arxiv/4-36-2011
  Kİmyanin təDRİSİNDƏ SİNİFDƏnxariC İŞLƏRDƏN İSTİfadə etməKLƏ ekoloji BİLİKLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ Tağıyev T.İ
arxiv/1-33-2011
  TƏBRİk ediRİk telman Ağdamski – 75 V. M. Abbasov amea-nın müxbir üzvü, k e. d., professor M. M. Abbasov
arxiv/4-44-2013
  Orta ümumtəhsil məKTƏBLƏrində kimyadan sinifdənxaric işLƏrin mahiyyəTI, TƏŞkili və keçirilməsi V. H. Əsgərov
arxiv/1-33-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-41-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/4-44-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-2_37-38_2012
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/2_3-34_35-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/4-44-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/3-43-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
www.old/arxiv/2015/11
  11-33, 11-59, 11-34, 11-35, 11-36, 11-37 23 yaşlı dahi
arxiv/4-36-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/2-42-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
content/arxiv/09
  Azərbaycanlı tələbənin Lütfi Zadə ilə görüş təəssüratları
arxiv/2_3-34_35-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-33-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
old/old2/pdf/shexsi arxivler
  Афаг Ялийева
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arxiv
  Dünya əDƏBİyyati kitabxanasi çapdan çıxmış kitablar (ardıcıllıq)
Uploads/Ebooks
  Dərslik «Çİnar-çAP» baki 2002 Az2 B19
  Tədqiqatın aktuallığı. Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə turizm iqtisadiyyatın bir sahəsi kimi özünə möhkəm yer tutmuşdur
  Cənub bölgəsində Lənkərandayam: vaxtilə zəhmətsevərliyilə Azərbaycanda tanınan bu diyarda indi bərəkətli torpaqlar əkilmir kəndlilər qoyduqları zəhmətin əvəzinə qəpik-quruş almaqdan beziblər
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləRİ İnstitutu
  MüQƏDDİMƏ
  Statika statikanın Ysas anlayış vY aksiomları
  Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
  KinematiKA
  Mühazirəçi : dos. Hüseynov İsmayıl Firuddin Mövzu: Nəqliyyat vasitələrinin aktiv təhlükəsizliyi istismar xüsusiyyətləri. Plan
  Uşaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
  Mühazirə Müəllim: Məmmədov Muraz Mingəçevir-2016 Mövzu 1 Güləşin tarixi Plan
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013
  Mövzu menecment nəZƏriyyəsi və TƏCRÜBƏnin inkişafi
  Mövzu 3. MÜAsir döVRÜn sosial- qlobal problemləRI. saat plan
  Annotasiya
  1918-ci ilin əvvəllərində Qafqazda siyasi vəziyyət və ermənilərin milli qırğın siyasəti
  31 mart Bakı və Şamaxı hadisələri tarixin ən faciəli səfələrindən biridir
  Marketinq
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Uşaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
  Mühazirə : İqtisadi informasiyanın informasiya-hesablama mərkəzində avtomatlaşdırılmış işlənməsi texnologiyası
arxiv/2-42-2013
  Antuan loran lavuaze
Uploads/Ebooks
  Annotasiya
  «MÜhasibat uçotu və audiT» (DƏrsliK) MÜNDƏRİcat
  T. Ş. ŞÜKÜrov, R. Ş. ŞÜKÜrov marketinq təDQİqatlari
  Mövzu menecment nəZƏriyyəsi və TƏCRÜBƏnin inkişafi
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Mühazirəçi: b/m.,dissertant: Cəfərquliyev Kibar Məhəmməd oğlu FƏNN: keyfiYYƏt sistemi Mühazirə 7
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
directory arxiv  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə