Dezvoltare comunitara


LINIŞTE ŞI ORDINE PUBLICĂYüklə 400,73 Kb.
səhifə3/5
tarix31.10.2017
ölçüsü400,73 Kb.
1   2   3   4   53. LINIŞTE ŞI ORDINE PUBLICĂ

Probleme

Obiective generale

Obiective specifice

Măsuri

Durată/An de demarare

Principalii indicatorii ai performanţei

Responsabilitate

Buget, euro

Surse de finantare

-Activitatea instituţiilor cu competenţe in

domeniul ordinii publice este percepută ca puţin satisfăcătoare


-Cetăţenii cunosc puţin limitele de competenţe

ale instituţiilor responsabile cu ordinea publică


-Spiritul civic al cetăţenilor este insuficient dezvoltat


Asigurarea cadrului de imbunătăţire a ordinii şi liniştii publice

1. Imbunătăţirea activităţii instituţiilor cu competenţe in domeniului ordinii şi liniştii publice

1.1 Campanii de informare a cetăţenilor pentru creşterea nivelului de informare a cetăţenilor privind competenţele institutiilor publice responsabile cu ordinea publică şi a obligaţiilor ce le revin ca cetăţeni, sancţiunile aplicabile pentru diverse fapte antisociale.

Din 2009 periodic pe perioada de programare

-nr de persoane si organzatii informate

-nr de articole aparute in ziare

-nr de pliante distribuite

-nr de sugestii sosite de la cetateniPoliţia Comunitară

Poliţia de Proximitate

Asociaţia Jurnaliştilor


10 000

Program Matra1.2 Selecţia riguroasă a personalului in sensul ca acesta să deţină calităţile necesare muncii specifice şi instruirea acestuia cu scopul creşterii eficienţei

Continuu, pe perioada de programare 2008-2013

-eficienţa de persoane instruite

-calificativele obtinuţe de persoanele instruite

-gradul de creştere a eficienţei şi promptitudinii in soluţionarea faptelor

antisociale apărute

-nr de persoane angajate care răspund cerinţelor specifice

-lista completă a cerinţelor postuluiPoliţia Comunitară

Furnizori de instruire

Poliţia Municipiului/

Judeţului


50 000


Buget local

2. Dezvoltarea spiritului civic al cetăţenilor

2.1. Realizarea de campanii specifice pentru dezvoltarea civismului, dezbateri, materiale informative, programe educaţionale.

Periodic

- grup de iniţiativă activ

- design de campanie

-campanie desfăşurată

-nr de persoane -beneficiariPoliţia Comunitară

Asociaţia Jurnaliştilor

Inspectoratul Şcolar


10 000


Program Matra4. PROMOVARE ORAS

Probleme

Obiective generale

Obiective specifice

Măsuri

Durată/An de demarare

Principalii indicatorii ai performanţei

Responsabilitate

Buget, euro

Surse de finantare

-Relaţiile de infrăţire existente sunt slab

exploatate in sensul promovarii oraşului
- Municipiul Zalău nu deţine o imagine care sa-l diferenţieze de celelalte municipii, mai ales de cele din regiunea de NV.


Creşterea vizibilităţii municipiului in plan naţional şi internaţional


1. Stabilirea priorităţilor de promovare a oraşului prin realizarea planului de marketing - VEZI şi Plan de acţiune Dezvoltare Economică

1.1. Dezvoltarea unui plan de marketing al oraşului

- Achiziţionarea serviciului de dezvoltare a planului de marketing, in special pentru identificarea mărcii/brandului oraşului şi dezvoltarea acestuia prin proces participativ:

- achiziţie serviciu

- proiectarea procesului

-constituirea grupului de lucru şi consultare

-consultare publică

- realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale

-Elaborarea palnului

- Aplicarea planului de mk


Din 2009,

2010-2013- serviciu achiziţionat furnizat in condiţii de calitate şi in bugetul alocat

atingerea obiectivelor planuluiPrimaria Zalau – Serviciul Relatii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media,

Consiliul Judetean,

Prefectura Salaj,

Club Lions,

Clubul Rotary, Camera de Comert si Industrie

Alţi parteneri35 000

Buget local,


Se va vedea valoarea actiunilor din planul de marketing2. Promovarea municipiului prin evenimente şi publicaţii

2.1.. Dezvoltarea Festivalului „Zilele Romane”

Din 2009, continuu

-nr de participanţi la eveniment

-nr de TV si presa naţionala, regională şi internaţională interesate de eveniment/participante la evenimentPrimăria Zalău -Serviciul Relatii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media

Furnizor de organizare de evenimente50 000
2.2.. Promovarea municipiului in reviste de specialitate, ex. Ghidul turistic al Romaniei, Ghid Michelin

Din 2008, continuu

- nr de reviste in care apar referinte despre Zalau/evenimente din Zalau

Primaria Zalau- Serviciul Relatii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media

10 000

3. Promovarea municipiului prin imprejurimile sale de interes turistic si cultural

3.1 Realizarea si aplicarea unei strategii de promovare a imprejurimilor municipiului (castru Porolissum, biserici de lemn, M-tii Meses)

2010-2011

- strategie elaborată si aplicată

Primăria Zalău – Serviciul Relaţii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media,

Consiliul Judeţean

Prefectura Sălaj,

Clubul Rotary,

Camera de Comerţ


50 000

4. Realizarea de parteneriate pentru promovarea oraşului

4.1 Reluarea şi intărirea relaţiilor de infrăţire existente cu municipiul Szentendre din Ungaria şi dezvoltarea altora noi

Din 2008, continuu pentru perioada de program

-planul de acţiune comun cu Szentendre

- noi protocoale de colaborare cu alte municipalităţi/planuri de acţiune aprobatePrimăria Zalău- Serviciul Relatii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport si mass-media

20 000

4.2. Indentificarea şi angrenarea „fiilor satului” de a sprijini promovarea oraşului

Din 2009, continuu

- atragerea fiilor satului in promovare oraş

Primăria Zalău -Serviciul Relaţii Interne-Externe, ONG, Tineret, Sport şi mass-media

Clubul Rotary

Clubul Lions


10 000

5. Personalizarea oraşului prin elemente decorative

5.1 Mobilarea spaţiului public (parcuri, aleei, etc.) cu elemente decorative care pot personaliza oraşul.

Din 2010

-calitate elementelor decorative

-gradul de apreciere a acestor elementePrimaria Zalău

Atelier Z200 0005. TIMP LIBER SI SPORT DE MASĂ


Probleme

Obiective generale

Obiective specifice

Măsuri

Durată/An de demarare

Principalii indicatorii ai performanţei

Responsabilitate

Buget, euro

Surse de finantare

-Nu există o cultură şi o tradiţie a mişcării

fizice de masă la nivel local
-Relativ puţine posibilităţi de practicare a

sportului de masă
Creşterea oportunităţilor de petrecere a timpului liber prin şi pt miscare

1. Dezvoltarea infrastructurii

1.1 - Construirea unui bazin de inot

- Construirea de piste de biciclete

- Dezvoltarea/modernizarea de

terenuri de sport de cartier

-Construirea unei piste de skate park

-Repunerea in funcţiune a terenului de minigolfVEZI şi Plan de acţiune Dezvoltare Urbană

2009

2009


2010-2011

2008
2008-existenţa şi calitatea bazinului de inot realizat

-existenţa şi nr de piste de biciclete realizate

-nr de terenuri de sport realizate in cartier

-terenul de minigolf in funcţiunePrimăria Zalău

Consiliul Judeţean

DGADP

Contractanţi


Programul Naţional pentru Spaţii Verzi

POR

Buget local2. Promovarea petrecerii timpului liber prin mişcare a cetăţenilor de orice vârstă

2.1 Campanii de informare şi promovare a educaţiei pentru mişcare


Anual, pe perioada de programare

-nr de campanii realizate in decursul unui an

-nr de materiale informative distribuite

-nr. orientativ de persoane informate


Direcţia pt Tineret

Direcţia pt Sport

Asociaţia Jurnaliştilor

Cluburi sportive

Primăria Zalău


Buget local

Sponsorizari


3. Promovare a unei anumite discipline sportive ca activitate fizică de masă

3.1. Dezvoltarea educaţiei pentru mişcare

privind nevoia/simpatia faţă de o anumită activitate sportivă

  • desfăşurarea de activităţi

sportive pentru populaţie

Din 2009, continuu pe perioada de promovare 2008-2013

-nr de campanii realizate in decursul unui an

-nr de materiale informative distribuite

-nr. orientativ de persoane informate

-nr de persoane participante la activităţiDirecţia pt Sport

Cluburi sportive

Primaria Zalău-Serviciul Taxe speciale


Bugete proprii

Taxa sport cultura, artă, ştiinţă

4. Exploatarea potenţialului natural şi cultural-istoric

4.1 Amenajarea zonelor din apropierea Zalăului

- Trasee turistice de 1-2 zile in M-ţii Meses,

- Castrul Roman Porolissum

- Circuit biserici de lemn

- Grădina Zmeilor


Din 2009

Din 2008


Din2008

Din 2009


Proiecte realizate si implementate prin POR 2007-2013 in sumele şi termenele precizate in contractele de finanţare

-vezi si cap. Promovarea oraşuluiDirecţia Sport si ONG

Consiliul Judeţean

Consilii locale


POR


Bugete proprii6. SPORT DE PERFORMANŢĂ

Probleme

Obiective generale

Obiective specifice

Măsuri

Durată/An de demarare

Principalii indicatorii ai performanţei

Responsabilitate

Buget, euro

Surse de finantare

-Diminuarea activităţii în acest domeniu

-Inexistenţa unei baze sportive proprii necesară

atingerii de performante în domeniul sportului de performanţă care să răspundă standardelor în vigoare

-Diminuarea Îţelegerii importanţei activităţii de educaţie fizică şi sport atât în cadrul formal al şcolii, cât şi în afara acestuia într-o formă organizatăSprijinirea sportului de performanta la nivel local

1. Dezvoltarea infrastructurii necesare ca premiză a asigurii performanţei in domeniu

1.1 Amenajarea unei baze sportive la standarde inalte dedicata sportului de performanta pentru diferite domenii sportive

2009

- investitie realizata in teremenul, costul si la calitatea ceruta

Consiliul Local

Buget propriu

Program de Dezvoltare de baze sportive in spaţiu rural si periurban


2. Creşterea interesului tinerei generaţii, mai ales copii către sportul de performanţă

2.1 Identificarea si constituirea unor stimulente pentru atragerea copiilor in acest domeniu şi stabilirea cadrului de acordare a acestora

2009

- realizarea investitiei

Inspectoratul Scolar/Clubul Sportiv Scolar

Fonduri atrase2.2 Crearea si actualizarea unui sistem informaţional unic la nivel de Inspectorat care să includă date privind competitiile de profil, lista de sportivi de performanta legitimati, categoria de varsta si domeniul sportiv, rezultatele in competitii, etc

Din 2009,

continuu- BD cu informatii de calitate si administrata corespunzator

Inspectoratul Scolar

Clubul Sportiv Scolar
Bugete proprii

3. Susţinerea activităţii sportive competiţionale din sursele bugetului local

3.1. Continuarea finanţării activităţii sportive ale Asociaţiilor Sportive Handbal Club Zalău si Clubul Sportiv Remat la care Consiliul local este membru asociat

Nedetermi

Nată, 2007-2013- nivelul rezultatelor din competiţiile sportive in decursul unui an calendaristic

Consiliul Local

Consiliul Judetean

H Invest SRL Zalău

SC Remat Invest SRL Cluj


Buget local

Fonduri din surse private


Kataloq: informatii
informatii -> Norme tranzitorii cu privire la aplicarea ncpc, cu aplicare în cazul procedurii insolvenţei, reglementată de Legea nr
informatii -> Notă informativă
informatii -> Capitolul 1
informatii -> Codul Muncii legea nr. 53/2003 Titlul V sănătatea şi securitatea în muncă
informatii -> România ministerul Apărării Naţionale carta albă a apăRĂrii
informatii -> Fondul social european
informatii -> Indicatorii reprezintă instrumente ce pot furniza informaţii despre frecvenţa
informatii -> Ministerul săNĂTĂŢii direcţia de săNĂtate publică a judeţului cluj cluj-Napoca, 400158, str. Constanta nr. 5, etaj I; Tel: 0264-433645; Fax: 0264–530388 Web
informatii -> Informaţii privind dobândirea calităŢii de interpret şi traducător autorizat
informatii -> Stimaţi studenţi

Yüklə 400,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə