Folklore/2013
  RÜSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
Folklore/2016
  Ömrüm qocalır
Folklore/2015
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Folklore/2016
  Aşiq əŞRƏf qəNİ Buludlar ağlayır (şeirlər və poemalar) Bakı 2013
Folklore/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
Folklore/Proverb/2011
  Abal abal dərviş, pulla bitər hər iş
Folklore/Proverb/2012
  Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa sunar
  BüTÜn türk atasözleri AÇiklamalari ve anlamlariyla biRLİkte
  Arşiv 'Atasözü ve Deyimler'Kategori
Folklore/Proverb/2011
  İskender Pala Atasözleri Sözlüğü
Folklore/Proverb/2012
  155. Açıqlamalı Atalarsözü Bayram Özdemir Tebriz-Turuz-10-2012
Folklore/2014
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ
Folklore/2011
  Арго дейимляр сюзлцйц
Folklore/2015
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
Folklore/2014
  Азярбайъан милли елмляр академийасы
Folklore/Proverb/2012
  Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir
Folklore/2014
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ милли åËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Folklore/2011
  Azərbaycan əfsanələrinin tоplanması, tədqiqi və nəşr
Folklore/2014
  Masalli folkloru 2
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
  Azərbaycan nağillari haqqinda düŞÜNCƏLƏr azərbaycan nağillarinin obrazlar sistemi
library/Gutenberg/Folklore
  Title: Myths and Legends of China
Folklore/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
Folklore/2016
  "Əsli-Kərəm" Dastanı Və Alban Mədəniyyəti
Folklore/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Folklore/2016
  Əcubə VƏ MƏHcubəNİn hekayəTLƏRİ “Yeni Poliqrafist” mmc baki 2016 Redaktor
Folklore/2014
  Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyası HÜMMƏT ƏLİzadə azərbaycan el əDƏBİyyati
  Ağaverdi XƏLİl türk xalqlarinin yaz bayramlari
Folklore/2016
  Яли Камали архивиндяки «Короьлу» дастанынын
Folklore/2014
  Azərbajcan miLLİ elmlər akademijasi folklor institutu
  Oğuzlar (TÜrkməNLƏR) faruq süMƏR
Folklore/2017
  Яли Камали архивиндяки «Короьлу» дастанынын
Folklore/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
Folklore/Proverb/2012
  Torpak başahan : Allah belanı versin manasına. Ayaklarahan : Ayaklarını öpeyim manasına Ermeninin Kobeli: Ermeni uşağı, Ermeni çocuğu
  Yabancı koyun kenara yatar
Folklore/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
  Folklor instituti
directory Folklore  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə