application/uploads/2017/01
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Magistratura məRKƏZİ” Əlyazması hüququnda Məmmədov Vüsal Məhəbbət oğlu
application/uploads/2017/07
  Təhsil Proqramı «Təh­sil haq­qın­da Azərbaycan Respublikası Qanununa»
  Təhsil Proqramı «Təhsil haqqında»
application/uploads/2017/01
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2017/07
  Ümumi müddəalar Magistratura səviyyəsinin 060402 Mühasibat uçotu və audit
application/uploads/2017/01
  Magistr dissertasiyasi magistrant: Əhmədov Tural
  Rəhimli Tural Rəşid oğlu «Lizinq əməliyyatlarinin vergiyə cəlb olunmasi problemləri»
application/uploads/2017/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ ali TƏHSİl piLLƏSİNİn döVLƏt standarti magistratura səVİYYƏSİNİN İXTİsas üZRƏ t ə h s I lproqram I
  Ümumi müddəalar Magistratura səviyyəsinin 060405 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi
application/uploads/2017/10
  Unec-də hər kəs mənəvi məsuliyyətini vicdanla yerinə yetirir
application/uploads/2017/07
  Əlavə 1 unec universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Bakı 2017 Ümumi MÜDDƏalar
application/uploads/2017/01
  «magistratura məRKƏZİ»
  Magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2017/12
  Türk dünyasi iŞletme fakültesi uluslararasi iLİŞKİler lisans biTİrme tezi uuslararasi iLİŞKİlerde güÇ sorunu ve değerlendiRİlmesi Hazırlayan Aydın xidirov
  İnsan Kaynakları yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemlerinin uygulanması
application/uploads/2017/01
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Magistr hazirliği məRKƏZİ” Əlyazması hüququnda Hüseynov Fəhmi Şahin oğlu
  Magistratura məRKƏZİ
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti (unec) m a g I straturam ə r k ə z I
application/uploads/2017/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti beynəlxalq magistratura və doktorantura məRKƏZİ Tarix
application/uploads/2017/01
  İxtisasın adı və şifri: 060403 “Maliyyə” İxtisaslaşma: “Maliyyə Menecmenti” Elmi rəhbər: Prof. Bədəlov Ş.Ş. Magistr proqramının
  Mövzu: Аzərbaycanin sənaye sektorunda istehsalçi qiymət indekslərinin hesablanmasinin nəzəri-metodoloji və praktiki məsələləri
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti “magistratura məRKƏZİ”
  Əlyazması hüququnda Qəniyev Səməd Sirac Müasir şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi problemləri” mövzusunda magistr dissertasiyasi
application/uploads/2017/11
  Azərbaycanda strateji yol xəritələrinin reallaşdırılması şəraitində dünya iqtisadi inkişaf modellərindən istifadənin aktual məsələləri
application/uploads/2017/07
  TəHSİlproqram I i xtisasın (proqramın) şifri və adı: 060409 – Biznesin idarə edilməsi
application/uploads/2017/01
  Magistratura məRKƏZİ” Əlyazması hüququnda Qafarov Elçin Rafiq oğlu
  Magistratura məRKƏzi əlibəyli Nicat Ziyəddin oğlu
application/uploads/2017/12
  Lisans biTİrme tezi 2008 AĞustos olaylari öncesinde ve sonrasinda azerbaycan medyasinda abd hazırlayan Hafiz Ceferli
application/uploads/2017/01
  Magistratura məRKƏzi əlibəyli Nicat Ziyəddin oğlu
  «magistratura məRKƏZI»
  Magistratura məRKƏZİ
directory application uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə