) Obzidan

C) Novokainamid

D) Verapamil (finoptin)

E) Strofantin
Ədəbiyyat: Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов - Кардиология, национальное руководство, 2007г.
685) Lidokain effektli olmayanda mədəcik taxikardiyası tutmasını aradan qaldırmaq üçün hansı preparat təyin edilir?
A) Obzidan

B) Strofantin

C) Mezaton

D) Verapamil (finoptin)

E) Kordaron
Ədəbiyyat: А. В. Недоступ « Как лечить аритмии. Диагностика и терапия нарушения ритма проводимости», 2006г.
686) Sadalananlardan hansı arterial hipertenziya zamanı subklini orqan zədələnməsinə aid deyil?
A) Göz dibinə qansızma

B) Topuq - bazu AT indeksi < 0, 9

C) Elektrokardioqrafik SMH və exokardioqrafik sol mədəciyin hipertrofiyası

D) Qan plazmasında kreatinin səviyyəsinin mülayim artması

E) Yuxu arteriyalarının intra - media qalınlığı < 0, 9
Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kliniki protokolu , Bakı, 2009
687) ÜİX (ürəyin işemik xəstəliyi) dəyişdirilə bilinməyən risk amili hahsıdır?
A) Tütünçəkmə

B) Piylənmə

C) Dislipidemiyalar

D) 50 - 60 - dan yuxarı yaş

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kliniki protokolu , Bakı, 2009
688) Miokardın hansı zədələnmələri idiopatik kardiomiopatiya adlandırılır?
A) Miokardın keçirilmiş məlum infeksiyadan sonra zədələnməsi

B) Miokardın spesifik xəstəliyi

C) Miokardın koronarogen mənşəli zədələnməsi

D) Miokardın naməlum etiologiyalı zədələnməsi

E) Miokardın hər hansı bir xəstəliyi zamanı zədələnməsi
Ədəbiyyat: Амосова Е.Н. “Кардиомиопатии”1999, Шлант Р.К., Александр П.В.“ Клиническая кардиология ”, 2000.
689) Aşağıdakı preparatların hansı ilə β - blokatorların birgə təyini məqsədəuyğun deyil?
A) Aspirin

B) Kaptopril

C) Mevakor

D) Verapamil

E) Hipotiazid
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
690) Aşağıdakı preparatlardan hansı periferik vazodilyatatorlara aid deyil?
A) Propranolol

B) Prazozin

C) Kaptopril

D) Nifedipin

E) Molsidomin
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
691) XÜÇ (xroniki ürək çatışmazlığı) diaqnozu üçün aşağıdakı instrumental metodlardan hansı daha informativdir?
A) Exokardioqrafiya

B) Koronor angioqrafiya

C) Veloerqometriya sınağı

D) Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi

E) Elektrokardioqrafiya
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
692) Bu preparatlardan hansı XÜÇ (xroniki ürək çatışmazlığı) proqnozuna daha yaxşı təsir edir?
A) Ca antaqonistləri

B) AÇFİ


C) Diuretiklər

D) Nitratlar

E) Aspirin
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
693) Periferik ödemlər və taxisistolik səyrici aritmiyası olan şəxslərdə ən vacib dərman kombinasiyası hansıdır?
A) AÇFİ + diuretik

B) Ca antaqonisti + diuretik

C) Diqoksin + diuretik

D) β-blokator + diuretik

E) Diuretik + A II blokatorlar
Ədəbiyyat: Метелица В.И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарсвенных средств » 2005
694) Miokard infarktı nədir?
A) Ürək əzələsinin aşkar metabolik dəyişikliklər nəticəsində zədələnməsi

B) Miokardın işemik zədələnməsi

C) Ürək əzələsinin aşkar iltihabi dəyişikliklər nəticəsində zədələnməsi

D) Miokardın miokardiopatiya ilə əlaqədar baş vermiş nekrozu

E) Koronar arteriyanın kəskin okklüziyası nəticəsində ürək əzələsinin nekrozu (ölməsi)
Ədəbiyyat: Люсов В.А. Кардиология / Рук. для врачей под ред. Оганова Р.Г. и Фоминой И.Г./ М., 2004
695) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı miokard infarktının risk amili deyil?
A) Arterial hipertenziya

B) Kişi cinsinə mənsub olma

C) Yaş

D) Az hərəkətli həyat tərziE) Alkoholdan mülayim dərəcədə istifadə (15-30 qr-a qədər)
Ədəbiyyat: Национальные клинические рекомендации. М., 2008
696) XÜÇ (xroniki ürək çatışmazlığı) zamanı sol mədəciyin diastolik disfunksiyasının ən yaxşı müayinə üsulu hansıdır?
A) Tredmil test

B) Rentgenoloji müayinə

C) Sutkalıq EKQ monitorlama müayinəsi

D) EKQ


E) Doppler ExoKQ
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
697) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığında hansı diuretikin istifadəsi daha məqsədəuyğundur?
A) Mannitol

B) İndapamid

C) Diakarb

D) Furosemid

E) Veroşpiron
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
698) Mitral stenoz zamanı protodiastolik küyün yaranma səbəbi hansıdır?
A) Mitral requrgitasiya

B) Aortal requrgitasiya

C) “Sol mədəcik – sol qulaqcıq” təzyiq qradiyentinin artması

D) Qulaqcıqların aktiv sistolası

E) Səyrici aritmiya
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
699) Ürəyin dəqiqəlik həcmi nədir?
A) Ürək vurğularının atma fraksiyasına (AF) nisbəti

B) Bir dəqiqədə ürək vurğularının sayının sistola vaxtı qovulan qanın miqdarına nisbəti

C) Ürək vurğularının sayının arterial təzyiqə hasili

D) Bir dəqiqədə ürək vurğularının sayının sistola vaxtı qovulan qanın miqdarına hasili

E) Ürək vurğularının sayının nəbz təzyiqinə hasili
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004
700) Anasarka nədir?
A) Qarın boşluğunda mayenin olması

B) Plevra boşluğunda mayenin olması

C) Sifətdə ödemin olması

D) Bütün toxuma və boşluqların ödemi

E) Perikardda mayenin olması
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004
701) XÜÇ-də (xroniki ürək çatışmazlığı) ən çox təsadüf edilən şikayət hansıdır?
A) Ürək ağrısı

B) Yuxusuzluq

C) Başgicəllənmə

D) Təngnəfəslik

E) Öskürək
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004
702) Sol mədəciyin struktur və həndəsi formasının dəyişməsi necə adlanır?
A) Dilatasiya

B) Remodelləşmə

C) "cor bovinum"

D) Yuxulu miokard

E) Keylşmə
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004
703) β-blokatorlar hansı sinif antiaritmik preparatlara aiddir?
A) II qrup

B) I qrup

C) V qrup

D) IV qrup

E) III qrup
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
704) Amiodaron hansı sinif antiaritmik preparatlara aiddir?
A) III qrup

B) I qrup

C) II qrup

D) V qrup

E) IV qrup
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
705) Anaprilinin (obzidan) orta effektiv sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 400 mq və daha çox

B) 10 - 20 mq

C) 80 - 200 mq

D) 50 - 60 mq

E) 30 - 40 mq
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
706) Aşağıdakı preparatlardan hansı III-cü sinif antiaritmik preparatlara aiddir?
A) Esmolol

B) Metoprolol

C) Propafenon

D) Sotalol

E) Ropranolol
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
707) Miokard infarktı keçirmiş xəstələrdə ikincili infarkt və qəfləti ölüm hallarının qarşısını alan preparat hansıdır?
A) Xinidin

B) Propranolol

C) Amiodaron

D) Prokainamid

E) Flekainid
Ədəbiyyat: Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов - Кардиология, национальное руководство, 2007г
708) Xəstəxanadan kənar pnevmoniyalı xəstənin intensiv terapiya blokunda müalicəsinə göstəriş hansıdır?
A) leykositoz

B) Hərarətin normadan artıq olması

C) Tənəffüsün sayının < 30 olması

D) Vazopressorlarla müalicəyə ehtiyac olan septiki şok vəziyyəti

E) 1 payın zədələnməsi
Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009
709) Bronxial astma simptomlarını qısa müddətdə yüngülləşdirən qısa müddətli təsirə malik beta 2 aqonistlərə hansı aiddir?
A) Salmeterol

B) Formoterol

C) Flutikazon

D) Natri kromolin

E) Salbutamol
Ədəbiyyat: Bronxial astma üzrə klinik tövsiyyələr. Bakı, 2008
710) Bronxial astma simptomlarını qısa müddətdə yüngülləşdirən antixolinergik preparat hansıdır?
A) Montelukast

B) İpratropium bromid

C) Aminofillin

D) Fenoterol

E) Terbutalin
Ədəbiyyat: Bronxial astma üzrə klinik tövsiyyələr. Bakı, 2008
711) Bronxial astma simptomlarını qısa müddətdə yüngülləşdirən teofillin qrup preparata hansı aiddir?
A) Oksitropium bromid

B) Aminofillin

C) Budesonid

D) Beklometazon

E) Metilprednizolon
Ədəbiyyat: Bronxial astma üzrə klinik tövsiyyələr. Bakı, 2008
712) Kəskin işemik insult keçirən arterial hipertenziyalı xəstələrdə uzun müddətli antihipertenziv müalicə nə zaman başlanılmalıdır?
A) Uzun müddətli antihipertenziv müalicəyə ehtiyac yoxdur, yalnız arterial təzyiq yüksələn zaman qısa təsirli preparatlardan istifadə etmək lazımdır.

B) Xəstəlik başlayan andan

C) Xəstəliyin başlanmasından 3 gün sonra

D) Xəstəlik başlayandan 4 - 5 gün sonra

E) Xəstəliyin başlanmasından 24 saat sonra
Ədəbiyyat: İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009
713) Kəskin koronar sindrom zamanı opioidlər ağrını aradan qaldırmazsa, hansı preparatın istifadəsi məsləhət görülür?
A) Oksigen verilməsi

B) 250 mq aspirin çeynəmək

C) Daxilə beta adrenoblokator təyin etmək

D) Xəstənin nitrosorbiti dil altına qoyub sorması yaxud çeynəməsi

E) Vena daxilinə nitratların yeridilməsi
Ədəbiyyat: Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası üzrə klinik protokol. Bakı, 2009
714) Mədəciklərin asistoliyası zamanı hansı tədbirlərin görülməsi məsləhətdir?
A) V/dax. mezaton yeridilməsi

B) V/dax. lidokain yeridilməsi

C) V/dax. kordaron infuziyası

D) V/dax. dopamin infuziyası

E) V/dax. atropin, adrenalin yeridilməsi və elektrik stimulyasiyası
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подьемом сегмента ST электрокардиограммы. Российские рекомендации, Москва 2007.
715) EKQ-də ST seqmentinin elevasiyası olmayan miokard infarktının müalicəsində aşağıdakı hansı preparatın istifadəsi məsləhət görülmür?
A) ß adrenoblokatorların

B) Aspirinin

C) Nitratların

D) Klopidoqrelin

E) Trombolitiklərin
Ədəbiyyat: Рекомендации по лечению острого коронарного синдрома без стойкого подьема сегмента ST на ЭКГ. Российские рекомендации, Москва 2010.
716) Hamiləlik dövründə arterial təzyiqi tez aşağı salmaq üçün hansı preparatın istifadəsi məsləhətdir?
A) Laziksi v/dax vurmaq

B) Papaverini v/dax. yeritmək

C) Nifedipini daxilə qəbul etmək

D) Anaprilini çeynəmək yaxud sormaq

E) Kaptoprili çeynəmək yaxud sormaq
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных. Проект рекомендаций. Москва 2010.
717) Hamiləlik zamanı arterial hipertenziya fonunda ağciyərlərin ödemi əmələ gələrsə, seçim preparatı hansıdır?
A) Nifedipini sormaq yaxud çeynəmək

B) Kaptoprili çeynəmək yaxud sormaq

C) Nitroqliserin v/dax. damcı ilə

D) Nitroqliserin dil altına bir neçə dəfə

E) MgSO4 v/dax
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных. Проект рекомендаций. Москва 2010.
718) Anafilaktik şokun ilkin əlamətləri qeyd edilən zaman seçim preparatı hansıdır?
A) Adrenalin

B) Tavegil

C) Kalsi glükonat

D) Na tiosulfat

E) Dimedrol
Ədəbiyyat: Anafilaktik şok üzrə klinik protokol. Bakı, 2009.
719) Atrio-ventrikulyar blokadalı xəstədə Morqani-Adams-Stoks tutması baş verərsə, hansı tədbirin görülməsi məsləhətdir ?
A) Ürəyin elektrostimulyasiyası

B) İzoptin v/dax.

C) Mezaton inyeksiyası

D) Adrenalin inyeksiyası

E) Dopamin infuziyası
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
720) "Kəskin qarın" zamanı həkim taktikası necə olmalıdır?
A) Ağrıkəsicilər vurmaq

B) Narkotiklərdən istifadə etmək

C) Təcili hospitalizasiya

D) Xəstəni imalə etmək

E) İşlədici preparatlar istifadə etmək
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
721) Kəskin pankreatit zamanı aşağıdakılardan hansı məsləhət görülmür?
A) Papaverin hidroxlorid

B) 2 - 3 gün ərzində aclıq

C) Atropin sulfat

D) Qarın nahiyyəsinə soyuq qoyulması

E) Morfi istifadə edilməsi
Ədəbiyyat: Мартынов А.А. Диагностика и терапия неотложных состояний в клинике внутренних болезней. 2000 г.
722) Aşağıdakılardan hansı qlikozid intoksikasiyasının əlamətinə aid deyil?
A) Ekstrasistoliya

B) PQ intervalının qısalması

C) Atrio-ventrikulyar blokada

D) Ürəkbulanma, qusma

E) Əşyaların sarı yaxud qırmızı rəngdə görünməsi
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
723) Mədə - bağırsaq traktının parezi zamanı məsləhət görülmür:
A) Narkotik analgetiklərin istifadə edilməsi

B) Serukal

C) Mədənin 5 % - li Na bikarbonat məhlulu ilə yuyulması

D) Prozerinin ə/dax yaxud d/altı istifadəsi

E) Domperidon
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
724) Feoxromositoma mənşəli hipertonik krizlərdə aşağıdakılardan hansının istifadəsi məsləhət görülür:
A) ß - adrenoblokatorların

B) Qanqloblokatorların

C) MgSO4

D) Aminazinin

E) Fentolamin, tropafen
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
725) Anafilaktik şokun müalicəsində 2-ci sıra preparatlara hansı aiddir?
A) Aminofillin

B) İnfuzion terapiya

C) Antihistamin preparatları

D) Qlükokortikoidlər

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: Anafilaktik şok üzrə klinik protokol. Bakı, 2009.
726) Qaraciyərüstü sarılığa nə aiddir?
A) Qanda birləşmiş bilirubinin artması

B) Birləşmiş bilirubinin və qələvi fosfatasanın artması

C) Qanda retikulositlərin asalması

D) Qanda sərbəst bilirubinin artması

E) Birləşmiş və sərbəst bilirubinin ganda artması
Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров, М.А.Осадчук, А.М.Осадчук. Практическая гастроэнтерология. М., 2010 г.
727) Sümük iliyində hansı hüceyrə qrupları qeyd olunur?
A) Retikulyar stromanın hüceyrələr qruppu və qanyaradacı hüceyrələr qruppu

B) Eritropoezə aid hüceyrələr gruppu

C) Eritropoezə və trombopoezə aid hüceyrə gruppu

D) Qanyaradacı hüceyrələr gruppu

E) Leykopoezə aid hüceyrələr gruppu
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев.Руководство по гематологии, т.1, М.1985 г.
728) Sümük iliyin parenximasının dənəli sıranın birincili hüceyrələr necə adlanır?
A) Leykositlər

B) Metamielositlər

C) Promielositlər

D) Mielositlər

E) Mieloblastlar
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев.Руководство по гематологии, т.1М., 1985 г.
729) Eritroid xəttin morfoloji tərəfdən müəyyən olunan birinci hüceyrəsi necə adlanır?
A) Normosit

B) Pronormosit

C) Eritrosit

D) Eritroblast

E) Retikulosit
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев.Руководство по гематологии, т.1, 1985 г.
730) Qranulositlərin ən axırıncı bölünən hüceyrəsi hansıdır?
A) Mielosit

B) Promielosit

C) Çübuqnüvəli qranulosit

D) Metamielosit

E) Seqmentnüvəli qranulosit
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев.Руководство погематологии, т.1, 1985 г.
731) Toxumaların oksigenə yüksək tələbətı nəyə səbəb olur?
A) Leykositlərin qanda artmasına

B) Retikulositopeniyaya

C) Qanın gatılaşmasına

D) Eritropoetinin yaranmasına

E) Qanın pH - in dəyişilməsinə
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев, Руководство по гематологии, т. 1,1985 г.
732) Sümük iliyin səviyyəsində trombosit yetişən zaman hansı hüceyrədən ayrılır?
A) Promegakariositdən

B) Meqakarioblastdan

C) Meqakariositdən

D) Normositdən

E) Pronormositdən
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
733) Eritrositlərin diametri normada nə qədərdir?
A) 6, 0 - 7, 0 mkm

B) 5 ,0 - 6, 0 mkm

C) 8, 5 - 9, 0 mkm

D) 4, 5 - 5, 5

E) 7, 5 - 8, 0 mkm
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
734) Bağırsağın hansı fermentin təhsirindən hem - in çevrilməsi baş verir?
A) Qlutationreduktaza

B) Qlutamintransferaza

C) Katalaza

D) Hemoksigenaza

E) Qlutationperoksidaza
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
735) Tərkibində hem qrupu olmayan dəmirtərkibli zülalın adı nədir?
A) Hematoidin

B) Hemoglobin

C) Hemosiderin

D) Transferrin

E) Ferritin
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985Yüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə