MevzuatMetin/yonetmelik
  3 Nisan 2012 sali
  Gemi İNŞa yönetmeliĞİ taslağI
  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel öĞretim kurumlari yönetmeliĞİ
  Ek-1 TÜrk ulaslararasi gemi SİCİLİ kayit (KÜTÜK) Örneğİ
  Ek-1 İÇmesuyu teknik altyapi tesisleriNİn planlama, etüt ve projelendiRİlmesine iLİŞKİn teknik esaslar
  Ek-1 gemi veya su araci iNŞA İZNİ başvurusunda istenilecek belgeler a- yurt içinde ve serbest bölgelerde inşa edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçlarından
  Ek-1 teknoloji geliŞTİrme bölgesi yapilabiLİRLİk raporu formati
  Anlaşmanın konusu ve taraflar Madde 1
  Ek1- sydf’nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı
  Ek-1 Atık Yönetimi Planı
  TeçHİzatin tarifleri 1-İçten Yanmalı Motorlu Erişim Platformları
  1 seri no'lu özel tüketim vergiSİ genel tebliĞİ' NİN
  Ek: 1/a sergi, fuar, toplanti ve benzeri etkiNLİklerde teşHİr edilecek veya kullanilacak eşYA
  Ek-1 alerjiye veya intoleransa neden olan beliRLİ madde veya üRÜnler
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından
  Ek a. 1 Uluslararasi düzenlemelerde ayrintili test standartlari mevcut olan teçHİzat
  Ek ulusal güMRÜk tarife cetveli AÇiklama notlari
  Madde 2(1) de beliRTİlen üRÜnlerin tasarimi ve üretiMİ İÇİn temel güvenlik gerekliLİkleri
  Ek iNŞaat, makine tesisati ve elektrik tesisati genel tekniK Şartnamesi I- genel
  İli : İlçesi : Mahallesi/Köyü : Mevkii : Pafta No / Cilt No : Ada No / Sayfa No : Parsel No / Sıra No
  Yatirim biLGİ formu
  Ek I tanitim belgesi ve tanitim dosyasi iÇİN Şablonlar böLÜm a tanitim dosyasi
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından
  Katma değer vergiSİ genel uygulama tebliĞİ
  Şekil Kavşak noktalarına konan sokak ad veya numara levhası (Madde 19)
  3 Nisan 2012 sali
  Ek-1 kabotaj seferlerinde çalişan yeni ve mevcut yolcu gemileri İÇİn emniyet şartlari
  International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
  Ek 1 Türkiye Finansal Raporlama Standardı 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Amaç
  Ek-1 kanalizasyon sistemleriNİn etüT, planlama ve projelendiRİlmesine iLİŞKİn teknik esaslar
  Ek laboratuvarda akustik testler ile performans değerleri belirlenecek ve belgelendiRİlecek hazir yapi elemani, BİLEŞENİ, malzeme ve bağlanti elemanlari iÇİn kurallar
  Eşyanin terciHLİ menşEİNİn tespiTİ hakkinda yönetmeliK
  Sınıflandırma (kn kodu) Gerekçeler
  ElektriK Üretim tesisleri ÖN/GEÇİCİ kabul başvuru dilekçESİ
  Ek-5 endüstriyel cam isil iŞlem elemani (seviye 4) ulusal meslek standardi
  Ek-1 sosyal etkiNLİk katilim belgesi T. C. Kimlik No : Belge No : Adı ve Soyadı : Tarihi : Okulun Adı
  Ek ii’de Yer Alan Liste İçin Giriş Notları Not 1
  BöLÜmler böLÜM 1 kavramsal çERÇeve ve finansal tablolar 3
  Ek-1 Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi sinif
  ElektriK İÇ tesisleri YÖnetmeliĞİ
  Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ
  Ek I alt sistemler
  Nükleer ve nükleer çİft kullanimli eşyalarin ihracatinda izne esas olacak belgenin verilmesine iLİŞKİn yönetmelik kapsamina giren eşya kalemleriNİ belirten “NÜkleer transfer uyari listesi” ve “NÜkleer çİft kullanimli eşya listesi”ne iLİŞKİn
  Ek-1 form 1 proje müellifleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ
  Ek BİLGİlendirme raporu soruşturmaya ilişkin genel BİLgi ve işlemler
  Tesis organizasyonu ve yerleşİm plani hazirlama kriterleri
  Ek-1 atik kodu belirleme hiyerarşİSİ ve atik kodu açiklamalari I. Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi
  BiRİNCİ kisim
  Ek-8 endüstriyel yalitim cami üretim elemani (seviye 3) ulusal meslek standardi
  Tobb ekonomi ve teknoloji ÜNİversitesi Lİsans eğİTİM-ÖĞretim ve sinav yönetmeliĞİ
directory MevzuatMetin yonetmelik  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə