arasdirmalar
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəLİ xuluflu – 120
pdf/arasdirmalar
  HƏQİQƏTİ baki – 2011 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu naiLƏ SƏMƏdova insan, zaman və HƏyat
arasdirmalar
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu muxtar kazimoğlu folklor həm keçMİŞ, HƏm də bu güNDÜR
pdf/arasdirmalar
  Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arasdirmalar
  Baki – 2012 Bismillahir-rəhmanir-rəhim amea-nın müxbir üzvü, prof. A. Nəbiyevin xatirəsinə həsr edirəm
  AZƏrbaycan milli elmlər akademi­yasi­ folklor institutu ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ZÜMRÜd məNSİmova zaqatala
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu təRTƏr rayon icra hakiMİYYƏTİ
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu əZİzxan tanriverdi “DƏDƏm qorqud”un zamani
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu nigar həSƏnova yevlax şİVƏLƏRİNİn leksikasi
  Ramin allahverdi TƏQVİm miFLƏRİ VƏ novruz baki 2013 Elmi redaktor: Seyfəddin rzasoy
pdf/arasdirmalar
  DəRBƏndnaməLƏr azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu
arasdirmalar
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Ümummilli Lider
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Cəlal Məmmədov
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu atiF İslamzadə
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Aysel Qəribli “Azərbaycan dili” anlayışının tarixi “Elm və təhsil” Bakı-2017
  Azərbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu atiF İslamzadə
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Toplayıb tərtib edən: Zümrüd Mənsimova filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Redaktor
old/old2/pdf/arasdirmalar
  Наиля сямядова
  Мяммядаьа султанов йазылы абидялярин тядгиги бакы – 2010 азярбайжан милли елмляр академийасы
  Möhsün Nağısoylu
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
arasdirmalar
  Kamran əLİyev açiq kitab
directory arasdirmalar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə