Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8Yüklə 246,91 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü246,91 Kb.
#101763

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8

KONU TESTLERİİçindekiler


1. ÜNİTE: (KAZA VE KADER) 2

1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır 2

2. Kader ve Evrendeki Yasalar 3

3. İnsan İradesi ve Kader 4

3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu 5

3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık 6

3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür 7

4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) 8

5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı 9

2. ÜNİTE (ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ) 10

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 10

2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 11

3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât 11

4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka 12

5. Yardımlaşma Kurumlarımız 14

6. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? 15

15

7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar 158. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi 16

9. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? 17

Kurban Tığlama (Kesme) Duası 18

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR 19

1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi 19

2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı 20

3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi 21

4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı 22

5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi 23

6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi 24

7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi 25

8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi 26

9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi 27

4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ 29

1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi 29

2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster 30

3. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir 31

4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları 32

5. Bilgi, Taassubu Önler 33

6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf 34

5. ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR 35

1. Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak 35

2. Kumar Oynamak 36

3. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor? 36

4. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım? 37

5. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı 38

6. ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ 39

1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 39

2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım 39

2. 1. Hinduizm ve Budizm 41

2.2. Yahudilik 42

2.3. Hristiyanlık 43

2.4. İslamiyet 43

CEVAP ANAHTARI 44

1. ÜNİTE: (KAZA VE KADER)

1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır


1. “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.” Rahman Suresinin 5. Ayetinden neyi anlamalıyız?

a. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını gösterir.

b. Allah’ın bunları yaratmasında bir çıkarı vardır.

c. Allah’ın her şeyi rastgele yarattığını gösterir.

d. Hesap işinde Allah’a yardım etmeliyiz.
2. Dünyanın kendi ekseninde ve güneşin etrafında hiç şaşırmadan dönmesi neyi gösterir?

a. Dünyanın işini şaşırmadan yaptığını gösterir.

b. Evrende bir düzenin olduğunu gösterir.

c. Evrenin kendi kendine olduğunu gösterir.

d. Hiçbirini göstermez.
3. “Gerçekten biz her şeyi, bir ölçü ve denge de yarattık.” Kamer Suresi, 49. Ayet

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?a. Evrende var olan her şeyi Allah yaratmıştır.

b. Evrende kusursuz bir düzen ve intizam vardır.

b. Deprem, sel gibi afetleri Allah yaratmamıştır.

d. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
4. “Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a. secde ederler. (Allah’ın koyduğu ölçülere göre hareket ederler.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”

Yukarıdaki ayeti kerimede bizlere ne anlatılmaktadır.

a. Her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığı

b. Her şeyin Allah tarafından yaratıldığı

b. Her şeyin insan için yaratıldığı

d. Her şeyin kendiliğinden oluştuğu

2. Kader ve Evrendeki Yasalar


1. “Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Dünyanın güneş etrafında dönmesi ile de mevsimler oluşur.”

Yukarıdaki verilen örnekte anlatılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sosyolojik Yasalar b. Fiziksel Yasalar

b. Biyolojik Yasalar d. Toplumsal Yasalar
2. “Kaza, Cenab-ı Allah’ın ezelde takdir etmiş olduğu şeylerin zamanı geldikçe ortaya çıkması, yaratmasıdır.”

5- Buna göre ‘kaza’ Allah’ın hangi sıfatlarının bir sonucudur?

a. İlim+Basar+Kudret b. Semi+Basar+İrade

b. İlim+İrade+Tekvin d. İrade+Kudret+Tekvin


3. İnsan İradesi ve Kader


1. Cüz’i irade sahibi olan varlık kimdir?

a. Allah b. Melek c. Cinler d. İnsan3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu


1. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir.” Şura Suresi, 30.Ayet

Bu ayette bizlere verilmek istenen temel mesaj nedir?

a. Başınıza muhakkak musibetler gelecektir.

b. Musibetlerin çoğu kazandıklarınız sebebiyledir.

b. İnsanın başına gelen her olayın sebebi kendisidir.

d. Musibetlere karşı insan her zaman hazır olmalı.
2. Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarda özgür bir varlıktır. Bu özelliği sayesinde insan iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Yaratılış bakımından diğer canlılardan farklı olan insan, özgür iradesiyle seçim yapabildiği için davranışlarından sorumlu tutulmuştur.

Verilen bilgide, insanın yaptıklarından sorumlu tutulması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

A)-Uzun bir hayat sürmesine C)-Akıl ve irade sahibi olmasına B)-Çalışarak rızkını elde etmesine D)-Toplumsal bir varlık olmasına3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık


1. Allah’ın tüm canlılara verdiği nimetler, yaşamak için gerekli olan her şeye ne ad verilir?

a. Yiyecek b. Ömür c. İhtiyaç maddesi d. Rızık3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür


1. “İnsan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş süre, ölüm zamanına denir.”

Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ömür b. Ecel b. Rızık d. Tevekkül

4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)


1. Aşağıdakilerden hangisi tevekkül için gerekli değildir?

a. İşlerini düzgün yapmak,

b. Allah’a güvenmek,

c. İşini gelişigüzel yapmak

d. İşlerini düzgün yapmak ve Allah’a güvenmek
2. Tevekkül etmekle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A. Allah’ın bize yardım edeceğine inanmak gerekir. B. Allah’a inanmak ve güvenmek gerekir. B. Allah’a güvenen kişi çalışmasa da başarılı olur. D. Allah’ın bizim için yarattığı rızkımızı aramamız gerekir.5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı2. ÜNİTE (ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ)

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı


1. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” Hadisinden neyi anlamalıyız?

a. Komşumuzun durumundan haberdar olmalıyız.

b. İmkanımız ölçüsünde komşumuza yardım etmeliyiz.

c. Bu tür insanları peygamberimizin sevmediğini

d. (a,b,b. seçeneklerin hepsi de doğrudur.
2. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla paylaşmamamız gereken şeylerden biridir?

a. Derste öğrendiklerimiz

b. Silgimiz

c. Kalemlerimiz

d. Sınav anında cevaplar

2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem


1. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar.

Yukarıdaki hadislerde Müslümanda bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir?

a. Hoşgörülü olmak

b. Adaletli olmak

b. Savurgan olmamak

d. Yardım etmek

3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât


1. Zekât verecek kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A. Müslüman olmak B. Akıllı olmak

B. Sağlıklı olmak D. Zengin olmak
2. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Zekât İslam’ın köprüsüdür.”

Yukarıdaki hadiste 'köprü' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?

a. Gerçek b. Mecaz c. Olumlu d. Terim


3. Aşağıdakilerden hangisi zekat verilebilecek mallardan değildir?

a. hisse senedi, tahvil vb. değerli kâğıtlar

b. (hububat) toprak ürünleri

c. Ticaret malları

d. Faiz gelirleri
4. Altın, gümüş ve para vb. değerli mallarımızın kaçta kaçını zekat vermeliyiz?

a. Kırkta birini

b. Otuzda birini

c. Onda birini

d. Yüzde birini
5. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır.”
Yukarıdaki ayette zekatla ilgili bilgi verilmektedir. Zekâtla ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a. Zekat sadece Yerden çıkan sebze ve meyvelerden verlir.

b. Zekat kazanılan paradan da verilir.

b. Verilen kötü mal zekat yerine geçmez

d. Zekat iyi ve temiz mallardan verilir.

4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka5. Yardımlaşma Kurumlarımız

6. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?


1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzları arasında yer almaz?

a. Sa’y yapmak,

b. Kâbe’yi tavaf etmek,

c. Arafat’ta Vakfe,

d. İhrama girmek,


2. Hac, şartları uygun olan her Müslümana farzdır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu şartlar arasında gösterilemez?

a. Zengin olmak,b. Erkek olmak,

c. Hür olmak,

d. Ergenlik çağında olmak,
7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar


1. Aşağıdakilerden hangisi umre ile haccın farklarından biri değildir?

A. Umre hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.

B. Her ikisinde de sa’y yapılır.

B. Bir sene içinde hac ancak bir kez yapılır, umre ise birden fazla yapılabilir.

D. Vakfe ve şeytan taşlama umrede de vardır
2. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile umre ibadeti arasındaki farklar arasında yer almaz?

a. Hac farzdır, umre sünnettir.

b. Umre’ de vakfe yapılmaz.

c. Umre’ de şeytan taşlanmaz.d. Umre’ de tavaf yapılmaz.
3.

I-Hacıların giymiş oldukları elbisedir II-Kabenin etrafındaki her bir dönüş

III-Arafat’ta arefe günü belirli sure bekleme IV-Safa ve Merve tepeleri arasında gidiş-geliş

Yukarıda I-II-III ve IV’te tanımları verilen kavramlar hangileridir?

A. ihram - tavaf - vakfe - şavt B. ihram – şavt – vakfe - sa’y

C)tavaf - sa’y – ihram - vakfe D. şavt - ihram - sa’y - vakfe

8. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi


1. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner.”

Yukarıdaki hadiste Peygamberimiz haccın hangi özelliğinden bahsetmiştir?

a. Kul hakkı hariç bütün günahlar bağışlanır

b. Hac ibadeti insanın bütün günahlarının bağışlanmasını sağlar

b. Hac ibadeti gelmiş geçmiş bütün günahları affettirir.

d. Hac ibadeti sadece erkeklerin günahlarının bağışlanmasını sağlar.

9. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?


1.“...Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin...”

Yukarıdaki ayete göre kurban eti ne yapılmalıdır?

a. Hepsi fakirlere verilmelidir.

b. Hepsi aile fertlerine ayrılmalıdır.

b. Hepsi misafirlere ikram edilmelidir.

d. Aile fertlerine, misafirlere ve fakirlere olmak üzere 3’ e ayırmalı.

Kurban Tığlama (Kesme) Duası3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR

1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi


1- Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte otururlarken önlerinden bir cenaze geçti. Peygamberimiz hemen ayağa kalktı. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söyleyince. Peygamberimiz:” Olsun, o da bir insan değil mi?” diyerek cevap verdi.

Yukarıda anlatılan olay Peygamberimizin hangi ahlaki özelliğini gösterir?

a. Sabırlı oluşunu b. Cesaretliliğini


b. Danışarak iş yaptığını d. İnsanlara değer verdiğini

2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı


1- Peygamberimize “Muhammed’ül Emin” denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Cesur olması b. Sabırlı olması


b. Hoşgörülü olması d. Güvenilir olması


3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi


4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı


1- Peygamberimiz, Bedir Savaşı esirleri hakkında ne yapacağına arkadaşlarıyla görüşerek karar vermiştir. Bedir Savaşı'nda, savaş alanının seçiminde de sahabelerin görüşlerini almıştır.

Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi ahlaki özelliğini gösterir?

a. Hoşgörülü oluşunu


b. Merhametini
b. İnsanların görüşlerine değer verdiğini
d. Verdiği sözde durduğunu

5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi


1- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadislerinden biri değildir?

a. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.


b. Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen olgun mümin olamaz.
b. Müminlerin iman yönünden en üstün olanı, ahlakça en üstün olanıdır.
d. Ahlak, insanın huy ve davranışlarına denir.

2- Peygamberimiz Taif’te ona hakaret edip eziyet edenlere karşı şöyle dua etmişti: “Rabbim, halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller.”

Yukarıda anlatılan olay Peygamberimizin hangi ahlaki yönüne işaret eder?

a. Tebliğ görevine


b. Danışarak iş yaptığına
b. Cesaretli oluşuna
d. Affedici ve hoşgörülü oluşuna
3. “Kaba, katı kalpli olsaydın, insanlar dağılır giderlerdi...”Ayeti Peygamberimizin hangi özelliğini açıklar?

a. Hoşgörüsünü

b. Adaletini

b. Güvenilirliğini

d. Cesaretini
4. Affetsinler, hoş görsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”

Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki ayete aykırıdır?
A. Haksızlıklar karşısında şiddet kullanmamak

B. Yapılan hataları hiçbir şekilde bağışlamamak

B. İnsanları olduğu gibi kabul etmek

D. Özür dileyenleri bağışlamak
6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi


1-“ Biriniz bir iş yaptığı zaman, onu mükemmel bir şekilde yapsın.” ( Hadisişerif )

Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki hadise ters düşer?

a. Kurban ibadetini yaparken çevre temizliğine dikkat etmemek


b. Fırıncının temiz bir şekilde üretim yapması
b. Sürücülerin trafik kurallarına uyması
d. Öğrencinin derslerine düzenli bir şekilde çalışması
2- “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” ( Hadis )

Yukarıda verilen hadiste hangi konuya dikkat çekilmektedir?

a. Çalışmanın önemi b. Doğruluğun önemi


b. İbadetin önemi d. Şükrün önemi

7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi


1. Peygamberimiz, davasından vazgeçmesi karşılığında ona pek çok şey teklif eden müşriklere şöyle cevap vermişti: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem.”

Yukarıda anlatılan olay Peygamberimizin hangi yönüne işaret eder?

a. Cesaret ve Kararlılık


b. Sabır ve Metanet
b. Hoşgörü ve Merhamet
d. Hak ve Adalet
2. “Andolsun ki senden evvel de peygamberleri yalanlanmışlardı. Fakat yalanlandıkları ve eziyete uğradıkları şeylere karşı sabretmişlerdir. Nihayet onlara bizim yardımımız gelip yetişti...”

Yukarıdaki ayeti kerimede peygamberimize ne yapması anlatılmaktadır?

a. Sabretmesi

b. Şükretmesi

b. Cesaretli olması

d. İbadet etmesi


8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi


1- Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Peygamberimize aracı göndererek kadını affetmesini, çünkü onun saygın birinin kızı olduğunu söyler. Peygamberimiz buna çok üzülür ve ayağa kalkarak şunları söyler:”Ey insanlar! Sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar: zayıf biri hırsızlık yaptığında ise ona ceza verirlerdi. Allah onları bu yüzden yok etti. Allah’a yemin ederim, bu suçu işleyen kızım Fatıma bile olsaydı, ona ceza vermekte tereddüt etmezdim.”

Yukarıdaki paragrafta peygamberimizin hangi ahlaki yönüne vurgu yapılmaktadır?

a. Sevgi ve merhametine


b. Adalete verdiği öneme
b. Sabırlı oluşuna
d. İnsanların teklifine üzüldüğüne
2. “Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm.”

Hz. Muhammed’in yukarıdaki sözü Hz. Muhammed’in hangi özeliğini göstermektedir.

a. Merhametini

b. Adaletini

b. Doğru sözlülüğünü

d. Cesaretini


9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi


1. “Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar zamanınız varsa mutlaka dikin.”

Yukarıda verilen hadis peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?

a. İnsanlara değer verdiğini


b. Güvenilir olduğunu
b. Sözünde durduğunu
d. Doğayı sevdiğini

4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ

1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster


1.Aşağıdakilerden hangisi” Kuran’ ın aklımızı kullanmaya” teşvik ettiği ayetlerden birisi değildir?

a. “Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.”

b. “Bunu ancak akıl sahipleri anlar.”

b. “Allah azabı akıllarını kullanamayanlara verir.”

d. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan.”
2. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ ın aklımızı kullanmaya teşvik ettiği ayetlerden değildir? a. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. b. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. b. Allah azabı akıllarını kullanamayanlara verir. d)Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan

3. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

5. Bilgi, Taassubu Önler


1. Aşağıdakilerden hangisi” taassuptan korunma” yollarından birisi değildir?

a-Aklı kullanmak.

b-Öz eleştiri yapabilmek.

c-Doğru bilgiye ulaşmak.

d-Var olan bilginin doğruluğundan şüphe etmemek.
2. “Onlar bir kötülük yaptıkları

zaman, ‘Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti.’ derler. De ki:

Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?”

Yukarıdaki ayette hangi insanların özellikleri anlatılmaktadır.

A. Müminlerin

B. Kafirlerin

B. Bağnazların

D. Münafıkların

6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf5. ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

1. Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak1. Peygamberimiz, “Her sarhoş edici haramdır. Çoğu içildiği zaman sarhoş eden şeyin azının içilmesi de haramdır.” buyurmuştur.

Peygamberimizin yukarıdaki sözünden aşağıdakilerden hangisini çıkarmalıyız.

a. Sarhoşluk veren maddeler haramdır.

b. Alkolün çoğu haramdır

b. Sarhoş olmayacak kadar içmek haram değildir.

d. Sadece şarap haramdır.

2. Kumar Oynamak1. “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin...”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette belirtilen davranışlardan biri değildir?

a. Alışveriş yapmak

b. Kumar oynamak

b. İddiaya girmek

d. Hırsızlık yapmak


3. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?1. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlamadaki etkenlerden birisi değildir?

a. Özenti

b. Arkadaş çevresi

b. Kendini kanıtlama isteği

d. Ailede iletişimin iyi olması
2. Başkalarına özenme, kendini kanıtlama arzusu veya dışlanma kaygısı gibi duygular kötü alışkanlıklara başlamada önemli rol oynar.

Hangisi kötü alışkanlıklara başlama sebeplerindendir?

a. Bir defadan bir şey olmaz

b. Kötü alışkanlıklar hakkında bilgi sahibi olma

b. Aile koruması

d. insanların zengin olması

4. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?


1. Aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangisi kötü arkadaş ve çevrenin insana etkisini anlatma amacı gütmez?

a. Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden kapar. b. Bataklıkta biten gülden sakınınız. b. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. d. Sanat altın bileziktir.


2. “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır.”

Yukarıdaki ayette müminlerin nasıl davranması gerektiği çıkaramayız.

a. iyilik yapmalıyız..

b. Hayırda yarışmalıyız..

b. Kötülükten sakındırmalıyız.

d. Kötülüklere kayıtsız kalmalıyız.

5. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı


1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A. “…Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”

B. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin”

B. “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru tartı kullanın”

D. “Şüphesiz müminler kardeştir.”
2. Hırsızlık ve hile yapmak, eksik ölçüp tartmak, yalan söylemek, iftira atmak, alay etmek, dedikodu, başkalarının özel hayatlarını araştırmak, kötü lakap takmak gibi tavır ve davranışlar ………….. kapsamındadır.

Yukarıdaki özellikler hangi günahı açıklamaktadır.

a. Hırsızlık

b. Kul hakkı

b. Fitne

d. Gıybet
3. "Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir."

Yukarıdaki hadiste olgun bir Müslüman olmanın gereklerinden biri verilmiştir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan olgun Müslüman yakışmayacak davranışlardan biridir?

a. Başkalarının malını haksız yere almak

b. İnsanlara değer vermek

b. Konuştuğu zaman doğruyu söylemek

d. Emanete sahip çıkmak

6. ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ

1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?


1. Allah tarafından kurulan ve mensuplarını dünya ve ahirette saadete ve kurtuluşa ulaştıran, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirilen ilahi kurallar bütününe ne ad verilir?

a. Peygamber

b. Resul

b. Din


d. Tarikat
2. Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir.

a. Allah tarafından gönderilirler.

b. Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.

b. İlahi bir kitaba dayanırlar.

d. Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.

2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım


1. Allah’ın birden fazla vahiy ve kitap göndermesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a. Bir önceki kitabın değiştirilmesi.

b. Önceki zamanlardaki iletişim yetersizliği.

b. İnsanların farklı huylarda yaratılması.

d. İnsanların vahiyleri unutmaları, kaybetmeleri.

2. 1. Hinduizm ve Budizm

2.2. Yahudilik


1. Kutsal kitaplardan Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?

a. Hz.İsa

b. Hz.Davut

b. Hz.Musa

d. Hz.Nuh

2.3. Hristiyanlık2.4. İslamiyetCEVAP ANAHTARI1. ÜNİTE: (KAZA VE KADER)

1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

1. A 2. B 3. C 4. A

2. Kader ve Evrendeki Yasalar

1. B 2. B

3. İnsan İradesi ve Kader

1. D

3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu1. C 2. C

3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

1. D

3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür1. B

4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)

1. C 2. C

5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı2. ÜNİTE (ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ)

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

1. D 2. D

2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

1. D

3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât1. B 2. B 3. D 4. A 5. A

4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

5. Yardımlaşma Kurumlarımız

6. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?

1. A 2. B

7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar

1. D 2. D 3. B

8. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

1. A

9. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?1. D

Kurban Tığlama (Kesme) Duası


3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR

1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi

1- D

2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı1- D

3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi

4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı

1- C


5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

1- D 2- D 3. A 4. B

6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

1. A 2. A

7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi

1. A 2. A

8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi

1- B 2. B

9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

1. D


4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ

1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster

1. D 2. D

3. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir

4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

5. Bilgi, Taassubu Önler

1. D 2. C

6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
5. ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

1. Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak

1. A

2. Kumar Oynamak1. A

3. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?

1. D 2. A

4. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?

1. D 2. D

5. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı

1. D 2. B 3. A
6. ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ

1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?

1. C 2. D

2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım

1. C

2. 1. Hinduizm ve Budizm2.2. Yahudilik

1. B


2.3. Hristiyanlık

2.4. İslamiyet

Yüklə 246,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə