Directiva 91/271/cee privind epurarea apelor uzate urbane clarificarea conceptelorYüklə 496 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü496 b.


DIRECTIVA 91/271/CEE PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE URBANE

 • CLARIFICAREA CONCEPTELOR


ARTICOLELE DIRECTIVEI

 • 1. Scop

 • 2. Definitii

 • 3. Obligatii privind colectarea apelor uzate

 • 4. Obligatii privind epurarea apelor uzate

 • 5. Zone sensibile

 • 6. Zone mai putin sensibile

 • 7. Epurarea apelor uzate

 • 8. Optiuni privind derogarile

 • 9. Poluarea apei de la alte / spre alte State Membre

 • 10.Proiectarea, construirea, operarea si intretinerea statiilor de epurare

 • 11. Ape uzate industriale evacuate in sistemul de canalizareObiective:

 • Obiective:

 • Prevenirea mediului impotriva efectelor produse de evacuarea apelor uzate urbane insuficient epurate si a apelor uzate industriale biodegradabile.

 • Principalele cerinte:

 • Directiva stabileste standarde si mecanisme de conformare caracteristice pentru colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate rezultate de la sursele mentionate anterior; in general acestea se refera la “ape uzate urbane”, cat si la depozitarea namolurilor de canalizare si epurare:

  • Colectare
  • Epurare
  • Monitorizare
  • Raportare
  • Prevederi legislative pentru transpunerea si autorizarea evacuarilor de ape uzate


2. DEFINITII

 • “Ape uzate urbane”

  • Ape uzate menajere
  • Amestec ape uzate menajere si ape pluviale
  • Amestec ape uzate menajere cu ape uzate industriale
  • Amestec ape uzate menajere cu ape uzate industriale si ape pluviale
 • Ape uzate menajere – ape uzate de la asezari umane si servicii care sunt predominant rezultate din metabolismul uman si de la activitatile casnice

 • Ape uzate industriale – orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele in care se desfasoara activitati industriale si/sau comerciale, altele decat apele uzate menajere si apele pluviale (Art. 11, Anexa III – 11 activitati )

 • “Epurare primara”

 • Epurarea apelor uzate urbane prin procese fizice si/sau chimice care implica decantarea / sedimentarea suspensiilor (CBO5 min. 20%, MTS min. 50%)

 • “Epurare secundara”

 • Epurarea apelor uzate urbane prin procese care implica in general epurare biologica urmata de decantare secundara sau alte procedee care respecta cerintele mentionate in Anexa I, Tabel 1Tabelul 1: Cerinte privind evacuarea apelor uzate urbane din staţii de epurare în conformitate cu dispoziţiile art. 4 şi 5 Se va aplica valoarea concentraţiei sau procentul de reducere.“Epurare corespunzatoare”

 • “Epurare corespunzatoare”

 • Epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau sistem care dupa evacuarea apelor uzate permite receptorilor sa intruneasca obiectivele de calitate relevante si principalele cerinte ale altor Directive Europene

 • Apele uzate urbane care intra in retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca inainte de a fi evacuate in receptorii naturali sa fie supuse unei epurari corespunzatoare: - epurare tertiara, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2015;

 • - epurare biologica, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 si 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2018

 • - apele uzate urbane colectate prin sisteme de canalizare trebuie epurate corespunzator inainte de a fi evacuate, pana la data de 31 decembrie 2018, in urmatoarele situatii: a) daca provin din aglomerari umane cu mai putin de 2.000 l.e.; b) daca provin din aglomerari umane cu mai putin de 10.000 l.e. si sunt evacuate in ape costiere." • “Aglomerare” (Art. 2.4)

 • Zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate urbane si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare

 • Delimitarea aglomerarii este independenta de sistemul de colectare existent, coincide cu sistemul de colectare doar cand acesta este implementat complet.

 • Delimitarea aglomerarilor reflecta granitele zonei suficient concentrate (poate include zone cu sisteme de colectare existente si previzionate, sisteme individuale care sunt sau nu conforme)Limitele aglomerarii pot sa nu corespunda limitelor administrative !!!

 • Limitele aglomerarii pot sa nu corespunda limitelor administrative !!!

 • O aglomerare poate fi deservita de una sau mai multe statii de epurare (insa nivelul de epurare se defineste pentru incarcarea organica generata de intreaga aglomerare)

 • Examplu: Agl. 14 000 l.e. (deservita de 2 statii de epurare – fiecare cu 7000 l.e. – care evacueaza ape uzate intr-o zona sensibila, trebuie sa indeplineasca cerintele de epurare pentru zona sensibila, respectiv sa aiba epurare tertiara fiecare.

 • Mai multe aglomerari pot imparti o singura statie de epurare

 • Nivelul de epurare se defineste pentru suma incarcarilor generate de toate aglomerarileIlustrarea relatiei dintre aglomerare si statie de epurareIlustrarea relatiei dintre aglomerare si statie de epurareIlustrarea relatiei generale dintre aglomerari si statie de epurareCazul 1 aglomerare : n statii epurareDimensiunea aglomerarii

 • Incarcarea organica totala a apelor uzate generate de o aglomerare exprima dimensiunea aglomerarii in termeni tehnici (locuitor echivalent) – Art. 3

 • “Locuitor echivalent”

 • Incarcarea organica biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO(5) - de 60 g O(2)/zi

 • Obs. Termen specific doar Directivei 91/271/CEE !!

 • nr. l.e.total = Qm (l/zi) * Cm (g/l) / 60 (g/zi)

 • Nu cuprinde incarcarea organica a apelor uzate industriale epurate separat si evacuate direct in resurse de apa

 • Incarcarea organica generata tine seama de conditiile climatice locale si de variatiile sezoniere (Art. 4(4) si 10)Metode de calcul a incarcarii organice acceptate de Comisie

 • populatie + industrie care evacueaza in reteaua de canalizare si in statia de epurare +turism + schimbari sezoniere (conectate sau nu)

 • Capacitatea organica proiectata a statiei de epurare (incarcarea maxima saptamanala)

 • Incarcarea organica a influentului statiei de epurare + factor de mediere (cand gradul de racordare nu este 100%)

 • Statele Membre trebuie sa informeze Comisia despre abordarea de calcul, respectiv:

  • variatia populatiei
  • schimbarea modului de calcul;
  • industrii noi conectate si/sau industrii deconectate;
  • modificarea aglomerarilor;


Aglomerari mari cu >150,000 l.e. (“Big city”)

 • Termenul nu se regaseste in Directiva – introdus ulterior dupa al doilea Raport la Comisiei (2001)

 • Exprima in fapt impactul mare al descarcarilor de ape uzate concentrate intr-o aglomerare

 • Big cities – aglomerari cu > 150,000 l.e. (pot fi deservite de una sau mai multe retele de canalizare si statii de epurare)

 • Aglomerare in care incarcarea organica de la populatie <150000 l.e., insa cu incarcare organica semnificativa de la industrie (>150000 l.e.)Zone sensibile (Art. 5)

 • Art. 5(1)

 • Termen de identificare zone sensibile (1993)

 • Art. 5(2)

 • Conditii riguroase de epurare a apleor uzate colectate pentru aglomerari >10000 l.e.

 • Art.5(3)

 • Calitate efluenti statii de epurare (Anexa I, pct. B)

 • Art. 5(4)

 • Cerintele neaplicabile daca statiile de epurare realizeaza cel putin eficente 75% azot total si 75% fosfor total

 • Art. 5(8)

 • Intreg teritoriul este zona sensibila (

 • Nu se identifica zone sensibile daca se aplica prevederile art. 5(2)-5(4)

 • Romania aplica Art.5(8) + 5(4)!!3. Obligatii privind colectarea apelor uzate

 • Art. 2(5) Sistem de colectare – sistem care colecteaza apele uzate si le conduce catre statia de epurare sau un punct final de descarcare

 • Sistem: retea de canalizare

 • Art. 3(1) Obligativitatea de a asigura sistem de colectare pentru toate aglomerarile >2000 l.e.

 • Aglomerarile cu > 2000 l.e. sa fie dotate cu sisteme de colectare (SC) sau individuale (I) sau alte sisteme adecvate (SC + I/SA = 100%)

 • Proiectarea, exploatarea si intretinerea sistemelor de colectare trebuie realizate conform celor mai bune cunostinte tehnice la costuri cat mai reduse, in functie de:

  • Dimensiunea si capacitatea sa tina seama de volumul si caracteristicile apelor uzate;
  • Prevenirea scurgerilor si pierderilor (exfiltratii si infiltratii)
  • Limitarea poluarii apelor de suprafata datorita debitelor suplimentare de ape pluviale
 • Cand sistemul de colectare nu se justifica datorita faptului ca produce costuri excesive sau nu are beneficii pentru mediu, se pot utiliza sisteme individuale sai orice alt sistem adecvat care sa atinga acelasi nivel de protectie a mediului (ex. bazine de stocare acoperite si etanse)

 • Art. 3(2) Sistemele de colectare trebuie sa satisfaca cerintele Art. 4,5,6,7 si din Anexa IA4. Obligatii privind epurarea apelor uzate

 • Epurare biologica (secundara) pentru toate aglomerarile > 2000 l.e. ca cerinta standard (CCO, CBO, MTS)

 • Epurare avansata pentru evacuarile de la aglomerari cu >10,000 l.e. din zone sensbile (Ntotal, Ptotal)

 • Epurare primara (se accepta pentru zone mai putin sensibile)

  • Ape costiere 10,000–150,000 l.e.
  • >150,000 (daca se demonstreaza ca
  • nu se aduce
  • nici un beneficiu mediului)
  • Estuare 2,000-10,000 l.e.


Cerinte epurare secundaraDirectiva 86/278/EEC privind protectia mediului si in special a solurilor cind se folosesc namoluri de la statiile de epurare in agricultura

 • Directiva 86/278/CCE privind protectia mediului si in special a solurilor, cind se utilizeaza namoluri de la statiile de epurare a fost transpusa prin OM 334/2004 privind protectia mediului si in special a solurilor, cind se utilizeaza namoluri de la statiile de epurareValorile pentru concentratiile de metale grele (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) in solurile pe care se aplica namoluri, concentratiile de metale grele din namoluri si cantitatile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse in solurile cu destinatie agricola.

 • Valorile pentru concentratiile de metale grele (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) in solurile pe care se aplica namoluri, concentratiile de metale grele din namoluri si cantitatile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse in solurile cu destinatie agricola.

 • Interzicerea utilizarea namolurilor atunci cand unul sau mai multe metale grele din soluri depaseste valorile limita

 • Obligativitatea producatorilor de namoluri de epurare de a furniza utilizatorilor toate informatiile mentionate

 • Obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura.

 • Cooperarea intre institutiile implicate, intre producatori si utilizatori de namoluri privind tratarea apelor reziduale, gestiunea deseurilor si agricultura, in vederea atingerii scopurilor propuse prin actul normativ.Cerinte legislative pentru AN”Apele Romane”

 • Cerinte legislative pentru AN”Apele Romane”

  • Eliberarea avizului de gospodarirea apelor si pentru reteaua de canalizare la utilizatorii de apa cu potential major de poluare;
  • Monitorizarea receptorilor naturali prin S.N.S.C.A.(actualizare anuala);
  • Raport public privind calitatea apelor uzate urbane evacuate (la fiecare 2 ani)


Yüklə 496 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə