Di soyadi : sinifi no : soru-1Yüklə 26,8 Kb.
tarix09.02.2018
ölçüsü26,8 Kb.
#42531
növüYazi

www.edebiyatdersi.net

TÜRK EDEBİYATI DERSİ

11-E SINIFI I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

A

ALDIĞI PUAN

DI SOYADI :

SINIFI - NO :


SORU-1.

 • İlk pastoral şiiri ve şairini yazınız.

CEVAP: Sahra-Abdülhak Hamit

 • 1868 yılında “Şiir ve İnşa” makalesini hangi şair ve yazarımız yazmıştır?

CEVAP: ZİYA PAŞA

 • Mahpeyker” hangi romanın düşkün kadın kahramanıdır? Bu romanın edebiyatımız açısından en önemli özelliği nedir?

CEVAP: İNTİBAH-İLK EDEBİ ROMAN

 • Şiirlerini Müntehabat-ı Eş’ar adlı kitapta toplayan şairimiz kimdir?

CEVAP: İbrahim ŞİNASİ

 • İlk Türk gazetesinin adı nı ve çıkış yılını yazınız.(Bu gazetenin adı 1928’den beri Resmi Gazete’dir.)

CEVAP: TAKViM-i VEKAYi-1831

 • Zafername kimin eseridir ve en önemli özelliği nedir?

CEVAP: ZİYA PAŞA-Batılı anlamda ilk hiciv (satire) örneği.

 • Namık Kemal'in iki tiyatro eserinin adını yazınız.

CEVAP: Mesela: Vatan Yahut Silistre- Akif Bey

 • Harabat'ın ve Tahrib-i harabat'ın türlerini yazınız.

CEVAP: Harabat: Antoloji Tahrib-i Harabat: Tenkit

 • Abdülhak Hamit TARHAN'ın tiyatrılarının en önemli özelliği nedir?

CEVAP: Sahnelenmek için değil okunmak için yazılmış olması.

 • Namık Kemal'in iki romanının ikisi de Türk edebiyatının ilkleri arasındadır. Bu iki romanı, baskı tarihlerini ve hangi yönlerden ilk olduklarını yazınız.

CEVAP: İNTİBAH: İlk edebi roman (1876), Cezmi İlk tarihi roman (1881)
SORU-2. Edebiyat akımlarından Romantizm hakkında bilgi vererek en az dört özelliğini ; bu akımın bizdeki ve Batıdaki temsilcileri kimlerdir? Yazınız.

CEVAP: ROMANTİZM

Klasisizme tepki olarak doğmuş olan bu edebiyat akımı 19. yüzyılın birinci yarısında bütün Avrupa'da, özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya'da çok gelişmiştir.

Özellikleri:

1. Klasik akımın bütün kural ve şekilleri kırılmıştır.

2. Eserde duygulara, hayallere, içgüdülere ve tutkulara aşırı derecede yer verilmiştir.

3. Dilde ve ifadede serbest davranılmış, sanatlı ve süslü bir dil kullanılmıştır.

4. Konular eski Yunan ve Latin kaynaklarından alınmak yerine, milli tarihten ve günlük hayattan alınmıştır.

5. Tabiat önem kazanmış; insanlar çevreleri içinde işlenmiştir. Ancak tabiat, sadece bir fon olarak kullanılmıştır.


SORU-3.

“Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. İlk roman çevirisi bu dönemde yapılmıştır. Vatan, millet, hürriyet, eşitlik gibi kavramlara pek yer verilmemiştir. Divan Edebiyatına karşı, Halk Edebiyatını savundular. Avrupaî tarzda tiyatro, roman, eleştiri gibi türler, edebîyatımıza kazandırılmıştır.” • Yukarıda verilen yargılardan hangisi Tanzimat Edebiyatının birinci dönemi için söylenemez, aşağıya yazınız?

CEVAP: Vatan, millet, hürriyet, eşitlik gibi kavramlara pek yer verilmemiştir.

 • Abdülhak Hamit TARHAN’ın eserlerinden on tanesini maddeler halinde yazarak türünü belirtiniz.

CEVAP: 1. Sahra (şiir), 2. Finten (tiyatro)), 3. Makber (şiir), 4. Duhter-i Hindu (tiyatro), 5. Sabr u Sebat (tiyatro), 6. Hacle (şiir), 7. Bunlar Odur (şiir), 8. Nesteren (tiyatro), 9.Eşber(tiyatro), 10. Macera-yı Aşk (tiyatro)
SORU-4. Edebiyat akımlarından Klasisizm’in beş özelliğini yazınız.

CEVAP:

- 17.yy’da ortaya çıkmış, Yunan-Latin geleneğine bağlı bir akım

- Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.

- Konular Yunan-Latin kaynaklarından alınır, önemli olan konu değil işleyiştir.dil, biçim mükemmelliği ve kurallara tam uygunluk esastır.

- Sanatçı eserde kişisel görüşlerini gizler. Hayal-duygu değil, mantık ve ölçü önemlidir.

Tiyatroda üç birlik kuralı esastır. Çirkin olaylar, korkunç, kanlı olaylar gösterilmez. Seçkin , olgun insanlar ele alınır. Ahlaki bir yol tutulur.
SORU-5. Fransız müşteşrik (doğu bilimcisi, oryantalist) Ernest RENAN’ın Paris’te bir konferansta söylediği “İslam, terkiye (gelişmeye, yükselmeye) engeldir.” Görüşüne karşı çıkan NAMIK KEMAL bu esere karşılık olarak ünlü “Renan Müdafaanamesi”ni yazmıştır.
SORU-6. Batı Etkisinde gelişen Türk Edebiyatının bölümlerini sırasıyla yazınız.

CEVAP:

1. Tanzimat devri Türk Edebiyatı

2. Servet-i Fünun Edebiyatı

3. Fecr-i Ati Topluluğu

4. Milli Edebiyat Akımı

5. Mili Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
SORU-7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerinde genellikle “Sanat sanat içindir” anlayışı hâkimdir. ( Y )

 • Divan şairlerinden farklı olarak Tanzimat şairleri bireysel duygu, düşünce ve anlatıma önem vermiş, Türk edebiyatına Batı’daki bireyci anlayışı getirmişlerdir. ( D )

 • Tanzimat şairleri divan şiiri ve halk şiiri geleneklerine ait kalıplaşmış imgeleri kullanmışlardır. ( Y )

 • Namık Kemal, Halk edebiyatını niteliksiz bularak eleştirmiş, Divan edebiyatını ise övmekten geri durmamıştır. ( Y )

 • Roman, öykü, makale gibi düzyazı türleri Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girer. (D)


SORU-8. Boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 • Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Türk edebiyatında ilk MAKALE örneği kabul edilir.

 • Ziya paşa ŞİİR ve İNŞA adlı makalesinde şiir ve edebiyatla ilgili kişisel görüşlerini dile getirmiştir.

 • ŞİNASİ La Fontaine’den tercüme ettiği şiirleri Tercüme-i Manzume isimli eserinde toplamıştır.

 • ABDÜLHAK HAMİT TARHAN hem şekil, hem de içerik yönünden yenilikler taşıyan makber isimli şiirini çok sevdiği eşi Fatma hanım’ın ölümü üzerine yazmıştır.

 • Tanzimat edebiyatı şairleri, DİVAN edebiyatına karşı çıkmışlar; ancak yine de bu edebiyatın nazım biçimlerini kullanmşlardır.

“İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat 19. yy. batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insanı alaca göstermesini ister. Oysa yazar ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana, gürbüz bir yana…”


SORU-9. Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir? (ÖYS- 1983)
A) Klasisizm B) Realizm C) Romantizm D) Natüralizm E) Parnasizm
SORU-10. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1990)

A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.


B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

D)Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.

E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.BAŞARILAR DİLERİZ

www.edebiyatdersi.net

NOT: Her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puan değerindedir.

Yüklə 26,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə