Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Mədəaltı vəzin xəstəlikləri zamanı zərdabda hansı fermentin təyininin diaqnostik əhəmiyyəti daha böyükdür?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə16/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

992) Mədəaltı vəzin xəstəlikləri zamanı zərdabda hansı fermentin təyininin diaqnostik əhəmiyyəti daha böyükdür?
A) Tripsin

B) Pankreatik α - amilaza

C) Ümumi α - amilaza

D) Histidaza

E) β - amilaza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
993) Hansı hormonun hiperqlikemik təsiri var?
A) Paratireoid hormonlar

B) Qlükokortikoidlər

C) İnsulin

D) Androgenlər

E) Estrogenlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
994) Xolesterinin bioloji rolu nədir?
A) İg - nin sələfidir

B) Vitaminlərin, steroid hormonların sintezi üçün əsasdır

C) Turşu - qələvi müvazinətinin saxlanmasında iştrak edir

D) Oksigenin toxumalara daşınmasını təmin edir

E) Lipotrop funksiya daşıyır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
995) Miokard infarktı üçün hansı doğrudur?
A) Böyrəklərdə filtrasiya olduğuna görə mioqlobin qandan tez yox olur

B) Hamısı doğrudur

C) Nekroz zonasının genişlənməsinə qarşı aparılan müalicənin səmərəliliyinə nəzarət etmək üçün zərdabda mioqlobinin təyini əhəmiyyət kəsb edir

D) Zərdabda mioqlobinin artması miokard infarktının ən erkən markeridir

E) Mioqlobinin həm qanda,həm də sidikdə təyini diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
996) Sidiyin reaksiyası nə zaman qələviləşir?
A) Böyrək çatışmazlığında

B) Sistit zamanı

C) Hipertermiyada

D) Şəkərli diabet zamanı

E) Aclıq zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
997) Aktiv immunizasiya aparılması üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilmir?
A) Anatoksinlər

B) Sintetik vaksinlər

C) İmmunoqlobulinlər

D) Ölü vaksinlər

E) Diri vaksinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
998) Vərəm xəstəliyinin aşkar etmək üçün hansı allergik sınaq qoyulur?
A) Dik

B) Mantu


C) Şik

D) Bürne


E) Frenkel
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
999) Təbii passiv immunitet nədən sonra yaranır?
A) Qamma - qlobulin yeridildikdən sonra

B) Keçirilmiş infeksiyadan sonra

C) Anticisimlərin anadan dölə transplasentar ötürülməsindən sonra

D) Zərdabların yeridilməsindən sonra

E) Törədicigəzdirənlikdən sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1000) Aşağıdakı infeksiyalardan hansı virus infeksiyalarına aiddir?
A) Vərəm

B) Səpgili yatalaq

C) Qızılca

D) Qarın yatalağı

E) Vəba
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1001) Aşağıdakı xəstəliklərin hansının törədicisi Spiroxetlərdir?
A) Leptospirozun

B) Toksoplazmozun

C) Furunkulyozun

D) Kandidozun

E) Vərəmin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1002) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliyi spor əmələ gətirməyən bakteriyalar törədir?
A) Qazlı qanqrena

B) Tetanus

C) Qarayara

D) Dizenteriya

E) Botulizm
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1003) Sifilisin törədicisi hansı cinsə aiddir?
A) Salmonella

B) Staphylococcus

C) Esherichia

D) Treponema

E) Streptococcus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1004) Koli - indeks nədir?
A) 10 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı

B) Tərkibində 1 bağırsaq çöpü olan suyun minimal miqdarı

C) 1 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı

D) 1 ml suda olan enterobakteriyaların miqdarı

E) Tərkibində 3 bağırsaq çöpü olan suyun maksimal miqdarı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1005) Sifilisdə əsas yoluxma yolu hansıdır?
A) Transmissiv

B) Alimentar

C) Su

D) Cinsi


E) Hava - damcı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1006) Qanın bakterisid təsiri onun tərkibində aşağıdakılardan hansının olmasına əsaslanır?
A) Komplementin

B) Antigenlərin

C) Toksinlərin

D) Virusların

E) Mikrobların
Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

Nevroloji müayinələr

1007) Birincili və ikincili insultun profilaktikası məqsədi ilə istifadə edilən trombun əmələ gəlməsinin qarşısını alan preparatlar qrupuna hansı aiddir?
A) Pentoksifillin

B) Aspirin

C) Nimodipin

D) Sulfinpirazon

E) Streptokinaza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Хосе Биллер «Практическая неврология» Том 2 -Москва –Медицинская Литература -2005,стр.15
1008) Beyin işemiyasının müalicəsində istifadə edilən varfarin hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Kalpokainlərin inhibitorlarına

B) β adrenergik reseptorların blokatorlarına

C) Serebroprotektorlara

D) β adrenergik reseptorların mimetiklərinə

E) Antikoaqulyantlara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Хосе Биллер «Практическая неврология» Том 2 -Москва –Медицинская Литература -2005,стр.15
1009) Üçlü sinirin nevralgiyasının müalicəsində istifadə edilən ilk seçim preparatı hansıdır?
A) Lamotridcin

B) Karbamazepin

C) Amitriptillin

D) Valproat turşusu

E) Lidokain
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник прфктического врача-Москва-2005,стр-72
1010) Karbamazepinin əlavə təsirlərindən biri düzgün göstərilməyib. Səhvi tapın.
A) Başgicəllənmə

B) Baş ağrısı

C) Ataksiya

D) Bronxospazm

E) Görmənin pozulması
Ədəbiyyat: Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-72
1011) Karbamazepinin digər adı nədir?
A) Fluoksetin

B) Tramal

C) Topiramat

D) Neyrontin

E) Finlipsin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-70
1012) Nevropatik ağrıları aradan qaldıran opioid analgetik hansıdır?
A) Fenitoin

B) Lamotridjin

C) Karbamazepin

D) Qabapentin

E) Tramadol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-71
1013) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı neyrometabolik təsirə malikdir?
A) Aktovegin

B) Memantin

C) Fenibut

D) Korteksin

E) Xolin alserofosfat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1014) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı neyrotrofik təsirlidir?
A) Serebrolizin

B) Pirasetam

C) Memantin

D) Semaks

E) Nimodipin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1015) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı vazoaktiv təsirlidir?
A) Niserqolin

B) Serebrolizin

C) Korteksin

D) Memantin

E) Semaks
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-218
1016) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı kombinə edilmiş təsirə malikdir?
A) Fenotropil

B) Viposetin

C) Instenon

D) Aktovegin

E) Nimodipin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-218
1017) Hansı preparat və aid olduğu qrup düzgün göstərilməyib?

A) Nimodipin - Ca antoqonistidir

B) Aktovegin - asetil L - karnitin törəməsidir

C) Serebrolizin - beyin toxumasının hidrolizatıdır

D) Pirasetam - pirolidon törəməsidir

E) Qalantamin - xolinesterazanın inhibitorudur


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1018) Başgicəllənməsinin müalicəsində hansı preprat istifadə edilmir?
A) Diazepam

B) Klonazepam

C) Aminazin

D) Skopolomin

E) Furosemid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-192
1019) Hansı preparat və aid olduğu qrup düzgün göstərilməyib?
A) Betahistin – Histaminergik vasitələrə aiddir

B) Aminazin - dofamin reseptorlarının blokatorudur

C) Metoklopramid - Adrenomimetiklərə aiddir

D) Diazepam - Benzodiazapinlərə aiddir

E) Skopolomin - Antixolinergik vasitələrə aiddir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-191
1020) İşemik insultun inkişafında əsas risk amili hansıdır?
A) Qanda YSLP (yüksək sıxlıqlı liportoteidlər) çox olması

B) Genetik meyillilik

C) İrqi mənsubiyyət

D) Cinsi mənsubiyyət

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1021) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən optimal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1022) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1023) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən yüksək normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1024) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən I - hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1025) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən II-hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st

D) Sistolik (SAT)130-139, diastolik (DAT) 85-89 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1026) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən III – hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) ≥ 180, diastolik (DAT) ≥ 110

C) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1027) Hansı şkalanın köməyi ilə insultun xəstəxanaya qədərki,mərhələdə qiymətləndirilməsi mümükündür?
A) Sinsinatti

B) Apqar


C) Duboviç

D) Qlazqo

E) Silverman
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 23
1028) Xəstədə beyin qan dövranının kəskin pozulması güman edilirsə, antihipertenviz terapiya aparılmasına hansı halda icazə verilir?
A) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) > 180, diastolik (DAT) > 105 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 22
1029) Beyin qan dövranının kəskin pozulması güman edilən xəstənin stasionara çatdırılmasının optimal müddəti nə qədərdir?
A) 4 saatdan sonra

B) İlk 2 saat

C) 2 saatdan sonra

D) 3 saat

E) 3, 5 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 22
1030) İnsultlu xəstələrdə bədən temperaturu hansı dərəcədə olduqda temperaturu aşağı salınmalıdır?
A) ≥37,5 0

B) 37,1 0

C) 37,3 0

D) 37 0


E) 36,80
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 26
1031) İnsultun başlanmasından 24 - 48 saat ərzində təyin edilən aspirinin başlanğıc dozasını göstərin:
A) 100 mq

B) 250 mq

C) 650 mq

D) 50 mq


E) 325 mq
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 26
1032) İnsultdan sonra pulmonar emboliya və dərin venaların trombozunun qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirlər planına hansı aid deyil?
A) Elastiki corablardan istifadə

B) Antitrombotik preparatların təyini

C) Xəstənin erkən mobilizasiyası

D) Erkən rehidratasiya

E) Ayaqlara aşağı vəziyyət vermək
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 34
1033) Şəkərli diabetli xəstələrdə insult riskini azaltmaq məqsədilə qan təzyiqi hansı səviyyədə saxlanılmalıdır?
A) > 169 / 90 mm.c.st

B) < 130 / 80 mm.c.st

C) 140 / 90 mm.c.st

D) 150/100 mm.c.st

E) 135 / 85 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 11
1034) Qanda xolesterinin səviyyəsi yüksək olan xəstələr hansı qrupa aid preparatları qəbul etməlidirlər?
A) Statinlər

B) Aminoqlikozidlər

C) Makrolidlər

D) Qlükokortikoidlər

E) Adremomimetiklər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 11
1035) Kaptopril hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Metilksantinlərə

B) Qlükokortikoidlərə

C) β adrenoblokatorlar

D) AÇF inhibitorlarına

E) Ftorxinolonlara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
1036) Aşağıdakı preparatlardan hansı AÇF inhibitorlarına (angiotenzin çevirici fermentin) aiddir?
A) Bromkriptin

B) Nifedipin

C) Hipotiazid

D) İndapamid

E) Perindopril
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
1037) Etamzilat hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Prokoaqulyantlara

B) Ca antoqonistlərinə

C) AÇF - inhibitorlarına

D) Antikoaqulyantlara

E) Statinləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
1038) Stivens - Conson sindromu aşağıdakı preparatlardan hansının əlavə təsiri kimi meydana çıxa bilər?
A) Amantadin

B) Fenobarbital

C) Lamotridjin

D) Pirasetam

E) Karbamazepin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-72
1039) İşemik insultun ikincili profilaktikası məqsədilə ilk seçim preparatı kimi hansı qrup antihipertenziv preparatlara üstünlük verilməlidir?
A) Ca - antoqonistlərinə

B) Antiaqreqantlara

C) Ftorxinolonlara

D) AÇF - inhibitorlarına

E) β adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 37
1040) Meningitə xas olmayan nevroloji simptom hansıdır?
A) Brudzinski(orta) simptomu

B) Kerniq simptomu

C) Mendel simptomu

D) Brudzinski(yuxarı) simptomu

E) Trusso simptomu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:”Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol,”Bakı-2009,səh 15
1041) Hansı refleks meningeal reflekslərə aid deyil?
A) Rossolimo refleksi

B) Babinski refleksi

C) Oppenheymer refleksi

D) Bauer refleksi

E) Qordon refleksi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Meninqitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol”, Bakı 2009, s.16

İnfektologiya

1042) Yoluxucu xəstəliklərdə spesifik laborator müayinə üsulu hansıdır?
A) Histoloji müayinə

B) Hemoqramma

C) Bakterioloji müayinə

D) Biokimyəvi müayinə

E) Urinoqramma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1043) “Ksantoxromatoz” simptomu aşağıdakı halların hansına deyilir?
A) Kürək nahiyyəsində saralma

B) Döş qəfəsi nahiyyəsində saralma

C) Ovucun və ayaqaltının dərisinin saralması

D) Qarın nahiyyəsində saralma

E) Yuxarı ətrafların dərisinin saralması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh
1044) “Jilber” sindromunun manifestasiyası nə zaman baş verir?
A) Mexaniki sarılıq

B) Qarın yatalağı

C) Dizenteriya

D) Vəba


E) Virus hepatitləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с. Шаханина И.Л. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней , М., Медицина, 1993, т.1, 192 с
1045) “Kurvuazye” simptomu hansı halda müsbət olur?
A) Dizenteriya

B) Vəba


C) Mexaniki sarılıq

D) Qarın yatalağı

E) A virus hepatiti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh
1046) Profilaktik peyvəndlər üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?
A) Anatoksinlər

B) Diri vaksinlər

C) Kimyəvi vaksinlər

D) Bütün sadalananlar

E) Öldürülmış vaksinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1047) Qarın yatalağının bakterioloji diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?
A) Onurğa beyin mayesi

B) Sümük iliyi

C) Nəcis və sidik

D) Öd


E) Qan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1048) Qida toksikoinfeksiyalarının epidemiologiyası aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunmur?
A) Parenteral yoluxma mümkündür

B) Qida maddələrinin endogen infeksiyalaşması mümkündür

C) Yoluxma yolu alimentardır

D) Çox zaman epidemik alovlanmalar şəklində təsadüf edilr

E) Törədici qidaya xarici mühitdən düşür
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat :Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1049) Aşağıdakılardan hansı zəhərli göbələklərlə zəhərlənmən qida toksikoinfeksiyalarından fərqləndirməyə kömək edir?
A) Qaraciyərin erkən böyüməsi və ağrılı olması, sarılıq

B) Qarında ağrılar

C) Baş ağrıları, başgicəllənmə, zəiflik, hipotoniya

D) Ürəkbulanma, qusma, tez - tez duru nəcis ifrazı

E) Su - elektrolit pozğunluqları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров.Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.-1056 с
1050) Botulizm zamanı hansı göz simptomları rast gəlinmir?
A) Göz almalarının hərəkətinin məhdudlaşması, ekzoftalm

B) Midriaz, nistaqm

C) Bəbəklərin işığa süst reaksiyası, konvergensiyanın və akkomadasiyanın pozulması

D) Korneal refleksin güclənməsi

E) Ptoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1051) Botulizm zamanı qlossofarinqonevroloji pozğunluqların əlamətinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Ağızda quruluq

B) Ağızın açılmasının çətinləşməsi, çeynəmə zamanı ağrı

C) Udmanın pozulması, mayenin burundan qayıtması

D) Səsin xırıltılı olması, afoniya

E) Burun çalarlı nitq, dizartriya
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1052) Botulizm zamanı əzələlərin innervasiyasının pozulması nə ilə təzahür etmir?
A) Kəskin ümumi zəifliklə

B) Tənəffüs əzələlərinin çatışmazlığı ilə

C) Dəri hissiyyatının pozulması ilə

D) Yerişin pozulması ilə

E) Boyun və yuxarı ətraf əzələlərinin parezi və zəifliyi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1053) Botulizm zamanı etiotrop vasitə kimi aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

A) Penisillin

B) Kanamisin

C) Levomisetin

D) Azitromitsin

E) Vankomisin


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1054) Botulizm zamanı patogenetik vasitə kimi istifadə olunmur:
A) Dezintoksikasiya

B) Hiperbarik oksigenasiya

C) Mədənin yuyulması və təmizləyici imalə

D) Hemodializ

E) Xəstənin adekvat qidalanmasının təmin olunması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
1055) Vəba zamanı hansı antimikrob preparat istifadə olunmur?
A) Levomisetin

B) Sulfanilamidlər

C) Tetrasiklin

D) Ftorxinolonlar

E) Nitrofuran sırası preparatları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стрYüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə