Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Qeyd olunanlardan hansı nefrotik sindromun ağırlaşmalarından deyil?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə7/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

401) Qeyd olunanlardan hansı nefrotik sindromun ağırlaşmalarından deyil?
A) Kəskin böyrək çatışmazlığı

B) Müxtəlif lokalizasiyalı infeksion ağırlaşmalar

C) Nefrotik kriz

D) Hipertonik kriz

E) Disseminasiya olunmuş damardaxili laxtalanma sindromu
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 148
402) Hüceyrədaxili dehidratasiyadan fərqli olaraq hüceyrəxarici dehidratasiya zamanı hansı klinik əlamətlər rast gəlinmir?
A) Göz almalarının tonusunun azalması

B) Dərinin quru olması

C) Ürəkbulanma, qusma

D) Arterial təzyiqin enməsi

E) Susuzluq, tempraturun qalxması, hipernatriemiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр
403) Böyrəklərdə hansı tip daşlar daha çox rast gəlinir?
A) Fosfat tərkibli daşlar

B) Urat daşları

C) Xolesterin tərkibli daşlar

D) Kalsium tərkibli daşlar

E) Sistin daşları
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 416
404) Hansı bədxassəli şiş daha çox amiloidozun əmələ gəlməsinə səbəb olur?

1. Mədə xərçəngi

2. Limfoqranulomatoz

3. Ağciyər xərçəngi

4. Böyrək şişi

5. Limfoma
A) 1; 4

B) 4; 5


C) 1; 3

D) 2; 5


E) 2; 4
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 346
405) Nefroptoz üçün hansı klinik əlamətlər xarakterikdir?

1. Böyrək sancısı

2. Fiziki yüklənmə ilə əlaqədar hematuriya

3. Astenik bədən quruluşu

4. Anemiya

5. Neyrovegetativ pozğunluqlar
A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр
406) Xroniki böyrək çatışmazlığının ən erkən əlaməti hansıdır?
A) Böyrək ölçülərinin kiçilməsi

B) Azotemiya

C) Nikturiya

D) Hiperkalsiemiya

E) Metabolik asidoz
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 544
407) Pielonefritə xas olan hansı əlamətlər düzgündür?

1. Oğlanlarda qızlara nisbətən daha az rast gəlinir

2. Daha çox uşaq yaşlarda rast gəlinir

3. Sidik passajının pozulması zamanı rast gəlinir

4. Daha çox hamiləlik zamanı rast gəlinir

5. Daha çox ürək çatışmazlığı zamanı rast gəlinir
A) 3; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 1; 3; 4

D) 2; 3; 5

E) 1; 2; 4
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 399
408) Kəskin qlomerulonefrit üçün hansı əlamət xarakterik deyil?

1. Bel nahiyəsində daimi ağrı

2. Üşütmə ilə gedən qızdırma

3. Makrohematuriya

4. Dərman allergiyası

5. Xəstəliyin periodik gedişli olması
A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 207
409) Hamiləlik nefropatiyası zamanı seçim preparatını göstərin.
A) Reopoliqlükin

B) Maqnezium sulfat

C) Hidralazin

D) Təzə dondurulmuş plazma

E) Diuretiklər
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 489
410) Böyrək eklampsiyası hipertonik krizdən hansı əlamətləri ilə fərqlənir?

1. Qıcolma sindromunun olması

2. Beyin ödemi

3. Qıcolma sindromunun olmaması

4. Güclü baş ağrıları

5. Görmənin pisləşməsi
A) 1 ; 2

B) 3 ; 5


C) 2 ; 4

D) 1 ; 5


E) 2 ; 3
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 487
411) Kəskin qlomerulonefrit zamanı hipertoniyanın müalicəsində seçim preaparatını göstərin.
A) Nifedipin

B) Metildopa

C) Diuretiklər

D) Propranolol

E) Hidralazin
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 233
412) Kəskin böyrək çatışmazlığı üçün xarakterik olmayan əlamətləri seçin:
A) Böyrək ölçülərinin kiçilməsi

B) Oliquriya

C) Kəskin və qəfil başlanğıc

D) Kollaps

E) Hiperkaliemiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр 524
413) Hansı faktorlar böyrəklərdə oksalat daşlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur?

1. Vit. C - nin həddən artıq istifadəsi

2. Piridoksin defisiti

3. Hiperurikozuriya

4. Ət məhsullarının həddən artıq istifadəsi

5. Sidiyin turş reaksiyası
A) 1 ; 5

B) 4 ; 5


C) 2 ; 5

D) 1 ; 2


E) 1 ; 3
Ədəbiyyat: Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.cтр
414) Hansı biri kəskin böyrəküstü vəzin çatışmazlığının xarakter əlaməti deyil?
A) Hipokalemiya

B) Psixo - nevroloji əlamətlər

C) Damar kollapsı

D) Dehitratasiya

E) Mədə - bağırsaq əlamətləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007 səh. 494
415) Şəkərsiz diabetin laborator markerləri hansılardır?
A) Bakteriuriya

B) Sidiyin xüsusi çəkisinin artması

C) Sidiyin ümümi miqdarının azalması, sidiyin xüsusi çəkisinin azalması

D) Sidiyin ümümi miqdarının artması, sidiyin xüsusi çəkisinin azalması

E) Sidiyin ümümi miqdarının azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
416) Sadalanan simptomlardan hansılar diffuz toksiki ur üçün xarakterik deyil?
A) Bradikardiya

B) Ümumi hiperhidroz

C) Daimi ürək döyünmə

D) Ətrafların titrəməsi, əzələ zəifliyi

E) Arıqlama
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
417) Diffuz toksiki urun müalicəsində aşağıdakı hansı preparatlar istifadə olunmur?
A) Veroşpiron

B) β – adrenoblokatorlar

C) Qlükokortikoidlər

D) Merkazolil

E) Sedativ preparatlar
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
418) Hipotireoz üçün xarakterik olmayan əlamət aşağıdakılardan hansıdır?
A) Qəbizliyə meyillik

B) Yuxululuq

C) Arıqlama

D) Bradikardiya

E) Dəri örtüyünün quru olması
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
419) Tireostatik kriz zamanı müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Qlükokortikoidlər, tireostatiklər, β - blokatorlar

B) Antibiotiklər, tireoid hormonlar

C) Fizioloji məhlul, α - adrenoblokatorlar

D) Lyuqol məhlulu, anabolik hormonlar

E) Yod preparatları, iltihab əleyinə preparatlar
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
420) İnsulin çatışmazlığı zamanı nə xarakterikdir?
A) Efirləşməmiş yağ turşularının əmələ gəlməsi

B) Hipoqlikemiya, hiperketonemiya, qaraciyərin piyli infiltrasiyası

C) Hiperqlikemiya, keton cisimlərinin yaranmasının və qlikogen sintezinin azalması

D) Hiperqlikemiya, hiperketonemiya, qaraciyərin piyli infiltrasiyası

E) Hiperqlikemiya, hipolipoproteinemiya
Ədəbiyyat: И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
421) Biquanidlərin təyini aşağıdakı hansı hallarda göstərişdir?
A) II tip ŞD piylənmə ilə birgə və piylənmə

B) I tip ŞD

C) Toxuma hipoksiyası ilə müşayiət olunan xroniki xəstəliklər

D) Diffuz toksiki ur

E) Kaxeksiya
Ədəbiyyat: И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
422) Sulfanilamid törəmələrinin təyininə əks göstəriş hansı deyil?
A) Qanın onkoloji xəstəlikləri

B) Diabetik nefropatiyanın 3 mərhələsi

C) 2 tip şəkərli diabet

D) Hamiləlik, doğuş və laktasiya

E) Ketoasidoz
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. «Клиническая эндокринология» 2004 г.
423) Şəkərli diabeti olan xəstələrdə miokard infarktının kliniki gedişatının xüsusiyətləri hansılardır?
A) Mikroinfarktlar, aritmiyalar

B) Təkrari infarktın yaranmaması

C) İnfarktın geniş yayılması, ürək çatışmazlığının əlamətlərinin meydana çıxması, tromboemboliyaların yaranması

D) Residivin yaranmaması

E) İnfarktın tipik gedişatı (ağrı ilə)
Ədəbiyyat: И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
424) 1 tip şəkərli diabet üçün nə xarakterikdir?
A) Xəstəliyin tədricən başlanması, laktatasidoza meyillik, qanda insulin miqdarının azalması

B) Xəstəliyin kəskin başlanması, ketoasidoza meyillik, qanda insulin miqdarının azalması

C) Xəstəliyin tədricən başlanması, laktatasidoza meyillik, insulinrezistentlik

D) İnterkurrent xəstəliklər fonunda insulin tələbatının azalması

E) Xəstəliyin kəskin başlanması, qanda insulin miqdarının dəyişilməməsi
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
425) Şəkərli diabet xəstələrində arterial hipertoniyanın müalicəsi üçün seçim preparatları hansılardır?
A) AÇF - inhibitorları

B) Nitratlar

C) β - blokatorlar

D) Diuretiklər

E) Ürək qlikozidləri
Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. « Лечение болезней внутренних органов» 1998 г.
426) Bu peroral şəkərsalıcı preparatlardan hansı gün ərzində 1 dəfə qəbul olunur?
A) Qlürenorm

B) Qlibenklamid

C) Minidiab

D) Diabeton

E) Amaril, Diabeton MR
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
427) Şəkərli diabetin gedişatına hansı preparatlar təsir etmir?
A) Enalapril

B) Tiazid diuretiklər

C) Anaprilin

D) Deksametazon

E) Peroral kontraseptivlər
Ədəbiyyat: И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
428) Piylənmə bu xəstəliklərdən hansılarla ahənglik təşkil edir?
A) Vitiliqo

B) Bronxial astma

C) Psoriaz

D) Plevrit

E) Şəkərli diabet 2 tip
Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.
429) Uzun müddət şəkərli diabet ilə xəstə olan pasiyentlərdə görmə qabiliyyətin azalmasının səbəbi nədir?
A) Görmə sinirlərin atrofiyası

B) Katarakta

C) Proliferəedici retinopatiya

D) Qlaukoma

E) Avtonom neyropatiya
Ədəbiyyat: Питер Дж. Уоткинс «Сахарный диабет»,- «Сахарный диабет»
430) Qlükozuriya zamanı ilk növbədə hansı tədbir görülür?
A) Biquanidlərin təyin olunması

B) İnsulinin təyin edilməsi

C) Pəhrizin təyin edilməsi

D) Qlükozaya qarşı tolerantlıq testinin aparılması

E) Acqarına qanda qlükozanın yoxlanılması
Ədəbiyyat: Питер Дж. Уоткинс «Сахарный диабет»,- «Сахарный диабет»
431) Uzunmüddətli hipoqlikemiya hansı orqanda geriyədönməz zədələnmələrə gətirib çıxarır?
A) miokardda

B) mərkəzi sinir sistemində

C) periferik sinir sistemində

D) hepatositlərdə

E) ağciyərlərdə
Ədəbiyyat: Piter Dj. Uotkins «Saxarnıy diabet», 2006 q
432) Hansı simptom hipertireoz üçün xarakterik deyil?
A) dombagözlük

B) hipotermiya

C) arıqlama

D) taxikardiya

E) qalxanvari vəzin həcminin artması
Ədəbiyyat: Под ред. Мельниченко Г.А. «Практическая эндокринология», 2009 г
433) Şəkərli diabet xəstələrinin pəhrizində hansı ərzağın istifadəsinə məhdudiyyət yoxdur?
A) pendir

B) marqarin

C) balıq

D) yumurta

E) yaşıl tərəvəz
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
434) Hansı hormonlar antaqonist hesab olunurlar?
A) adrenalin - vazopressin

B) tiroksin - vazopressin

C) adrenalin - insulin

D) qlükaqon - insulin

E) tiroksin - adrenalin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
435) Hansı vəzi kalsium - fosfor mübadiləsini tənzim edir?
A) qalxanvariətraf vəzi

B) mədəaltı vəzi

C) timus

D) epifiz

E) hipofiz
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г Дедов И,И., Мельниченко Г.А. « Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ », 2006г
436) Hansı hormon kalsium - fosfor mübadilasini tənzim edir?
A) İntermedin

B) Tiroksin

C) Parat hormon

D) Timozin

E) Melatonin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
437) Böyrəküstü vəzin qabıq qatında hansı hormon sintez olunur?
A) katexolaminlər

B) melatonin

C) mineralokortikoidlər

D) qastrin

E) tiroksin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
438) Böyrəküstü vəzin beyin qatında hansı hormon sintez olunur?
A) tiroksin

B) melatonin

C) katexolaminlər

D) mineralokortikoidlər

E) qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
439) Hansı hormon hipofizin arxa hissəsində sintez olunur?
A) adrenokortikotrop hormon

B) timozin

C) intermedin

D) melatonin

E) oksitosin
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. «Дифференициальная диагностика и лечение эндокринних заболеваний», Изд. «Медицина»,
440) Aşağıdakılardan hansı periferik endokrin vəzilərinə aiddir?
A) Böyrəküstü vəzi

B) Hipofiz

C) Hipotalamus

D) Timus


E) Epifiz
Ədəbiyyat: Под ред. Мельниченко Г.А. «Практическая эндокринология», 2009 г
441) Hipoqlikemik dərmanların təsirini gücləndirən preparatlar hansılardır?
A) qlükokortikoidlər

B) vitaminlər

C) kalsium antaqonistləri

D) spazmolitiklər

E) salisil turşusunun törəmələri
Ədəbiyyat: Дедов И,И., Мельниченко Г.А. «Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ», 2006г
442) Hipoqlikemik dərmanların təsirini azaldan preparatlar hansılardır?
A) antihistamin preparatlar

B) tetrasiklinlər

C) qeyri - steroid iltihabəleyhinə preparatlar

D) qlükokortikoidlər

E) neyroleptiklər
Ədəbiyyat: Дедов И,И., Мельниченко Г.А. «Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ», 2006г
443) Şəkərli diabetin hansı kliniki formasında sanator-kurort müalicə göstərişdir?
A) Diabetik neyropatiya ağrı sindromu ilə

B) Yüngül gedişli şəkərli diabet

C) Ketoasidoz

D) Şəkərli diabetin latent forması

E) Dekompensəolunmuş şəkərli diabet
Ədəbiyyat: Питер Дж. Уоткинс «Сахарный диабет»,- «Сахарный диабет»
444) Diabetik «pəncə»nin klinik əlaməti hansıdır?
A) Hissiyatın pozulması

B) Vegetativ çatışmazlıq

C) Hamısı

D) Hərəkətin pozulması

E) işemik sindrom
Ədəbiyyat: Аметов А.С. «Избранные лекции по эндокринологии», 2009г
445) Aşağıdakılardan hansı piylənmənin müalicəsində əsas üsul hesab olunur?
A) Bioəlavələrin təyini

B) Vitamin preparatların təyini

C) Anoreksigen preparatların təyini

D) Pəhriz

E) Sidikqovucuların təyini
Ədəbiyyat: Седлецкий Ю.И. «Современные методы лечения ожирения», 2007 г
446) Böyrəküstü vəzin hansı hormonları zülal və karbohidrat mübadiləsini tənzim edir?
A) Qlükokortikoidlər

B) Mineralokortikoidlər

C) Katexolaminlər

D) Androgenlər

E) Estrogenlər
Ədəbiyyat: Аметов А.С. «Избранные лекции по эндокринологии», 2009г
447) Böyrəküstü vəzilər sinir sisteminin hansı mediatorlarını sintez edir?
A) bradikinin

B) β - enkefalin

C) asetilxolin

D) serotonin

E) adrenalin
Ədəbiyyat: Аметовю.А.С. «Избранные лекции по эндокринологии», 2009q
448) Kretinizm xəstəliyi hansı vəzin fəaliyyətinin azalması nəticəsində yaranır?
A) Qalxanvariətraf vəzin

B) Hipotalamusun

C) Hipofizin

D) Qalxanvari vəzin

E) Epifizin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
449) Sadalanan hansı maddələr hormonları hədəf orqanlara çatdırır?
A) neytrofillər

B) yağ kompleksləri

C) xolesterin

D) leykositlər

E) zülallar
Ədəbiyyat: Теппермен Дж., Теппермен Х. «Физиология обмена веществ и эндокринной системы», 1989г
450) Aşağıdakı hormonlardan hansı adenohipofizdə sintez olunur?
A) Melatonin

B) Oksitosin

C) Somatotrop hormon

D) Vazopressin

E) Serotonin
Ədəbiyyat: Теппермен Дж., Теппермен Х. «Физиология обмена веществ и эндокринной системы», 1989г
451) Antidiuretik hormonun çatışmazlığı zamanı hansı xəstəlik əmələ gəlir?
A) Piqment mübadiləsinin pozulması

B) Əqli fəaliyyətin zəifləməsi

C) Epilepsiya

D) Şəkərsiz diabet

E) Endemik ur
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. «Дифференициальная диагностика и лечение эндокринних заболеваний», Изд
452) Aşağıdakılardan hansı vəzilər ancaq xarici sekresiya vəzilərinə aiddir?
A) qalxanvariətraf vəzi

B) qalxanvari vəzi

C) hipofiz

D) böyrəküstü vəzi

E) ağız suyu vəzi
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология» Руководство, 3-е издание, 2002 г
453) II tipli şəkərli diabet zamanı miokard infarktının inkişafı üçün risk amillərini göstərin

1. Hipoqlikemiya

2. A/T azalması

3. Hiperqlikemiya

4. Hiperxolesterinemiya

5. Qanın laxtalanma müddətinin artması
A) 2, 5

B) 1, 5


C) 1, 2

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Аметов А.С. «Избранные лекции по эндокринологии», 2009г , « Алгоритм специализированной помощи больным сахарным диабетом» И.И. Дедов, М.В. Шестакова 2009
454) Böyrəküstü vəzilərin kəskin çatışmamazlığı (Uoterxaysa Frideriksena sindromu) etiologiyası nədən ibarətdir?
A) Feoxromaqitama

B) Böyrəküstündə şiş

C) Tireotoksikoz

D) Böyrəküstü vəzə qansızma

E) Böyrəkdə travma
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Неотложная Эндокринология. 2011 г
455) Feoxromatik kriz (böhran) zamanı hansı hormon göstəricisi artır?
A) Mineral kortikoidlər, qlükoqon

B) Adrenalin, noradrenalin

C) Qlükokortikoidlər

D) Progestron

E) Qlükaqon
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Неотложная Эндокринология. 2011 г
456) Şəkərli diabetlə xəstələrdə arterial təzyiqin seçilmə preparatları hansılardır?

1. AÇF - inhibitorları

2. β - blokatorlar

3. Diuretiklər

4. Makrolidlər

5. Adrenomimetiklər
A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: « Алгоритм специализированной помощи больным сахарным диабетом» И.И. Дедов, М.В. Шестакова 2009
457) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti necə olmalıdır?
A) 1: 3: 4,2

B) 1: 1,2: 4,6

C) 1: 0,5: 6

D) 0,8: 1: 3,5

E) 1: 3: 7
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
458) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması olur?
A) Zülal mübadiləsi

B) Purin mübadiləsi

C) Turşu - qələvi tarazlığı

D) Kalsium - fosfor mübadiləsi

E) Duz - su balansı
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
459) İçməli suda ftorun yüksək konsentrasiyası orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Methemoqlobin sindromu

B) Endemik zob

C) Urolitiazis

D) Flüoroz

E) Karies
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
460) Immun sistemə hansılar aiddir?

1. Limfositlər

2. Neytrofillər

3. Makrofaqlar

4. Dalağın dendrit hüceyrələri

5. Eritrositlər
A) 3, 4, 5

B) Yalnız 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 1, 2, 5

E) 4, 5
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Z.Qarayev, A.Qurbanov. Tibbi mikrobioloqiya və immunoloqiya,2010; Г.Лолор-младший,Т.Фишер, Д.Адельман.(ред.) Клиническая иммунология и аллергология, 2000
461) İmmun sistemin orqan və toxumalarına hansılar aiddir?

1. Dalaq

2. Limfa düyünləri

3. Timus

4. Sümük iliyi

5. Mədəaltı vəz
A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3

D) 4, 5


E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Z.Qarayev, A.Qurbanov. Tibbi mikrobioloqiya və immunoloqiya,2010; Г.Лолор-младший,Т.Фишер, Д.Адельман.(ред.) Клиническая иммунология и аллергология, 2000
462) Bakterial mənşəli iltihabın kəskin fazasında zərdabda nəyin artması müşahidə olunur?
A) İg - in

B) C - reaktiv zülalın

C) Sirkulyasiya edən immun komplekslərin

D) Seromukoidlərin

E) B - limfositlərin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Z.Qarayev, A.Qurbanov. Tibbi mikrobioloqiya və immunoloqiya,2010; Г.Лолор-младший,Т.Фишер, Д.Адельман.(ред.) Клиническая иммунология и аллергология, 2000
463) I tip şəkərli diabet xəstəliyinin xarakterik əlaməti hansıdır?
A) Hiperosmolər komanın yaranması

B) Ketoasidozun yaranması

C) Əsasən yaşlılarda baş verir

D) Xəstəlik tədricən başlayır

E) Kompensasiyaya dieta ilə nail olunur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
464) Diabetik ketonemik komada ağızdan gələn qoxu hansıdır?
A) Sarımsaq

B) İy gəlmir

C) Yanmış ot

D) Aseton

E) Lax yumurta
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
465) Diabetik ketonemik komada təxirəsalınmaz terapiyaya hansı aid deyil?
A) Dehidratasiya

B) İnsulin defisitinin bərpası

C) Su - elektrolit pozğunluqları nizamlamaq

D) Ketoasidozu aradan qaldırmaq

E) Rehidratasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
466) Hospitala qədər dövrdə diabetik komanın terapiyasında hansı preparat istifadə olunmur?
A) Donuz insulini

B) 0, 9% NaCL məhlulu

C) Humulin P

D) Aktrapit

E) Uzun müddətli təsirli insulin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
467) Diabetik komada kəskin nəzərə çarpan dehidratasiya zamanı hansı dərman preparatı istifadə olunur?
A) 40% - lı qlükoza

B) 5% - lı qlükoza

C) 0, 9% - lı natrium xlorid məhlulu

D) 0, 45% - lı natrium xlorid məhlulu

E) Na hidrokarbonat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
468) Tireotoksiki kriz zamanı adrenergik reaktivliyi azaltmaq məqsədi ilə hansı preparat istifadə olunur?
A) Qlükokortikoid

B) Merkazolil

C) Natrium - yodid

D) Sedativ

E) Obzidan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007Yüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə