Dezvoltare comunitara


IV. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICEYüklə 400,73 Kb.
səhifə2/5
tarix31.10.2017
ölçüsü400,73 Kb.
#23711
1   2   3   4   5


IV. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE
Cultura

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Dezvoltarea infrastructurii necesare desfasurarii de activitati cultural-educative

1.1 Refacerea cladirilor publice de patrimoniu pentru folosinta si in scopuri cultural-educativ

1.2. Asigurarea de spatii corespunzatoare pentru functionarea institutiilor publice de cultură

2. Sprijinirea activitatilor de cultura desfasurata in municipiu din bugetul local

2.1 Sprijinirea ONG-uri lor de profil pentru derularea de activitati specifice

2.2. Continuarea susţinerii activităţilor culturale din taxa sport cultură a bugetului local

3. Dezvoltarea de proiecte culturale locale

3.1 Creşterea colaborării dintre instituţiile publice, mai ales cele de cultură, ONG locale de cultură pentru dezvoltarea de proiecte culturale şi mass media

3.2. Promovarea folclorului şi traditiilor locale

4. Creşterea eficienţei instituţiilor publice de cultură

4. Creşterea cuantumului fondurilor atrase in total buget al instituţiile publice de cultură.


Timp liber si sport de masa

OBIECTIVE

GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE

Creşterea oportunităţilor de petrecere a timpului liber prin şi pentru mişcare

1. Dezvoltarea infrastructurii

2. Promovarea petrecerii timpului liber prin mişcare a cetăţenilor de orice varsta

3. Promovarea unei anumite discipline sportive ca activitate fizică de masă

4. Exploatarea potenţialului natural şi cultural-istoric


Sport de performanţă

OBIECTIVE

GENERALE

OBIECTIVE

SPECIFICE

Sprijinirea sportului de performanţă la nivel local

1. Dezvoltarea infrastructurii necesare ca premiza a asigurii performanţei in domeniu

2. Creşterea interesului tinerei generaţii, mai ales copii către sportul de performanţă

3. Susţinerea activităţii sportive competiţionale din sursele bugetului local


Tineret

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Asigurarea unui cadru pentru petrecerea timpului liber

1. Dezvoltarea de servicii pentru tineret, mai ales pentru segmentul 14-19, pentru petrecerea timpului liber prin asigurarea infrastructurii


2. Dezvoltarea organizaţiilor de copii şi tineret

2. Crearea de structuri care sa sprijine formarea copiilor pentru implicarea comunitara


Linişte şi ordine publică

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Asigurarea cadrului de imbunătăţire a ordinii publice1. Imbunătăţirea activităţii institutiilor cu competente in domeniul ordinii şi liniştii publice

2. Dezvoltarea spiritului civic al cetăţenilor


Mediul asociativ

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Intărirea sectorului asociativ

1. Creşterea vizibilităţii, credibilităţii şi capacităţii organizaţiilor neguvernamentale sau similare locale

2. Creşterea sprijinului local pentru sectorul asociativ prin dezvoltarea unui program de finanţare adresat ONG locale pentru dezvoltarea de proiecte locale

3. Intarirea colaborarii dintre mediul asociativ, APL, sistemul privat si alte ONG din afara localitatii

2. Dezvoltarea voluntariatului

1. Creşterea nivelului de informare cu privire la importanţa voluntariatului, promovarea acestuia mai ales in rândul tinerilor


Promovarea orasului

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE

Creşterea vizibilităţii municipiului in plan naţional şi internaţional


1. Stabilirea priorităţilor de promovare a oraşului prin realizarea planului de marketing - VEZI şi Plan de acţiune Dezvoltare Economică, etc

2. Promovarea municipiului prin evenimente şi publicaţii

3. Promovarea municipiului prin imprejurimile sale

de interes turistic si cultural4. Realizarea de parteneriate pentru promovarea oraşului

5. Personalizarea oraşului prin elemente decorativeV. PLANUL DE ACTIUNE

1. MEDIUL ASOCIATIV ŞI VOLUNTARIAT

Probleme

Obiective generale

Obiective specifice

Măsuri

Durată/An de demarare

Principalii indicatorii ai performanţei

Responsabilitate

Buget, euro

Surse de finantare

- Organizaţiile locale se cunosc relativ puţin între ele şi nu constituie o voce comună pentru influenţarea deciziilor în ce priveşte domeniul asociativ
- Formele de cooperare între instituţii publice-ONG-alte org se constituie mai puţin constituite pe fundamentul unor programe/strategii comune
-Organizaţiile locale se autosusţin cu greu pentru a derula în mod constant activităţi pentru beneficiari
-Putine organizaţii locale sunt suficient pregătite să dezvolte programe eficiente pentru localitate
-Voluntariatul slab dezvoltat

1. Intărirea sectorului asociativ

1. Creşterea vizibilităţii, credibilităţii şi capacităţii organizaţiilor neguvernamentale locale

1.1. Organizarea si desfaşurarea anuală a unui Forum local pentru ONG şi alte organizaţii similare (poate include: târg al ONG, instruiri, premierea celor mai active organizaţii, promovarea conceptului de responsabilitate socială, emiterea de rezoluţii ale sectorului ONG etc)

Anual, incepand din 2009

- crearea grupului ONG de iniţiativă

- -nr org participante

-nr organizatii multumiţe de eveniment şi continut

-aplicarea rezoluţiilor ForumuluiCentrul de Voluntariat Zalau

Directia Judeteana pentru Tineret

Primaria Zalau - Serviciul Proiecte si Programe şi Serviciul Relatii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media

Asociatia Jurnalistilor din Salaj5000


CEE Trust prohram

Fondul ONG
1.2. Construirea unui portal judeţean al ONG locale cu scopul prezentarii activitatii acestora si pomovării lor, revizuit anual. Se vor include şi info privind sursele de finanţare, posibile solicitări de parteneriate. VEZI şi planului de acţiune al Domeniului social

Din 2009

-portal funcţional

-nr de ONG prezentate

- nr de accesari

-actualizare info existentePrimăria Zalău - Serviciul Proiecte Internaţionale, Programe (SPIPSD)-şi Serviciul Relatii Interne Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media,

Prefectura Sălaj

Asociaţia Jurnaliştilor


Surse atrase

10 000


1.3 Elaborarea şi aplicarea Regulamentului de alocare a spaţiilor disponibile, aflate in patrimoniul Consiliului local, pentru ONG, in functie de activitatea acestora şi de serviciile făcute pentru comunitate.

Din 2009

-lista cu situaţia spaţiilor disponibile si/sau alocate deja

- metodologie funcţionala de alocare a spatiilor

-metodologie funcţionala de analiză a activitaţii ONG pt alocare spaţii


Primaria Zalău - Direcţia Patrimoniu si Serviciul Relaţii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport şi mass-media.

Buget

Consiliul local


2. Cresterea sprijinului local pentru sectorul asociativ prin dezvoltarea unui program de finanţare adresat ONG locale pentru dezvoltarea de proiecte locale

2.1. Realizarea şi derularea unui program de finanţare, prin alocări de la bugetul local, pentru proiecte desfăşurate de organizaţii neguvernamentale, cluburi sportive, etc in baza legii 350/2005.

- design de program

- alocarea din bugetul local de sume pentru deshiderea unei linii de finanţare

- dezvoltarea pachet informaţional, procedurii de evaluare, selecţie şi alocare a finanţării,

procedura de selecţie a comisiei de evaluare, etc

- derularea de proiecte şi urmărirea contractelorDin 2009

- sume aprobate din buget local

-program constituit (ghid de program, formular de aplicatie, procedura de evaluare-finantare)

-nr de ONG care oferă sprijin pentru construirea pachetului informaţional

-lansarea programului in fiecare an, in luna martie

-nr de proiecte de succes derulate

-eficienţa folosirii fondului localPrimaria Zalău –Direcţia Economică,

Serviciul de PFIPSD şi Serviciul Relaţii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport şi mass-media,

ONG/organizatii finantate

Primaria – Direcţia economică, PFIPSDBuget local

Se va stabili

Sume contractate

3. Intărirea colaborării dintre mediul asociativ, APL, sistemul privat şi alte ONG din afara localităţii

3. 1. Intărirea Serviciului de Relatii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media in sensul relaţiei cu ONG:

- desemnarea şi instruirea unei persoane pe relaţia cu ONG

- crearea unei baze de date cu ONG locale si activitaţile acestora, implicare in monitorizarea proiectelor derulate din bugetul local

- Identificarea de link-uri, organizaţii, surse de informaţie pentru ONG locale de a dezvolta relaţii cu organizaţii din ţara si/sau din afara ei.Din 2009

-claritatea atributilor biroului

-gradul de atingere a obiectivelor biroului

- organizarea info care sprijina colaborarile ONG in afara localitatii


Primăria Zalau – Serviciul de Relatii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media

Buget local

3.2. Formalizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ Dezvoltare comunitară, tineret, cultură, sport, timp liber, mediul asociativ, voluntariat, promovare oraş cu rol de monitorizare şi revizuire a planului de acţiune, elaborarea si implementarea de politici locale de interes pentru ONG şi pentru celelalte domenii în discuţie.

3.2.1 Alegerea Preşedintelui Comitetului şi organizarea funcţionării acestuia

Din 2008, continuu pe perioada de programare 2008-2013

- comitet functional

- ROF


-preşedinte ales

-rapoarte de şedinţa

-initiative pornite de la aceste comitete

-eficienta aplicarii acestora prin rezultatele obtinutePrimaria Zalau – Serviciul de Proiecte, Programe, Strategii, Dezvoltare pt 3.2
Primaria Zalău - Serviciul Relatii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media – Primaria Zalau care va asigura şi secretariatul Comitetului pt 3.2.1.

Buget local

2. Dezvoltarea voluntariatului

1. Creşterea nivelului de informare cu privire la importanţa voluntariatului, promovarea acestuia mai ales in randul tinerilor

1.1. Consolidarea Centrului de Voluntariat Zalau

-elaborarea unui program de atragere şi instruire voluntari

in colab cu ONG si institutii publice interesate (Inspectoratul Scolar, Directia pt Tineret, Biblioteca, Directia de Asistenta Sociala, etc)

-constituirea unei baze de date cu organizaţii care lucrează cu voluntari

-organizarea şi desfăşurarea de campanii de voluntariat


2010-2011

-gradul de interes al tinerilor

-nr de voluntari care se vor implica urmare a campaniei

nr de organizatii care apeleaza la voluntari


Centrul de Voluntariat

ONG şi institutii publice interesate – VEZI si Plan de actiune SocialFonduri atrase


2. TINERET


Probleme

Obiective generale

Obiective specifice

Măsuri

Durată/An de demarare

Principalii indicatorii ai performanţei

Responsabilitate

Buget, euro

Surse de finantare

- Există oportunităţi limitate de petrecere a timpului liber in sensul formării fizice şi psihice
- Nu există o organizaţie locală puternică, de sine stătătoare, care să dezvolte programe importante

1. Asigurarea unui cadru pentru petrecerea timpului liber

1. Dezvoltarea de servicii pentru tineret, mai ales pentru segmentul 14-19 ani, pentru petrecerea timpului liber prin asigurarea infrastructurii

1.1 Promovarea activităţilor şi a posibilităţii de folosire a Centrului pentru Tineret (str. Kossuth)

Din 2010-2013, continuu pe perioada de programare

-calitatea programului/strategiei

-accesarea info pe site
Direcţia pentru Tineret

As Pro-Domos


500


Bugete proprii

1.2 Realizarea unui nou park pentru skateri si biciclişti VEZI şi Plan de actiune Dezvoltare Urbană

In 2010

-realizarea investitiei in termenul si bugetul alocat

-nr de tineri care folosesc parcul

-gradul de utilizare a parcului in sezon


Primăria Zalău

60 000

Buget local
1.3. Amenajarea Parcului Bradet care include: pista de biciclete, traseu jogging, loc pt fitnes, locuri de odihna, etc, VEZI si Plan de actiune Dezvoltare Urbana

2008-2009

-realizarea investiţiei in termenul şi bugetul aprobat

-gradul de utilizare a parculuiPrimăria Zalău

520 000

Programul National ‚Spaţii Verzi”

2. Dezvoltarea organizaţiilor de copii şi tineret

1.4. Amenajarea Parcului Municipal ce include:alee pt bicilişti, modernizarea amfitearului pentru activitati cultural-artistice, etc VEZI si Plan de actiune Dezvoltare Urbana

2009

-realizarea investiţiei in termenul şi bugetul aprobat

-gradul de utilizare a parculuiPrimăria Zalău

500 000

Programul National ‚Spaţii Verzi”
1.5. Realizarea unui bazin de inot acoperit VEZI şi Plan de actiune Dezvoltare Urbană

2011

Vezi si cap. Timp liber şi sport de masă

Primăria Zalău

Compania Naţională de Investiţii1,5 Mil.

2. Crearea de structuri care să sprijine formarea copiilor pentru implicarea comunitară

2.1. Realizarea unui Consiliul Local al Copiilor (CLC), ca entitate a Consiliului Local al Tinerilor (CLT)

2009

- funcţionarea secţiunii CLC in cadrul CLT

Consiliul Local al Tinerilor

100

Kataloq: informatii
informatii -> Norme tranzitorii cu privire la aplicarea ncpc, cu aplicare în cazul procedurii insolvenţei, reglementată de Legea nr
informatii -> Notă informativă
informatii -> Capitolul 1
informatii -> Codul Muncii legea nr. 53/2003 Titlul V sănătatea şi securitatea în muncă
informatii -> România ministerul Apărării Naţionale carta albă a apăRĂrii
informatii -> Fondul social european
informatii -> Indicatorii reprezintă instrumente ce pot furniza informaţii despre frecvenţa
informatii -> Ministerul săNĂTĂŢii direcţia de săNĂtate publică a judeţului cluj cluj-Napoca, 400158, str. Constanta nr. 5, etaj I; Tel: 0264-433645; Fax: 0264–530388 Web
informatii -> Informaţii privind dobândirea calităŢii de interpret şi traducător autorizat
informatii -> Stimaţi studenţi

Yüklə 400,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə