Din küLTÜRÜ ve ahlak biLGYüklə 125,99 Kb.
tarix20.11.2017
ölçüsü125,99 Kb.
#32375
növüYazi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

5.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI ÇALIŞMA SORULARI- 15.NİSAN 2014

1.) Her yıl Nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kimin doğum günü için yapılır?

A) Hz Ebu Bekir B) Hz Ali

C) Hz Muhammed D) Hz Osman


2.) Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in ailesinin seçkin özelliklerinden değildir?

A) Misafire cömert davranılırdı

B) Komşuluk ilişkilerine önem verilirdi

C) İsraftan kaçınılırdı

D) Yapılan iyilikler başa kakılırdı.
“Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirlerinden ayırmazdı. “

3.) Verilen cümlede Hz. Muhammed (S.A.V)'in hangi özelliği ön plâna çıkmaktadır?

A) Yardımsever olma B) Doğru sözlü olma

C) Adaletli olma D) Cömert olma


4.) Aşağıdakilerden hangisinde Peygamber Efendimizin çocukları isimleri doğru olarak verilmiştir?

A)Kasım, Ali, Osman, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

B)Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, İbrahim

C) Hasan, Hüseyin, Ali, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

D)Kasım, Abdullah, Hatice, Aişe, Zeynep, Fatıma, İbrahim
5.) Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticaretle uğraşmıştır.

B) 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir.

C) Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur

D) Ahlakı ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanmıştı.

“Kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.”

6.) Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıda verilen hadise uygun davranmış sayılmaz?

A) İhtiyacı olanları görmezden gelmek

B) Kardeşlerinin sorunlarıyla ilgilenmek

C) Hasta olanlara yardım etmek

D) Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşmak
“Andolsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok anan kimseler için Allah’ın elçisinde uyulacak en güzel bir örnek vardır.”(Ahzab suresi, 21. ayet.)

7.) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberimizi örnek almamız gerekir.

B) Peygamberimiz bizim için en güzel örnektir.

C) Peygamberimizi örnek alırsak Allah tarafından seviliriz.

D) Peygamberimizi örnek almasak da dinimizi yaşayabiliriz.


8.) Peygamberimizin neredeyse bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu kendi vefatından altı ay sonra ahrete göç etmiştir. Bu çocuğu kimdir?

A)Fatıma B)Kasım C)İbrahim D)Abdullah


9.) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıssalarının amaçlarından değildir?

A) İnsanlara doğruyu ve güzel olanı göstermek.

B) İnsanların, daha önce yaşamış kavimlerin başına gelenlerden ders almasını sağlamak.

C) Her peygamberin farklı bir amaç için gönderildiğini ortaya koymak

D) Allah’a inanmayıp, kötülük yapanların nasıl cezalandırıldıklarını gözler önüne sermek.
10.) Kur’an’da geçen Fil Süresinde anlatılan ve Kâbe’yi yıkmaya geldiğinde Allah tarafında üzerine kuşlar gönderilerek cezalandırılan kişi kimdir?

A) Ebu Cehil B) Ebrehe C)Ebu Süfyan D) Ebu Talip


11.) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s), aile içi davranışlarda aşağıdakilerden hangisini yapmazdı?

A) Aile bireyleri ile şakalaşırdı

B) Aile bireylerini ilgilendiren konularda tek başına karar verirdi

C) Aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı

D) Ev işlerine yardım ederdi
12.) Süleyman Çelebi’nin (1351–1422) Peygamberimize olan sevgisini dile getirmek için yazmış olduğu şiire ne isim verilmektedir?

a) Kaside b) Mevlit c) Gazel d) İlahi


13.) Peygamberimizin, üzerindeki elbiseyi görerek kendisine vermesini isteyen adamı kırmayarak, onu üzerinden çıkarıp, güzelce katlayıp o adama vermesi olayını nasıl yorumlayabiliriz?

a) Eğer elbiseyi vermeseydi adam kendisine bir kötülük yapabilirdi.

b) İnsanlar arasında hediyeleşmek sünnettir.

c) Çevresinde insanlar olduğu için Peygamberimiz vermek zorunda kalmıştır.

d) Komşusu olduğu için onu kıramamıştır.
14.)Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?

a) Cömert olmak b) Lüks yaşamak

c) israftan kaçınmak d) çocukların dediğini yapmak
15.) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin işlerini danışarak yaptığının bir göstergesi değildir?

a) Ümmü Seleme’nin fikri üzerine kurbanını kesip ihramdan çıkması

b) Yetimlerin bakıldığı evlerin en hayırlı ev olduğunu söylemesi

c) Kızlarını evlendirirken onlara görüşlerini sorması

d) Uhud ve hendek savaşlarından önce arkadaşlarıyla istişarede bulunması
16.) Peygamberimizin sütannesi Halime’ye amcasını eşi Fatıma’ya her zaman saygı göstermesi, onlar geldiği zaman oturduğu yeri onlara verilmesi Peygamberimizin hangi özelliği ile açıklanabilir?

a)Peygamberimizin merhameti

b)Peygamberimizin akrabaya verdiği önem

c) Peygamberimizin insan sevgisi

d) Kendine de aynı şekilde saygı gösterilmesini istediğinden
17.) Hz Muhammet kimlerin için ‘Allah’ım ben bunları seviyorum. Sende onları sev’ buyurmuştur?

a)Kasım, Abdullah b) Rukiye, Aişe

c) Hasan, Hüseyin d) Ali, Osman
18.) Hz Muhammet ev işlerinde nasıl davranırdı?

a) karışmazdı b) yanlış yapıldığında kızardı

c)umursamazdı d) yardım ederdi
19.) Hz Muhammet yetim ve öksüzlere nasıl davranırdı?

a) İlgilenmezdi

b)Yetim ve öksüzü daima gözetirdi

c) Başkaları baksın isterdi

d) Kendi başlarının çarelerine bakmalarını isterdi.
20.) Hz Muhammet ailesin de israf hususunda nasıl davranılırdı?

a) Asla israf edilmezdi

b) israf hususunda hiç dikkat edilmezde

c) bir giydiklerini bir daha giymezlerdi

d) günün modasını takip ederlerdi

21.) Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır?

a) 23 Nisan çocuk bayramı

b) 30Aağustos zafer bayramı

c) Kurban bayramı

d) Cumhuriyet bayram


22) Sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmak bize neler kazandırır?

a) bir şey kazandırmaz

b) sevinçlerimiz çoğalır, üzüntülerimiz azalır.

c) üzüntümüz azalır ama sevincimiz artmaz.

d) ne kadar çok bizi sevmeyenin olduğunu anlarız
23.) Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki haklarından birisi değildir?

a) Taziyesine gidip, cenazesine katılmak

b) Borç istediği zaman borç vermek

c) Hastalandığında ziyaret etmek

d) Bayramdan bayrama yanına gitmek
24.) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin işlerini danışarak yaptığının bir göstergesi değildir?

a) Ümmü Seleme’nin fikri üzerine kurbanını kesip ihramdan çıkması

b) Yetimlerin bakıldığı evlerin en hayırlı ev olduğunu söylemesi

c) Kızlarını evlendirirken onlara görüşlerini sorması

d) Uhud ve hendek savaşlarından önce arkadaşlarıyla istişarede bulunması
25.) ‘Sizden biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe gerçek anlamda inanmış olmaz’

Yukarıdaki anlatılmak istenen ana fikir nedir?

a.)Ana baba bir kardeşimizle iyi geçinmek.

b.)Arkadaşlarımızla kopya çekme hususunda yardımlaşmak.

c.)Kardeşimizle anlaşmazlığa düştüğümüzde kavga etmek

d)Kendimiz için istediğimizi arkadaşlarımız ve dostlarımız içinde istemek


2) Hz. Muhammed’in evlilik ve aile hayatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. Bu evlilik yapıldığında Hz. Hatice 40 yaşındaydı.

B) Peygamberimiz (s.a.s.)'in Hz. Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu.

C) Hz. Muhammed’in, Hz. Hatice vefat ettikten sonra evlendiği Mısırlı eşi Mâriye'den de İbrâhim adlı bir oğlu olmuştur.

D) Hz. Muhammed’in bütün çocukları Hz. Muhammed’den önce ölmüşlerdir. Hz. Muhammed’in soyu hiçbir çocuğundan devam edememiştir.
- “Ben size: ‘Şu dağın arkasında bir düşman ordusu var, üzerinize saldırma hazırlığı yapıyor!’ desem, bana inanır mısınız?”Hepsi birden: “Evet inanırız. Çünkü biz senin şimdiye kadar hiç yalan söylediğini duymadık.” dediler. “O halde ben size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah’a inanmayanların o büyük azaba uğrayacaklarını haber veriyorum.”

3) Yukarıdaki olay dikkate alındığında Hz. Muhammed’e gençliğinde hangi özelliğinden dolayı “Muhammed’ül Emin” lakabı verilmiştir?

A) Cesaretli olduğu için B) Çalışkan olduğu için

C) Merhametli olduğu için D) Güvenilir olduğu için


4) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ( sav ) için söylenemez?

A) Peygamberimiz bir kimseyi kırmaktan hoşlanmazdı.

B) Torunlarını çok sever ve onları kucağından indirmezdi.

C) Güler yüz göstermenin bile bir sadaka olduğunu söylerdi.

D) Kız çocuklarını erkek çocuklarından daha çok severdi.
5) Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki haklarından birisi değildir? (5P)

A) Komşunun bir yakını vefat ettiğin de taziyesine gidip, cenazesine katılmak. Üzüntüsünü paylaşmak.

B) Komşusu maddi sıkıntılar çekip borç istediği zaman borç vermek.

C) Komşusu hastalandığında ziyaret etmek ve onun ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olmak.

D) Komşusunun yanına bayramdan bayrama uğramak
7) “Hayırdan her ne yaparsanız Allah onu bilir” (Bakara 215)

“Allah’a ve ahiret gününe inananlar, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirler ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte onlar salihlerdir.” (Al-i İmran 115) “Bir kimse zerre kadar iyilik yaparsa onu görür.” (Zilzal 7) “İyilik ediniz, çünkü Allah, iyilik ve ihsanda bulunanları sever.” (Bakara 195)


Yukarıdaki ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? (5P)

A) Allah, yaptığımız bütün iyilikleri bilir ve mutlaka karşılığını verir.

B) Allah Kur’anı Kerim de belirttiği gibi, toplumda iyilik ve güzelliklerin egemen olmasını ister. Kur’an-ı Kerim, insanları iyiye ve güzele yönlendirir.

C) Allah insanların, iyilik ve güzelliğe yönelmelerini hatta bu amaç için yarış yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Çünkü, iyilik ve güzelliklere yönelmek insanın hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlar.

D) Allah, insanların cennete gitmeleri için bol bol namaz kılmalarını ve oruç tutmalarını istemiştir.

9) Kuran-ı Kerim’le ilgili olarak hangi seçenekte yanlış bir bilgi vardır?

A) Kur’an-Kerim 610 yılının Ramazan Ayında indirilmeye başlanmıştır ve yaklaşık olarak 23 yılda ayet ayet / sure sure indirilmiştir

B) İlk indirilen ayetler Alak Suresinin ilk 5 ayetidir. Allah (cc) Kur’an-ı Kerim de ilk emir olarak “OKU” emrini vermiştir.

C) Kur’an-Kerim sadece o zaman ki Arap toplumuna gönderilmiştir. Günümüzde kaynak olarak bizim için geçerliliği yoktur.

D) Kur’an-ı Kerim de 6666 ayet, 114 sure vardır. En uzun sure 286 ayetle Bakara Suresidir. En kısa sure ise 3 ayetle Kevser Suresidir.


İslam dininin amacı insanları kendi istek ve iradeleri ile hem bu dünya da hem de ahirette mutlu ve huzurlu kılmaktır. Dinin bu amacını gerçekleştirici hükümleri ise Allah tarafından peygamberimize vahiy yoluyla gönderdiği Kur’an-ı Kerim de yer almaktadır. Dolayısıyla İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.

10) İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim de aşağıda ki bilgilerden hangisi yer almamaktadır?

A) İman (İnanç) Esasları: Allah’a İman başta olmak üzere tüm iman esasları ile ilgili bilgiler verir ve bizleri aydınlatır.

B) İbadetler: Allah’a nasıl edeceğimizi açıklar ve namaz, oruç, zekat, hac …vb. ibadetlerin hükümlerini ve uygulanışlarını açıklar.

C) Ahlak: Allah’a inanan bir insanın hangi ahlaki özelliklere sahip olası gerektiğini açıklar ve insanları aydınlatır.

D) Kıyametin tam olarak ne zaman kopacağı bildirilmekte ve insanların bu tarihe hazırlık olmaları istenmektedir.


“Yeryüzün de bozgunculuk yapmayın”( Araf Suresi 85. ayet)

“Birbirinizle çekişmeyin” (Enfal Suresi 146. ayet)

“ İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış.”( Lokman Suresi 17. ayet)

“Her türlü hareketinizde dürüst davranın.” (Bakara Suresi 195. ayet)

“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın.” (İsa Suresi 35. ayet)

11) Yukarıdaki ayetlerde Kur’an-ı Kerim’in hangi konuda insanlara yol gösterdiği ifade edilmektedir?

A) Kur’an-ı Kerim evrenle-insan ilişkisi konusunda yol göstermiş ve evrenin düzenin korunması için öğütler vermiştir.

B) Kur’an-ı Kerim insanları barış ve huzur içinde yaşamaları için insan ilişkileri konusunda yol göstermiştir. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini açıklamıştır.

C) Kur’an-ı Kerim İnsanların Allah ile olan ilişkisi konusunda yol göstermiş ve Allah’a nasıl ibadet edileceğini açıklamıştır.

D) Kur’an-ı Kerim Allah ile evren arasındaki ilişki konusunda yol göstermiş ve evrenin yaratılışını açıklamıştır.


•Ramazan Ayının 27. Gecesinde kutlanmaktadır.

• Hz. Muhammed’e peygamberlik görevi bu gecede verilmiştir.

•Bu gecenin değeri Kur’an – ı Kerim’in o gece indirilmeye başlanmasından dolayıdır.

• Bin aydan daha hayırlıdır. Aynı isimle Kur’an – ı Kerimde de bir sure de vardır. “

12) Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miraç gecesi B) Beraat Kandili

C) Mevlit Kandili D) Kadir Gecesi

Peygamberimizin doğduğu gecenin yıl dönümüdür.

Kelime anlamı; doğmak, doğum demektir.

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanmaktadır.

O gece Hz. Muhammed için Kur’an-ı Kerim okunur ve dualar edilir.

13) Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miraç gecesi B) Beraat Kandili

C) Mevlit Kandili D) Kadir Gecesi


Recep ayının 27. gecesi kutlanır.

Bu gece de Peygamberimiz Mescid-i Nebi’den Mescid-i Aksaya götürülmüştür.

Yine Peygamberimiz bu gece, Allah’ın huzuruna çıkarılmıştır. Kendisine cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu gösterilmiştir.

 Günde beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır..

14) Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miraç gecesi B) Beraat Kandili

C) Mevlit Kandili D) Regaip Kandili
15) Ülkemizde 20 Nisanın içinde bulunduğu hafta Hz. Muhammed’in dünyaya gelmesinin önemini vurgulanmak için ne haftası olarak kutlanmaktadır?

A) Nevruz haftası B) Kutlu doğum haftası

C) Atatürk haftası D) Egemenlik haftası
16) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı tarih ülkemizde hangi bayram olarak kutlanmaktadır?

A) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

B) 30 Ağustos Zafer Bayramı

C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

D) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
17) Defterindeki cami resmine bakan Elif; caminin üst kısmını kaplayan yarım daire şeklinde ki kısmın yanına______________ denir; caminin yanında bulunan imamın ezan okuduğu uzun-sivri yapıya_____________ denir; ve bu yapının üzerinde ki evlerdeki balkona benzeyen çıkıntılı yere ise _____________ denir; Bu sivri yapının ve yarım dairenin tepesinde ki hilal şekline ise …………… denir diye yazmıştı.”

Yukarıdaki boşluklar nasıl tamamlanmalıdır?

A) MİNARE – ŞEREFE – KUBBE – ŞADIRVAN

B) ŞEREFE – MİNARE – KUBBE – SAF

C) KUBBE – ŞEREFE – MİNARE – ALEM

D) KUBBE – MİNARE – ŞEREFE – ALEM


18) Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda içe oyuk şekilde bulunan ve cemaatle namazlarda imama ayrılmış olan yere ……………… denir. Camilerde etrafı parmakla çevrili, yahut yerden yüksek yapılmış olan eskiden padişahlar için şimdi ise müezzinler için ayrılmış olan yerlere ……………….. denir. Camilerde insanların abdest almak için kullandıkları kimi yerde kapalı kimi yerde üstü açık olan kısma ………………………denir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) ŞADIRVAN – MİNBER – MİHRAP

B) MİHRAP – ŞADIRVAN – MAHFİL

C) MİHRAP – MAHFİL - ŞADIRVAN

D) MAHFİL – ŞADIRVAN – MİHRAP


Aşağıdaki ifadeleri doğru olarak eşleştiriniz?

1 Minare Vaaz verilen yer

2 Minber Abdest alınan yer

3 Mihrap İmamım namaz kıldırdığı yer

4 Kürsü Hutbenin okunduğu yer

5 Şadırvan Ezan okunan yer

Kur’an-ı Kerim’e karşı görevlerimiz nelerdir? 5 madde halinde yazınız?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız.

( )Allah rızası için karşılıksız olarak yağılan her türlü iş ve davranış salih ameldir. Sadece Allah rızası için birine gülümsemek, kan vermek, selam vermek veya muhtaçlara yardım etmek salih ameldir.

( ) Dua etmek de İslam dininde bir çeşit ibadettir. Hz. Muhammed bir hadisin de “Dua ibadetin özüdür” demiştir.

( ) Namaz, Oruç, Zekat ve Hac ibadetlerini düzenli olarak yapılmasında ki amaç, insanların dünya da iken toplumu içerisinde iyi bir konum elde ederek çok para kazanmaktır.

( )Ergenlik çağına giren, akli dengesi yerinde olan ve bedensel sağlığı yerinde olan her Müslüman oruç tutmakla yükümlüdür.

( )Evrendeki her şey Allah tarafından yaratmıştır. Bu ölçü ve düzeni sağlayan Allah’tır. Evrende yaratılan her şeyin bir amacı vardır. Dünyada ki hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır.

S.1) Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bilgidir?

A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.

B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.

C) İyi ve güzel davranışlar yaygındı.

D) Kabile olarak yaşantı vardı.
S.2) Hz. Muhammed(SAV) hangi tarihte vefat etmiştir?

A) 8 Haziran 632 B) 8 Haziran 630

C) 8 Haziran 631 D) 8 Haziran 633

S.3) Hz. Muhammed’in babası Abdullah kimin oğludur?

A) Ebu Talib B) Abulmuttalib

C) Abdurrahman D) Hz. Ebubekir


S.4) Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?

A)Üzerine düşen görevleri yapar

B)Emanete ihanet etmez

C)Başkalarını hor görür

D)Kötülüğe yaklaşmaz
S.5) Kur’an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?

A)Kadir Gecesi B)İsra ve Mi’rac Gecesi

C)Beraat Gecesi D)Regaib Gecesi

S.6)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Ayet-6666 B)Sure-114

C) Cüz -20 D)En uzun Sure-Nisa Suresi


S.7) Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A)Arabistan – Mekke

B)Kabe – Allah’ın evi

C)Abdulmuttalip – Mekke’nin lideri

D)Abdullah – Hz. Muhammed’in amcası

S.8)Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır.Ayrıca bu din Hz. İbrahim’in dinidir.Bu dini inanç hangisidir?

A) Haniflik B) Hıristiyanlık

C) Musevilik D) Yahudilik
S.9) İnsanların bazısının Allah’ı bırakıp taş,ağaç, bir hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir?

A) Eşya B) Put C) Resim D) Heykel


S.10) Hz. Muhammed doğduğu sırada Arabistan’da yaygın olan dini inançlardan değildir?

A) Yahudilik B) Hıristiyanlık

C) Budizm D) Haniflik

S.11) Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?

A)Namaz kılarken insanlar ona yönelir.

B)Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır

C)Hac ibadeti burada yapılır.

D)Arabistan’da Mekke’de bulunur.


S.12) Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin”deniliyordu?

A)Çalışkan olduğu için B) Peygamber olduğu için

C) Güvenilir olduğu için D)Vahiy aldığı için


S.13) Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz.Muhammed’i doğuran ve öz annesi olan ……………………. Onu gelenekler üzerine süt annesi …………………’ye teslim etti. Süt annesi Hz. Muhammed’e dört yıl bakmıştı.

Boşluğa sırasıyla hangi isimler yerleştirilmelidir.

A)Amine - Halime B)Emine – Amine

C) Hatice – Ayşe D) Halime – Amine


S.14) Kur’an-ı Kerim’in ilk/son sureleri hangileridir?

A)Fatiha/Bakara B)Fatiha/Nas

C)Nas/Kevser D)Bakara/Kevser
S.15) Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır?

A)20 Şubat 571 B) 20 Mart 571

B)20 Nisan 571 D) 19 Mayıs 571
S.16) 1. Museviler

2. Hanifler

3. Puta tapanlar

Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda var olan dini guruplardandı?

A) 1, 2, 3 B) 1 ve 2

C) 2 ve 3 D) Sadece 1

S.17) Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne denir?

A) Kur’an C) Cüz B) Sure D) Ayet


S.18 Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfadan oluşan bölümüne ne denir?

A)Ayet B)Sure C)Cüz D)Kur’an


S.19) Hz. Muhammed annesi …………………., ölünce dedesi………………………..’in yanında kalmıştır.Dedesi ölünce amcası …………………………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.

Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru seçeneği bulunuz.

A)Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib

B)Amine – Abdullah - Ebu Talib

C)Amine – Abdulmuttalip - Hamza

D)Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip


S.20) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed ile ilgili olarak yanlıştır?

A)Dört yıl süt annede kaldı.

B)4-8 yaşları arası ona annesi Amine baktı

C)Süt annesi Halime idi

D)6 yaşındayken annesi öldü.
S.21)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir?

A) Peygamberlerin doğum ve ölüm tarihlerini bildirmek.

B) Peygamberlerin verdiği mücadeleyi anlatmak

C) İnsanların ders almalarını sağlamak

D) Bütün peygamberlerin aynı amaç için gönderildiğini göstermek
S.22) Her yıl Nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kimin doğum günü için yapılır?

A) Hz Ebu Bekir B) Hz Ali

C) Hz Muhammed D) Hz Osman

S.23) Aşağıdakilerden hangisinde Peygamber Efendimizin çocukları isimleri doğru olarak verilmiştir?

A)Kasım, Ali, Osman, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

B)Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, İbrahim, Abdullah

C) Hasan, Hüseyin, Ali, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

D)Kasım, Abdullah, Hatice, Aişe, Zeynep, Fatıma, İbrahim


S.24) Peygamberimizin neredeyse bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu kendi vefatından altı ay sonra ahrete göç etmiştir. Bu çocuğu kimdir?

A)Fatıma B)Kasım C)İbrahim D)Abdullah


S.25) Kur’an’da geçen Fil Süresinde anlatılan ve Kâbe’yi yıkmaya geldiğinde Allah tarafında üzerine kuşlar gönderilerek cezalandırılan kişi kimdir?

A) Ebu Cehil B) Ebrehe C)Ebu Süfyan D) Ebu Talip


BOŞ YERLERİ DOLDURUNUZ

S.26) Kur’an-ı Kerimin surelerini oluşturan cümlelere …………………denir.

S.27) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e gelen ilk vahiy…… suresidir.

S.28) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e ilk vahiy………mağarasında gelmiştir.

S.29)Kur’an-ı Kerimi baştan sona ezberleyen kişiye………………….denir.

S.30) Kur’an-ı Kerim……………………. gecesinde indirilmeye başlamıştır.
Not:Test ve Doldurmalı Sorular 2.5 Puandır.

S.31) İslamın Şartlarını Yazınız?(10 puan)

…………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………
S.32) Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizden 3 madde yazınız.(15 Puan)

………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………


1.) Her yıl Nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kimin doğum günü için yapılır?

A) Hz Ebu Bekir B) Hz Ali

C) Hz Muhammed D) Hz Osman
2.) Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in ailesinin seçkin özelliklerinden değildir?

A) Misafire cömert davranılırdı

B) Komşuluk ilişkilerine önem verilirdi

C) İsraftan kaçınılırdı

D) Yapılan iyilikler başa kakılırdı.
Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirlerinden ayırmazdı. “

3.) Verilen cümlede Hz. Muhammed (S.A.V)'in hangi özelliği ön plâna çıkmaktadır?

A) Yardımsever olma B) Doğru sözlü olma

C) Adaletli olma D) Cömert olma
4.) Aşağıdakilerden hangisinde Peygamber Efendimizin çocukları isimleri doğru olarak verilmiştir?

A)Kasım, Ali, Osman, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

B)Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, İbrahim

C) Hasan, Hüseyin, Ali, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

D)Kasım, Abdullah, Hatice, Aişe, Zeynep, Fatıma, İbrahim
5.) Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticaretle uğraşmıştır.

B) 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir.

C) Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur

D) Ahlakı ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanmıştı.

“Kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.”

6.) Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıda verilen hadise uygun davranmış sayılmaz?

A) İhtiyacı olanları görmezden gelmek

B) Kardeşlerinin sorunlarıyla ilgilenmek

C) Hasta olanlara yardım etmek

D) Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşmak
Andolsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok anan kimseler için Allah’ın elçisinde uyulacak en güzel bir örnek vardır.”(Ahzab suresi, 21. ayet.)

7.) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberimizi örnek almamız gerekir.

B) Peygamberimiz bizim için en güzel örnektir.

C) Peygamberimizi örnek alırsak Allah tarafından seviliriz.

D) Peygamberimizi örnek almasak da dinimizi yaşayabiliriz.
8.) Peygamberimizin neredeyse bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu kendi vefatından altı ay sonra ahrete göç etmiştir. Bu çocuğu kimdir?

A)Fatıma B)Kasım C)İbrahim D)Abdullah


9.) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıssalarının amaçlarından değildir?

A) İnsanlara doğruyu ve güzel olanı göstermek.

B) İnsanların, daha önce yaşamış kavimlerin başına gelenlerden ders almasını sağlamak.

C) Her peygamberin farklı bir amaç için gönderildiğini ortaya koymak

D) Allah’a inanmayıp, kötülük yapanların nasıl cezalandırıldıklarını gözler önüne sermek.
10.) Kur’an’da geçen Fil Süresinde anlatılan ve Kâbe’yi yıkmaya geldiğinde Allah tarafında üzerine kuşlar gönderilerek cezalandırılan kişi kimdir?

A) Ebu Cehil B) Ebrehe C)Ebu Süfyan D) Ebu Talip


11.) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s), aile içi davranışlarda aşağıdakilerden hangisini yapmazdı?

A) Aile bireyleri ile şakalaşırdı

B) Aile bireylerini ilgilendiren konularda tek başına karar verirdi

C) Aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı

D) Ev işlerine yardım ederdi
12.) Süleyman Çelebi’nin (1351–1422) Peygamberimize olan sevgisini dile getirmek için yazmış olduğu şiire ne isim verilmektedir?

a) Kaside b) Mevlit c) Gazel d) İlahi

13.) Peygamberimizin, üzerindeki elbiseyi görerek kendisine vermesini isteyen adamı kırmayarak, onu üzerinden çıkarıp, güzelce katlayıp o adama vermesi olayını nasıl yorumlayabiliriz?

a) Eğer elbiseyi vermeseydi adam kendisine bir kötülük yapabilirdi.

b) İnsanlar arasında hediyeleşmek sünnettir.

c) Çevresinde insanlar olduğu için Peygamberimiz vermek zorunda kalmıştır.

d) Komşusu olduğu için onu kıramamıştır.
14.)Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?

a) Cömert olmak b) Lüks yaşamak

c) israftan kaçınmak d) çocukların dediğini yapmak
15.) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin işlerini danışarak yaptığının bir göstergesi değildir?

a) Ümmü Seleme’nin fikri üzerine kurbanını kesip ihramdan çıkması

b) Yetimlerin bakıldığı evlerin en hayırlı ev olduğunu söylemesi

c) Kızlarını evlendirirken onlara görüşlerini sorması

d) Uhud ve hendek savaşlarından önce arkadaşlarıyla istişarede bulunması
16.) Peygamberimizin sütannesi Halime’ye amcasını eşi Fatıma’ya her zaman saygı göstermesi, onlar geldiği zaman oturduğu yeri onlara verilmesi Peygamberimizin hangi özelliği ile açıklanabilir?

a)Peygamberimizin merhameti

b)Peygamberimizin akrabaya verdiği önemc) Peygamberimizin insan sevgisi

d) Kendine de aynı şekilde saygı gösterilmesini istediğinden
17.) Hz Muhammet kimlerin için ‘Allah’ım ben bunları seviyorum. Sende onları sev’ buyurmuştur?

  1. Kasım, Abdullah b) Rukiye, Aişe c) Hasan, Hüseyin d) Ali, Osman


18.) Hz Muhammet ev işlerinde nasıl davranırdı?

a) karışmazdı b) yanlış yapıldığında kızardı c)umursamazdı d) yardım ederdi
19.) Hz Muhammet yetim ve öksüzlere nasıl davranırdı?

a) İlgilenmezdi

b)Yetim ve öksüzü daima gözetirdi

c) Başkaları baksın isterdi

d) Kendi başlarının çarelerine bakmalarını isterdi.
20.) Hz Muhammet ailesin de israf hususunda nasıl davranılırdı?

a) Asla israf edilmezdi

b) israf hususunda hiç dikkat edilmezde

c) bir giydiklerini bir daha giymezlerdi

d) günün modasını takip ederlerdi

21.) Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır?

a) 23 Nisan çocuk bayramı

b) 30Aağustos zafer bayramı

c) Kurban bayramı

d) Cumhuriyet bayram
22) Sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmak bize neler kazandırır?

a) bir şey kazandırmaz

b) sevinçlerimiz çoğalır, üzüntülerimiz azalır.

c) üzüntümüz azalır ama sevincimiz artmaz.d) ne kadar çok bizi sevmeyenin olduğunu anlarız
23.) Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki haklarından birisi değildir?

a) Taziyesine gidip, cenazesine katılmak

b) Borç istediği zaman borç vermek

c) Hastalandığında ziyaret etmek

d) Bayramdan bayrama yanına gitmek
24.) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin işlerini danışarak yaptığının bir göstergesi değildir?

a) Ümmü Seleme’nin fikri üzerine kurbanını kesip ihramdan çıkması

b) Yetimlerin bakıldığı evlerin en hayırlı ev olduğunu söylemesi

c) Kızlarını evlendirirken onlara görüşlerini sorması

d) Uhud ve hendek savaşlarından önce arkadaşlarıyla istişarede bulunması
25.) ‘Sizden biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe gerçek anlamda inanmış olmaz’

Yukarıdaki anlatılmak istenen ana fikir nedir?

  1. Ana baba bir kardeşimizle iyi geçinmek.

  2. Arkadaşlarımızla kopya çekme hususunda yardımlaşmak.

  3. Kardeşimizle anlaşmazlığa düştüğümüzde kavga etmek

  4. Kendimiz için istediğimizi arkadaşlarımız ve dostlarımız içinde istemek


Yüklə 125,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə