Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Öd kisəsinin tutumu nə qədərdir?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə6/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

331) Öd kisəsinin tutumu nə qədərdir?
A) 80 - 90 ml

B) 100 - 120 ml

C) 10 - 30 ml

D) 30 - 70 ml

E) 90 ml - 100 ml
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
332) Aşağıdakılardan hansı mədə dolu olduqda onun həcmini göstərir?
A) 5 l

B) 5,5 l


C) 2,1 l

D) 3,3 l


E) 0,5-1 l
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
333) Sekretin hormonu hansı şirənin sekresiyasını stimulyasiya edir?
A) Ödün

B) Mədə şirəsinin

C) Mədəaltı vəzi şirəsinin

D) Bağırsaq şirəsinin

E) Ağız suyunun
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
334) Enterokinaza hansı şirənin spesifik fermenti hesab olunur?
A) Mədə şirəsinin

B) Ağız suyunun

C) Bağırsağın

D) Mədəaltı vəzi şirəsinin

E) Ödün
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
335) Nə üçün antibiotiklərin qəbulundan sonra südturşulu məhsulların istifadəsi məsləhət görülür?
A) Bağırsaqda bakterial floranı bərpa edir

B) Saprofit bakteriyaların sayını azaldır

C) Patogen bakteriyaların təsirini gücləndirir

D) Antibiotiklərin təsirini gücləndirir

E) Antibiotiklərin təsirini zəiflədir
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
336) Peptidaza fermenti aşağıdakılardan hansının tərkibinə daxildir?
A) bağırsaq şirəsinin

B) mədə şirəsinin

C) mədəaltı vəzi şirəsinin

D) ödün


E) ağız suyunun
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
337) Mədəaltı vəzi hansı fəqərə səviyyəsində yerləşir?
A) 1 - 2 bel fəqərələri səviyyəsində

B) 9 - 10 döş fəqərələri səviyyəsində

C) 3 - 4 bel fəqərələri səviyyəsində

D) 11 - 12 döş fəqərələri səviyyəsində

E) 12 döş və 1 bel fəqərələri səviyyəsində
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
338) Mukovissidozun ən mühüm laborator – diaqnostik testi hansıdır?
A) Sidik sindromu

B) Qanın amilazası

C) Nəcisdə piy damlalarının miqdarı

D) Tərdə olan elektrolitləri yoxlamaq

E) Nəcisdə amin turşularının miqdarı
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
339) Yüngül və orta ağırlıqlı qeyri - spesifik xoralı kolit zamanı seçim dərman vasitəsi hansıdır?
A) Sulfosalazin, mesalazin

B) Ftalazol

C) Kortikosteroidlər

D) Ampisillin

E) Levomisentin
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
340) Kron xəstəliyinin patogenetik müalicəsində nədən istifadə edilir?
A) Nitrofuranlar

B) Steroid hormonlar

C) Pəhriz

D) Vitaminoterapiya

E) Probiotiklər
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
341) Xoranın perforasiyasını təsdiq edir.
A) Arterial qan təzyiqinin yüksəlməsi

B) Qarnın aşağı nahiyyəsində kəskin ağrılar

C) Meteorizm

D) Diafraqmanın sağ qübbəsi altında rentgenoloji müayinə nəticəsində müəyyən edilmiş qaz toplanması

E) Durmadan artan anemiya
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
342) Mukovissidoz zamanı ən mühüm laborator – diaqnostik test hansıdır?
A) Sidik sindromunun təyini

B) Tərdə olan elektrolitlərin təyini

C) Qanda amilazanın təyini

D) Nəcisdə piy damlalarının miqdarının təyini

E) Nəcisdə amin turşularının miqdarının təyini
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
343) Xroniki pankreatitin xarakterik klinik nişanəsi nədir?
A) Aminotranferazların artması

B) Sarılıq

C) Şəkərli diabetin inkişafı

D) Hepatomeqaliya

E) Xarici sekresiya funksiyasının kifayət qədər olmaması (hipofermentemiya)
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
344) Anadangəlmə laktoza çatışmazlığı olan şəxslərdə aşağıdakı qida maddələrinin hansının həzmi prosesində qarnın köpməsi, qaz yığılması və diareya qeydə alınır?
A) Süd

B) Şirniyyat

C) Yumurta

D) Qara çörək

E) Kələm
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
345) Kron xəstəliyi zamanı aşağıdakı daha tez-tez zədələnir:
A) Mədə

B) Qida borusu

C) Qalça bağırsaq

D) Düz bağırsaq

E) Apendiks
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000
346) 12 barmaq bağırsaq xorasında Pevzner üzrə hansı pəhriz istifadə olunur?
A) № 1

B) № 10


C) № 2

D) № 5


E) № 9
Ədəbiyyat: ГГригорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология ,2001
347) Xolestaz sindromuna hansı əlamət aid deyil?
A) dəridə qaşınma

B) hipertenziya

C) qanda qələvi fosfatazanın çoxalması

D) qanda xolesterinin çoxalması

E) bradikardiya
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
348) Aşağıdakılardan hansı qaraciyərdə sintez olunmur?
A) xolesterin

B) fibrinogen

C) protrombin

D) estrogenlər

E) albuminlər
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
349) Qaraciyərin sirrozunu hepatitdən fərqləndirən əsas kliniki sindrom hansıdır?
A) splenomeqaliya

B) qaraciyər-hüceyrə çatışmazlığı sindromu

C) sarılıq sindromu

D) intoksikasiya sindromu

E) portal hipertenziya sindromu
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология , 2001
350) Hipersplenizm sindromu üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?
A) Anemiya

B) Splenomeqaliya

C) Eritrositoz

D) Leykopeniya

E) Trombositopeniya
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
351) Sağlam insanın yoğun bağırsağında hansı flora üstünlük təşkil edir?
A) Proteylər

B) Bağırsaq çöpü

C) Bifidobakteriyalar

D) Stafilokoklar

E) Südturşulu çöp
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
352) Xroniki pankreatitin diaqnostikası üçün hansı üsul istifadə olunmur?
A) Mədəaltı vəzin USM

B) Mədəaltı vəzin kompüter tomoqrafiyası

C) Sidikdə amilazanın təyini

D) Qanda fermentlərin təyini

E) Mədənin R - skopiyası
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
353) Qaraciyər sancısı zamanı hansı müalicəvi tədbirlər görülmür?
A) desensibilizəolunmuş terapiya

B) qeyri-narkotik analgetiklərin təyini

C) spazmolitiklərin qəbulu

D) xolinolitiklərin qəbulu

E) sedativ preparatların təyini
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство, Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008
354) Yemək borusunun atoniyasında əsas simptom:
A) Meteorizm

B) Öskürək

C) Boğulma

D) Qanaxma

E) Disfaqiya
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
355) Ezofaqit nədir?
A) Yemək borusunun iltihabi prosesi

B) Boğulma

C) Tənəffüs yollarının iltihabi prosesi

D) Kardiospazm

E) Yemək borusunun daralması
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
356) Qastroptozun neçə dərəcəsi mövcuddur?
A) 4

B) 3


C) 6

D) 5


E) 2
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
357) Hepatoserebral distrofiya (Konovalov-Vilson sindromu) nə ilə xarakterizə olunur?
A) Dəmir çatışmamazlığı ilə

B) Natrium və Xlor mübadiləsinin pozulması ilə

C) Kalium elektrolitlərinin artması ilə

D) Kalsium mübadiləsinin pozulması ilə

E) Mis mübadiləsinin pozulmasi ilə
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
358) Ödün tərkibi hansı spesifik üzvi maddələrdən ibarətdir?
A) Lesitin və amilaza

B) Xolesterin və pepsin

C) Bilirubin və maltoza

D) Öd turşuları və bilirubin

E) Amilaza və öd turşuları
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
359) Qaraciyər sirrozu zamanı portal hipertenziya necə təyin edilir?
A) Kolonoskopiya

B) USM


C) Ezofaqoskopiya və rentgen müayinəsilə

D) Laborator analizlər vasitasilə

E) Biopsiya
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
360) Qaraciyər amiloidozu zamanı ən çox rast gəlinən simptom hansıdır?
A) Sarılıq

B) Qan qusma

C) Hepatosplenomeqaliya

D) Ürək nahiyəsində ağrılar

E) Meteorizm
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
361) Həzm sistemində kəskin qanaxmaların klinik simptomları hansılardır?
A) İshal

B) Sidik ifrazının tezləşməsi

C) Ürək nahiyyəsində kəskin ağrılar

D) Qan ifrazı və damar kollapsı

E) Meteorizm və qusma
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
362) Nə səbəbə görə kəskin hepatitlər zamanı nəcis açıq rəng alır?
A) Vitamin B12 azaldığından

B) Öd turşuları azaldığından

C) Pepsin azaldığından

D) Bilirubinin bağırsağa daxil olması pozulduğundan

E) Maltaza və amilaza azaldığından
Ədəbiyyat: Внутренние болезни. Под редакцией Комарова Ф.И. и др. 1990
363) Kəskin xolesistitə xas olan simptom hansıdır?
A) Brendo

B) Merfi


C) Qrey - Terner

D) Breqman

E) Kurvuazye
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
364) Kəskin pankreatitin debyutunda xəstənin məcburi vəziyyəti hansıdır?
A) Ayaqları ayağına sıxılmış vəziyyətdə

B) Sağ böyrü üstə

C) Başı yuxarı vəziyyətdə

D) Diz - dirsək

E) Arxası üstə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
365) Mədə - bağırsaq qanaxmasında xəstə hansı vəziyyətdə hospitalizasiya edilir?
A) Qarnı üstə

B) Horizontal

C) Diz - dirsək vəziyyətində

D) Sağ böyrü üstə

E) Yarımoturaq vəzyyətdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
366) Mədə çıxacağının stenozunun səciyyəvi əlamətləri hansıdır?
A) Qusma, “lax yumurta” iyi verən gəyirmə

B) “Xəncərvari” ağrı

C) “Qəhvə xıltı”şəklində qusma

D) Ürək bulanma, melena

E) Arıqlama, ürəkbulanma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Kəskin mədə - bağirsaq qanaxmalarının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
367) Kəskin perforativ mədə xorası üçün hansı simptomlar xarakterikdir?
A) Malori - Veyss, Merfi

B) Mondor triadası

C) Brünner, Berqman

D) Sklyarov, Qrekov

E) Rizvaş, Şetki - Blümberq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Mədə və onikibarmaq bağirsağin xora xəstəliyi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2008
368) Mədə və 12 barmaq bağırsağın perforasiyası zamanı xəstənin məcburi vəziyyəti hansıdır?
A) Sağ böyrü üstündə

B) Qarnı üstündə

C) Diz - dirsək

D) Arxası üstə, ayaqlarını qarnına yığır

E) Sol böyrü üstə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
369) Helikobakobakter infeksiyasının birinci sıra sxemi neçə dərman kombinasiyası vasitəsi ilə aparılır?
A) 6

B) 3


C) 2

D) 4


E) 5
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Mədə və onikibarmaq bağirsağin xora xəstəliyi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2008
370) İzostenuriya nədir?
A) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisinin aşağı (1010 -1011) olması

B) Yalnız 1 - ci porsiyada sidiyin xüsusi çəkisinin artması

C) Yalnız 1 - ci və 2 - ci porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisinin artması

D) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1018 aşağı olması

E) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1012 aşağı olması
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
371) Qan zərdabında K+ - un normada miqdarı nə qədərdir?
A) 7, 5 - 8, 5 mmol/l

B) 2, 5 - 4, 5 mmol/l

C) 0, 5 - 3, 0 mmol/l

D) 5, 0 - 7, 0 mmol/l

E) 3, 5 - 5, 0 mmol/l
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
372) Hiperkaliemiyanın (K+> 7 mmol/ l) simptomlarınına hansılar uyğun deyil?
A) Parasteziyalar, ətrafların zəifləməsi

B) Əzələ hipertrofiyası

C) Ürəyin dayanması

D) EKQ - də sinusoidal əyrilik

E) Əzələ zəifliyi, qıcolmalar
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
373) Normada sidiyin xüsusi çəkisi hansı interval arasında ola bilər?
A) 1015 - 1025

B) 1002 - 1050

C) 1030 - 1060

D) 1002 - 1030

E) 1010 - 1020
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
374) Normada hansı silindrlər sidiyin ümumi analizində müəyyən edilə bilər?
A) Eritrositar

B) Dənəli

C) Piyli

D) Mumabənzər

E) Hialin
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
375) Tiazid diuretiklərin zərərli təsirləri hansılardır?
A) Sadalanların hamısı

B) Hiperurikemiya

C) İmpotensiya

D) Hipokaliemiya

E) Hiperglikemiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006
376) Qlomerulonefritlərin müalicəsində sitostatiklərin təyininə nə zaman ehtiyac olmur?
A) Qlükokortikoid terapiyanın təyini az effektiv olduqda

B) Hipertenzion sindromun mövcudluğu

C) Qlükokortikoid terapiyanın təyini şübhəli olduqda

D) Qlükokortikoid terapiyanın fəsadları zamanı

E) Hormonal terapiya effektiv olduqda
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006
377) Böyrəklərin amiloidozunun diaqnostikasında hansı laborator və instrumental müayinələr istifadə olunur?
A) Böyrəklərin biopsiyası

B) Bütün sadalananlar

C) Sidiyin, qanın zülallarının elektrofarezi

D) Radioizotop stintioqrafiya

E) Sümük iliyinin punksiyası
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
378) Böyrəyin struktur vahidi nədir?
A) Nefron

B) Kanalcıqlar

C) Şumlyanski - Boumen kapsulası

D) Piramidlər

E) Henle ilgəyi
Ədəbiyyat: Д. А. Шейман. «Патофизиология почки» 2007 г.
379) Adekvat diurezin göstəricisinə hansı aiddir?
A) Qəbul olunan maye 300 - 400 ml xaric olunan mayedən azdır

B) Qəbul olunan maye xaric olunan mayedən yarısına qədər azdır

C) Qəbul olunan maye 300 - 400 ml xaric olunan mayedən çoxdur

D) Qəbul olunan maye xaric olunan mayedən yarısına qədər çoxdur

E) Qəbul və xaric olunan mayelər bərabərdir
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
380) Sutka ərzində sidiklə xaric olan qanın formalı elementlərini təyin edən sınaq hansıdır?
A) Ambürje sınağı

B) 3 stakan sınağı

C) Neçiporenko sınağı

D) Zimnitski sınağı

E) Kakovski - Addis sınağı
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
381) Sutka ərzində 500 ml az sidiyin ifraz olunması necə adlanır?
A) Nikturiya

B) Anuriya

C) Oliquriya

D) Normal diurez

E) Poliuriya
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
382) Pollakiuriya nə deməkdir?
A) Aşağı xüsusi çəkidə sidiyin xaric olması

B) Gecə sidik ifrazının gündüz sidik ifrazından artıq olması

C) Tezləşmiş sidik ifrazı

D) Bərabər vaxt müddətində eyni porsiyalı sidiyin ifrazı olması

E) Sidiyin miqdarının çoxalması
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
383) Aşağıdakılardan hansı pielonefritin risk faktorlarına aid deyil?
A) Ginekoloji xəstəliklər

B) Sidik ifrazat traktının obstruktiv prosesləri

C) Üçlü sinirin iltihabı

D) Qadınların sidik kanalının xüsusiyyətləri

E) Menopauza və hamiləlik dövründə hormonal fon
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
384) Aşağıdakılardan hansı nefrotik sindromun diaqnostik kriteriyalarına aid deyil?
A) 3, 5 q/sut - dan çox proteinuriya

B) Kreatininemiya

C) Hiperlipidemiya

D) Hipoalbuminemiya

E) Hiperxolesterinemiya
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
385) Hipertenziv nefropatiyanın müalicəsində istifadə olunan I sıra preparatları hansılardır?
A) İmidazolin reseptorlarının aqonistləri

B) Diuretiklər, aldosteronun antaqonistləri

C) Ca + antaqonistləri

D) β - blokatorlar

E) AÇF inhibitorları yaxud angiotenzin II reseptorların antaqonistləri
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006 г.
386) İzolə olunmuş sidik sindromu ilə müşayiət olunan xroniki qlomerulonefritin variantı hansıdır?
A) Latent

B) Hematurik

C) Qarışıq

D) Nefrotik

E) Hipertonik
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
387) Xroniki qlomerulonefritin hansı variantı üçün ödemlər, massiv proteinuriya, arterial hipertoniya xarakterikdir?
A) Hematurik

B) Hipertonik

C) Nefrotik

D) Latent

E) Qarışıq
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
388) Sidiyin müayinəsində hansı dəyişikliklər böyrək çatışmazlığının qiymətləndirilməsində rol oynayır?
A) Zimnitski sınağında xüsusi çəkinin 1005 olması

B) Nəzərəçarpan silindruriyanın olması

C) Leykosituriyanın olması

D) Makrohematuriyanın olması

E) Proteinuriyanın 3, 5 q / sutkadan artıq olması
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
389) Hərarətin 38 - 39 dərəcə qalxması, titrətmə və tərləmə, bel nahiyəsində ağrılar, piuriya kimi simptomlar hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Kəskin pielonefrit

B) Kəskin sistit

C) Kəskin qlomerulonefrit

D) Xroniki qlomerulonefritin kəskinləşməsi

E) Böyrək daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.
390) Obstruktiv pielonefritin müalicəsi nədən başlamalıdır?
A) Bitki mənşəli uroantiseptiklərdən

B) Antibiotiklərin təyinindən

C) Desintoksikasion terapiyadan

D) Urodinamikanın bərpasından

E) Antibakterial qrup preparatlarından
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006
391) Xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələrin pəhrizində birinci növbədə nə azaldılmalıdır?
A) Yağlar

B) Zülallar

C) Karbohidratlar

D) Xörək duzu

E) Mayenin miqdarı
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006
392) Sadalananlardan hansı hemodializə göstərişdir?
A) Hipermaqniemiya 1, 25 mmol / l çox

B) Hipernatriemiya 150 mmol / l çox

C) Hiperkaliemiya 7 mmol / l çox

D) Hipoxloremiya 98 mmol / l az

E) Hipokaliemiya 3, 5 mmol / l az
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.
393) Aşağıdakılardan hansı oliqouriya üçün göstəricidir?
A) Sutkalıq diurez 1l azdir

B) Sutkalıq diurez 500 ml artıqdır

C) Sutkalıq diurez 1l artıqdır

D) Sutkalıq diurez 500 ml azdır

E) Sutkalıq diurez 1l bərabərdir
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.
394) Sidikdə “aktiv leykositlərin” sayı nə zaman artır?
A) Dermatomiozitlərdə

B) Şəkərli diabetin kəskinləşməsində

C) Skerodermiyada

D) Pielonefritin kəskinləşməsində

E) Feoxromasitomada
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.
395) Hansı xəstəlik üçün yuxarı tənəffüs yollarının xoralı - nekrotik zədələnməsi və böyrəklərin zədələnməsi xarakterikdir?
A) Amiloidoz

B) Xroniki qlomerulonefrit

C) Hemarragik vaskulit

D) Dərman nefropatiyası

E) Veqener qranulomatozu
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 276
396) Diabetik nefropatiyanın müalicəsində hansı üsullardan istifadə olunur?

1. Qlükokortikoidlər

2. AÇF ingibitorları

3. Sitostatiklər

4. Yüksək zülallı dieta

5. Az zülallı dieta
A) 3, 5

B) 1, 3


C) 2, 4

D) 1, 5


E) 2, 5
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 432
397) Hansı halda təcili hemodializ müalicəsinə göstəriş vardır?
A) Metabolik asidoz

B) Anasarka

C) Ağır hipertenziya

D) Oliqouriya

E) Yüksək hiperkaliemiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 565
398) Böyrək arteriyalarının stenozunu təyin etmək üçün hansı müayinə üsulu daha əlverişlidir?
A) Doppler USM

B) Böyrəklərin sadə USM müayinəsi

C) Sistoskopiya

D) Ekskretor uroqrafiya

E) Kompyuter tomoqrafiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 450
399) Göstərilən hansı preparat hamiləlik zamanı mütləq əks göstərişdir?
A) AÇF ingibitorları

B) Antibiotiklər

C) β - adrenoblokatorlar

D) Vitamin preparatları

E) Ca - ionlarının antoqonistləri
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 485
400) Hansı hallarda Ca antoqonistlərinin təyini əks göstəriş sayılır?

1. Hipotenziya

2. Atrioventrikulyar keçiriciliyin pozulması

3. Nefrogen hipertenziya

4. Paroksizmal taxikardiya

5. Sinus düyünün zəifləməsi sindromu
A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 169Yüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə