Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Qrip infeksiyasından sonra yorğunluq, zəiflik və s. postinfeksion asteniya əlamətləri neçə müddət davam edə bilər?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə3/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

132) Qrip infeksiyasından sonra yorğunluq, zəiflik və s. postinfeksion asteniya əlamətləri neçə müddət davam edə bilər?
A) 1 həftə

B) 3 - 4 gün

C) 1 ay

D) 10 günE) 2 - 3 həftə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol”, Bakı 2008
133) Kəskin respirator infeksiya zamanı hamilələrdə əsasən hərarəti endirmək məqsədilə hansı qeyri - steroid iltihabəleyhinə preparatın istifadəsi nisbətən təhlükəsizdir?
A) Analgin

B) Aspirin

C) Parasetamol

D) İbuprofen

E) Amidopirin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol”, Bakı 2008
134) Hansı profilaktik vasitə qrip infeksiyasına qarşı tam müdafiəni təmin etməyə imkan verir?
A) Şəxsi gigiyenaya riayət

B) Qripə qarşı vaksinasiya

C) Vitamin C və Exinaseya preparatları

D) Virus əleyhinə preparatların qəbulu

E) Qrip infeksiyasına qarşı tam müdafiəni təmin edən vasitə yoxdur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol”, Bakı 2008
135) Qripə qarşı vaksinasiyaya əks-göstəriş?
A) 6 aylıqdan kiçik uşaqlar

B) Keçmişdə vaksinə qarşı ağır reaksiyası olanlar

C) Sadalananların hamısı

D) Toyuq yumurtasına ağır allergiyası olan şəxslər

E) Yüksək hərarətlə müşaiyət olunan xəstəliyi olanlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol”, Bakı 2008
136) Hansı bronx-ağ ciyər patologiyası döş qəfəsində ağrı ilə müşaiyət ola bilər?
A) Şiş xəstəlikləri

B) Sadalananların hamısı

C) Pnevmotoraks

D) Plevrit

E) Traxeobronxit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası üzrə klinik protokol”, Bakı 2008
137) Bəlğəmli öskürəkdə hansı preparatı təyin etmək tövsiyyə olunmur?
A) Mukaltin

B) Libeksin

C) Asetilsistein

D) Ambroksol

E) Karbosistein
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Н. Р. Палеева “Болезни органов дыхания”. 2000 г.
138) Teofillin preparatlarını hansı patologiyada təyin edilməsi təhlükəsizdir?
A) Epilepsiya

B) Paroksizmal taxikardiya

C) Miokard infarktı

D) Tireotoksikoz

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 2000г.
139) İnhalyasion kortikosteroidlərin yaratdığı orofaringeal kandidozun qarşısını nə ilə almaq mümkündür?
A) Preparatları nebulayzerlə qəbul etmək

B) Antifunqal preparatları qəbul etmək

C) Preparatı yeməkdən sonra istifadə etmək

D) Ağız boşluğunu yaxalamaq

E) Preparatı yeməkdən öncə istifadə etmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.
140) İnhalyasion kortikosteroid hansıdır?
A) Ksolar

B) Beklametazon

C) Terbutalin

D) İpratropium

E) Formoterol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 2000г.
141) Bəlğəmdə Şarko-Leyden kristalları və Kurşman spiralları hansı xəstəlik üçün xarakterdir?
A) Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi

B) Mukovissidoz

C) Bronxial astma

D) Sarkoidoz

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.
142) Əvvəlcə hansı müayinə olmadan bronxoskopiya aparmaq tövsiyyə olunmur?
A) Elektrokardioqrafiya

B) Spirometriya

C) Döş qəfəsinin rentgenqrafiyası

D) Qanın müayinəsi

E) Bəlğəmin müayinəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.
143) Ağciyərlərin morfofunksional vahidi nədir?
A) Ağciyər seqmentləri

B) Alveollar

C) Surfaktant

D) Asinus

E) Bronxiollar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Н. Р. Палеева “Болезни органов дыхания”. 2000 г.
144) Surfaktant sekresiyasını tormozlayan preparat hansıdır?
A) Tiroksin

B) β - adrenomimetiklər

C) Qlükokortikosteroidlər

D) Androgenlər

E) Estrogenlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Н. Р. Палеева “Болезни органов дыхания”. 2000 г.
145) Surfaktant sekresiyasını artıran preparat hansıdır?
A) Atropin

B) Propranolol

C) Surfaktant lipidləri

D) İnsulin

E) Karnitin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Н. Р. Палеева “Болезни органов дыхания”. 2000 г.
146) Bronxial astma üçün xarakter olan əlamətlər varsa, lakin ventilyasiya pozuntuları aşkar edilməyibsə, hansı testin aparılması əhəmiyyətsizdir?
A) Metaxolinlə bronxoprovokasion test

B) Histaminlə bronxoprovokasion test

C) Aşner - Danini testi

D) Fiziki gərginlik testi

E) Bronxodilyatasion test
Ədəbiyyat: ”Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr”. Bakı, 2008
147) Patoloji materialda sitoloji müayinə zamanı Piroqov-Lanqhans hüceyrələri hansı xəstəlikdə aşkarlanır?
A) Histiositoz X

B) Pnevmokonioz

C) Pnevmomikozlar

D) Vərəm


E) Sarkoidoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.
148) Aktinomikozun spesifik müalicəsi nə ilə aparılır?
A) Metronidazol

B) Amfoterisin B

C) İntrakanazol

D) Aktinolizat

E) Gentamisin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Н. Р. Палеева “Болезни органов дыхания”. 2000 г.
149) İnsanlarda ağciyər vərəminin əsas törədicisi nədir?
A) Mycobacterium tuberculosis

B) Mycobacterium africanum

C) Mycobacterium bovis

D) Mycobacterium kansasii

E) Mycobacterium avium
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: A. Г. Хоменко «Туберкулез. Руководство по внутренним болезням».1996 г.
150) Vərəmin hansı klinik forması ÜST təsnifatına görə ağciyərdən kənar vərəmə aiddir?
A) Vərəmli plevrit

B) Birincili vərəm kompleksi

C) Miliar vərəm

D) Tuberkuloma

E) Ocaqlı vərəm
Ədəbiyyat: “Vərəm xəstələrinin aşkarlanması üzrə klinik protokol”, Bakı, 2010
151) Mantu sınağı hansı məqsədlə aparılmır?
A) Vərəm və digər xəstəliklərin differensial diaqnostikası

B) Müalicəyə nəzarət

C) Tuberkulinə qarşı postvaksinal və infeksion allergiyanın differensial diaqnostikası

D) Tuberkulinə individual həssaslığın təyini

E) Vərəm prosesinin aktivliyinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: A. Г. Хоменко «Туберкулез. Руководство по внутренним болезням».1996 г.
152) Vərəmli xəstə ilə təmasda olmuş kliniki sağlam şəxsdə tuberkulin sınağı mənfi və ya şübhəlidirsə, müvafiq müşahidədən sonra təkrar sınaq nə vaxt aparılmalıdır?
A) 1 ildən sonra

B) 6 aydan sonra

C) 3 aydan sonra

D) 2 aydan sonra

E) 1 aydan sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Vərəm xəstələrinin aşkarlanması üzrə klinik protokol”, Bakı, 2010
153) Hansı preparatların uzunmüddətli qəbulu fonunda vərəm xəstəliyi yarana bilər?
A) Vitaminlərin

B) Antibiotiklərin

C) Hipotenziv preparatların

D) Qeyri - steroid iltihab əleyhinə preparatların

E) Kortokosteroidlərin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: A. Г. Хоменко «Туберкулез. Руководство по внутренним болезням».1996 г.
154) Birinci sıra vərəm əleyhinə dərman vasitəsi hansıdır?
A) Amikasin

B) Kanamisin

C) Sikloserin

D) Kapreomisin

E) Streptomisin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
155) İkinci sıra vərəm əleyhinə dərman vasitəsi hansıdır?
A) Rifampisin

B) Etambutol

C) Pirazinamid

D) İzoniazid

E) Levofloksasin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
156) Vərəmin məhdudlaşmış forması ilə vərəm mikobakteriyasının dərmanlara qarşı qorunmuş həssaslığı olan ilk dəfə aşkar olunmuş xəstələrin müalicə müddəti nə qədərdir?
A) 6 ay

B) 1 il


C) 8 ay

D) 2 ay


E) 4 ay
Ədəbiyyat: “Ağciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
157) Vərəmin yayılmış forması ilə ilk dəfə aşkar olunmuş xəstələrin müalicə müddəti nə qədərdir?
A) 2 ay

B) 4 ay


C) 1 il

D) 8 ay


E) 6 ay
Ədəbiyyat: “Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
158) İlk dəfə aşkar olunmuş və ya əvvəllər müalicə almış və ağciyərlərdə hər növ yayılma prosesi olan, vərəm mikobakteriyalarının mono- və polidavamlı formaları olan vərəm xəstələrinin müalicə müddəti nə qədərdir?
A) 4 ay

B) 8 ay


C) 1 il

D) 2 ay


E) 6 ay
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
159) Vərəm əleyhinə dərman vasitələrinə həssaslığı qorunmuş və streptomisinə qarşı mono-davamlı VM xəstələrin Ia kateqoriya üzrə təkrar rentgenoloji müayinəsi nə zaman aparılmalıdır?
A) 3 və 8 - ci aylarda

B) 3 və 12 - ci aylarda

C) 1 və 4 - cü aylarda

D) 2 və 5 - cı aylarda

E) 3 və 6 - cı aylarda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
160) Vərəm əleyhinə dərman vasitələrinə həssaslığı qorunmuş və streptomisinə qarşı mono-davamlı VM xəstələrin II kateqoriya üzrə təkrar rentgenoloji müayinəsi nə zaman aparılmalıdır?
A) 3 və 12 - ci aylarda

B) 1 və 4 - cü aylarda

C) 3 və 8 - ci aylarda

D) 3 və 6 - cı aylarda

E) 2 və 5 - cı aylarda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
161) Qeyri-spesifik iltihabi prosseslərlə spesifik vərəm prossesinin differensial diaqnostikası məqsədilə aparılan ex juvantibus qeyri-spesifik antibakterial müalicədə hansı qrup antibiotiklərin istifadəsi tövsiyyə olunmur?
A) Penisillinlər

B) Sefalosporinlər

C) Antifunqal preparatlar

D) Makrolidlər

E) Aminoqlikozidlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: A. Г. Хоменко «Туберкулез. Руководство по внутренним болезням».1996 г.
162) Vərəm əleyhinə dərman vasitələrinə həssaslığı qorunmuş və streptomisinə qarşı mono-davamlı VM xəstələrin Ia kateqoriya üzrə təkrar bəlğəm müayinəsi nə zaman aparılmalıdır?
A) 2, 6 və 8 - ci aylarda

B) 2, 5 və 6 - cı aylarda

C) 2 və 5 - cı aylarda

D) 3, 5 və 8 - ci aylarda

E) 1 və 4 - cü aylarda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ağciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
163) Vərəm əleyhinə dərman vasitələrinə həssaslığı qorunmuş və streptomisinə qarşı mono-davamlı VM xəstələrin II kateqoriya üzrə təkrar bəlğəm müayinəsi nə zaman aparılmalıdır?
A) 1 və 4 - cü aylarda

B) 2, 5 və 6 - cı aylarda

C) 2 və 5 - cı aylarda

D) 3, 5 və 8 - ci aylarda

E) 2, 6 və 8 - ci aylarda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ağciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol”, Bakı, 2011
164) Tütünçəkmədən imtina etdikdən neçə il sonra ağ ciyər xərçəngi riski tütün çəkən insanlara nisbətən 70% - dən çox azalır?
A) 5 il

B) 1 il


C) 10 - 15 il

D) 2 - 4 il

E) 5 - 9 il
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
165) Tütünçəkmədən imtina etdikdən neçə il sonra ağciyərlərin funksiyaları tütün çəkməyən insanlarda olduğu vəziyyətə gəlir?
A) 10 - 15 il

B) 5 - 9 il

C) 2 - 4 il

D) 5 il


E) 1 il
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
166) Tütünçəkmədən imtina etmək üçün dərman vasitəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Nikotin tərkibli inhalyator

B) Nikotin tərkibli saqqız

C) 1%- li Nikotin turşusu inyeksiya şəklində

D) Nikotin tərkibli plastır (dəriüstü istifadə üçün)

E) Nikotin tərkibli sorulan həb
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
167) Tütünçəkmədən imtina edən pasientlərin müalicəsində hansı dərman vasitələrinin istifadəsi tövsiyyə olunmur?
A) Opioid antaqonistləri

B) β - blokatorlar

C) Benzodiazepinlər

D) Sadalananların hamısı

E) Anksiolitiklər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
168) Passiv tütünçəkmə nədir?
A) Günə 1-2 siqaret çəkmək

B) Sadalananların hamısı

C) Ara bir, nadir halda siqaret çəkmək

D) Siqaretçəkməyənlərin tütünün təsirinə məruz qalması

E) Günə 5-10 siqaret çəkmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
169) İdiopatik ağciyər hipertenziyasının müalicəsində hansı qrup dərmanlar az və ya effektsizdir?

A) Teofillinlər

B) Antikoaqulyantlar və dezaqreqantlar

C) Endotelin reseptorlarının antaqonistləri

D) Prostaqlandinlər

E) Ca antaqonistləri


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.
170) Кəsкin rеspirаtоr infекsiyаlаrın təsnifаtınа hansı (ХBT - 10 üzrə) аid dеyildir?
A) Kəsкin fаringit

B) Kəsкin еpiqlоtit

C) Kəsкin nаzоfаringit

D) Kəsкin lаringit

E) Kəsкin brоnхit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yuxari tənəffüs yollarinin kəskin respirator infeksiyalari və qrip üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı. 2008
171) Qripin аğır fоrmаsının əlаmətlərinə hansı аid dеyildir?
A) Hərаrət 38 - 39°C

B) Hаllyusinаsiyаlar

C) Yumşаq dаmаqdа nöqtəvi qаnsızmаlаr

D) Qıcоlmаlаr

E) Burun qanaxmaları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yuxari tənəffüs yollarinin kəskin respirator infeksiyalari və qrip üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı. 2008
172) Sinus bradikardiyası üçün xarakter EKQ?
A) T dişinin amplitudasının azalması

B) PP və RR intervalının azalması

C) PQ intervalının azalması

D) ÜVS < 60

E) QT intervalının qısalması
Ədəbiyyat: V.N. Orlov. “Elektrokardioqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.
173) Sinus taxikardiyası üçün xarakter EKQ?
A) ÜVS > 90, 1 dəq - də

B) PQ intervalının uzanması

C) RR və PP intervalının uzanması

D) T dişinin amplitudasının artması

E) QT intervalının uzanması
Ədəbiyyat: V. N. Orlov. “Elektrokardioqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.
174) Sağlam adamlarda qanda xolesterinin optimal konsentrasiyası hansıdır?
A) 7 mmol/l

B) 6 mmol/l

C) 5 mmol/l

D) 6, 2 mmol/l

E) 7, 5 mmol/l
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003г.
175) Aterosklerozun korreksiya edilən risk faktoru hansıdır?
A) İrq

B) Cinsin təsiri

C) İrsi meyillik

D) Arterial hipertenziya

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
176) Gərginlik stenokardiyasının əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir?
A) Xroniki miokardit

B) Dilatasion kardiomiopatiya

C) Koronar damarların 70 % və daha çox aterosklerotik daralması

D) Mitral qapağın prolapsı

E) Kəskin miokardit
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
177) Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?
A) EKQ

B) Ssintoqrafiya

C) Koronar angioqrafiya

D) EXO - kardioqrafiya

E) Stress exo - kardioqrafiya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
178) Prinsmetal stenokardiyanın əlaməti hansıdır?
A) Qadınlarda daha tez - tez rast gəlir

B) Qanda troponinin miqdarı artır

C) Stenokardik tutma emosional gərginlik zamanı əmələ gəlir

D) EKQ - da “T” dişciyinin inversiyası

E) Stenokarditik tutmalar yuxuda səhər saatlarına yaxın əmələ gəlir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
179) Kəskin miokard infarktının diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı əsasdır?
A) ST seqmenti izoxətdə yerləşir

B) Miokard nekrozunun markeri troponinin miqdarının azalması

C) EKQ - də patoloji "Q" dişinin olması

D) Protrombinin miqdarınn qanda normallaşması

E) Xolesterinin qanda azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003г.
180) Kəskin koronar sindrom zamanı β - blokatorların təyinatına göstəriş hansıdır?
A) Bradisistolik formalı səyrici aritmiya

B) Arterial hipotoniya

C) I dərəcəli AV blokada

D) Kəskin ürək çatışmazlığı

E) Reflektor sinus taxikardiyası
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
181) Hansı preparat qeyri - düz antikoaqulyantlara aiddir?
A) Fraksiparin

B) Streptokinaza

C) Varfarin

D) Heparin

E) Fondaparinuks
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
182) Miokard infarktı və mədəcik ekstrasistoliyası olan xəstələrdə seçim preparatı hansıdır?
A) Novokainamid

B) Amlodipin

C) Amiodaron

D) Adenozintrifosfat

E) Nitrosorbid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
183) IV funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyanın kliniki əlamətləri hansıdır?
A) 10 - 12 km/saatda sürətlə velosiped sürmək stenokardiya yaradır

B) Veloerqometrdə 60 w yüklənmə stenokardiya tutulması yaradır

C) Düz yerdə 100 - 200 m gəzinti anginoz tutuma verir

D) I mərtəbəyədək qalxarkən stenokardiya tutması baş verir

E) Cüzi fiziki iş anginoz ağrılara səbəb olur
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
184) Sinus bradikardiyası ilə müşayiət olunan stenokardiyanın müalicəsində antianginal preparatın seçimi hansıdır?
A) Amlodipin

B) Metoprolol

C) Riboksin

D) Verapamil

E) Propranalol
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
185) Miokard infarktlı xəstələrdə anqinoz tutmanın yaranmasından ilk 2 - 6 saat ərzində artan və nekrozun əmələ gəlməsini təsdiq edən ən spesifik markerlər hansılardır?

A) Alanintransferaza

B) Troponin I və T

C) Kreatininfosfokinaza

D) Laktatdehidrogenaza

E) Mioqlobin


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
186) Reyno sindromlu xəstələrdə stenokardiya müşahidə edilirsə, antianginal preparatlardan əsas seçim hansıdır?
A) AÇF inhibitorları

B) β - blokatorlar

C) Kalsium antaqonistləri

D) Molsidomin

E) Nitratlar
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
187) Arterial hipertenziya zamanı hədəf orqanına hansı aid deyıl?
A) Göz dibi

B) Qaraciyər

C) Beyin

D) Böyrək

E) Ürək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
188) Arterial hipertenziyanın fəsadına hansı aid deyil?
A) Xroniki ürək çatışmazlığı

B) Böyrək funksiyasının pozulmaları

C) Koronar çatışmazlıq

D) Dislipidemiya

E) Beyin qan dövranı pozulmaları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
189) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitorlarının spesifik yanaşı effekti hansıdır?
A) Üzün qızarması

B) Dəridə səpgi

C) Aşağı ətraflarda ödem

D) Quru öskürək

E) Ürək döyüntüləri
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
190) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət ürəyin zədələnməsini göstərir?
A) Qanda triqliseridlərin miqdarının azalması

B) Şəkərli diabet

C) Sol mədəciyin hipertrofiyası

D) Şəkərsiz diabet

E) Yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlərin artması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
191) Hansı preparat qrupu hipotenziv preparatların əsas qrupuna aid deyil?
A) Diuretiklər

B) Kalsium antaqonistləri

C) β - blokatorlar

D) Periferik vazodilatatorlar

E) AÇF inhibitorları
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
192) Hansı hipotenziv preparat AÇF (angiotenzin çevirici ferment) inhibitorlara aid deyil?
A) Lizinopril

B) Perindopril

C) Kaptopril

D) Ramipril

E) Valsartan
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
193) Bədənin normal çəkisinin göstəricisi hansılardır?
A) 16, 0 - 20, 0

B) 25, 0 - 29, 0

C) 12, 0 - 16, 0

D) 29, 0 - 33, 0

E) 20, 0 - 24, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
194) Arterial hipertenziyanın müalicəsi zamanı hipotenziv preparatların kombinasiyasından hansı səmərəli deyil?
A) α – adrenoblokator + kalsium antaqonisti

B) β - blokator+ dihidropridin qrup kalsium antoqonistləri

C) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin ) inhibitoru + diuretik

D) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitoru + kalsium antaqonistləri

E) Adrenoreseptorların blokatorları + diuretik
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
195) Endokrin vəzilərin patologiyası ilə bağlı hipertonik kriz əsasən hansında rast gəlir?
A) Feoxromositoma

B) Addison xəstəliyi

C) Hipoparatireoz

D) Hipotireoz

E) Şəkərsiz diabet
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
196) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət böyrəklərin zədələnməsini göstərir?
A) Sidikdə duz kristallarının olması

B) Proteinuriya

C) Epiteluriya

D) Qanda protrombinin miqdarının 100 % - dən çox olması

E) Sidikdə dəyişilməmiş eritrositlərin olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
197) Şəkərli diabet böyrək çatışmazlığının erkən mərhələsi ilə müşayiət olunarsa arterial təzyiqin hansı səviyyəyə qədər endirilməsi məqsədəuyğundur?
A) AT 130 / 80 mm c.s.aşağı

B) Sistolik AT - nin 10 % - ə qədər azalması

C) Diastolik AT 90 mm c.s. qədər azalması

D) AT - nin 140 / 190 mm c.s. qədər tədricən azalması

E) AT 130 / 80 mm c.s. yuxarı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.Yüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə