az-AZ-Latn/2013/02/09
  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir
  AzƏrbaycan Respublikasının
az-AZ-Latn/2017/02/14
  Sorğu-sual protokolu
az-AZ-Latn/2013/02/21
  «Əmək pensiyaları haqqında» Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян ямяк пенсийаларынын тяйин едилмяси, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, ямяк пенсийасы сянядляринин рясмиляшдирилмяси
az-AZ-Latn/2010/12/19
  Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin tarifləri
  6 yanvar 2007-ci il. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə»
az-AZ-Latn/2015/08/18
  Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə sədrlik edən hakim Ramella Allahverdiyevaya
az-AZ-Latn/2010/12/19
  Azərbaycan Hava Yolları
az-AZ-Latn/2012/06/01
  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında
az-AZ-Latn/2013/02/09
  N Respublikasının vergi MƏcƏllƏs
  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi Qəbul edilmişdir: 11 iyul 2000-ci IL, №906-iq
az-AZ-Latn/2013/01/26
  Дювлят рцсуму щаггында
az-AZ-Latn/2013/02/21
  «Əmək pensiyaları haqqında» Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян ямяк пенсийаларынын тяйин едилмяси, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, ямяк пенсийасы сянядляринин рясмиляшдирилмяси
  Тягдима ялавя
az-AZ-Latn/2015/08/18
  Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə sədrlik edən hakim Ramella Allahverdiyevaya
az-AZ-Latn/2021/08/11
  Jurnalistika standartları
directory az-AZ-Latn  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə