CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257a6f00286fd9/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257a9f0029caf6/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Elektron xidmət növlərinin Sİyahisi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257c13003ee8b3/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42578bf003c9b7d/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425793c002c313b/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257cac0038d4ed/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d640034ec0c/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257ec70037c8b5/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f95002a920e/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825805e002f5ce1/$FILE
  []
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42579e30040cdb0/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42578c000346587/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 2011-ci IL üçün X ə r c L ə rsmetas I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f882581980025f6b4/$FILE
  1 nömrəli əlavə İnzibati xəta haqqında Protokol
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42576da00225c85/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2010-cu ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin d ö V l ə tproqram I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257a71001d97fa/$FILE
  Qaydalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci IL 27 avqust tarixli 186 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425726c0026573d/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Vahid təqvim planına uyğun olaraq keçirilən respublika və beynəlxalq kütləvi bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri üçün vəsaitlərin xərclənməsi Qaydaları və Normaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42578e2002c6778/$FILE
  Qaydalari ( qüvvədən düşüb ) Qiymətli metallardan haz ı rlanm ış məmulatlar ı
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42579b5004823b5/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425775b003521bd/$FILE
  1 nömrəli əlavə “Təsdiq edirəm” Müsabiqə komissiyası Sədr (imza) (adı, soyadı) “ ” IL M. Y. Çoxmənzilli binanın ümumi əmlakının vəziyyətinə dair akt
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257f0a0039fc0c/$FILE
  Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257cbb001e5827/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/ab6178192c2299dac4256eca0040a793/$FILE
  Bağlı tədbirlərin maliyyələ
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f61003f8c71/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2016-2020-ci illər üçün qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825801a002b1a55/$FILE
  “Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin və gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin forması və
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257be2003e264b/$FILE
  1 nömrəli əlavə İstehlakçıların elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniKİ ŞƏrtləR №
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257f48002ac9ad/$FILE
  Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f24004484c3/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f0a0043f551/$FILE
  Təsdiq edilmişdir İri, orta və kiçik sahibkar meyarları
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257f50003d65eb/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2016-2020-ci illər üçün hemofiliya xəstəliyi üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d5d0025cf14/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Dispanserizasiyadan keçiriləcək uşaqlara göstərilməli olan tibbi yardımın həcmi və keyfiyyət standartları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257b9500270963/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Malın mənşəyi haqqında sertifikat
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257a0700271e1f/$FILE
  İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında akt №
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257959002b6a9f/$FILE
  Yazıçılar Birliyi, Elmlər Akademiyası 2
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f41003adb1a/$FILE
  Forma 9 “Dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq barədə öhdəlik
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257ee000423456/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257edd0037a7ab/$FILE
  Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə daxilolmanın halları və Qaydası
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42577730040aacb/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 993-cü IL avqust tarixli "441"
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257273002b8210/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Dövlət fitosanitar müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42573710024684c/$FILE
  Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d64003d7b85/$FILE
  Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə Nəzarət markasının nümunəsi " Nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi Qaydaları"
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42576ce00386132/$FILE
  "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88258194002bfa85/$FILE
  Pambıq və tütün istehsalçılarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyanın verilməsi Qaydası
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825812a0048400d/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42572c30026e01d/$FILE
  1 nömrəli əlavə Baytarlıq preparatının Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınması barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257fa100254cae/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825819500223b04/$FILE
  Azərbaycan respublikasinin əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİ yanında
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425753c002a2d6d/$FILE
  Təsdiq edilmiş mətndə Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f69004ae0e2/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425777500289e34/$FILE
  İştirakçıların sayı məhdud və məhdud olmayan miqdarda açıq ticarətin keçirilməsi haqqında elanda nəşr olunan materialların s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f3a00261ad8/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f882581990042ea34/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257c1200387697/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f882581f600315420/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eb500406c75/$FILE
  Bənd “Tikintisinə icazə tələb edilən tikinti obyektlərinin istismarına icazə üçün müraciətə sifarişçi tərəfindən əlavə edilən tikinti sənədlərinin siyahısı” təsdiq edilsin
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257be20043b700/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəa
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825820f00467b17/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin və aparatlarının işçilərinin aylıq
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d6b003e5edc/$FILE
  Təsdiq edilmişdir b I l d I r I Ş
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f4c003a7e05/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257ec70037c8b5/$FILE
  Sudan istifadə Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f882581d7003c5cdd/$FILE
  2017-ci IL 17 fevral tarixli 55 nömrəli qərarı”na əlavə forma 1
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825805e002f5ce1/$FILE
  3 nömrəli əlavə azərbaycan respublikasi ilk peşƏ-İXTİsas təHSİLİ haqqinda sert I f I k a t as №000000
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257cf5003cdef1/$FILE
  Diplom ali Tİbb təHSİLİ haqqinda döVLƏt səNƏDİDİr at №
  Diplom ali Tİbb təHSİLİ haqqinda döVLƏt səNƏDİDİr ar №
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f79002a8da6/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2016-2020-ci illər üçün İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425743900203fcf/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257ef200280646/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən və obyektlərindən elmi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eff0029a3a7/$FILE
  Sənaye məhəllələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f882581fd002ed60c/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f24003b1db8/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Dəniz Limanları Reyestrinin aparılması qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257cf5003cdef1/$FILE
  Diplom ali Tİbb təHSİLİ haqqinda döVLƏt səNƏDİDİr at №
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42577fa0025301a/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2011-2015-ci illər üçün qanın, qan komponentlərinin donorluğu
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f882581b70022235b/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar Bu Qaydalarda istifadə edilən əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257fc6001febc9/$FILE
  Təsdiq edilmişdir. Mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına və mədəni sərvətlərin mühafizə siyahısına daxil edilməsi qaydasi
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88258074003d3351/$FILE
  Təsdiq edilmişdir “Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda”ya 1 nömrəli əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f3700398e5b/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42577f30046a042/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2011-2015-ci illər üçün hemofiliya xəstəliyi üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f220045fed8/$FILE
  İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyasının həyata keçirilməsi Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4256eca00412342/$FILE
  Təbii inhisar subyektləri tərəfində
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f882582030048a0e7/$FILE
  Sellülar (mobiL) rabiTƏ XİDMƏTLƏRİNƏ (texnoloji standartin adi göSTƏrilməKLƏ)
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425798300405220/$FILE
  7. Atçılığın inkişafı üzrə Proqramın həyata keçirilməsi üçün 2008-2012-ci illər üzrə tədbirlər planı
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88258088003bd6ff/$FILE
  Adın, ata adının və soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4256eca00411f65/$FILE
  Qaydalarına 1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2003-cü IL 13 may
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257c22002a212d/$FILE
  1 №-li Əlavə “ ” 199 il tarixli
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f442575ec00260cdc/$FILE
  Əlavə Ərizə-Anket Application form
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257c3e0030e91f/$FILE
  M haqqinda akt
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88258081002ba24f/$FILE
  Qaz paylayıcısı və istehlakçı arasında qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyəti
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425731400279573/$FILE
  1 nömrəli əlavə Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı müraciət etmək üçün ərizənin forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257b9f003c3fd4/$FILE
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257399002c80fa/$FILE
  1 nömrəli əlavə rayon (şəhər) kənd soyadı, adı, atasının adı 200 -ci IL tarixinə mülkiyyətində, icarəsində və ya istifadəsində olan torpaq sahəsində buğda və çəltik səpini aparılması barədə m ə luma t
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825804b002c00fe/$FILE
  Təsdiq edilmişdir. Xüsusi status almış mədəniyyət təsisatlarının işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarına
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f69004959c1/$FILE
  Tibbi-sosial ekspert komissiyaları haqqında Əsasnamə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eed003b399e/$FILE
  984 nömrəli Sərəncamının 1
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f882581f600315420/$FILE
  Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825819900283404/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425727a0038309e/$FILE
  Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257afb00294f4b/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının uçuş Qaydaları Ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257d6c0038f231/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Sərnişinlərə, onların əl yükü və baqajlarına baxış keçirilməsi qaydas I
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f8825801a002b1a55/$FILE
  “Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin və gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin forması və
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425789d00283d29/$FILE
  Nümayəndə heyətlərinin, mütəxəssislərin və digər şəxslərin xidməti ezamiyyətə getmələri haqqında qərar qəbul etmək hüququ olan orqanların s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc425778f001eca6a/$FILE
  İpoteka müqaviləsinin qeydiyyata alınması ilə əlaqədar daşınar əmlakın müvafiq rəsmi reyestrindən çıxarışın formas I
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257728002536bd/$FILE
  1 nömrəli əlavə бакалавр диплому bakalavr diplomu ali TƏHSİl haqqinda
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257d5d0025cf14/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Dispanserizasiyadan keçiriləcək uşaqlara göstərilməli olan tibbi yardımın həcmi və keyfiyyət standartları
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc42575350042c523/$FILE
  Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f88257c8d0042aeb2/$FILE
  1 nömrəli əlavə Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299fc4257a38001b61a2/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Malın mənşəyi haqqında sertifikat
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f882581ae002b274f/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 005-ci IL fevral
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257b95003dc91b/$FILE
  Orqanlarında qeydiyyatdan
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eed00429e65/$FILE
  Ovçuluq biletinin forması, qeydiyyatı və ovçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərə verilməsi qaydası
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f2300455d1f/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f8825805f0023c4cf/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı IL 27 oktyabr tarixli 420 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
directory 299  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə