Deney hayvanlari sorulariYüklə 27,41 Kb.
tarix26.01.2018
ölçüsü27,41 Kb.
#40689

DENEY HAYVANLARI SORULARI

 1. Assağıdakilerden hangisi 3R kuralı dahilinde hayvanlara yönelik ağrı ve acı verici uygulamaların şiddetinin yada miktarının mümkün olduğunca azaltılmasını ifade eder ?

 1. Male

 2. Female

 3. Replacement

 4. Refinement ( + )

 5. Reduction

 1. Tavsanların anatomik özellikleri ile ilgili assagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

 1. Yaklasık 2.5 kg ağırlığıdadır.

 2. Dünya üzerinde en yaygın ve cok tanınan rodenttir. (+)

 3. Herbivor canlılardır

 4. Kulak venasından 5ml ye kadar kan alınabilir

 5. İnsandan başka apantisin bulunguğu tek canlıdır.

 1. Hayvanlarda Anüsten direk cıkan dısşkının yenmes durumuna ne denir ?

 1. Kannibalizim

 2. Myormorf

 3. Monogami

 4. Kaprofaji (+)

 5. Hystrikomorf

 1. Tek batında en az sayıda yavruya sahip deney hayvanı hangisidir ?

 1. Tavsan

 2. Rat

 3. Fare

 4. Kobay (+)

 5. Hemstır

 1. 1- topikal uygulama

2- enternal uygulama

3- retro – orbital uygulma

4- parentral yollar

Yukarıdan hangisi veya hangileri ilaç uygulamasında yaygın olarak kullanılan uygulama yollarındandır? 1. Yanlız 1

 2. 2 ve 3

 3. 1,2,3

 4. 1,2,4 (+)

 5. Hepsi

 1. Aşşagıdakilerden hangisi deri biyopsisi değildir ?

 1. Traslama biyopsisi

 2. Elektrosok biyopsisi (+)

 3. Bisturi biyopsisi

 4. Punch biyopsisi

 5. Makas biyopsisi

 1. Laboratuvar sıçanlarının atası hangisidir ?

 1. Rattus rattus

 2. Musmuculus

 3. Rattus narvegicus

 4. Cavia cabaya

 5. Rodent

 1. Sıçanların anatomik özellikleri ile ilgili assağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

 1. Kulakları tüysüzdür

 2. Ön ( kesici ) dişleri sürekli uzar

 3. Yetişkin yaşta erkekler

 4. Ter bezleri vardır

 5. Apandisi bulunur

 1. Aşşağıdakilerden hangisi parental yollardan değildir ?

 1. Deri-altı enfeksiyon

 2. Deri-içi enfeksiyon

 3. Tabaka enfeksiyon

 4. Periton-içi enfeksiyon

 5. Gastrik gavaj (+)

 1. Tavsanlar neresinden tutulmamalıdır ?

 1. Ense derisi

 2. Bel bölgesi

 3. Kulak (+)

 4. Bacaklar

 5. Kuyruk

 1. Aşşağıdakilerden hangisi tavsanlarda kanbalizme sebep olur ?

 1. Ortamdaki düşük nem seviyesi

 2. Kalabalık kafeste barındırma

 3. İnsan teması (+)

 4. Kirli kafes

 5. Besin miktarının düşük olması

 1. Deney hayvanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Tavşanlar yumuşak olan gündüz dışkısı ve sert olan gece dışkısı olmak üzere 2 tip dışkıya sahiptir. (+)

 2. Kobaylarda gebelik dönemi uzundur ve yavru cok gelişmiş olarak doğar.

 3. Feromonlar sayesinde fare kolonisinde hiyerarşi kurulur.

 4. Rotlarda göz ve kulak kökü arasında lakrimal bez vardır

 5. Kobayların belırlı bir sirkadiyen ritimleri yoktur.

 1. Aşşağıdaki yöntemlerden hangisi deney hayvanlarını öldürerek kan alma yöntemlerindendir ?

 1. Retro-orbital kan alma

 2. Carotid arterden kan alımı (+)

 3. Lateral sephenous venadan kan alma

 4. Fasial venadan kan alma

 5. Kuyruk ucu ampükasyonu ile kan alma

 1. Assağıdaki sınıflandırmaların hangisinde deney hayvanlarını öldürerek kan alma yöntemleri bir arada verilmiştir ?

 1. Corotid arterden - lateral kuyruk venasından - kuyruk ucu ampütasyonu

 2. Axillary damarlardan - retro orbital – fasial venadan kan alma .

 3. Carotid arterlerden - axillary damarlardan – kardiyak punksiyon

 4. Fasial venadan - axillary damarlardan - kardiyak punksiyon

 5. Kardiyak punksiyon – carotid arterlerden – lateral saphenus venadan

 1. Enjeksiyon uygulamalarından ;

................................... enjeksiyon genelde rodentlerde uygulanır..rodetentlerde ............................... ilaç uygulamalarında kas yıkılmasına ve ağrıya neden olmasındna dolayı kullanılmalıdır. Boşlıklara sırasıyla assağıdakilerden hangileri gelmelidir ?

 1. İntraperitonal-subkuton

 2. Subkuton – intraperitonal

 3. İntraperitonal – intramuskular

 4. İntramuskular - intravenöz

 5. İntrovenöz – intraperitonal

 1. Aşşağıdakilerden hangisi in vitro sistemlerin avantajlarından değildir ?

 1. Maliyet ve zaman

 2. Dokuların in vitro sistemlerde çalışılabilir

 3. Daha güvenilir sonuçlar

 4. Basit bir ortam

 5. Canlı organizmalardaki karmaşık etkileşimlerden yoksun (+)

 1. İnsülin hormonu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?

 1. İnsan senpanze insülinleri aynıdır.

 2. Köpek kedi ve tavsan insüliinleri cok benzerdir.

 3. İnsilün sentezi pankreas alfa hücrelerinden sentezlenir

 4. Rat insülini antikorları insanlara benzer (+)

 5. Protein metabolizması hormonal düzeyde insülin ve glukagon ile kontrol edilir.

 1. Ötanazide kullanılan inhalat olmayan ajanlar aşşağıdakilerden hangisidir ?

 1. İnhalasyon anestezisinde kullanılarn ilaçlar

 2. Karbondioksit

 3. Nitrojen

 4. Korbonmonoksit

 5. T-61 ( + )

 1. Aşşağıdakilerden hangisi ölümcül kan alma yönetemidir ?

 1. Lateral kuyruk venasından kan alma

 2. Kuyrukucu ampütasyonu

 3. Lateral saphenus vena

 4. Kan damarlarınınkanülasyonu

 5. Kardiyak punksiyon (+)

 1. Ötönazi prosedüründe aşşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

 1. Uygulanabilirlik

 2. Acı verici olması (+)

 3. Bilinç kaybını sağlamak

 4. Dönüşümsüz olması

 5. İsteğe ve amaca bağlı olması

 1. 1- allakson glukokinaz enzimini selektif inhibe eder glukozun indüklendiği insülin sekrasyonunu durdurur.

2- allakson B hücrelerine sipesifik nekroz yapar

3- allakson B hücrelerinin glukoza yanıtını ortadan kaldırır

4- allakson glukoz oksidasyonunu insülinin biyosentezini ve sekrasyonunu azaltır

Yukarıda verilen TİP 1 diabet oluşturmak için kullanılan allakson ile ilgili bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur? 1. 1 ve 2

 2. 1-2-3

 3. 1-2

 4. Yanlız 1

 5. 1 – 4

 1. Aşşağıdakilerden hangisi ilaç uygulamasında kullanılan yollardan biri olan parental uygulamadır ?

 1. gastrik gavaj

 2. ilacın yiyecek ve suya karısrırılarak verilmesi

 3. deri içi enfeksiyon (+)

 4. supozituvar olarak anal yoldan verilmesi

 5. hayvanın direk derisine madde uygulaması

 1. 1-anesteziye alınacakhayvanların muayenesi yapılmalı

2- sadece deney protokolune bağlı kalarak anestezi oluşturulmamalı aynı zamande anestetik etkileride araştırılmalıdır.

3-genel vucut destek ölcümleri yapılmalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri anestezi öncesi dikkat edilmesi gereken kurallardır.


 1. yanlız 1

 2. yanlız 3

 3. 1,2,3

 4. 1 ve 2

 5. 1 ve 3

 1. İlaç uygulamasında yaygın olarak kullanılan uygulama yollarından olan topikal uygulama için aşşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Topikal krem uygulamaları için sırt ideal

 2. Trakeal ve intronazal yollarla topikal uygulama yapılmaz

 3. Hayvan direk derisine made uygulamasıdır

 4. Hayvansal yağ içerenler emilim hızlı

 5. Madensel yağ içerenler emilim yavaş

 1. Aşşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

 1. İnsan ve maymun insülinleri birbirinin aynıdır.

 2. Diyabetik hayvanlarda glukoz kandan cabuk ayrılmaz

 3. Glukagon hiperglisemik bir hormondur ve pankreasın alfa hücrelerinde sentezlenir.

 4. Rat insülini antikorları insana benzer.

 5. Fareler lipit ve lipoprotein profilleri insana benzediği için hiperlipidemi çalışmaları için en çok tercih edilen modeldir. (+)

 1. Aşşağıdakilerden hangisi ötenazi prosedürlerinii değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken prosedür arasında değildir ?

 1. Uygulanabilirlik

 2. İsteğe ve amaca uygun olması

 3. Hayvan türünün önemsiz olması (+)

 4. Personelin güvenirliliği

 5. Bilinç kaybı olana kadar gecen süre

 1. Hayvanlara uygulanacak ilaçların içeriği kutuların üzerindeki ifadelerden hangisi değildir ?

 1. Katı / doz

 2. Lu/ml

 3. Mg/ml

 4. %c

 5. Kg/g (+)

 1. Dişi fare basarılı bir ciftleşmeden sonra 24 saat icerisinde ikinci bir erkek fare ile aynı kafese konulursa fertil yumurta uterus duvarına tutunamaz ve gebelik oluşmaz . bu bilgiye bakılarak fareler üzerinde oluşan bu etkiye ne ad verilir ?

 1. Feromen etkisi

 2. Östrus etkisi

 3. Whitten etkisi

 4. Bruce etkisi (+)

 5. Anöstrus etkisi

 1. 1- işitme ve koklama duyuları gelişmiştir

2- göz ve kulak kökü arasında lakrimal bez bulunur

3- görme duyusu zayıftır

4-safra kesesi yoktur

Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen deney hayvanı assağıdakilerden hangisidir 1. Hamstır

 2. Tavsan

 3. Rat (+)

 4. Fare

 5. Kobay

 1. Deney hayvanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?

 1. Ratlarda safra kesesi vardır

 2. Hamstırlarda kannibalizm görülür

 3. Tavsanlar 40 kr sahiptir

 4. Farelerin ısıya teloransı düşüktür

 5. Kobaylar myomorf grubundadır

 1. Deney hayvanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?

1-bazı türlerde hayvan tamamen uyanıkken kan alabilir.

2- bir kerede fazla miktarda kan alınması gerekiyorsa,sağlıklı erişkin hayvanın max vucut ağırlığının %1 oranında alınmalıdır.

3- tekrar eden dozlarda fazla miktarda kan almak gerekiyorsa haftalık periyotlar seklinde max vucut ağırlığının %2 si oranında alına bilir.

4- haftada bir kereden fazla kan almak gerekirse haftalık total doz hayvanın vucut ağırlığının %5 kadar olmalıdır 1. Yanlız 1

 2. 3 ve 4

 3. 2 ve 3

 4. 1 ve 4

 5. Yanlız 3

 1. İlaç verme ve enjeksiyon tekniklerinde dikkat edilmesi gereken noktalardan hangisi yanlıştır ?

 1. Her bir ilaç için uygulanacak tenknikler için genel kural enjeksiyon yerinin yerel anatomisi bilinmelidir

 2. Enjekte edilecek maddenin fizyolojik yapısı bilinmelidir

 3. Fare gibi küçük hayvanlara ilaç enjeksiyonu steril su ile ilave edilmelidir

 4. İlaç dozunu ayarlamak için kullanacak ilacın konsatrasyonu ve dozunun bilinmesi gerekir

 5. Tavsanların ayak tabanı enjeksiyon yeri olarak kullanılabilir (+)

 1. Deney hayvanları biyopsisinde kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır ?

 1. Rektuman swap alınması

 2. Carotid arterden kan alınımı (+)

 3. Deri biyopsisi

 4. Ağızdan swap alınması

 5. Vajinal swear alınması

 1. Kemirgenlerin özelliklerine göre aşşagıdaki hayvanlardan hangisinde östrus sayısı düzenlidir ?

 1. Fare-rat

 2. Hamstır – kobay

 3. Rat – tavsan

 4. Rat – hamstır (+)

 5. Fare – kobay

 1. Aşşagıdaki türlerden hangisinde cinsiyet taini baska yönteme gerek kalmadan mesafeye bakılarak yapılabilir ?

 1. Tavsan - hamstır – kobay

 2. Fare – yavru rat – hamstır (+)

 3. Rat – kısa tüylü – kobay- tavsan

 4. Hamstır – fare – rat

 5. Tavsan – fare – ray

 1. Aşşağıdakileren hangisi yanlıştır ?

 1. Sıcanlar kuyruklarından tutulduklarında tırmanmave ısırma eğilimi gösterirler.

 2. Tavsanlar 2 tip dışkıya sahiptirler

 3. Kobaylarda lakrimal bez bulunur (+)

 4. TEM cismin görüntüsünü 2 boyutlu olarak hücre içi detaylarını gösterir.

 5. Hiperlipidemi çalışmalarında tavsanlar kullanılır.

 1. Aşşağıdakilerden hangisi hayvan deneylerinde 3R olarak tanımlanan alternatif yaklasım ilkesinin gerekcelerinden değildir ?

 1. Hayvanların bilimsel calışmalarda yoğun bir şekilde kullanılması

 2. Hayvanların değişik stres faktörleriyle karsı karsıya kalması

 3. Alternatif sektörlere ekonomik olarak canlılık kazandırmak (+)

 4. Deneme sonunda hayvanların öldürülmesi

 5. Deney sonunda hayvanların genelede acı cekmesi ve yaralanması 1. Aşşağıdakilerden hangisi kobaylar için doğrudur ?

 1. Dış kuyruk bulunmaz (+)

 2. Tek yasamayı severler

 3. 16 dişe sahiptirler

 4. Bas küçük kulaklar ise büyüktür

 5. Cok iyi tırmanırlar

 1. Işık mikroskobu mekanik ve optik kısımlardan olusmaktadır , hangisi optik bölüm değildir.

 1. Ayna

 2. Oküler

 3. Objektif

 4. Revolver (+)

 5. kondansör

40 ) farelerin beslenmeleri ile ilgili aşşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. ovnivor hayvanlardır

 2. yem tüketimi genellile gündüzdür (+)

 3. yavru fareler 21-28 günde sütten kesilir

 4. fareler genellikle hububat tanelerini sever

 5. aclık ve susuzluk önce strese sonra karnibalizme sebep olur.


Yüklə 27,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə