Deniz Lisesi Komutanlığında yeni inşa edilen Kapalı Spor Salonunda kullanılmak üzere salon ekipmanlarının teknik Föy’üYüklə 82,81 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü82,81 Kb.
#63731


:

Deniz Lisesi Komutanlığında yeni inşa edilen Kapalı Spor Salonunda kullanılmak üzere salon ekipmanlarının teknik Föy’ü.


TEKNİK FÖY

1. KONU :
Bu teknik doküman, Deniz Lisesi Komutanlığında yeni inşa edilen Kapalı Spor salonunda kullanılmak üzere alınacak malzemelere ilişkin hususları kapsar.

2. MALZEME ALIMINA YÖNELİK İSTEK VE ÖZELLİKLER :


S/N

NATO STOK NU

MALZEME ADID/B

MİKTAR

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1

POTA BASKETBOL

(DA 001 75 13)

ADET

2


 1. Malzeme kapalı spor salonunda basketbol antrenman çalışmalarını kapsar.

 2. Basketbol potası bağlantı ayakları duvara sabit monteli olmalıdır.

 3. Basketbol potası montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

 4. Basketbol potası montajında kullanılacak ana ve bağlantı parçaları TSE standartlarına uygun olacaktır.

 5. Potanın çemberleri hidrolik olmalıdır.
 1. Basketbol pota panyası en az 15 milimetre kalınlığında Akralik Cam Panyalı olmalıdır.

 2. Panya koruma kılıflı olmalıdır.

 3. Basketbol potasının yüksekliği uluslar arası basketbol federasyonunun belirlediği 305 (Üçyüz beş) cm. yüksekliğinde olmalıdır.

 4. Kullanılacak metal aksam paslanmalara karşı korumalı olmalıdır.

 5. Çember ağı kalın floş halat olmalıdır.

 6. Panyanın ölçüleri 180X105 (Yüzseksen çarpı Yüzbeş) cm. olmalıdır.

 7. Çember arkası dış ölçüleri yatay 59 (Ellidokuz) cm., dikey 45 (Kırkbeş) cm. ölçülerinde küçük bir dikdörtgen olacaktır.


2

2POTA BASKETBOL KATLANABILIR

(DA 025 18 42)

POTA BASKETBOL KATLANABILIR

(DA 025 18 42)ADET

2

2


 1. Malzeme kapalı spor salonunda basketbol maç ve antrenman çalışmalarını kapsar.

 2. Basketbol pota bağlantı ayakları tavana monteli olmalıdır.

 3. Basketbol potası kullanılmadığı zamanlarda tavana katlanabilir olmalıdır.

 4. Basketbol potasının tavana katlanması elektrik motoru ile sağlamalıdır.

 5. Basketbol potasının katlanmasını sağlayan elektrik motorunun kumanda paneli personelin kolay ulaşabileceği bir seviyede olmalıdır.

 6. Basketbol potasının tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 1. Basketbol potasının katlanmasında oluşacak herhangi bir sorunda yüklenici firma teknik destek hizmeti verebilecektir.

 2. Basketbol potasının montajında kullanılacak ana ve bağlantı parçaları TSE standartlarına uygun olacaktır.

 3. Potanın çemberleri hidrolik olmalıdır.

 4. Basketbol potasının panyası en az 15 milimetre kalınlığında Akralik Cam Panyalı olmalıdır.

 5. Panya koruma kılıflı olmalıdır.

 6. Basketbol potası açıldığı zaman yerden yüksekliği uluslar arası basketbol federasyonunun belirlediği 305 (Üç yüz beş) cm. yüksekliğinde olmalıdır.

 7. Kullanılacak metal aksam paslanmalara karşı korumalı olmalıdır.

 8. Çember ağı kalın floş halattan olmalıdır.

 9. Panyanın ölçüleri 180X105 (Yüzseksen çarpı Yüzbeş) cm. olmalıdır.

 10. Çemberin arkasında dış ölçüleri yatay 59 (Ellidokuz) cm., dikey 45 (Kırkbeş) cm. ölçülerinde küçük bir dikdörtgen olacaktır.


3

KALE HENTBOL SEYYAR

(DA 900 12 66)


ADET

2

 1. Seyyar hentbol kalesi kapalı spor salonunda hentbol maç ve antrenman çalışmalarını kapsar.

 2. Hentbol kale ölçüleri uluslar arası hentbol federasyonunun belirlediği ölçülerde( yükseklik 200 (İkiyüz) cm. genişlik 300 (Üçyüz) cm. olmalıdır.

 3. Kale direkleri dört yandan bakıldığında belli olacak şekilde birbirini takip eden 20 (Yirmi) cm. uzunluğunda iki farklı renkte (Siyah Beyaz) şeritler halinde boyanmış olmalıdır.

 4. Kale direklerinin yan direklerle üst direğin birleştikleri yerdeki şeritler aynı renkte ve bitişik olup her ikiside 28 (Yirmisekiz) cm. uzunluğunda olmalıdır.

 5. Kalenin ağ ile donatılmasını sağlayacak dikey ayaklara paralel monteli metal aksam olmalıdır.

 6. Metal aksam, paslanmalara karşı korumalı olmalıdır.

 7. Kale direklerinin zemine temas eden yüzeyleri zemine zarar vermemesi için uygun malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
4

DIREK DIKME TENIS

(DA 022 02 81)


ADET

2

 1. Direkler tenis ağının gergin ve yerden belli bir yükseklikte durmasını sağlar.

 2. Direkler yaklaşık 30(Otuz) cm. zemine monte edilmelidir. Direklere montajı yapılan ağın üst tarafının yerden yüksekliği uluslar arası tenis federasyonunun belirlediği 91 (Doksan bir) cm. ölçüsünde olmalıdır.

 3. Direkler yaklaşık 80X3 (Seksen çarpı üç)mm. çapında çelik borudan imal edilmiş olup elektrostatik fırın boya ile boyanmış olmalıdır.

 4. File gerginliğini ayarlamak için borunun içine monteli gerginlik ayar ve kilit mekanizması olmalıdır.

 5. Direklerin üst bölümlerinde döküm malzemeden yapılmış ağı gerdiren çelik halatın geçeceği kanala sahip kapak bulunmalıdır.

 6. Cihazın iskeletini oluşturan materyal sivri köşeli olmamalıdır.

5

DIREK VOLEYBOL

(DA 001 82 62)


ADET

2

 1. Direkler voleybol ağının gergin ve yerden belli bir yükseklikte durmasını sağlar.

 2. Direkler yaklaşık 30(Otuz) cm. zemine monte edilmelidir. Direklere montajı yapılan ağın üst tarafının yerden yüksekliği uluslar arası voleybol federasyonunun belirlediği erkekler için 243 (İkiyüz kırk üç) cm. bayanlar için 224 (İkiyüz yirmidört) cm. ölçülerine ayarlanabilmesi için direk boyları zeminden 255 (İkiyüzellibeş) CM olmalıdır.

 3. Direkler yaklaşık 100 (Yüz) mm. çapında alüminyum borudan imal edilmiş olmalıdır.

 4. Direk uzunluklarının ayarlanabilmesi için direkler teleskopik özelliğe sahip olmalıdır.

 5. Voleybol filesinin gerginliğini ayarlamak için borunun içine monteli gerginlik ayar ve kilit mekanizması olmalıdır.

 6. Cihazın iskeletini oluşturan materyal sivri köşeli olmamalıdır.

6

AG TENIS


(DA 004 08 84)ADET

1

1. Tenis ağı maçların ve antrenmanların uygun koşullarda yapılmasını sağlar.

2.Tenis ağının ölçüleri uzunluk:12,80 (Oniki virgül Seksen) mt. genişlik:1,08 (Bir virgül sıfır sekiz) mt. olmalıdır.

3.Tenis ağı 2,5 (İki virgül beş), 3 (Üç), 4 (Dört) MM kalınlığında poliproplen ipten üretilmiş olmalıdır.

4.Tenis ağının örüm işleminden kaynaklanan kare deseninin kenar ölçüsü 42 (Kırk iki) mm. olmalıdır.

5.Üst ve yan kenar 50 (Elli) mm. genişliğinde UV katkılı polyester branda ve 4 (Dört) satır dikiş olmalıdır.

6.Tenis ağının gerdirilebilmesi için üst tarafına 5 (Beş) mm. çapında PVC kaplı çelik tel geçirilmelidir.7

AG VOLEYBOL

(DA 004 08 85)


ADET

1

 1. Voleybol ağı voleybol maçlarının ve antrenmanlarının uygun koşullarda yapılmasını sağlar.

 2. Voleybol ağının ölçüleri uzunluk:9,5 (Dokuz virgül Beş) mt. en:1,00 (Bir virgül sıfır sıfır) mt. olmalıdır.

 3. Voleybol ağı en az 3 (Üç) mm. kalınlığında floş ipten üretilmiş olmalıdır.

 4. Voleybol ağının örüm işleminden kaynaklanan kare deseninin kenar ölçüsü 10 (On) cm. olmalıdır.

 5. Voleybol ağının gerdirilebilmesi için üst tarafına en az 3 (Üç) mm. çapında PVC kaplı çelik tel geçirilmelidir.

 6. Üst kemer 7 (Yedi) cm. alt kemer 5 (Beş) cm. çadır bezinden ve en az 3 (Üç) satır dikiş yapılmalıdır.

 7. Yan bantlar 5 (Beş) cm. genişliğinde ve ağın yan tarafı boyunca dikilmiş olmalıdır.

 8. Voleybol filesinin gergin durmasını sağlayan alt bandın içinden geçirilen bir ip olmalıdır.

 9. Voleybol ağının üst köşelerine 10 (On) mm. çapında direk geçirme aparatı olmalıdır.
8

FILE KALE HENTBOL

(DA 001 33 01)


ADET

2

 1. Hentbol kale filesi hentbol maçların ve antrenmanların uygun koşullarda yapılmasını sağlar.

 2. Hentbol kale ağının ölçüleri 200X300 (İkiyüz çarpı üçyüz) cm. olan hentbol kalesinin tamamını kapatacak ölçülere sahip olmalıdır.

 3. Hentbol kale ağı en az 3 (Üç) mm. kalınlığında floş ipten üretilmiş olmalıdır.

 4. Hentbol kale ağının örüm işleminden kaynaklanan kare deseninin kenar ölçüsü 10 (On) cm. olmalıdır.
9

PERDE MOTORLU

(SİSTEME TANITIM YAPILACAKTIR.)


ADET

1

 1. Perde projeksiyon cihazının yansıtmalarını net gösterecek dizayna sahip olmalıdır.

 2. Perdenin ölçüleri 500x375 cm. olmalıdır.

 3. Perdenin ön yüzeyi mat beyaz renkte olmalıdır.

 4. Perde elektrik motorlu olup uzaktan kumanda ile açılıp kapanma özelliğine sahip olmalıdır.

 5. Perdenin uzaktan kumandası istenilen her pozisyonda durdurulabilir özelliği olmalıdır.

 6. Perdenin ön yüzünde siyah kontrast çerçeve olmalıdır.

 7. Perdenin arkası karartmalı yüzey olmalıdır.

 8. Perde ışık kırılmasını önleyen özel kumaştan yapılmış olmalıdır.

 9. Perde her türlü projeksiyon cihazı ile uyumlu olmalıdır.

 10. Perde duvara veya tavana monte edilebilir olmalıdır.

10

ANTEN ÇANAK

(DA 001 74 69)


ADET

2

1.Anten çanak tipi tek panel olmalıdır.

2.Çanak anten ebatı (Çap) 150 cm. olmalıdır.

3.Malzeme pasa karşı korumalı saç malzeme olmalıdır.

4.Çanak anten elektrostatik toz boya ile boyalı olmalıdır.

5.ELB tutucusu olmalıdır.

6.Optimal rüzgar direnci 90 km/h olmalıdır.

7.Maksimum rüzgar direnci 150 km/h olmalıdır.

8.Bağlantı ayakları paslanmaz malzemeden olup elektro statik toz boya ile boyanmış olmalıdır.11

CİHAZ PROJEKSİYON

(DA 018 50 20)


ADET

1

1.Projeksiyon cihazının teknolojisi 3 LCD olmalıdır.

2.Projeksiyon cihazının ışık gücü 7000 (Yedibin) Lümen olmalıdır.

3.Projeksiyon cihazının kontrast oranı 5000:1 (Beşbin bölü bir)olmalıdır.

4.Projeksiyon cihazının çözünürlüğü XGA, 1024X768 (Binyirmidört çarpı Yediyüzaltmışsekiz) olmalıdır.

5.Projeksiyon cihazının en/boy oranı 4:3(Dört bölü üç) olmalıdır.

6.Projeksiyon cihazının lamba ömrü 2000 (İkibin) saat Tasarruf Modu 4000 (Dörtbin) saat olmalıdır.

7.Projeksiyon cihazının lensi optik olmalıdır.

8.Projeksiyon mesafesi geniş açı 1,3m. (Bir virgül üç) – 8m.(sekiz ) Tele açı 2,4m (İki virgül dört)- 14,7m olmalıdır.

9.Projeksiyon cihazında HDMI girişi olmalıdır.

10.Projeksiyon cihazının hoparlörü 10 (On) W. olmalıdır.
3. DENETİM VE MUAYENE METODLARI
3.1. Kontrol ve muayeneler 4734 sayılı kamu ihale kanuna ilişkin denetim ve muayene yönetmeliği, teknik şartname, genel şartname, idari şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.
3.2. Malzemelerin fiziki muayenesi yapılacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yapılmayacaktır.
3.3. Kullanılacak ürün ve ürünlerde kalite belgesi olan mallar tercih edilecektir.
3.4. Yükleniciye, idare tarafından görevlendirilecek uzman personel nezaret edecektir.


  1. Kalite, kontrol ve muayene giderleri yüklenici firmaya aittir.
  1. Yüklenici firma söz konusu malzemelerin Deniz Lisesi K.lığı Heybeliada/İstanbul’a kadar taşıma işleminden sorumlu olacaktır.4. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :
4.1. Yüklenici firma anılan malzemelerin taşınması esnasında dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde uygun ambalajlamayı yapmakla sorumludur.

5. GARANTİ ŞARTLARI :
5.1. Alınan malzemeler en az 2 (iki) yıl garantisiolmalı, fatura garanti belgesi olarak kabul edileceğinden, fatura tarihi garanti başlangıcı olarak sayılacaktır.
6. İŞ BU TEKNİK ŞARTNAME BU MADDE DAHİL 6 (ALTI) MADDEDEN İBARETTİR:

 1. HAZIRLAYAN


M. Ali ERKzn.Kd.Bçvş.

Spor Salonu İşlt.Astsb.

Yüklə 82,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə