Dinleme dinlemek bir konuşma şekliDİRYüklə 445 b.
tarix08.01.2019
ölçüsü445 b.
#92081


 • DİNLEME


DİNLEMEK BİR KONUŞMA ŞEKLİDİR.

 • DİNLEMEK BİR KONUŞMA ŞEKLİDİR.

 • ETKİLENİRSEK ETKİLERİZ.

 • ----“Söz gümüş ise sükut altındır”

 • Türk Atasözü

 • ----Çok Dinle, yerinde konuş, ölçüyü kaçırma, çabuk konuşma

 • (Pireneli Bias)

 • ----Konuşmak bir ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır." GoetheDİNLEME

 • DİNLEME

 • Müsabaka öncesi sporcularını motive ederken, Saha kenarında avazınız çıktığı kadar bağırarak taktik verirken, hakeme itiraz ederken, muhatabınız tarafından yürekten dinlendiniz mi hiç?

 • Bir çift göz, her parıltısı ile sizi dinlendiğini hissettirdi mi?DİNLEME

 • DİNLEME

 • Dinleme, konuşan bir kişinin vermek istediği mesajı pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana karşı tepkide bulunabilme etkinliğidir.

 • Dinleme; sözlü iletişim sürecinde etkili anlama ve cevap verme yeteneğidir.

 • Dinlenme; işitmeyi, anlamayı, anlaşılan bilgileri önceki bilgilerle bütünleştirmeyi ve gerekirse cevap vermeyi içerek aktif bir süreçtir.

 • Dinleme, gönderilen bir iletiyi alma ve yorumlama süreci olup algılama ve kavrama gibi zihinsel davranışları içermektedir.DİNLEME

 • DİNLEME

 • Dinleme becerisini anlamak için öncelikle işitme ve dinleme arasındaki farkı bilmek gerekmektedir.

 • İşitme, kişinin dışarıdan gelen bütün sesleri algılayabilme yeteneğinin adıdır. Dinleme ise, kişinin kendi iradesi ile kulağına gelen birçok sesten birini seçmesi, algılaması ve değerlendirme sürecinin tamamıdır. • DİNLEME

 • Dinleme bireyin kimi zaman bilgi edinmek,

 • kimi zaman eğlenmek, kimi zamanda eleştirmek ve değerlendirmek için hayatının her noktasında en fazla kullandığı beceridir. Anlama ve paylaşmayı hedefleyen bir iletişim için ön koşul dinlemedir. Karşımızdaki kişiyi işitmek yeterli olmaz. Onun söylediklerini anlamak, düşünmek, etkin bir dinleyici olmak gerekir.

 • Gerçek dinleme söylenenleri dikkatimizi tam vermemiz ve onları anlamamız anlamına gelir.

 • Dinleme becerisi tıpkı diğer beceriler gibi gerçek yaşamda uygulanmadıkça öğrenilmez.DİNLEME

 • DİNLEME

 • Günümüz spor dünyasında, performans değerlerinin hızla değişmesi, müsabakalarda binlerce seyirciden gelen mesaj bombardımanı düşünüldüğünde dinleme becerisinin etkili ve verimli bir şekilde kullanılması gerekliliği ortaya çıkar.

 • Bu açıdan spor kulüplerinde yönetici ve antrenörlere büyük görevler düşmektedir.İyi dinleme sorunları başarıyla çözmenin temelidir.

 • Etkin dinleme empati sürecinin temel taşıdır.

 • Empati, karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerinin anlaşılması, kişinin kabul edilmesi ve bunun kişiye yansıtılması veya “bir insanın, kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” olarak tanımlanır.DİNLEME

 • DİNLEME

 • Etkin Dinlemenin Yararları

 • -Açık ve dürüst iletişime yardımcı olur.

 • -Sporcunun konuşma yeteneğini artar.

 • -Sporcunun, kendine güveni artar.

 • -Olumsuz duyguları tartışma fırsatı verir.

 • -Kendisi dinlenen sporcu, antrenörünü ve takım arkadaşlarını dinlemeyi öğrenir.

 • -Sporcu söylemek istediklerini konuşarak anlatmayı öğrenir.

 • -Sporcu temel sorununu kendi fark eder.

 • -Sporcu, anlaşıldım duygusunu yaşar.

 • -Antrenörüne olumlu duygular besler.DİNLEME

 • DİNLEME

 • Dinleme ile ilgili olarak 3 kavram önem taşımaktadır:

 • 1-Dinleme işitme değildir.

 • 2-Dinleme becerisi doğal değildir.

 • 3-Bütün dinleyiciler aynı iletiyi almazlar.DİNLEME

 • DİNLEME

 • 1-Dinleme işitme değildir: Bazen işitiriz ama dinlemeyiz. Bazen de kasten dinlemeyiz. İşitme engeli olmayan her insan işitir. Ama, dinleme belli bir uğraş gerektiren bir süreçtir.

 • 2-Dinleme becerisi doğal değildir:Bazı insanlar dinlemenin nefes almak kadar doğal olduğunu düşünürler. Oysa ki doğal değildir. Dinleme becerisi konuşma, yazma ve okuma gibi öğrenilir, sonradan kazanılır.

 • 3-Bütün dinleyiciler aynı iletiyi almazlar:Konuşmacı bir iletiyi doğru ilettiğini zannederken karşısındaki insanların söylediklerini farklı anlamlandırdığını görebilir. Her insan söylenenleri kendi görüş açılarını temel alarak yorumlar.DİNLEME

 • DİNLEME

 • YAYGIN DİNLEME BİÇİMLERİ

 • Görünüşte Dinleme:Konuşan kişiyi dinliyormuş gibi görünüp, dinleyenlerin kafalarındaki başka şeylerle ilgilenme durumudur.

 • Seçerek Dinleme: Bazı insanlar konuşmanın sadece kendileri ile ilgili kısımlarını seçerek dinler, diğer söylenenleri ihmal eder.

 • Saplanmış Dinleme: İçinde bulunulan toplumsal yapılanmalarda duygusal yönden saplantılı bazı insanların olduğu bilinir. Bu insanlar sürekli olarak belirli bir duygusal tonu taşımak ister ve ne söylenirse söylensin ondan üzülecek, sıkılacak bir şey bulmaya ya da gülünecek bir espri çıkarmaya çalışırlar.DİNLEME

 • DİNLEME

 • YAYGIN DİNLEME BİÇİMLERİ

 • Saplanmış Dinleme: Böyle belirli bir duyguya “saplanmış dinleyiciler” kendi ilgilendikleri duygunun dışında işittiklerini, hemen o anda unuturlar, bir daha da hatırlamazlar.

 • Savunucu Dinleme: Bu tip dinleyiciler, ne duyarlarsa duysunlar her söyleneni kendilerine yönelmiş bir saldırı olarak saptar ve hemen savunmaya geçerler. Bu savunmanın yapılandırılması süreci de söylenen diğer şeylerin hiç dinlenmemesine yol açacaktır.DİNLEME

 • DİNLEME

 • YAYGIN DİNLEME BİÇİMLERİ

 • Tuzak Kurucu Dinleme: Bu tür dinleyiciler hiç seslerini çıkarmazlar, çünkü bunlar dinledikleri bilgilerden yararlanarak karşısındakini zor duruma sokacak fırsatlar ararlar.

 • Yüzeysel Dinleme: Bu tür dinleme özelliğine sahip kişiler konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır. Asıl altta kalan anlama ulaşamazlar ya da ulaşmaya çabalamazlar.DİNLEME

 • DİNLEME

 • YAYGIN DİNLEME BİÇİMLERİ

 • Aktif Dinleme türü ise iletişim etkinliğini arttırır. Aktif dinlemede dinleyen geri bildirim sürecini devamlı olarak kullanır. Aktif dinleme tutumu içindeki dinleyici, bu davranışı ile konuşana anlattığı ile ilgilendiğini, onun sorununu gerçekten dinlediği izlenimini verir.DİNLEME

 • DİNLEME

 • YAYGIN DİNLEME BİÇİMLERİ

 • Aktif Dinleme türü ise iletişim etkinliğini arttırır. Aktif dinlemede dinleyen geri bildirim sürecini devamlı olarak kullanır. Aktif dinleme tutumu içindeki dinleyici, bu davranışı ile konuşana anlattığı ile ilgilendiğini, onun sorununu gerçekten dinlediği izlenimini verir.DİNLEME

 • DİNLEME

 • BAZI DİNLEME ENGELLERİ

 • Dinlemenin sağlıklı biçimde gerçekleşmesini engelleyen ve bazen dinleyenin kontrolünde olmayan bazı engeller söz konusudur.

 • -Dinleyenin fiziksel engel ve rahatsızlıkları: İnsanların işitme konusundaki engel ve kayıplarının yanı sıra gürültü (hastalık, ağrı, sancı) olarak kabul edilen etmenler kabul edilmektedir.

 • -Düşünce Hızı: İnsandan insana değişiklik gösteren düşünce hızı dinleme konusunda bir engel haline dönüşebilir. Düşünce hızına bağlı olarak algılama ve yorumlama hızları da değişebilir.DİNLEME

 • DİNLEME

 • BAZI DİNLEME ENGELLERİ

 • -Önyargılar: Konu, konuşmacı, toplantının yeri vb. konulardaki ön yargılar dinleme engellerinin en etkililerinden biridir.

 • -Bölünmeler: Konuşma sırasında ortaya çıkabilecek değişik kaynaklı araya giren bazı sesler, çalan telefon….

 • -Konuşanı suçlamaya yönelme davranışı: Dinleyen konuşanı suçlama ya da zora düşürmek için fırsat kollarken olması gereken dinleme davranışından uzaklaşacaktır.

 • -DİNLEME

 • DİNLEME

 • BAZI DİNLEME ENGELLERİ

 • -Konuşma ortamı ve zamanı: Konuşmanın gerçekleştiği ortam bazı durumlarda bir dinleme engeli yaratabilir. (Ortamın ısısı, ışık durumu, kirliliği)ETKİN BİR DİNLEME İÇİN ÖĞRENİLEBİLİR 10 TEMEL BECERİ ÖĞESİ TANIMLANMIŞTIR:

 • ETKİN BİR DİNLEME İÇİN ÖĞRENİLEBİLİR 10 TEMEL BECERİ ÖĞESİ TANIMLANMIŞTIR:

 • 1-Konuşma, hiç kimse konuşarak dinleyemez.

 • 2-Konuşmacıya kolaylık sağlayın, onun rahatlamasını sağlayın

 • 3-Konuşmacıya dinleme isteğinde olduğunuzu gösterin, işinizi bırakın saatinize bakmayın, göz teması kurun

 • 4-Dikkatleri dağıtan şeyleri ortadan kaldırın

 • 5-Konuşmacıyı empatik dinleyin, kendinizi onun yerine koyun

 • 6-Sabırlı olun, başka kimseyle iletişim kurmayın

 • 7-Sakin ol, Kendinizi rahat tutunETKİN BİR DİNLEME İÇİN ÖĞRENİLEBİLİR 10 TEMEL BECERİ ÖĞESİ TANIMLANMIŞTIR:

 • ETKİN BİR DİNLEME İÇİN ÖĞRENİLEBİLİR 10 TEMEL BECERİ ÖĞESİ TANIMLANMIŞTIR:

 • 8-Eleştiriyi sonraya bırakın, Soru sorun, konuşmacının mesajını başka sözcüklerle açın

 • 9-Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin

 • 10-Kaynak kişinin mesajlarını, yalın, anlaşılır, kişiselleştirmeden, ilgi çekici bir anlatımla sunması hiç kuşkusuz dinleme etkinliğinin daha rahat yürümesini sağlayacaktır.DİNLEME HATALARI

 • DİNLEME HATALARI

 • Her insan, bebeklikten itibaren aile ve yakın çevresinde, okula başlamasıyla birlikte de okul ortamında olumlu ve olumsuz bazı dinleme davranışları sergiler.Sergilenen bu davranışlar tekrar edildikçe alışkanlıklar halini alır ve bunlardan olumsuz olanlarını değiştirmek kolay değildir.

 • 1-İlginç olmayan konuları açmak(ilgisizlik)

 • 2-Konuşmacının anlattıklarıyla değil dış görünüşüyle ilgilenme

 • 3-Uygun olmayan zamanda ve şekilde söz alma

 • 4-Konuşmacıyı ve diğer dinleyicileri rahatsız etmeDİNLEME HATALARI

 • DİNLEME HATALARI

 • 6-Konudan kopma ve hayale dalma

 • 7-Kendi söyleyeceklerini tasarlama

 • 8-Konuşma tarzından dolayı konuşmanın ahengini bozmak

 • 9-Ayrıntılara odaklanıp asıl noktayı kaçırma

 • 10-Önyargıların etkisinden kurtulamamaDİNLEME HATALARI

 • DİNLEME HATALARI

 • 11-Bilinmeyen kelimelere önem vermeme

 • 12-Tek bir dinleme yöntemi kullanma

 • 13-Aşırı heyecanlı olmak

 • 14-Genellemelerde, prensip eksikliğine veya sadece gerçeklere saptanmak

 • 15-Her şeyin çerçevesini çizmeye çalışmak

 • 16-Sahte nezaket göstermek

 • 17-Dikkati başka yöne çekmek

 • 18-Teknik sunumlarda ve ağır konularda uyum bozmak

 • 19-Duygusal kelimelerle müsaade ederek dinleme sürecini saptırmak

 • 20-Düşünce gücünü boşa çıkarma • TEŞEKKÜRLER……..KAYNAKLAR

 • KAYNAKLAR

 • 1- Yetim, A.A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor. Berikan Yayınevi,

 • 2- Demiray, U., Eroğlu, E., Gökdağ, D., Tuna, Y., Ünlü, S., Yılmaz, A. , Yüksel, H. (2008). Etkili İletişim. Pegem Akademi, Ankara.

 • 3- Yüksel, H., Künüçen, H., Demiray, E., Uztuğ, F., Onursoy, S., Vural, İ., Arslan., B., Arslan, E., Ecevit, F, Özen, Ö., Demiray, U., (2009). Genel İletişim, Pegem Akademi, Ankara.

 • 4-Büyükonat, T. (1998). Başarılı Antrenörlük. Beyaz Yayınları, İstanbul.

 • 5-Işık, M. (2010). Genel ve Teknik İletişim. Eğitim akademi yayınları, Konya.

 • 6- Gökçe, O. (2013). İletişim. Çizgi Kitabevi, Konya.

 • 7-Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, İstanbul.

 • 8-Vural, İ. (2012). İletişim. Pegem Akademi, Ankara.

 • 9-İletişim Bilgisi, (2009). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

 • 10- İletişim Bilgisi, (2014). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə