Destinatari: Ana Maria Bacalu


Activitatea 04 Formarea personalului din 16 centre regionale de sprijinYüklə 0,89 Mb.
səhifə7/14
tarix22.01.2019
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Activitatea 04 Formarea personalului din 16 centre regionale de sprijin


Introducere

Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic a înfiinţat o reţea de 16 şcoli distribuite în 16 regiuni geografice, pe 16 domenii educaţionale. Aceste 16 unităţi şcolare joacă rolul de centre de resurse pentru dezvoltarea materialelor pentru învăţământul la distanţă şi de centre de sprijin pentru şcolile din vecinătate. Dezvoltarea şi implementarea materialelor pentru învăţământul la distanţă are caracteristici proprii şi necesită o abordare managerială şi de monitorizare diferită faţă de predarea tradiţională. Această activitate se va concentra asupra formării echipelor de conducere şi a activităţilor de monitorizare care trebuie implementate în aceste centre.Indicatori de realizare:

 • 1 sesiune de formare de 3 zile/sesiune, pentru cei 32 directori şi directori adjuncţi ai celor 16 centre regionale de sprijin, pe temele indicate mai sus

 • 1 sesiune de formare* de 1 zi pentru cei 16 reprezentanţi ai centrelor de sprijin, pe tema activităţilor de monitorizare

 • Cel puţin 1 instrument de monitorizare adaptat la contextul local pentru monitorizarea activităţilor IDD din centrele de sprijin.

* Această activitate nu a fost inclusă în TR. Activitatea suplimentară a fost propusă de echipa AT pentru a spori sustenabilitatea după finalizarea prezentului proiect.

Descrierea activităţii şi obiective generale

Prima parte a acestei activităţi constă în asigurarea formării echipelor de conducere ale celor 16 centre de sprijin în aspectele manageriale privind implementarea materialelor IDD în şcoli. Directorii au beneficiat de formare pe următoarele teme: evaluarea nevoilor de formare şi identificarea unor oferte de formare adecvate; constituirea, sprijinirea şi coordonarea activităţilor echipelor IDD în şcoli; gestionarea reţelelor şcolare din perspectiva învăţământului la distanţă.

A doua parte a acestei activităţi s-a concentrate asupra organizării şi sprijinirii monitorizării implementări materialelor IDD în şcoli. În vederea alcătuirii unei scheme de lucru durabile, s-a propus organizarea unui seminar suplimentar, în cadrul căruia reprezentanţii fiecărui centru au fost formaţi în activităţi de monitorizare şi au participat la adaptarea instrumentelor de monitorizare la contextul local pentru a fi capabili să continue activităţile de monitorizare independent, după încetarea finanţării prin intermediul proiectului.

Contextul actual

În toate fazele procesului IDD, începând de la planificare şi concepere, trecând prin elaborare, predare, menţinere, până la evaluare, conducerea şcolii trebuie să joace un rol foarte important şi proactiv. Managementul de succes al şcolii presupune crearea unui mediu care asigură resursele necesare şi sprijin permanent tuturor profesorilor din instituţia respectivă. Învăţământul la distanţă a fost introdus foarte recent în câteva şcoli din România şi este esenţial să fie sprijinit în mod adecvat de conducerea şcolii. Pentru a reuşi acest lucru, echipele de conducere ale şcolilor trebuie să fie conştiente de rolurile şi responsabilităţile ce le revin şi să poată face faţă provocărilor impuse de procesul IDD. Ca urmare, formarea în acest domeniu este foarte necesară membrilor echipelor de conducere ale şcolilor. Echipele de conducere din fiecare şcoală ar trebui să fie foarte bine pregătite pentru a face faţă provocărilor presupuse de procesul IDD. Fiind o modalitate inovativă de învăţare, necesită abordări diferite privind analiza nevoilor de formare şi coordonarea activităţilor şcolii, precum şi o abordare de marketing diferită. Toate aceste subiecte au fost tratate în timpul sesiunilor de formare de 3 zile pentru conducerea şcolilor. Acest curs de formare a vizat directorii şi directorii adjuncţi ai celor 16 centre de sprijin. La finalizarea cu succes a acestei activităţi, echipele de conducere ale centrelor de sprijin au dobândit cunoştinţe privind importanţa şi necesitatea materialelor electronice, rolul propriu în calitate de personal de conducere pentru asigurarea unui mediu propice perfecţionării profesorilor şi modalităţile de organizare a reţelelor de profesori şi echipelor din cadrul şcolii sau în reţeaua respectivă de şcoli.

Un proces tipic IDD are etape de planificare, concepere, elaborare, evaluare, predare şi menţinere. Deşi evaluarea constituie o etapă distinctă a procesului IDD, evaluarea continuă formativă în vederea îmbunătăţirii ar trebui inclusă întotdeauna în fiecare etapă a procesului IDD. Persoanele implicate în diferitele etape ale procesului ar trebui să păstreze legătura periodic şi să revizuiască materialele oricând este necesar.

Monitorizarea activităţilor IDD îndeplinite de cele 16 centre de sprijin trebuie organizată pentru a stimula durabilitatea, astfel încât să poată continua independent după finalizarea activităţilor proiectului. Pentru un rezultat eficace şi durabil al acestei activităţi, echipa AT a propus un atelier de lucru suplimentar de o zi cu reprezentanţii celor 16 centre de sprijin, pe 28 ianuarie 2009, în cadrul căruia au fost prezentate concepte de monitorizare şi au fost adaptate instrumente de monitorizare, în funcţie de nevoile locale. După acest atelier de lucru personalul celor 16 centre de sprijin este capabil să efectueze monitorizarea şi evaluarea influenţei IDD în mod durabil, care poate continua după finalizarea prezentului proiect.Activităţi implementate şi rezultate

Activitatea 04.1. Formarea echipelor de conducere

Echipa AT, în colaborare cu reprezentantul UIP, a planificat, conceput, organizat, susţinut şi evaluat o sesiune de formare de trei zile pentru echipele de conducere din cadrul centrelor de sprijin. Grupul ţintă a constat în directorii şi directorii adjuncţi ai celor 16 centre de sprijin ÎPT din România. Toate cele 32 de persoane invitate au participat la formarea de 3 zile. Sesiunea de formare s-a desfăşurat la Sinaia, Hotel Sinaia, pe 17 – 19 noiembrie 2008, acoperind 6 ore de lucru în fiecare zi.

Toate informaţiile necesare şi documentele utilizate sunt prezentate în Anexa 4.1.

Scopul sesiunii de formare a fost îmbunătăţirea abilităţilor manageriale, axându-se asupra IDD. Obiectivele specifice constau în dezvoltarea abilităţilor participanţilor privind: • Management şi leadership

 • Managementul schimbării

 • Netiquette (Codul bunelor maniere în lumea virtuală)

 • Directorul ca lider în aspecte pedagogice/instrucţie

 • Analiza nevoilor de formare

 • Dezvoltarea profesională a personalului

 • Identificarea ofertelor de formare disponibile

 • Lucrul în echipă

 • Abilităţi de comunicare

 • Diseminare şi marketing

 • Abilităţi de comunicare; diseminare şi marketing

Toate componentele planificate pentru sesiunea de formare şi detaliate în agenda sesiunii de formare au fost acoperite. Participanţilor li s-au expus atât elemente teoretice, cât şi practice pe tot parcursul sesiunii, accentuându-se participarea activă a acestora la procesul de formare. Prezentările au fost informale, iar participanţii au fost încurajaţi să clarifice şi să discute diferite aspecte, pe măsură ce le identificau. Eficacitatea formării a fost evaluată la finalul fiecărei zile, prin discuţii cu participanţii, precum şi la finalizarea programului. Chestionarele de evaluare a cursului indică un nivel înalt de satisfacţie a participanţilor faţă de sesiunea de formare şi îndeplinirea obiectivelor menţionate. Sesiunea de formare a decurs conform planului.

Activitatea 04.2. Activităţi de monitorizare

Suplimentar faţă de TR, a fost organizat un atelier de lucru suplimentar, cu durata de o zi, pe 28 ianuarie 2009. Au fost organizate mai multe întâlniri cu omologul UIP pentru a defini conţinutul formării şi metodologia de monitorizare. Este esenţială aplicarea unui plan de monitorizare pentru a asigura că activităţile desfăşurate de fiecare centru regional sunt analizate pentru a constata rezultatele, progresele, concordanţa şi beneficiile. Monitorizarea ar trebui organizată de o manieră sustenabilă, nu ar trebui să depindă de finanţarea asigurată prin proiect, ar trebui să poată continua după finalizarea activităţilor prezentului proiect. Scopul principal al utilizării monitorizării bazate pe rezultate constă în: • Urmărirea activităţilor efectuate şi verificarea dacă se înregistrează progrese în privinţa obiectivelor prestabilite şi a impactului dorit.

 • Evaluarea performanţei diferiţilor actori implicaţi în proiect, astfel încât aceştia sunt răspunzători unii faţă de alţii.

 • Reţinerea unor lecţii din experienţă, pentru a spori relevanţa, eficacitatea, eficienţa activităţilor viitoare.

Organizarea primei etape de monitorizare s-a desfăşurat după cum urmează:

Monitorizarea activităţilor IDD îndeplinite de cele 16 centre de sprijin a fost organizată pentru a stimula durabilitatea, astfel încât să poată continua independent după finalizarea activităţilor proiectului. Pentru un rezultat eficace şi durabil al acestei activităţi, echipa AT a propus şi derulat un atelier de lucru suplimentar de o zi cu reprezentanţii celor 16 centre de sprijin, în cadrul căruia au fost prezentate concepte de monitorizare şi au fost adaptate instrumente de monitorizare, în funcţie de nevoile locale. 15 cadre didactice de la centrele de sprijin au fost formate pe tema activităţilor de monitorizare. Acestea au primit materiale de formare şi linii directoare de monitorizare gata de a fi folosite în viitor. După acest atelier de lucru, personalul celor 16 centre de sprijin este capabil să efectueze în mod sustenabil monitorizarea şi evaluarea influenţei IDD, care pot continua după finalizarea prezentului proiect.

Au fost elaborate două seturi de chestionare: pentru echipele de conducere şi pentru cadrele didactice; şi pentru vizitele de monitorizare a activităţilor IDD. Întrebările sunt combinate: întrebări cu variante multiple de răspuns şi întrebări deschise. Întrebările au fost astfel concepute încât să evalueze experienţa, să ofere informaţii despre rezultatele realizate, dificultăţile întâmpinate, precum şi sugestii de îmbunătăţire. Întrebările pot fi reutilizate şi adaptate cu uşurinţă pentru a fi folosite în viitor în mod sustenabil. Cei care au fost formaţi pentru monitorizare şi au efectuat primele activităţi de monitorizare au dobândit cunoştinţe suficiente şi adecvate pentru a continua monitorizarea după finalizarea proiectului şi, dacă este necesar, pentru a transfera colegilor cunoştinţele privind monitorizarea.

Calendarul implementării activităţilor:octombrie – noiembrie 2008

proces de planificare şi pregătire a materialelor de formare

17 – 19 noiembrie 2008

formare pentru 32 directori pe tema gestionării materialelor IDD în şcoli efectuată.

28 ianuarie 2009

formare pentru 15 cadre didactice pe tema activităţilor de monitorizare efectuată.

ianuarie 2009

chestionare pentru anchetă elaborate şi distribuite în şcoli.

februarie – martie 2009

răspunsuri primite de la şcoli şi analiză efectuată.

9 aprilie 2009

evidenţa activităţilor de monitorizare trimisă la UIP.

Impact şi sustenabilitate

Activităţile acestea au avut ca rezultate: • Materiale de formare elaborate pentru echipele de conducere pe tea implementării materialelor IDD în şcolile ÎPT;

 • 32 directori şi directori adjuncţi ai celor 16 centre regionale de sprijin formaţi pe tema gestionării materialelor IDD în şcolile ÎPT;

 • Materiale de formare elaborate pentru activităţile de monitorizare pentru implementarea materialelor IDD în şcolile ÎPT;

 • 16 cadre didactice, câte unul de la fiecare centru de sprijin, formate pe tema efectuării monitorizării;

 • 1 instrument de monitorizare adaptat la contextul local pentru monitorizarea activităţilor IDD în centrele de sprijin.

Materialele de formare au fost elaborate pentru scopurile formării din cadrul acestei activităţi, astfel încât să fie uşor replicabile. Nivelul de satisfacţie a cursanţilor indică faptul că această formare şi-a îndeplinit obiectivele. Comentariile cursanţilor arată că această formare ar trebui repetată pe cât posibil, cu cât mai mulţi directori ai altor şcoli ÎPT.

Replicarea formării care deja a fost derulată cu succes sporeşte şansele de sustenabilitate a acestei activităţi în viitor. Din moment ce materialele de formare sunt deja elaborate, programul s-a demonstrat adecvat, echipamentele hardware şi sunt deja instalate în şcoli, replicarea formării prin extinderea la grupului ţintă poate fi realizată cu uşurinţă, cu resurse financiare reduse.O persoană din fiecare centru de sprijin a fost formată pentru a putea efectua independent monitorizarea. Au discutat şi adaptat împreună instrumentele de monitorizare, pentru a le face mai adecvate la contextul PT din România. Monitorizarea activităţilor IDD de către cele 16 centre de sprijin a fost organizată în sustenabil, astfel încât să poată continua independent după finalul activităţilor proiectului. Cursanţilor li s-au prezentat conceptele monitorizării, apoi au adaptat instrumentele de monitorizare, în funcţie de nevoile locale. Întrebările sunt combinate: variante multiple de răspuns şi întrebări deschise. Întrebările au fost concepute astfel încât să evalueze experienţa, să asigure furnizarea informaţiilor privind rezultatele realizate, dificultăţile întâmpinate şi sugestii de îmbunătăţire. Întrebările pot fi reutilizate şi sunt uşor de adaptat pentru a fi folosite în viitor, asigurând astfel sustenabilitatea. Persoanele care au fost formate în vederea efectuării monitorizării şi care au derulat primele activităţi de monitorizare au primit cunoştinţe suficiente şi adecvate pentru a continua monitorizarea după finalizarea proiectului şi, dacă este necesar, pentru a transfera cunoştinţele dobândite colegilor.

Recomandări

 • Replicarea formării pentru conducerea altor şcoli

 • Includerea directorilor în fiecare sesiune de formare pe tema IDD în şcoala proprie

 • Actualizarea periodică a cunoştinţelor echipelor de conducere din şcoli cu noile tendinţe şi evoluţii în domeniul IDD

 • Efectuarea periodică a monitorizării

 • Includerea directorilor în fiecare sesiune de formare pe tema IDD în şcoala proprie

Implementarea IDD în şcoli necesită formarea periodică a personalului care elaborează, utilizează sau se familiarizează cu aceste materiale. Directorii ar trebui să fie informaţi în privinţa acestor obiective ale formării şi, dacă este posibil, să şi participe, deoarece este necesar ca directorii să se familiarizeze cu subiectele acoperite pentru a controla şi monitoriza activităţile IDD în propria şcoală.

 • Actualizarea periodică a cunoştinţelor echipelor de conducere din şcoli cu noile tendinţe şi evoluţii în domeniul IDD

Domeniul IDD este un domeniu care se schimbă foarte rapid. În fiecare zi apar noi tehnologii, precum şi idei noi privind implementarea acestora în învăţământ. Profesorii care elaborează sau implementează activităţi IDD ar trebui să beneficieze periodic de formare, pentru a rămâne la curent cu noile evoluţii în domeniu. Nu este necesar ca directorii să participe la toate formările, însă trebuie să îşi actualizeze periodic cunoştinţele privind noile evoluţii în domeniul IDD şi noile tendinţe în sistemele informatice.

 • Efectuarea periodică a monitorizării

Controlul, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor în mod constant constituie o condiţie esenţială pentru orice proiect/activitate de succes. Monitorizarea constantă a activităţilor IDD este crucială pentru implementarea cu succes a IDD. Rezultatele monitorizării trebuie comparate cu rezultatele preconizate la etapa respectivă a procesului/activităţii şi, dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri corective. Numai astfel implementarea activităţilor IDD nu va fi sporadică ci organizată, fructuoasă şi încununată de succes.

Activitatea 05: Formare pentru personalul didactic ÎPT pe tema instrumentelor pentru învăţământ la distanţă

Introducere

Învăţământul la distanţă devine o resursă esenţială pentru numeroase instituţii de învăţământ şi este, de asemenea, utilizată în mediul industrial şi de afaceri pentru a contribui la păstrarea, recalificarea sau perfecţionarea personalului. Învăţământul la distanţă prezintă numeroase avantaje care sprijină învăţarea de-a lungul întregii vieţi. În primul rând, prin IDD educaţia poate fi independentă de timp sau loc. În al doilea rând, deschide noi posibilităţi pentru implementarea inovaţiilor pedagogice în care se aşteaptă din partea cursanţilor să acţioneze ca participanţi activi, independenţi, capabili de autoreflecţie şi colaborativi. În sfârşit, poate ajuta profesorii să îşi gestioneze cursurile online astfel încât să poată crea, adăuga, modifica, personaliza şi reutiliza conţinutul cursului digital şi obiectele învăţării.

Conceptul de învăţământul la distanţă a fost introdus recent în câteva şcoli din România. Un număr redus de profesori a făcut primii paşi în dezvoltarea şi implementarea materialelor pentru învăţământul la distanţă. Cu toate acestea, reprezintă o experienţă importantă, iar activitatea 01 a presupus analizarea acestor materiale şi întocmirea unor rapoarte pe tema lor. Recomandările privind îmbunătăţirea sunt transparente în vederea utilizării viitoare. Această activitate 05 a iniţiat răspândirea mai largă a ideii de învăţare combinată şi IDD şi extinderea capacităţilor IDD ale profesorilor veniţi din alte şcoli, nu doar de la cele 16 centre regionale de sprijin. Scopul fiecărei sub-activităţi din cadrul acestei activităţi a fost să asigure personalului şcolilor ÎPT formare pe tema utilizării instrumentelor de evaluare online şi a IDD, mai general. Cercetările la nivel internaţional au indicat că obstacolul cel mai dificil în utilizarea cu succes a materialelor pentru învăţământul la distanţă o reprezintă practica predării – învăţământul la distanţă eficace presupune consolidarea abilităţilor existente mai curând decât dezvoltarea unor abilităţi noi.

Sesiunile de formare efectuate au abordat acest subiect, oferind exemple de bune practici în învăţământul la distanţă, din experienţa internaţională.Indicatori de realizare:

 • 2 sesiuni de formare de 2 zile/sesiune pentru un număr total de aprox 50* profesori şi membri personal I

 • 4 sesiuni de formare de 2 zile/sesiune pentru un număr total de aprox 150** maiştri şi profesori de specialitate

 • 1 sesiune de formare de 2 zile/sesiune, pentru cele 32 de persoane de la centrele de sprijin

* Cifra indicată iniţial în TR: 100 profesori IT; ulterior a fost schimbată la 50 (ceilalţi 50 de profesori beneficiari vor fi transferaţi în al doilea grup de maiştri şi profesori de specialitate), la solicitarea UIP.

** Cifra indicată iniţial în TR: 100 profesori; ulterior a fost sporit cu 50 de profesori din primul grup de profesori IT, la solicitarea UIP.Descrierea activităţii şi obiective generale

Obiectivul principal al acestei activităţi constă în răspândirea ideii şi a experienţei privind materialele IDD din România în şcolile pilot. Li s-au prezentat noilor profesori conceptele de IDD şi învăţare combinată, în vederea extinderii capacităţilor şi experienţei ÎPT regional în furnizarea instrumentelor alternative de învăţare, în special a utilizării platformelor şi pachetelor IDD.

Primele două zile de formare au vizat profesorii IT din şcoli. Punctul central l-a constituit evaluarea online şi calitatea materialelor IDD. Iniţial, TR prevedeau formarea a 100 profesori IT din şcoli. Din moment ce ar fi fost aproape imposibilă găsirea a 100 de specialişti IT, la sugestia UIP numărul participanţilor a fost redus la 50.

A doua parte a activităţii se concentrează asupra tehnologiei deja instalate în centrele de sprijin şi a întreţinerii acesteia, precum şi a sprijinirii profesorilor în implementarea materialelor IDD. Această sesiune a prezentat utilizarea materialelor IDD în conjuncţie cu activităţile de pregătire practică. Scopul a fost sporirea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale profesorilor, având ca avantaj indirect sporirea satisfacţiei elevilor. Pentru a menţine numărul total de cursanţi, numărul participanţilor la această activitate a fost crescut la 150.

Pe parcursul ultimei sesiuni de formare de două zile, personalul IT din cele 16 centre de sprijin a fost format pe tema gestionării intranetului şi extranetului în şcoli. Profesorii au tratat teme precum gestionarea intranetului şi extranetului în şcoli, reţelele de monitorizare în şcoli şi explorarea modalităţilor de prezentare a materialelor IDD unui public mai larg. Pentru această parte a activităţii este necesară utilizarea echipamentului deja instalat în centrele de sprijin sau în centrul naţional.

Contextul actual

Pe parcursul discuţiilor cu omologul UIP s-a evidenţiat că va fi foarte dificilă selectarea a 100 de reprezentanţi ai personalului IT pentru primul grup de formare. De obicei, o şcoală dispune de un singur profesor IT, existând şi situaţii în care un singur profesor lucrează în mai multe şcoli mici. Prin urmare, în conformitate cu sugestia omologului UIP, numărul cursanţilor din primul grup a fost redus la 50 membri personal IT. Această modificare va permite îmbunătăţirea calităţii rezultatelor formării – răspândirea mai largă a ideii de IDD în reţeaua şcolară şi asigurarea sprijinului IT necesar în şcoli.

Este important şi volumul informaţiilor diseminate; acesta este motivul pentru care numărul planificat iniţial de 100 maiştri şi profesori de specialitate a fost modificat la 150, numărul total al persoanelor formate în toate subactivităţile corespunzând astfel celui stipulat iniţial în TR.

Activităţi implementate şi rezultate

Au fost organizate mai multe întâlniri cu reprezentanţii UIP, pentru a se lua o decizie în privinţa ideii generale. A fost angajat un expert internaţional pe termen scurt pentru a sprijini procesul de pregătire şi susţinere a sesiunilor de formare.Activitatea 05.1 - 50 membri personal IT formaţi pentru a efectua evaluare online;

Formarea 5.1 s-a adresat personalului IT din şcoli. S-a concentrat asupra evaluării online şi a calităţii generale a materialelor IDD. TR prevedeau formarea a 100 de membri personal IT din şcoli. Din moment ce a fost aproape imposibilă găsirea a 100 de specialişti IT în şcolile pilot, numărul participanţilor la aceste sesiuni de formare a fost redus la 50. Formarea s-a desfăşurat la hotel Internaţional, în Sinaia, în conformitate cu următorul plan:

Activitatea 5.1 Sesiunea 1: 23-24 februarie 2009 (24 profesori IT)

Sesiunea 2: 26-27 februarie 2009 (20 profesori IT)

Obiectivele specifice ale acestei formări constau în dezvoltarea abilităţilor participanţilor pentru:


 • Asigurarea unei imagini de ansamblu asupra evoluţiilor la nivel naţional

 • Recunoaşterea noilor problematici privind sprijinul pentru personalul TIC

 • Evidenţierea noului rol extins în sprijinirea şi asistarea profesorilor care folosesc activităţi de predare şi evaluare electronice pentru elevi

 • Definirea termenilor cheie asociaţi cu evaluarea electronică

 • Explicarea gamei de aspecte privind securitatea care trebuie luate în considerare atunci când evaluarea electronică se foloseşte în scopuri sumative

 • Evidenţierea gamei extinse de instrumente software şi dispozitive periferice care vor necesita sprijin TIC odată cu introducerea învăţării şi evaluării electronice

 • Explicarea aspectelor legate de platforma hardware şi software utilizată pentru activităţi de predare şi evaluare electronice

 • Descrierea motivelor de aplicare a standardelor internaţionale de interoperabilitate precum SCORM, IMS etc.

 • Evidenţierea aspectelor legate de drepturile de autor şi de utilizare a licenţelor care pot apărea în timpul creării şi dezvoltării materialelor IDD

 • Identificarea resurselor educaţionale deschise şi a licenţelor Creative Commons.

 • Evidenţierea oportunităţilor pentru îmbunătăţirea accesului pentru cursanţii cu cerinţe educaţionale speciale prin utilizarea tehnologiilor de asistenţă

 • Evidenţierea conceptului Politicii de Utilizare Acceptabilă

Echipa AT, în colaborare cu reprezentantul UIP, a planificat, conceput, organizat, susţinut şi evaluat două sesiuni de formare de câte două zile pentru profesorii IT din alte şcoli decât centrele de sprijin. Grupul ţintă a constat în 50 profesori IT din alte şcoli decât centrele de sprijin care au fost formaţi utilizând, în principal, metode practice, aplicative. 44 din cei 50 de profesori invitaţi au participat la formarea de 3 zile. Sesiunile de formare s-au desfăşurat după cum urmează: 23-24.02.2009 şi 26-27.02.2009, cuprinzând sesiuni de lucru de câte 6 ore în fiecare zi. Formarea a fost structurată în două sesiuni de câte două zile.

Toate informaţiile necesare şi documentele utilizate sunt prezentate în Anexa 5.1.

Toate componentele planificate pentru sesiunea de formare şi detaliate în programul sesiunii de formare au fost acoperite. Formarea a inclus atât elemente teoretice, cât şi practice, accentul punându-se pe contribuţia activă a participanţilor la procesul de formare. Prezentările efectuate de formator au avut un caracter informal, iar participanţii au fost încurajaţi să discute şi să clarifice aspectele problematice, pe măsură ce apar. Eficacitatea formării fost evaluată la finalul fiecărei zile, prin discuţii cu participanţii, precum şi la sfârşitul programului. Chestionarele de evaluare completate de participanţi indică un nivel înalt de satisfacţie faţă de desfăşurarea sesiunilor şi îndeplinirea obiectivelor menţionate. Sesiunea de formare s-a desfăşurat conform planului şi au fost realizate toate obiectivele formării.

Activitatea 05.2 - 150 persoane (maiştri, profesori de specialitate) formate în vederea elaborării unor tutoriale suplimentare şi a sesiunilor de pregătire practică asociate cu IDD

Formarea 5.2 s-a adresat maiştrilor şi profesorilor de specialitate, pentru a-i forma în privinţa implementării materialelor IDD şi a învăţa cum să le combine cu activităţile practice. Scopul a fost consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor acestora, având ca beneficiu direct creşterea nivelului de satisfacţie a elevilor. Pentru a obţine acelaşi număr total de persoane formate, numărul persoanelor participante la această activitate a fost schimbat la 150.

Activitatea 5.2 Sesiunea 1: 16-17 martie 2009 (32)

Sesiunea 2: 19-20 martie 2009 (30)

Sesiunea 3: 22-23 martie 2009 (39)

Sesiunea 4: 25-26 martie 2009 (39)

Obiectivele specifice ale acestei formări constau în dezvoltarea abilităţilor participanţilor pentru:


 • Utilizarea unei game de instrumente software pentru a crea teme de lucru şi alte materiale de învăţare pentru a fi utilizate online sau pentru cursanţi la distanţă

 • Evidenţierea funcţionalităţii sistemelor de management al cursanţilor

 • Definirea termenilor cheie asociaţi cu evaluarea electronică

 • Crearea tutorialelor/temelor de lucru online

 • Crearea activităţilor de evaluare electronică formativă

 • Evidenţierea aspectelor legate de drepturile de autor şi de utilizare a licenţelor care pot apărea în timpul creării şi dezvoltării materialelor IDD

 • Evidenţierea argumentelor pentru resursele educaţionale deschise şi licenţele Creative Commons.

 • Descrierea motivelor de aplicare a standardelor internaţionale de interoperabilitate precum SCORM, IMS etc.

 • Materiale OER în domeniul propriu

 • Evidenţierea oportunităţilor pentru îmbunătăţirea accesului pentru cursanţii cu cerinţe educaţionale speciale prin utilizarea tehnologiilor de asistenţă

Echipa AT în colaborare cu reprezentantul UIP a planificat, organizat, susţinut şi evaluat două sesiuni de formare de câte două zile pentru maiştrii şi cadrele didactice ÎPT. Grupul ţintă a constat în 150 de maiştri şi cadre didactice din alte şcoli decât centrele de sprijin care au fost formate utilizând, în principal, metode practice, aplicative. 140 din cele 150 persoane invitate au participat la sesiunea de formare cu durată de două zile. Sesiunile de formare s-au desfăşurat după cum urmează: 16-17.03.2009, 19-20.03.2009, 22-23.03.2009 şi 25-26.03.2009, cuprinzând sesiuni de lucru de câte 6 ore în fiecare zi. Formarea a fost structurată în patru sesiuni de câte două zile.

Toate informaţiile necesare şi documentele utilizate sunt prezentate în Anexa 5.2.

Toate componentele planificate pentru sesiunea de formare şi detaliate în programul sesiunii de formare au fost acoperite. Formarea a inclus atât elemente teoretice, cât şi practice, accentul punându-se pe contribuţia activă a participanţilor la procesul de formare. Prezentările efectuate de formator au avut un caracter informal, iar participanţii au fost încurajaţi să discute şi să clarifice aspectele problematice, pe măsură ce apar. Eficacitatea formării fost evaluată la finalul fiecărei zile, prin discuţii cu participanţii, precum şi la sfârşitul programului. Chestionarele de evaluare completate de participanţi indică un nivel înalt de satisfacţie faţă de desfăşurarea sesiunilor şi îndeplinirea obiectivelor menţionate. Sesiunea de formare s-a desfăşurat conform planului şi au fost realizate toate obiectivele formării.

Activitatea 05.3 - 32 de persoane de la cele 16 centre de sprijin formate pentru gestionarea conexiunilor intranet şi extranet pentru promovarea pachetelor IDD

În cadrul activităţii 5.3 s-a desfăşurat un curs de formare cu durată de două zile, în timpul căruia profesorii au abordat subiecte precum gestionarea intranetului în şcoli, a extranetului, monitorizarea reţelelor în şcoli şi analizarea modalităţilor de prezentare a materialelor IDD către o audienţă mai largă. Pentru această parte a activităţii a fost necesară utilizarea echipamentelor deja instalate în centrele de sprijin sau în centrul naţional.

Activitatea 5.3 Sesiunea 1: 30 -31 martie 2009 (34 participanţi)

Obiectivele specifice ale acestei formări constau în dezvoltarea abilităţilor participanţilor pentru: • Utilizarea şi descrierea anumitor caracteristici ale platformei naţionale

 • Definirea protocoalelor şi standardelor reţelelor internet şi wireless

 • Definirea standardelor de securitate wireless

 • Crearea unor reţele Mac OX Ad-hoc

 • Instalarea dispozitivelor Airport Xtreme şi Express şi base station pentru a crea topologii de reţele variate

 • Crearea unei copii de siguranţă pentru Mac folosind Time Machine

 • Definirea standardelor la un dispozitiv Bluetooth

 • Configurarea unui Mac web server OS Apache

 • Accesarea website-urilor local şi intranet

 • Utilizarea de software pentru reţeaua Mac OS

 • Utilizarea liniei de comandă Terminal

 • Instalarea unui mediu de dezvoltare MAMP

Echipa AT în colaborare cu reprezentantul UIP a planificat, organizat, susţinut şi evaluat o sesiune de formare de două zile pentru personalul din centrele de sprijin. Grupul ţintă a constat în 32 profesori IT din centrele de sprijin care au fost formaţi utilizând, în principal, metode practice, aplicative. 34 de profesori, faţă de cei 32 invitaţi au participat la sesiunea de formare cu durată de două zile. Sesiunea de formare s-a desfăşurat după cum urmează: 30-31.03.2009, cuprinzând sesiuni de lucru de câte 6 ore în fiecare zi.

Intenţia iniţială a fost ca întregul curs de formare să se concentreze asupra Platformei Electronice Naţionale ÎPT (platforma). Cu toate acestea, chiar dacă dezvoltarea acesteia s-a finalizat, infrastructura reţelei de comunicaţii nu era încă operaţională, iar accesul la internet nu a fost disponibil. Utilizarea platformei ar fi constituit fundamentul de dorit pe care să se bazeze sesiunea de formare şi ar fi avut impact asupra capacităţii de a introduce activitatea de urmărire. Cu toate acestea, nu s-a intenţionat asigurarea unei formări specifice, detaliate, privind utilizarea platformei, iar platforma alternativă open-source Moodle s-a dovedit un înlocuitor acceptabil în scopuri demonstrative. Formarea inclusă în 5.3 nu s-a desfăşurat într-un centru de regional de sprijin, conform sugestiei iniţiale. Desfăşurarea acestui tip de formare în centrul de conferinţe al hotelului a ridicat anumite probleme de ordin tehnic, care au afectat calitatea sesiunii, deşi în cele din urmă au fost obţinute rezultatele propuse.

Toate informaţiile necesare şi documentele utilizate sunt prezentate în Anexa 5.3.

Toate componentele planificate pentru sesiunea de formare şi detaliate în programul sesiunii de formare au fost acoperite. Formarea a inclus atât elemente teoretice, cât şi practice, accentul punându-se pe contribuţia activă a participanţilor la procesul de formare. Prezentările efectuate de formator au avut un caracter informal, iar participanţii au fost încurajaţi să discute şi să clarifice aspectele problematice, pe măsură ce apar. Eficacitatea formării fost evaluată la finalul fiecărei zile, prin discuţii cu participanţii, precum şi la sfârşitul programului. Chestionarele de evaluare completate de participanţi indică un nivel înalt de satisfacţie faţă de desfăşurarea sesiunilor şi îndeplinirea obiectivelor menţionate. Sesiunea de formare s-a desfăşurat conform planului şi au fost realizate toate obiectivele formării.

Calendarul implementării activităţilor:

octombrie 2008-februarie 2009

Proces de planificare şi pregătire a materialelor de formare

23-24 februarie 2009

26-27 februarie 2009Formare pentru 44 profesori IT în aplicarea evaluării online

16-17 martie 2009

19-20 martie 2009

22-23 martie 2009

25-26 martie 2009Formare pentru 145 maiştri şi profesori în elaborarea materialelor IDD efectuată.

30-31 martie 2009

Formare pentru 33 profesori în gestionarea conexiunilor internet şi extranet efectuată.


Impact şi sustenabilitate

Participanţii au primit foarte bine cursul, majoritatea indicând faptul că conţinutul acestuia va fi relevant pentru locul de muncă în viitor. Majoritatea par dornici să implementeze în şcolile proprii subiectele abordate. Pe baza informaţiilor adunate în formularele de evaluare se poate concluziona că această formare s-a bucurat de succes şi a corespuns aşteptărilor participanţilor şi cerinţelor proiectului.

Feedback-ul participanţilor, atât calitativ cât şi cantitativ a fost obţinut pentru toate sesiunile, pentru fiecare activitate întocmindu-se rapoarte de evaluare separate. Pe scurt, sesiunile de formare au fost considerate de succes, participanţii apreciindu-le ca bune sau foarte bune. Răspunsurile cantitative au fost, de asemenea, pozitive. Marea majoritate a participanţilor au fost foarte interesai şi motivaţi, anticipând clar utilizarea platformei electronice şi folosirea în mai mare măsură a tehnologiei în procesul de predare. Deşi nu au fost planificate activităţi formale de urmărire, a fost clar că mulţi participanţi vor utiliza abilităţile dobândite la curs în viitoarele lor strategii de predare, în special când va fi disponibilă platforma electronică naţională. S-a sugerat frecvent organizarea mai multor astfel de cursuri.

Recomandări

Evenimentele de formare de acest tip sunt foarte valoroase pentru promovarea profilului IDD şi abordările privind predarea combinată. De asemenea, motivează şi implică profesorii care vor implementa noile abordări în şcolile proprii. Recomandările pentru viitor sunt:

Strategia privind învăţământul la distanţă în ÎPT ar trebui să includă un program naţional de dezvoltare a cadrelor didactice

Platforma electronică naţională ar trebui să sprijine o bancă de tutoriale şi întrebări de evaluare care vor fi elaborate de profesorii din şcolile ÎPT

Strategia privind învăţământul la distanţă în ÎPT ar trebui să includă un program naţional de dezvoltare a cadrelor didactice

Strategia naţională este esenţială pentru implementarea schimbărilor în sectorul ÎPT. Strategia trebui să includă o viziune clară privind calitatea ofertei ÎPT din punctul de vedere al modernizării acesteia şi al utilizării tehnologiei, precum şi modalităţi prin care acesta poate sprijini o ofertă curriculară mai deschisă, flexibilă şi accesibilă pentru un profil mai vast de clienţi. Activitatea 5 a demonstrat că profesorii sunt profesionişti capabili şi competenţi, dornici să contribuie la procesele de îmbunătăţire pe care Guvernul României intenţionează să le realizeze în învăţământul profesional. AT recomandă ca strategia privind învăţământul la distanţă în ÎPT să includă un program naţional de dezvoltare a cadrelor didactice, oferind formare etapizată pentru dezvoltarea abilităţilor necesare în întregul sector ÎPT. Aceasta s-ar putea realiza prin adoptarea unui model de diseminare şi formare sprijinit prin utilizarea platformei electronice naţionale.

Platforma electronică naţională ar trebui să sprijine o bancă de tutoriale şi întrebări de evaluare care vor fi elaborate de profesorii din şcolile ÎPT

Platforma electronică naţională reprezintă un element esenţial pentru succesul strategiei privind învăţământul la distanţă. Este absolut necesară o platformă stabilă, cu materiale de învăţare de înaltă calitate, sprijinită de profesori competenţi. Aceasta ar trebui să cuprindă colecţia de materiale elaborate pentru şi de către sectorul ÎPT. Platforma va include materialele de învăţare care vor fi elaborate de centrele regionale de sprijin şi de proiecte viitoare, însă ar trebui să cuprindă şi gama de materiale cum sunt tutorialele suplimentare şi întrebările obiective elaborate pentru evaluarea online, care vor fi dezvoltate de profesori.

AT recomandă ca platforma electronică să sprijine o bancă de tutoriale şi întrebări de evaluare care vor fi elaborate de profesorii din şcolile ÎPT. Aceasta va servi ca modalitate de diseminare a bunelor practici şi va permite controlul calităţii proceselor care vor fi aplicate materialelor. De asemenea, poate servi şi ca stimulent pentru profesorii ÎPT, poate presupunând şi o remuneraţie suplimentară pentru tutorialele acceptate sau numărul de întrebări elaborate.
Activitatea 06: Asistenţă pentru utilizarea instrumentelor de asigurarea calităţiiYüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə