D_BAK_radio/osnov_elektr
  Gsc “Azərbaycan Hava Yolları”
D_BAK_radio/siqnali_i_sist/az/lab
  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи
D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  Ргг тя’йини, тяркиб щиссяляри
D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/dop_mat
  А. М. Пашаев, А. Р. Гасанов, Дж. Г. Джафаров, Г. И. Исмаилзаде
D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  8. amplitud modulyasiyali radioveriCİLƏR
D_BAK_radio/siqnali_i_sist/az/lab
  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи
D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  Kənardan həYƏcanlanan generatorlar kənardan həyəcanlanan generator (khg ) və onun aktiv elementləri haqqında ümumi məlumat
  9. BİRzolaq modulyasiyali radioveriCİ
D_BAK_radio/siqnali_i_sist/az/lab
  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи
D_BAK_radio/osnov_elektr/az/lek
  5. Unipolyar tranzistorlar (sahə tranzistorları) Unipolyar tranzistorların quruluşu və iş prinsipi
D_BAK_radio/RP_RPer_ante
  Gsc “Azərbaycan Hava Yolları”
D_BAK_radio/siqnali_i_sist
  Gsc “Azərbaycan Hava Yolları”
directory D BAK radio  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə