Destinatari: Ana Maria BacaluYüklə 0,89 Mb.
səhifə2/14
tarix22.01.2019
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1Rezumatul proiectului

Titlul proiectului:

Instruire şi Consultanţă pentru Dezvoltarea Continuă a Sectorului ÎPT

Proiect nr.:

RO2006/018-147.04.01.02.01.03.01

Ţara:

România

Data demarării:

29 mai 2008

Data finalizării:

28 iunie 20091.1Obiectivele şi scopul proiectuluiObiectivele proiectului sunt:
 • Sporirea accesului şi participării la învăţământul profesional din România;

 • Sprijinirea adaptării şi îmbunătăţirii sectorului ÎPT, contribuind la sporirea adaptabilităţii şi ocupabilităţii forţei de muncă la nivel local şi regional.


Scopul proiectului este:


 • Să consolideze responsabilităţile şi mecanismele revizuite de guvernare şi asumare a răspunderii în furnizarea EFP iniţiale, în baza evoluţiilor sale recente, în corelare cu FPC şi ÎS, în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) şi strategia privind învăţarea pe tot parcursul vieţii (LLL).

 • Să contribuie la consolidarea unui sistem care asigură tinerilor acces deschis şi şanse egale de a obţine o calificare profesională relevantă, corespunzător Cadrului European (EQF), furnizând educaţie şi formare profesională de calitate, care răspund flexibil la nevoile fiecărei persoane şi contribuie la mobilitatea sa profesională.

 • Să reducă decalajele regionale şi să consolideze capacitatea instituţională a tuturor şcolilor de a inova şi de a oferi metode ÎPT alternative prin învăţarea la distanţă şi online, pentru a educa tineri capabili să contribuie la regenerarea economiei locale.

1.2Rezultate planificate


 • Coerenţă şi calitate îmbunătăţite ale ofertei de învăţământ online şi la distanţă în domeniul ÎPT, inclusiv prin corespondenţa acestora cu cerinţele pieţei muncii;

 • Capacitate sporită a autorităţilor româneşti competente şi a factorilor implicaţi în elaborarea unor pachete integrate şi coerente IDD pentru ÎPT;

 • Capacitate sporită de cooperare a instituţiilor ÎPT din România şi vizibilitate sporită a ofertei educaţionale a acestora pentru publicul interesat;

 • Impact consolidat al măsurilor de reformă prin integrarea cadrului calificărilor ÎPT în corelare cu FPC şi ÎS şi îmbunătăţirea măsurilor DRU pentru o mai bună integrare a tinerilor prin educaţie şi formare profesională, atât în zone cu potenţial economic, cât şi în zone rurale.

1.3Activităţile şi rezultatele proiectului

Activităţile şi rezultatele aferente acestora în cadrul proiectului, în conformitate cu cele prevăzute în TR sunt prezentate pe scurt în Tabelul 1 de mai jos:

Sarcina

Activităţi

Rezultate

1

Revizuirea şi îmbunătăţirea modulelor ÎPT pentru învăţământ online şi la distanţă şi a practicilor în domeniu

 • raport privind modulele IDD deja elaborate şi consecvenţa acestora cu restul curriculumului.

 • identificarea nevoilor de formare.

 • revizuirea cursurilor existente utilizate de cele 16 centre de învăţământ la distanţă împreună cu şcolile din reţeaua acestora

 • raport de evaluare privind rezultatele obţinute de şcolile care au aplicat instrumente alternative IDD.

 • actualizarea strategiei privind IDD în ÎPT.

2

Elaborarea materialelor pentru învăţământul la distanţă

 • 50 pachete IDD (conţinând curricula şi ghiduri, versiuni noi şi cele revizuite ale celor existente) elaborate

 • 1 sesiune de formare de 2 zile pentru un total de aproximativ 100 profesori

3

Formarea personalului didactic pe tema metodelor şi instrumentelor pentru învăţământ la distanţă

 • 2 sesiuni de formare de 2 zile/sesiune pentru un total de 16 echipe de autori ai cursurilor online pentru ÎPT

 • 2 sesiuni TOT, de câte 2 zile pentru un total de 16 echipe de autori ai cursurilor online

4

Formarea personalului din 16 centre regionale de sprijin

 • 1 sesiune de formare de 3 zile/sesiune, pentru cei 32 directori şi directori adjuncţi ai celor 16 centre regionale de sprijin

 • organizarea activităţilor de monitorizare în cele 16 centre regionale de sprijin

5

Formare pentru personalul didactic ÎPT pe tema instrumentelor pentru învăţământ la distanţă


 • 3 sesiuni de formare de 2 zile/sesiune pentru un număr total de aprox 100 membri personal IT

 • 3 sesiuni de formare de 2 zile/sesiune pentru un număr total de aprox 100 maiştri şi profesori.

 • 1 sesiune de formare de 2 zile/sesiune, pentru cele 32 de persoane de la centrele de sprijin

6

Asistenţă pentru utilizarea instrumentelor de asigurarea calităţii

 • Elaborarea metodologiei de benchmarking pentru instituţiile ÎPT

7

Revizuirea managementului regional al DRU

 • 1 vizită de monitorizare la fiecare dintre cele 8 consorţii regionale

 • 1 vizită de monitorizare la fiecare dintre cel 42 CLD

 • organizarea vizitelor de schimb de experienţă pentru personalul consorţiilor la 150 şcoli pilot ÎPT şi 16 centre regionale de sprijin

 • 8 PRAI revizuite, 42 PLAI revizuite şi 272 PAS revizuite

8

Formare pe tema asigurării calităţii

 • 6 sesiuni de formare, de câte 2 zile, pentru un număr total de 242 cadre didactice ÎPT şi ÎS

 • 2 documente strategice privind AC şi transferul creditelor
9

Formare pe tema metodelor şi procedurilor de evaluare

 • Revizuirea / elaborarea documentaţiei pentru dezvoltarea curriculumului

 • Raport de evaluare privind procedurile şi metodele de evaluare existente

 • 7 sesiuni de formare de câte 2 zile, pentru un total de 332 persoane

 • Metodologie privind mecanismele de certificare în ÎS

10

Publicitate şi diseminare ÎPT

 • Strategia de informare şi comunicare analizată/actualizată

 • Elaborarea documentelor privind promovarea reformei ÎPT; rapoarte de monitorizare media lunare

 • 2 buletine informative tematice în engleză şi română, 1000 exemplare (500 engleză/500 română)

 • Documentaţia din cadrul proiectului va fi trimisă administratorului website-ului TVET, pentru a fi actualizat constant pe parcursul

 • 1 conferinţă internaţională cu durată de 2 zile, pentru aproximativ 200 participanţi

11

Revizuirea calificărilor ÎPT şi ÎS

 • formarea a 126 autori de calificări ÎPT pentru efectuarea analizei calificărilor ÎPT,

 • 200 calificări ÎPT elaborate şi revizuite

 • 125 participanţi au fost instruiţi pentru a se familiariza cu instrumentele şi mecanismele de analizare şi identificare a standardelor de pregătire profesională

 • 200 curricula revizuite şi actualizate

 • 200 module pentru cunoştinţe de specialitate elaborate

 • 144 participanţi instruiţi în vederea elaborării materialelor de învăţare pentru trecerea de la şcoală la locul de muncă

 • formarea a 80 autori de calificări pentru ÎS

 • Elaborarea a 16 calificări pentru ÎS din cel puţin 4 sectoare

 • Revizuire şi/sau elaborarea a aproximativ 150 standarde de pregătire profesională

 • elaborarea unui document cuprinzând recomandări privind politicile

Observaţie:
 • Secţiunea 2.2 de mai jos rezumă, după numărul individual al activităţii, situaţia finală privind progresul pentru fiecare dintre acestea; în majoritatea cazurilor, aceasta se bazează pe o analiză a documentului iniţial inclus în Raportul iniţial şi detaliază modificările ulterioare ale abordării.
 • Anexa A cuprinde Planul de formare revizuit. Aceasta indică faptul că toate activităţile de formare au fost finalizate; toate (cu excepţia celor modificate la solicitarea UIP) au fost finalizate la timp.

Каталог: Anexe -> Raport%20Final%20Phare%202006
Anexe -> Ministerul educaţiei, cercetării şi inovării
Raport%20Final%20Phare%202006 -> • Stimularea cooperării în cercetare; masa critică, evitarea fragmentării (FP7)
Raport%20Final%20Phare%202006 -> Online Learning
Raport%20Final%20Phare%202006 -> Quality Principle 4 – Learning Programme Design, Development, and Review
Raport%20Final%20Phare%202006 -> Uniunea europeană
Raport%20Final%20Phare%202006 -> European union
Raport%20Final%20Phare%202006 -> Meci/ cndipt-uip activitate 05 Cursuri de formare pentru personalul şcolilor tvet în furnizarea instrumentelor alternative de învăţare
Raport%20Final%20Phare%202006 -> A methodology for Benchmarking the tvet in Romania
Raport%20Final%20Phare%202006 -> Standards for e-learning materials

Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə