Destinatari: Ana Maria Bacalu


Activitatea 03 Formarea personalului didactic pe tema metodelor şi instrumentelor pentru învăţământ la distanţăYüklə 0,89 Mb.
səhifə6/14
tarix22.01.2019
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Activitatea 03 Formarea personalului didactic pe tema metodelor şi instrumentelor pentru învăţământ la distanţă


Introducere

Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic a înfiinţat o reţea de 16 şcoli distribuite în 16 regiuni geografice, pe 15 domenii educaţionale. Aceste 16 unităţi şcolare joacă rolul de centre de sprijin pentru şcolile din vecinătate. Această reţea a fost constituită înainte de începerea prezentului proiect, iar activitatea de faţă se va concentra asupra dezvoltării capacităţii personalului acestor centre. În fiecare centru de sprijin se formează echipe de câte 3 persoane responsabile cu dezvoltarea şi diseminarea cunoştinţelor privind materialele pentru învăţământul la distanţă în propria şcoală şi în şcolile din cadrul reţelei lor. Acest grup va răspândi în mod durabil utilizarea materialelor pentru învăţământul la distanţă în viitor, după finalizarea proiectului. În centrul atenţiei activităţilor se află dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de a acţiona ca facilitator, a celor de diseminare, a competenţelor necesare pentru conceperea şi dezvoltarea materialelor pentru învăţământul la distanţă şi a evaluărilor acestora în rândul membrilor echipelor celor 16 centre de sprijin.Indicatori de realizare:

 • 2 sesiuni de formare de 2 zile/sesiune pentru un total de 48 autori de cursuri online pentru ÎPT, echipe formate din aproximativ 3 cadre didactice de la fiecare dintre cele 16 centre de sprijin;

 • 2 sesiuni de formare a formatorilor, de câte 2 zile/sesiune pentru un total de 48 autori de cursuri online pentru ÎPT, echipe formate din aproximativ 3 cadre didactice de la fiecare dintre cele 16 centre de sprijin.

Descrierea activităţii şi obiective generale

Echipa AT va asigura formare de specialitate personalului unităţilor şcolare implicat în dezvoltarea şi implementarea materialelor pentru învăţământul la distanţă, pe teme precum planificarea, proiectarea şi dezvoltarea; şi formare a formatorilor, pentru a-i pregăti astfel încât să fie capabili să disemineze cunoştinţele dobândite şi să îşi ajute colegii din propriile şcoli şi din cele care sunt parte a reţelei lor. Obiectivul principal al acestei activităţi este dezvoltarea capacităţii echipelor din cele 16 centre de sprijin.

Primul obiectiv specific al acestei activităţi constă în formarea echipelor din cele 16 centre regionale de sprijin în conceperea şi elaborarea materialelor alternative electronice şi IDD.

Al doilea obiectiv specific al acestei activităţi constă în formarea echipelor de formatori din cele 16 centre regionale de sprijin pentru facilitarea şi diseminarea strategiilor pentru materiale alternative electronice şi IDD. Astfel, echipele vor fi competente pentru a răspândi mai larg ideea învăţământului la distanţă în şcolile ÎPT din România.Situaţia actuală

Sistemul educaţional din România este conştient de contextele şi oportunităţile care derivă din implementarea tehnologiei în educaţie. Începând cu primele încercări modeste de a produce manuale electronice, astăzi există în România 16 centre de sprijin, acoperind toate regiunile ţării, în care au fost instalate echipamente noi, care ar trebui să faciliteze utilizarea materialelor IDD deja existente şi să fie foarte utile în elaborarea unor noi materiale. Echipe de care didactice au fost formate pentru utilizarea noii tehnologii. Activitatea 03 se concentrează asupra abordării pedagogice a elaborării materialelor pentru învăţământul la distanţă, a proiectării acestora, şi asupra unei strategii de diseminare către reţeaua de şcoli care vor utiliza şi vor fi capabile să dezvolte materiale IDD în viitor.Activităţi implementate şi rezultate

Activităţile au fost discutate cu reprezentantul UIP şi s-a convenit asupra următoarei strategii.Activitatea 03.1. Formare pentru elaborarea materialelor pentru învăţământul la distanţă

Echipa AT în colaborare cu reprezentantul UIP a planificat, organizat, susţinut şi evaluat două sesiuni de formare de câte două zile pentru echipele IDD din centrele de sprijin. Grupul ţintă a constat în câte 3 cadre didactice din fiecare dintre cele 16 centre de sprijin ÎPT din România, în total 48 cadre didactice care au fost formate utilizând, în principal, metode practice, aplicative. 46 din cele 48 persoane invitate au participat la sesiunea de formare cu durată de două zile. Sesiunile de formare s-au desfăşurat după cum urmează: 08-09.12.2008, 11-12.12.2008, cuprinzând sesiuni de lucru de câte 6 ore în fiecare zi. Formarea a fost structurată în două sesiuni de câte două zile. Echipe de 3 profesori din 16 centre de sprijin au fost formate în aplicarea instrumentelor alternative pentru învăţământul la distanţă şi online. Suplimentar, s-a acordat atenţie evaluării online şi muncii în echipă, precum şi oportunităţilor şi provocărilor ce derivă din aceasta.

Obiectivele specifice ale acestei sesiuni de formare au constat în dezvoltarea abilităţilor participanţilor privind:


 • Lucrul în echipă

 • Storyboards (secvenţe de desene)

 • Conceperea unor materiale IDD de calitate

 • Evaluarea electronică

Toate informaţiile necesare şi documentele utilizate sunt prezentate în Anexa 3.1.

Toate componentele planificate pentru sesiunea de formare şi detaliate în programul sesiunii de formare au fost acoperite. Formarea a inclus atât elemente teoretice, cât şi practice, accentul punându-se pe contribuţia activă a participanţilor la procesul de formare. Prezentările efectuate de formator au avut un caracter informal, iar participanţii au fost încurajaţi să discute şi să clarifice aspectele problematice, pe măsură ce apar. Eficacitatea formării fost evaluată la finalul fiecărei zile, prin discuţii cu participanţii, precum şi la sfârşitul programului. Chestionarele de evaluare completate de participanţi indică un nivel înalt de satisfacţie faţă de desfăşurarea sesiunilor şi îndeplinirea obiectivelor menţionate. Sesiunea de formare s-a desfăşurat conform planului şi au fost realizate toate obiectivele formării.Activitatea 03.2. Sesiuni pentru formarea formatorilor

A doua parte a acestei activităţi a constat în formarea formatorilor, concentrându-se asupra abilităţilor de facilitare şi comunicare ale viitorilor formatori. Obiectivele specifice ale acestei sesiuni de formare au constat în dezvoltarea abilităţilor participanţilor privind: • Abilităţi de comunicare şi facilitare

 • Lucru în echipă şi în grup

 • Teste şi evaluare on-line

 • Strategii de diseminare

Echipa AT în colaborare cu reprezentantul UIP a planificat, organizat, susţinut şi evaluat două sesiuni de formare de câte două zile pentru echipele IDD din centrele de sprijin. Grupul ţintă a fost acelaşi ca şi la activitatea 3.1 - 3 cadre didactice din fiecare dintre cele 16 centre de sprijin ÎPT din România, în total 48 cadre didactice care au fost formate utilizând, în principal, metode practice, aplicative. 45 din cele 48 persoane invitate au participat la sesiunea de formare cu durată de două zile. Sesiunile de formare s-au desfăşurat după cum urmează: 26-27.01.2009 şi 29-30.01.2009, cuprinzând sesiuni de lucru de câte 6 ore în fiecare zi. Formarea a fost structurată în două sesiuni de câte două zile. În acest al doilea curs de formare, profesorii au fost instruiţi pentru a deveni formatori pentru propria reţea de şcoli, în vederea diseminării propriei experienţe şi sporirii numărului de profesori care sunt capabili să elaboreze şi să aplice materiale IDD.

La finalizarea acestei activităţi, personalul din centrele de sprijin este capabil să planifice, conceapă şi elaboreze materiale electronice şi să transfere cunoştinţele proprii colegilor din şcolile proprii şi din reţelele de şcoli. Aceste persoane sunt formate pentru a deveni facilitatori şi vor lucra în calitate de experţi locali în alte activităţi legate de învăţământul la distanţă din cadrul acestui proiect.

Toate informaţiile necesare şi documentele utilizate sunt prezentate în Anexa 3.2.

Toate componentele planificate pentru sesiunea de formare şi detaliate în programul sesiunii de formare au fost acoperite. Formarea a inclus atât elemente teoretice, cât şi practice, accentul punându-se pe contribuţia activă a participanţilor la procesul de formare. Prezentările efectuate de formator au avut un caracter informal, iar participanţii au fost încurajaţi să discute şi să clarifice aspectele problematice, pe măsură ce apar. Eficacitatea formării fost evaluată la finalul fiecărei zile, prin discuţii cu participanţii, precum şi la sfârşitul programului. Chestionarele de evaluare completate de participanţi indică un nivel înalt de satisfacţie faţă de desfăşurarea sesiunilor şi îndeplinirea obiectivelor menţionate. Sesiunea de formare s-a desfăşurat conform planului şi au fost realizate toate obiectivele formării.

Calendarul implementării activităţilor:

octombrie – noiembrie 2008

proces de planificare şi pregătire a materialelor de formare

8 – 12 decembrie 2008

formare pentru 46 profesori în elaborarea materialelor IDD efectuată.

26 – 30 ianuarie 2009

formare pentru 45 profesori în strategii de diseminare efectuată.


Impact şi sustenabilitate

Activităţile au avut ca rezultat: • Materiale de formare elaborate pentru conceperea şi dezvoltarea materialelor IDD;

 • 46 profesori formaţi în conceperea şi dezvoltarea materialelor IDD;

 • Materiale de formare elaborate pentru sesiuni de formare a formatorilor pe tema strategiilor de diseminare a cunoştinţelor privind IDD;

 • 45 profesori formaţi în diseminarea cunoştinţelor privind IDD.

Materialele de formare elaborate pentru scopurile celor două sesiuni de formare au fost concepute astfel încât să fie uşor de replicat. Nivelul de satisfacţie a cursanţilor indică faptul că aceste formări şi-au îndeplinit obiectivele. Comentariile cursanţilor arată că aceste formări ar trebui repetate pe cât posibil, cu cât mai multe cadre didactice din alte şcoli ÎPT. Toate formările au fost planificate astfel încât să poată fi replicate cu alte grupuri, cu schimbări minime. Materialele nu sunt specifice pentru acest grup anume şi pot fi folosite şi pentru alţi profesori din alte şcoli ÎPT din România.

Replicarea formării care deja a fost derulată cu succes sporeşte şansele de sustenabilitate a acestei activităţi în viitor. Din moment ce materialele de formare sunt deja elaborate, programul s-a demonstrat adecvat, echipamentele hardware şi sunt deja instalate în şcoli, replicarea formării prin extinderea la grupului ţintă poate fi realizată cu uşurinţă, cu resurse financiare reduse.

Profesorii formaţi în cadrul acestei activităţi au efectuat deja formări în alte activităţi ale proiectului; au experienţa necesară pentru a continua, repetând această formare. Ideea principală, şi anume sporirea sustenabilităţii acestui proiect, a fost crearea unui nucleu de formatori experimentaţi care vor fi capabili să continue independent diseminarea cunoştinţelor dobândite. Acest obiectiv a fost realizat, iar nucleul de 48 de cadre didactice din toate regiunile şi domeniile educaţionale a beneficiat de formare, are experienţă în susţinerea cursurilor şi este capabil să disemineze propriile cunoştinţe şi experienţe.

Recomandări


 • Extinderea reţelei de experţi locali şi replicarea formărilor efectuate

 • Continuarea dezvoltării capacităţii experţilor locali

 • Extinderea reţelei de experţi locali şi replicarea formărilor efectuate

Familiarizarea profesorilor cu caracteristicile învăţământului la distanţă este esenţială pentru implementarea cu succes a materialelor IDD în sistemul ÎPT şi pentru capacitatea acestora de a le elabora şi implementa. Aceste formări au condus la aprofundarea cunoştinţelor despre conceperea, elaborarea şi implementarea materialelor pentru învăţământul la distanţă. Temele abordate (lucrul în echipă, abilităţile de comunicare şi facilitare, conceperea storyboard, elaborarea materialelor IDD, a testelor online şi a evaluărilor electronice, diseminarea propriilor cunoştinţe) sunt foarte importante pentru răspândirea cunoştinţelor privind IDD. Cursanţii au exprimat un nivel înalt de satisfacţie a participanţilor faţă de sesiunea de formare şi de rezultatele obţinute.

În timpul acestei activităţi a fost formată o reţea de experţi locali. Materialele IDD au fost elaborate în cadrul altei activităţi din acest proiect şi se planifică utilizarea acestora în toate şcolile ÎPT. Un număr mare de profesori ar trebui să beneficieze de formare privind utilizarea şi conceperea materialelor IDD. Pentru asigurarea acestei formări şi pentru menţinerea colaborării între şcoli este necesar un număr mai mare de experţi locali. Având în vedere experienţa căpătată în urma acestei activităţi şi recomandările din acest proiect, ar trebui iniţiată extinderea reţelei de experţi locali.

Activitatea 3.1 îşi propune familiarizarea cursanţilor cu elaborarea materialelor IDD. Activitatea 3.2 pregăteşte cursanţii pentru a deveni formatori ai cadrelor didactice. Ambele au avut succes. Replicarea formării care s-a bucurat de succes constituie recomandarea pentru următoarea etapă.

Replicarea se poate realiza în mai multe etape. În primul rând, ar trebui să se constituie grupuri mai mari de formatori care vor fi formai de experţii locali cu experienţă în urma acestui proiect. În al doilea rând, noii formatori ar trebui să deruleze următoarea etapă de formări, cuprinzând 2-3 persoane din fiecare şcoală ÎPT, sprijinită şi monitorizată de experţi locali cu experienţă din cadrul proiectului. În al treilea rând, diseminarea locală în fiecare şcoală ar trebui efectuată de 2-3 persoane din fiecare şcoală, către propriii colegi, sprijinită şi monitorizată de noii formatori. • Continuarea dezvoltării capacităţii experţilor locali

În cadrul acestor activităţi au fost formate 48 de cadre didactice care au devenit experţi locali pentru activităţi legate de materialele IDD. Acestea au participat la sesiunile de formare a formatorilor şi au susţinut, la rândul lor, formări. Se recomandă continuarea dezvoltării capacităţii acestor persoane. Temele care au fost considerate importante şi necesare şi de alte recomandări privind IDD formulate în cadrul proiectului (metodologia IDD, feedback către cursanţi, conceperea unor activităţi IDD interactive etc.) ar trebui abordate în formările viitoare cu acest grup de experţi locali.


Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə