Decizie a consiliuluiYüklə 224,33 Kb.
səhifə3/3
tarix31.10.2017
ölçüsü224,33 Kb.
#23814
1   2   3

(1) Codurile NC corespunzătoare Regulamentului (CE) nr. 948/2009 (JO L 287, 31.10.2009, p. 1).

(2) Fără a aduce atingere normelor pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, denumirea produselor este considerată ca având numai o valoare indicativă, regimul preferențial fiind determinat, în sensul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC. Atunci când codul NC este precedat de „ex”, regimul preferențial este determinat de domeniul de aplicare a codului NC și de denumirea corespunzătoare, considerate împreună.

(3) Reducerea taxei se aplică numai taxelor vamale ad valorem. Cu toate acestea, în cazul produsului de la subpoziția 1509 10, reducerea se aplică taxei specifice.

B: lista consolidată a concesiilor aplicate importurilor în uniunea europeană de PRODUSE AGRICOLE prelucrate ORIGINARE DIN CISIORDANIA ȘI FÂȘIA GAZA, menționate la articolul 7 alineatul (1) din acordul de asociere euro-mediteraneean interimar, înaiNte de intrarea în vigoare a prezentului acord sub forma unui schimb de scrisoriCodul NC

Denumirea mărfurilor

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao

0403 10 51 -
0403 10 99

Iaurt, aromatizat sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao

0403 90 71 -
0403 90 99

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao

0710 40 00


Porumb dulce, nefiert sau fiert în apă sau în abur, congelat

0711 90 30


Porumb dulce conservat provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea sa), dar impropriu consumului alimentar în această stare

ex 1517


Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516

1517 10 10

Margarină, cu excepția margarinei lichide, cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10%, dar de maximum 15% din greutate

1517 90 10


Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10%, dar de maximum 15% din greutate

ex 1704


Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă); cu excepția extractelor de lemn dulce care conțin zaharoză peste 10% din greutate, fără adaos de alte substanțe, care se încadrează la codul NC 1704 90 10;

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

ex 1901


Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40% din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 - 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5% din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte, cu excepția preparatelor care se încadrează la codul NC 1901 90 91

ex 1902


Paste alimentare, cu excepția pastelor umplute care se încadrează la codurile NC 1902 20 10 și 1902 20 30; cușcuș, chiar preparat

1903


Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

1904


Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul) sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

1905


Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

2001 90 30


Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) preparat sau conservat în oțet sau acid acetic

2001 90 40

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau de fecule de minimum 5% din greutate, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

2004 10 91

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, congelați

2004 90 10

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, congelat

2005 20 10

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelați

2005 80 00

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelat

1904 20 10

Preparate de tip Musli pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

2008 99 85

Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var. saccharata), altfel preparat sau conservat, fără adaos de alcool sau zahăr

2008 99 91

Ignami, batate și părți similare comestibile de plante, cu un conținut de amidon sau de feculă de minimum 5 % din greutate, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool sau zahăr

2101 12 98

Preparate pe bază de cafea

2101 20 98

Preparate pe bază de ceai sau de maté

2101 30 19

Înlocuitori de cafea prăjiți, cu excepția cicorii prăjite

2101 30 99

Extracte, esențe și concentrate de înlocuitori de cafea prăjiți, cu excepția celor de cicoare prăjită

2102 10 31
2102 10 39

Drojdii pentru panificație

ex 2103 90 90

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate:
— Maioneză

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

ex 2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, altele decât cele care se încadrează la codurile NC 2106 10 20 și 2106 90 92 și altele decât siropurile de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți de la codurile NC 2106 90 30 – 2106 90 59

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009, care conțin produse de la pozițiile 0401 - 0404 sau grăsimi obținute din produse de la pozițiile 0401 - 0404

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate, cu excepția amidonurilor și feculelor esterificate și eterificate de la codul NC 3505 10 50

3505 20

Cleiuri pe bază de amidonuri și fecule, sau pe bază de dextrine sau de alte amidonuri și fecule modificate

3809 10

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte, pe bază de substanțe amilacee

3824 60

Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44

B. Scrisoare din partea Autorității Palestiniene

Stimată doamnă/Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră din […] cu următorul text:

„Am onoarea să mă refer la negocierile desfășurate în spiritul Foii de parcurs euro mediteraneene pentru agricultură (Foaia de parcurs de la Rabat), adoptată de miniștrii euro-mediteraneeni ai afacerilor externe la 28 noiembrie 2005 în vederea accelerării liberalizării schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești, și în temeiul articolelor 7 și 12 și al articolului 14 alineatul (2) din Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza (denumită în continuare „Autoritatea Palestiniană”), pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul de asociere interimar”), aflat în vigoare de la 1 iulie 1997 și care prevede punerea în aplicare progresivă, de către Comunitate și Autoritatea Palestiniană, a unei mai mari liberalizări, între altele, a schimburilor lor comerciale cu produse agricole prezentând interes pentru ambele părți.

A: Părțile au convenit asupra următoarelor modificări temporare ale Acordului de asociere interimar:

1. Protocolul nr. 1 se înlocuiește cu cel din anexa I la prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori, sub rezerva dispozițiior din partea A.

B: Părțile au convenit, de asemenea, asupra următoarelor modificări permanente ale Acordului de asociere interimar:

1. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile din prezentul capitol se aplică produselor originare din Uniunea Europeană și din Cisiordania și Fâșia Gaza, altele decât cele prevăzute în capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată (NC) și din Tariful vamal al Autorității Palestiniene și decât cele enumerate în secțiunea 1 punctul ii) din anexa 1 la Acordul privind agricultura din cadrul GATT. Cu toate acestea, prezentul capitol se aplică în continuare în cazul lactozei chimic pure de la codul NC 1702 11 00 și al glucozei și siropului de glucoză care conțin în stare uscată minimum 99% din greutate glucoză, de la codurile NC ex 1702 30 50 și ex 1702 30 90.”

2. Titlul capitolului 2 se înlocuiește cu următorul text:

„PRODUSE AGRICOLE, PRODUSE AGRICOLE PRELUCRATE, PEȘTE ȘI PRODUSE PESCĂREȘTI”

3. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile din prezentul capitol se aplică produselor originare din Uniunea Europeană și din Cisiordania și Fâșia Gaza prevăzute în capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată (NC) și din Tariful vamal al Autorității Palestiniene și celor enumerate în secțiunea 1 punctul ii) din anexa 1 la Acordul privind agricultura din cadrul GATT, cu excepția lactozei chimic pure de la codul NC 1702 11 00 și a glucozei și siropului de glucoză care conțin în stare uscată minimum 99% din greutate glucoză, de la codurile NC ex 1702 30 50 și ex 1702 30 90, pentru care accesul fără taxe pe piață a fost deja acordat la capitolul 1.”

4. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană instituie în mod progresiv o mai mare liberalizare a schimburilor lor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești care prezintă interes pentru ambele părți.”

5. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„(1) La importul în Uniunea Europeană, produsele agricole, produsele agricole prelucrate, peștele și produsele pescărești originare din Cisiordania și Fâșia Gaza, enumerate în Protocolul nr. 1, sunt supuse regimului prevăzut în protocolul respectiv.

(2) La importul în Cisiordania și Fâșia Gaza, produsele agricole, produsele agricole prelucrate, peștele și produsele pescărești originare din Uniunea Europeană, enumerate în Protocolul nr. 2, sunt supuse regimului prevăzut în protocolul respectiv.”

6. Se adaugă articolul 23a:

„Retragerea temporară a preferințelor

(1) Părțile convin asupra caracterului esențial al cooperării și al asistenței administrative pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului preferențial acordat în temeiul prezentului acord și își reafirmă angajamentul de a combate neregulile și frauda în domeniul vamal și în domenii conexe.

(2) Atunci când una dintre părți constată, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării/asistenței administrative și/sau nereguli sau fraude în domeniul prezentului acord, aceasta poate suspenda temporar tratamentul preferențial respectiv acordat produsului sau produselor în cauză, în conformitate cu prezentul articol.

(3) În sensul prezentului articol, lipsa cooperării/asistenței administrative înseamnă, între altele:

a) nerespectarea repetată a obligației de verificare a caracterului originar al produsului sau produselor în cauză;

b) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în efectuarea verificării ulterioare a dovezii originii și/sau în comunicarea rezultatelor acesteia;

c) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în obținerea autorizației de efectuare a inspecțiilor pentru verificarea autenticității documentelor sau a acurateței informațiilor relevante pentru acordarea tratamentului preferențial respectiv.

(4) În sensul prezentului articol, neregulile sau fraudele pot fi constatate, între altele, atunci când informațiile obiective privind neregulile sau fraudele pun în evidență o creștere rapidă a importurilor de mărfuri, fără o explicație satisfăcătoare, care depășește nivelul obișnuit al producției și al capacității de export a celeilalte părți.

(5) Aplicarea unei suspendări temporare este supusă următoarelor condiții:

a) partea care a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării/asistenței administrative și/sau nereguli sau fraude notifică, fără întârzieri nejustificate, constatările sale Comitetului mixt, împreună cu informațiile obiective, și inițiază consultări în cadrul Comitetului mixt, pe baza tuturor informațiilor relevante și constatărilor obiective, în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

b) în cazul în care părțile au avut consultări în cadrul Comitetului mixt, dar nu au convenit asupra unei soluții acceptabile în termen de 3 luni de la data notificării, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial respectiv acordat produsului sau produselor în cauză. O suspendare temporară trebuie notificată Comitetului fără întârzieri nejustificate.

c) suspendările temporare în temeiul prezentului articol se limitează la ceea ce este necesar pentru protejarea intereselor financiare ale părții în cauză. Acestea nu depășesc o perioadă de șase luni, care poate fi reînnoită dacă până la data expirării sale nu s-a produs nicio schimbare a condițiilor care au condus la suspendarea inițială. Suspendările temporare fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului mixt, în special în vederea încetării lor de îndată ce condițiile de aplicare nu mai sunt întrunite.

Fiecare parte publică în conformitate cu procedurile sale interne, în cazul Uniunii Europene, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunțuri către importatori privind orice: notificare menționată la alineatul (5) litera (a); decizie menționată la alineatul (5) litera (b); și prelungire sau încetare, menționată la alineatul (5) litera (c).”

7. Protocolul nr. 2 și anexele la acesta se înlocuiesc cu cele din anexa 2 la prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

8. La Acordul de asociere interimar se adaugă o Declarație comună privind barierele sanitare și fitosanitare sau tehnice în calea comerțului, care figurează în anexa III la prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

C. Părțile au convenit asupra următoarelor dispoziții suplimentare:

1. a) modificările temporare prevăzute în partea A se aplică pentru o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. În funcție de dezvoltarea economică viitoare a Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza, o eventuală prelungire pentru o perioadă suplimentară poate fi însă luată în considerare de către Comitetul mixt. O astfel de decizie trebuie luată de către Comitetul mixt cel târziu cu un an înainte de expirarea perioadei de 10 ani prevăzută de prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

b) Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană se întâlnesc la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord pentru a analiza posibilitatea de a-și acorda reciproc și alte concesii permanente privind schimburile comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești, în conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 12 din Acordul interimar.

c) punctul de plecare al negocierilor reciproce viitoare va fi constituit de concesiile consolidate ale Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar, enumerate în anexa IV și în Protocolul nr. 2 la prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

d) se înțelege faptul că Uniunea Europeană poate acorda, în urma acestor negocieri viitoare, condiții comerciale mai puțin favorabile decât cele acordate în cadrul prezentului acord.

2. Până la aplicarea modificărilor temporare prevăzute în partea A, articolul 7 alineatul (1) din Acordul de asociere interimar nu se aplică.

Prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori intră în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni care urmează după data depunerii ultimului instrument de aprobare.”

Am onoarea să confirm acordul Autorității Palestiniene cu privire la conținutul scrisorii dumneavoastră.

Vă rog să acceptați, stimată doamnă/stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

Adoptat la Ramallah / Bruxelles,Pentru Autoritatea Palestiniană

FIȘĂ FINANCIARĂ

Fichefin/10/653978REV2

DDG/dz
6.0.2005.1-2010


DATA: 7.12.2010

1.

LINIE BUGETARĂ:

Capitolul 12 – Taxe vamale și alte taxeCREDITE:

PB2011: 16 653,7 milioane EUR2.

TITLU:

Propunere de Decizie a Consiliului cu privire la încheierea unui Acord sub forma unui de schimb de scrisori între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești și de modificare a Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte.3.

TEMEI JURIDIC:

Tratatul, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a).4.

OBIECTIVE:

Încheierea unui acord pentru liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale bilaterale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești.5.

IMPLICAȚII FINANCIARE

PERIOADĂ DE 12 LUNI

(milioane EUR)EXERCIȚIUL FINANCIAR CURENT 2010

(milioane EUR)EXERCIȚIUL FINANCIAR URMĂTOR 2011

(milioane EUR)5.0

CHELTUIELI

- DIN BUGETUL UE


(RESTITUIRI/INTERVENȚII)

- DIN BUGETELE NAȚIONALE

- ALTELE


-


-


-


5.1

VENITURI

- RESURSE PROPRII ALE UE (TAXE/TAXE VAMALE)

- PE PLAN NAȚIONAL

-

-


-2012

2013

2014

5.0.1

CHELTUIELI ESTIMATE


5.1.1

VENITURI ESTIMATE

-

-

-

5.2

METODĂ DE CALCUL: -

6.0

POATE FI FINANȚAT PROIECTUL DIN CREDITE ÎNSCRISE LA CAPITOLUL CORESPUNZĂTOR DIN BUGETUL ACTUAL?

DA NU

6.1

POATE FI FINANȚAT PROIECTUL PRIN TRANSFER ÎNTRE CAPITOLELE BUGETULUI ACTUAL?

DA NU

6.2

VA FI NECESAR UN BUGET SUPLIMENTAR?

DA NU

6.3

VOR TREBUI INCLUSE CREDITE ÎN BUGETELE VIITOARE?

DA NU

OBSERVAȚII:

Propunerea privește încheierea unui Acord între Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza în vederea liberalizării în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești și a modificării Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar. Această măsură privește în principal importurile de produse supuse unui preț de intrare (fructe și legume) și anume sistemul aplicabil în prezent, de determinare a taxelor agricole corespunzătoare, pentru care nu pot fi estimate veniturile. În plus, volumul importurilor de produse agricole respective în UE este extrem de scăzut. Prin urmare, se poate estima că impactul financiar al măsurii este neglijabil.


1JO C […], […], p. […].

2JO L 187, 16.7.1997, p. 3.

3JO L 169, 30.6.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 606/2007 al Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 4).

4JO L 181, 14.7.2009, p. 10.

5JO L 328, 15.12.2009, p. 15.

6JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

RO RO

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 224,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə