eskiler/2010/06
  Gemi İNŞa yönetmeliĞİ taslağI
eskiler/2005/07
  Ek-1 gemi / su araci iNŞa başvuru belgesi
eskiler/2006/10
  Ulaştırma Bakanlığından
eskiler/2014/08
  Ek- 10 gemi montajcisi (seviye 3) ulusal meslek standardi
  Ek- 9 gemi makine montajcisi (seviye 3) ulusal meslek standardi
eskiler/2007/08
  Antalya Hafif Raylı Tren Garanti ve Tazminat Anlaşması
eskiler/2013/12
  Ekonomi Bakanlığından
eskiler/2009/12
  Ulusal meslek standardi
  Ulusal meslek standardi iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ elemani (İNŞaat) seviye 4 referans kodu
eskiler/2007/03
  2023 KÜLTÜr ve turizm bakanliği ankara, 2007 kisaltmalar ab
eskiler/2014/12
  Ek: Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi sinif
eskiler/2017/02
  Gida tarim ve hayvancilik bakanliğI İYİ tarim uygulamalari kodu
eskiler/2006/03
  Uluslararası Değerlendirme Standartları , ve 3’e Giriş
eskiler/2011/02
  Genel tekniK Şartname 2010
eskiler/2007/07
  Cross-Cutting Objectives
eskiler/2014/08
  Ek- 4 gemi boru tesisatçisi (seviye 3) ulusal meslek standardi
eskiler/2007/12
  Binaların Yangından Korunması
eskiler/2013/07
  Deprem etkiSİ altinda riskli Bİna tespit yönetmeliĞİ
eskiler/2011/11
  Sınıflandırma (kn kodu) Gerekçeler
eskiler/2008/09
  Esnaf ve sanâtkarlar meslek kuruluşlari
eskiler/2014/08
  Ek- 5 gemi boyacisi (seviye 3) ulusal meslek standardi
eskiler/2007/06
  Ek iNŞaat, makine tesisati ve elektrik tesisati genel tekniK Şartnamesi I- genel
eskiler/2009/07
  Yatirimlarda devlet yardimlari hakkinda kararin uygulanmasina iLİŞKİn tebliĞ
eskiler/2013/05
  Meslek: P. V. C. Doğrama montajcisi
eskiler/2014/12
  Ek-1/A İLGİLİ BİRİM: TÜRKİye iLAÇ ve tibbi Cİhaz kurumu
eskiler/2007/01
  Formlar yapi kullanma iZİn belgesi
eskiler/2017/01
  Ek-1 kanalizasyon sistemleriNİn etüT, planlama ve projelendiRİlmesine iLİŞKİn teknik esaslar
eskiler/2010/10
  B ana rapor
eskiler/2006/07
  B ana rapor
eskiler/2013/07
  KiŞİsel koruyucu donanim kullanimina iLİŞKİn risk belirleme tablosu örneğİ
eskiler/2011/11
  Ulusal meslek standardi
  Ulusal meslek standardi iskele kurulum elemani seviye 3 referans kodu / 11ums0158-3 resmî gazete tarih-sayi: 3/11/2011 28104 (Mükerrer)
eskiler/2013/06
  Sınıflandırma (kn kodu) Gerekçeler
eskiler/2011/11
  T. C. GÜMRÜK Özet beyan formu a. Genel biLGİler
eskiler/2010/07
  Ulusal meslek standardi ekskavatör operatöRÜ seviye 3 referans kodu / 10ums0078-3 resmî gazete tarih-sayi: 16/7/2010 27643
eskiler/2013/12
  Ek-16 kirma eleme tesiSİ (konkasöR) operatöRÜ (seviye 3) ulusal meslek standardi
eskiler/2013/05
  Meslek: sihhi tesisat uzmani
  Meslek: sihhi tesisat ve isitma sistemleri ayar ve test uzmani
eskiler/2010/08
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından
eskiler/2013/12
  Ek-1 mal ve hizmet siniflandirma listesi sinif
eskiler/2014/04
  İstenmeyen maddeler
eskiler/2008/07
  Yatirim programi hazirlama rehberi
eskiler/2011/12
  Yönetmelik
eskiler/2013/07
  Onuncu kalkinma plani
eskiler/2011/12
  Canli hayvanlar ve hayvansal üRÜnlerde beliRLİ maddeler ile bunlarin kalintilarinin izlenmesi İÇİn alinacak önlemlere dair yönetmelikte değİŞİKLİk yapilmasina dair yönetmelik taslağI
eskiler/2014/09
  Ek-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler
eskiler/2005/05
  Tampon bölgede bakanliğin iZNİne tabi olan
eskiler/2007/10
  BiRİNCİ BÖLÜM 2008 yili programinin makroekonomik amaç ve poliTİkalari
eskiler/2007/04
  Maliye Bakanlığından
eskiler/2011/12
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
eskiler/2013/05
  Meslek: ÇAĞri merkezi takim lideri
  Meslek: ÇAĞri merkezi MÜŞteri temsiLCİSİ
eskiler/2013/06
  Meslek: İŞe alim uzmani
eskiler/2008/06
  Iii. Altyapinin geliŞTİRİlmesi Bölgede kaliteli ve yeterli altyapı hizmetlerinin sağlanması, ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasında temel belirleyici unsurlardandır
eskiler/2014/03
  Ek-12 elektrik tesisatçisi (seviye 3) ulusal meslek standardi
eskiler/2013/11
  Ek-4 Bİreysel ve ticari klima sistemleri montajcisi (seviye 3) ulusal meslek standardi
eskiler/2014/09
  Ek-2 İnsan kaynaklari uzmani (seviye 5) ulusal meslek standardi
eskiler/2006/10
  Çevre ve Orman Bakanlığından
eskiler/2007/01
  Ts 8737 Şubat 1991 ics
eskiler/2014/11
  Ek-1 kisitlamaya tabi madde ve madde gruplari ile bunlarin kisitlama şartlari
eskiler/2013/12
  Siniflandirma
eskiler/2011/01
  T. C. Sanayi ve ticaret bakanliği tüRKİYE Sanayi stratejiSİ belgesi 2011-2014
eskiler/2008/10
  Tablo: I. Temel Ekonomik Büyüklükler
eskiler/2014/08
  Ek- 6 gemi geri DÖNÜŞÜM İŞÇİSİ (seviye 3) ulusal meslek standardi
eskiler/2014/01
  Ulusal afet müdahale planı
eskiler/2011/12
  İnsani TÜketim amaçli sular hakkinda yönetmelikte değİŞİKLİk yapilmasina dair yönetmeliK
eskiler/2008/01
  TariHLİ ve 2007/13066 sayili kararnamenin eki siniflandirma göRÜŞleri
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
eskiler/2007/07
  Ek-16 kullanma iZNİ SÖzleşmesi
eskiler/2008/02
  Form “B” Nİn doldurulmasina iLİŞKİn açiklamalar
eskiler/2006/08
  Form “B” Nİn doldurulmasina iLİŞKİn açiklamalar
eskiler/2014/09
  Ek-1 İnsan kaynaklari elemani (seviye 4) ulusal meslek standardi
  Ek-3 İnsan kaynaklari yönetiCİSİ (seviye 6) ulusal meslek standardi
eskiler/2014/03
  Esas Sayısı : 2011/21 Karar Sayısı : 2013/36 Karar Günü : 28 2013 İptal davasini açan
eskiler/2004/08
  AküMÜlatörlerin etiketlenmesi ve iŞaretlenmesine iLİŞKİn semboller
eskiler/2007/12
  Nükleer Madde ve Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman Ve İlgili Teknolojinin Listesi
eskiler/2010/01
  T. C. ValiLİĞİ İl sağlik müDÜRLÜĞÜ
eskiler/2013/06
  Republic of turkey
eskiler/2014/04
  Katma değer vergiSİ genel uygulama tebliĞİ
eskiler/2007/06
  BiRİNCİ kisim
eskiler/2011/01
  Uyuşmazlik mahkemesi kararlari
eskiler/2009/12
  Ulusal meslek standardi liman operasyon müDÜRÜ seviye 6 referans kodu / 09ums0035-6 resmî gazete tarih-sayi
  Ulusal meslek standardi liman terminal şEFİ seviye 5 referans kodu / 09ums0036-5 resmî gazete tarih-sayi
  Ulusal meslek standardi ambar ve antrepo şEFİ seviye 5 referans kodu / 09ums0034-5 resmî gazete tarih-sayi
eskiler/2010/04
  Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan
eskiler/2014/03
  Ek-21 kent iÇİ rayli sistemler trafik kontrolöRÜ (seviye 5) ulusal meslek standardi
eskiler/2011/12
  Ek-1 ok1 tespiTİ talep formu
eskiler/2009/12
  Ulusal meslek standardi tünel kalipçisi seviye 3 referans kodu / 09ums0028-3 resmi gazete tarih-sayi
eskiler/2010/07
  Ulusal meslek standardi greyder operatöRÜ seviye 3 referans kodu / 10ums0079-3 resmî gazete tarih-sayi: 16/7/2010 27643
  Ulusal meslek standardi dozer operatöRÜ seviye 3 referans kodu / 10ums0077-3 resmî gazete tarih-sayi: 16/7/2010 27643
eskiler/2013/12
  Ek-15 DİstriBÜTÖr operatöRÜ (seviye 3) ulusal meslek standardi
  Ek-14 asfalt betonu kazima makinesi operatöRÜ (seviye 3) ulusal meslek standardi
  Ek-17 Hİdrolog (seviye 5) ulusal meslek standardi
eskiler/2010/07
  Ulusal meslek standardi ahşap kalipçi seviye 3 referans kodu / 10ums0081-3 resmî gazete tarih-sayi: 16/7/2010 27643
eskiler/2010/05
  Ulusal meslek standardi iNŞaat boyacisi seviye 3 referans kodu
eskiler/2013/12
  Meslek: FİGÜran seviye
~tkaracay/etudio/ders/prg/c/eskiler
  İlk dersinizde Bilgisayar
eskiler/2011/10
  2012 yili programi
eskiler/2014/05
  Av dönemi merkez av komisyonu karari karar Tarihi : 20. 05. 2014 Karar No
eskiler/2012/06
  Karar orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 av dönemi
eskiler/2008/08
  Uyuşmazlik mahkemesi kararlari
eskiler/2011/12
  TekniK ÇalişMA
eskiler/2009/11
  İKİNCİ BÖLÜM
eskiler/2014/08
  Ek- 8 gemi makine bakimcisi (seviye 3) ulusal meslek standardi
eskiler/2005/12
  Ek-1 tesis siCİl karti
eskiler/2011/01
  Ics 91. 140. 50 TÜrk standardi tasarisi tst hd 60364-5-54 TS hd 60364-5-54
eskiler/2011/11
  Ulusal meslek standardi asfalt üretim tesiSİ operatöRÜ seviye 4 referans kodu / 11ums0159-4 resmî gazete tarih-sayi: 3/11/2011 28104 (Mükerrer)
eskiler/2011/10
  2012 yili programi
eskiler/2013/10
  Meslek: ÖZLÜK İŞleri personeli
eskiler/2010/07
  Ulusal meslek standardi betonarme demiRCİSİ seviye 3 referans kodu / 10ums0082-3 resmî gazete tarih-sayi: 16/7/2010 27643
eskiler/2011/04
  Ek-9 T. C. Maliye bakanliği cilt no
eskiler/2015/01
  Ek: TÜRKİye denetim standartlari
eskiler/2013/06
  Meslek: İŞe alim personeli
eskiler/2010/07
  Ulusal meslek standardi biTİM İŞlemleri operatöRÜ seviye 4 referans kodu / 10ums0075-4 resmî gazete tarih-sayi: 5/7/2010 – 27632 (Mükerrer)
  Ulusal meslek standardi biTİM İŞlemleri operatöRÜ seviye 3 referans kodu / 10ums0075-3 resmî gazete tarih-sayi: 5/7/2010 – 27632 (Mükerrer)
eskiler/2008/03
  MiLLİ EĞİTİm bakanliğ İLKÖĞretim ve ortaöĞretim kurumlari sosyal etkiNLİkler yönetmeliĞİ
eskiler/2013/12
  Esas Sayısı : 2011/149 Karar Sayısı : 2012/187 Karar Günü : 22. 11. 2012 İptal davasini açanlar
eskiler/2008/04
  T c hükümeti Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
eskiler/2008/03
  MenşELİ ÜRÜnler
eskiler/2010/12
  Oybirliği ile karar verilmiştir
eskiler/2007/12
  Ek-1 kabotaj seferlerinde çalişan yeni ve mevcut yolcu gemileri İÇİn emniyet şartlari
eskiler/2014/12
  Ek 2 Tİcari kalite denetiMİne tabi DİĞer üRÜnler
  Ek-1/a turk standartlarina göre ticari kalite denetiMİne tabi ÜRÜnler bakliyat
eskiler/2014/04
  Çevre ve Orman Bakanlığından
eskiler/2007/02
  Ek I ek ii’de yer alan liste iÇİn giRİŞ notlari not 1
eskiler/2004/07
  Ek: 1 yatirim projesi Özet biLGİ formu yatırımcı Kuruluşun
eskiler/2014/03
  Ek-13 elektrik tesisatçisi (seviye 4) ulusal meslek standardi
eskiler/2004/02
  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler
eskiler/2011/12
  Veteriner sinir kontrol noktasi müDÜRLÜkleriNİn görev ve çalişma esaslarina dair yönetmeliK
  Eec ve 97/78/ec sayılı Konsey Direktifleri altında Sınır Kontrol Noktalarında kontrole tabi canlı hayvanlar ve ürünler ile ilgili 2007/275/ec sayılı Komisyon Kararı
eskiler/2006/01
  Ts 2410 Kasım 2005 ics
eskiler/2007/10
  Denizlerde ve iÇ sularda amatöR (sportiF) amaçli su üRÜnleri avciliğini düzenleyen 37/2 numarali siRKÜler
eskiler/2007/01
  Kamu kurumlari internet sitesi kilavuzu
eskiler/2007/09
  1966 uluslararasi yükleme siniri sözleşmesi'ne iLİŞKİN 1988 protokolü
eskiler/2013/12
  Esas Sayısı : 2012/98 Karar Sayısı : 2013/92 Karar Günü : 17 2013 İptal davasini açan
eskiler/2014/03
  Ek-19 kent iÇİ rayli sistemler katener bakim elemani (seviye 4) ulusal meslek standardi
eskiler/2013/05
  Meslek: ÖRTÜ TİPİ Çati kaplamacisi
eskiler/2013/11
  Resmi İstatiSTİk programi (2012-2016)’nda değİŞİKLİk yapilmasina dair karar
eskiler/2005/12
  Kredi numarasi 4784 tu
eskiler/2013/11
  Ek-6 Bİreysel, Tİcari ve değİŞken debiLİ klima sistemleri uzmani (seviye 5) ulusal meslek standardi
eskiler/2007/10
  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
eskiler/2009/11
  Ulusal meslek standardi oda temizleme ve düzenleme görevliSİ seviye 2 referans kodu
  Ulusal meslek standardi genel alan temizleme ve düzenleme görevliSİ seviye 2 referans kodu
eskiler/2008/02
  Kuruluş : 7 Ekim 1920
eskiler/2014/08
  Ek- 7 gemi geri DÖNÜŞÜm operasyon sorumlusu (seviye 4) ulusal meslek standardi
eskiler/2013/03
  Ek -1 parametreler ve sinir değerleri a Mikrobiyolojik parametreler İçme-Kullanma Suları için
eskiler/2013/07
  Ek I “ 5- faz IV motorlar için nox kontrol önlemlerinin gereksinimleri
eskiler/2006/08
  TüRKİye cumhuriyeti
eskiler/2011/02
  I ihalenin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1
eskiler/2010/03
  BiTKİ koruma üRÜnleriNİn siniflandirilmasi, ambalajlanmasi ve etiketlenmesi hakkinda yönetmeliK
eskiler/2006/08
  Ek-1 kabotaj seferlerinde çalişan yeni ve mevcut yolcu gemileri İÇİn emniyet şartlari
eskiler/2013/11
  Meslek: İŞ makinesi bakim ve onarimcisi
eskiler/2008/04
  Başbakanlik devlet planlama teşKİlati ab eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
eskiler/2004/12
  Genel özellikler
directory eskiler  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə