external/ckfinder/userfiles/files/mituser/files
  «Mexanika və informasiya texnologiyaları» fakültəsi Tələbənin fərdi tədris planlari

  1. Universitetin adı: Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Fakültə: Aqrar iqtisadiyyat İxtisas: İqtisadiyyat
wp-content/uploads/2016/10
  Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
pdf
  Şirvani Ədilli
wp-content/uploads/2016/10
  Ы мцщазиря: информатика фяннинин предмети
docs
  Bakı Baş Dövlət Yol Polisi idarəsinin rəisi Cənab Nuşirəvan Səfərova
  Respublika Baş Dövlət Yol Polisi idarəsinin imtahan qeydiyyat şöbəsinə
admin/uploads/files
  Qeydiyyat formasi 4-cü İnvestorlar yarmarkasi
wp-content/uploads/2017/10
  İnformatika fənni üzrə ümumi təlim nəticələri
downloads
  Qeydiyyat formasi investorlar yarmarkasi
tr/content/download/30679/233880/file
  What is a uniform schengen visa
lmd/6_OFFRE_FORMATION_et_DOSSIERS_HABILI_UAG/Dossiers_Habilita_MASTER/1_DOS_Hab_ST_M_Contrat06-09
  Demande d’habilitation à délivrer le master
s
  The Biotech Research Society
images/files
  Adap,andap ve memursen basin açiklamasi 2 temmuz 2015 BİSMİllahirrahmanirrahiM
~gokturk/sbox
  İnsan kaynakları ne işe yarar
file/Accompagnement_personnalise/70/3
  En lycee professionnel livret de formation
Datas/Sujet/Informatique
  La base de données sur laquelle repose ce devoir est destinée à gérer les associations de communes limitrophes
Datas/Corrige/Informatique
  Programmations
education.ankara.edu.tr/aksoy/reform/odevler/200708g
  KüBA’nin tariHİne kisa bir bakiş
formations
  Présentation de la saison pour la section adolescent
wp-content/uploads/formidable/18
  1978 Protocol Relating to the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
~scanu/RNAESSEC
  Réseaux de neurones artificiels «le neurone formel» S. Canu, laboratoire psi, insa de Rouen
attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1fd/3e38513fc4b7a93c881c19b0e09f15e8
  Cecilia Sas
education.ankara.edu.tr/aksoy/reform/odevler/200708g
  Tarihsel arkaplan
wp-content/uploads/2017/07
  Yikimi değİl yaşami savunuyoruz!
classified/upload
  Office of the dean :: faculty of agriculture :: aau : jorhat-13 Circular
pub/isgb/Risk analizleri İyte/İYTE on Yapılan RA
  İnşaat Müh. Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi
wp-content/uploads/2008/05
  „criza informaţională”
education.ankara.edu.tr/aksoy/reform/reform/guz0506
  Ankara üNİversitesi EĞİTİm biLİmleri enstiTÜSÜ EĞİTİm biLİmleri ana biLİm dali
/wp-content/uploads/2015/08
  Underwriting facility: all performance insurance solutions note: attach a copy of your broker license and e
conference2003
  Academia de ştiinţe tehnice din românia
Datas/Sujet/Informatique
  Programmations
sites/default/files
  Hotarare nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta
education.ankara.edu.tr/aksoy/reform
  Köy enstiTÜleri
data
  Tour Reservation Form
documents
  Soumission d’articles
Datas/Corrige/Informatique
  Solution proposée pour le ds du 8 Juin 1998
education.ankara.edu.tr/aksoy/reform
  Kiz çocuklarinin eğİTİMİ
images/files
  Bismillahirrahmanirrahim Bakara Suresi 154
External/Heads/aboutcsir/guidelines/fd_guide/appendix
  Conferences, Symposia, Workshop Proforma for Deputation Abroad
education.ankara.edu.tr/aksoy/reform
  Köy enstiTÜleri
upload/225
  Kitap analiz formu 1 Kİtap ile iLGİLİ BİLGİler
wp-content/uploads/2017/09
  Indent form
education.ankara.edu.tr/aksoy/reform/reform/guz0506
  BelçİKA, Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biridir
descargas/Profesionales/Capacitacion
  Ministerio de salud del peru
images/files
  Akdeniz dayanişma platformu (adap) ve antalya siVİl toplum kuruluşlari basin açiklamasi
lmd/6_OFFRE_FORMATION_et_DOSSIERS_HABILI_UAG/Dossiers_Habilita_MASTER/1_DOS_Hab_ST_M_Contrat06-09
  Uag / st / remi / novembre 2005
wp-content/uploads/2013/07
  Hr business forum
enseignants/~fbaucher/SiteReseau/coin_des_profs
  Uv rezo format Dépt asi / insa-rouen
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Nəzəri sual – asan
external/ckfinder/userfiles/files
  Menim derslerim
user_data/files
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?
user_data/files
  İnformatika və Kompyuter qrafikası I” Düzgün cavab: a bəndi
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?
user_data/files
  Sadıxova Nəhayət Qrup: 4217a Testin sayı – 500 ədəd Testin düzgün cavablarının qeyd olunduğu bəndlərin siyahısı
downloads
  7-ci azərbaycan mikromaliYYƏ konfransi 9-10 oktyabr, 2014
public/photos
  Universitet qrantI
external/ckfinder/userfiles/files
  «эеоинформасийа системляри» фянни цзря
files/career
  İcazə formasi
external/ckfinder/userfiles/files/spuser/files
  Müəllimin attestasiya vərəqəsi 2017-ci ILI üçün Müəllim
store
  Democracy commission small grants
public/photos
  Hesablanmasi
wp-content/uploads/2016/10
  İnformatika fənninin predmeti
downloads
  Qeydiyyat formasi 4-CÜ ama iLLİk təLTİf ziyafəTİ
meb_iys_dosyalar/16/15/719629/dosyalar/2015_04
  Başarıya ulaşmanın formülleri
Websitedbs/a3120101.nsf/7d3b5681537a9055ca2569b300034e0e/fd5a5fc9a2be840eca2571b6007dd14f/$FILE
  Applicant information kit
Webgroup/Aviation/Website Content/Forms
  Opportunity and Innovation Form
wp-content/uploads/2016/02
  Sales & Marketing Conference formular înregistrare participant 1
Documente/Cursuri
  Formate de fişiere imagine
wp-content/uploads/2017/10
  Asil belge a.Ş. İNŞaat sektöRÜ başvuru formu
Files
  Emlak vergiSİ BİLDİRİMİ
pub/isgb/Gıda Müh
  Gıda Müh. Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi
isar13/img
  International Search and Rescue
user_data/files
  Ikt (4316a1,4316a2) İnformasiyanı emal edən qurğu -…
media/attachments/2018/09/06
  Jpi jhep joint pilot transnational call
downloads
  Qeydiyyat formasi investorlar yarmarkasi
media/84526
  Laboratuvar biTKİ numunesi kabul formu
glcp/Analisis_Presupuestario/Presupuesto Nacional/2018/Presupuesto Ordinario 2018/Informes asociados
  Microsoft Word Audiencia 211-2015 Ministerio de Salud
public/userfiles/Facilities/Division_School_District_Support/Construction/Forms/Construction_Approval_Form
  Arkansas department of education
sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/doc
  Proposition a la medaille de la  bronze
wp-content/uploads/2018/08
  Nouvel adhérent
sites/bretagne.drjscs.gouv.fr/IMG/docx
  Liste des organismes de formation et personnes individuelles
Datas/Sujet/Informatique
  Programmations
education.ankara.edu.tr/aksoy/reform/reform/guz0506
  Mesleki teknik eğİTİmde reform iHTİyaci
local/formularios/5_pagina_de_creditos
  Modelo de Página de Créditos o Derechos de Propiedad Catalogación hecha por la Biblioteca del Ministerio de Salud
pub/isgb/İYTE on Yapılan RA
  Gıda Müh. Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi
descargas/Transparencia/01InformacionInst/mofs/JCTello
  Funciones del
jspui/bitstream/11607/133/1
  Enformasyon toplumunu
ftp/connell/CIMH_workshop
  Basis: Present 30 year average or what is available and be able to easily grad "current" data and display it
images/PORTAL/dovlet imtahani/İnformatika FK132
  ## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim
wp-content/uploads/quform/6/2019/07
  Riyaziyyat və poziTİv düŞÜNMƏK 1 Doç. Dr. Məlahət abdullayeva

  Mövzu 1: İnformatika fənni, predmeti və onun tərkib hissəLƏRI
wp-content/uploads/quform/6/2019/08
  Ekstremal şƏRAİTDƏ emosional haləTLƏRİn təzahüRÜ XÜsusiYYƏTLƏRİ Sevər Sərvət qızı Mirzəyeva
wp-content/uploads/quform/6/2019/07
  Firangiz Rustamova Azerbaijan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü folklorda almanin mifoloji semantikasi// Folklorda elmanın mitolojik semantikası
185.139.137.132=-Informaciyal-q sistemalar-. Informaciyal-q sistema t-sinigi h-m .docx
  Informaciyalıq sistemaları. Informaciyalıq sistema túsinigi hám onıo quram bólekleri
5.178.12.46=-10 İNFORMAİKA 2 VARİANT.docx
  1. Mətnin brauzerdə əks olunma qaydasını müəyyənləşdirən göstərişlər toplusudur
186.226.117.48=-RESUMO DISCIPLINA INFORMÁTICA.docx
  Resumo disciplina informática conceito de Internet
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Nəzəri sual – asan
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İnnovativ biznes inkubator
pdf
  Şirvani Ədilli
wp-content/uploads/quform/6/2019/08
  CiNSİ İdentiFİkasiyanin gəncləRİN
public/photos
  Universitet qrantI
5.250.213.206=-İnformasiya mənbələrinə sayğılı yanaşma prinsipi_210617_141502.docx
  İnformasiya qaynaqlarına sayğılı yanaşma prinsipi və medianın bu mövzuda real durumu
185.30.88.7=-Vaqif qasimov informasiya t_hl_k_sizliyinin _saslar_ D_rslik Az_.docx
  Vaqif qasimov informasiya təhlükəsizliyinin əsasları Dərslik Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükə­sizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adma Akademiyasının Elmi Şurasının 29 aprel 2009-cu IL tarixli iclasının qərarı ilə
85.132.102.11=-Geoinformasiya sisteml_-360 test.doc
  «эеоинформасийа системляри» фянни цзря
wp-content/uploads/quform/6/2019/07
  Sağlam təHSİL – sağlam gəLƏCƏK1 Doç. Dr. Məlahət abdullayeva
public/photos
  Hesablanmasi
91.167.58.147=-Vieti Transformate - marturii (1-10)70.doc
  Maria morariu
37.18.58.138=-İnformatika Kollekum.pdf
  Dərs : Informatika Kollekum Sualları : Informatika və onun predmenti
212.47.139.176=-İnterpolyasiya metodu ilə tezliklərin formalaşması.docx
  İnterpolyasiya metodu ilə tezliklərin formalaşması, tezlik sintezatorları, analizli və sintezli tezlik sintezatorları
82.194.23.4=-informasiya_anlay._son.pptx
  Baki şəhərİ suraxani rayonu Nadİr əlİyev adina 282 №-lİ məktəbİn 11b sİNİf şagİrdİ qənİzadə şamxal
212.47.140.7=-Murad sərbəst iş informatika.docx
  ƏMƏLİyyat sistemi AİLƏSİ haqqinda ümumi MƏlumat. Fayl və kataloq anlayişlari. Fayl sistemləRİ
94.20.233.81=-İnformasiya sistemləri.pptx
  İnformasiya sistemləri
212.47.136.106=-FORMATİV jurnal.docx
  Formativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ jurnali 20 20 azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ formativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ jurnali
212.47.139.60=-Cv-formalari-bos.doc
  İŞ deneyimleri
89.219.165.41=-HTML sənədlərinin qrafiki siyahılar formatı. Hibrid ekspert sistemləri.docx
  Adnsu nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci Fakültə: İnformasiya işləməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
188.113.203.166=-Informatika fanidan testlar.doc
  Informatika
109.127.56.145=_148863-INFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI.docx
  İnformasiya anlayışı və xassələri
5.197.210.217=_1942456-Nitqin formaları, növləri, tipləri və tərzi.pptx
  Azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti Müəllim: Gülnar Muxtarzadə Fənn: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
197.237.27.3=_21103-Agency theory and forms of business organizations reading report.docx
  Agency theory reading report
185.30.90.223=_1216000-AZ_rbaycan d_VL_t aqrar universiteti _nformasiya texnologiyalari.doc
  Azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti İnformasiya texnologiyalari, aqrar müHƏNDİSLİk və energetika faküLTƏSİ
files/ebooks/Bitiruv malakaviy ishlar
  Education of the republic of uzbekistan state university of world languages english language the first faculty
196.191.48.36=_1079704-3 Performing Financial Calculations.docx
  Ethio-grand college
92.63.204.13=_23040-formes_nonperso.doc
  Les formes non personnelles du verbe
194.135.154.123=_227617-01_İnformasiya_təhlükəsizliyi_Ehtimal_nəzəriyyəsi_və_riyazi_statistika.pdf
  Qərbi Kaspi Universiteti Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika fənni üzrə sillabus
5.197.242.174=_131431-İnformatika və onun əsas anlayışları.pptx
  İnformatika və onun əsas anlayışları
212.47.148.156=_487594-Movzu_2_İNFORM_TEXNOL_ESASL.pptx
  İnformasiya texnologiyaları kafedrası İnformasiya texnologiyalarının
185.163.26.86=_13820-Informatika va AT fanini masofaviy ta.docx
  Informatika va at fanini masofaviy ta’lim texnologiyalari asosida o‘qitish metodikasi mundarija
82.194.3.26=_167765-NK_İnformal.pdf
  Azərbaycan respublikasinin n azi rlər k abineti
188.113.201.241=_396899-17 Uch fazali transformatorlarning tuzilishi va ishlash prinsipi.docx
  Uch fazali transformatorlarning tuzilishi va ishlash prinsipi
94.20.66.136=_34857-İnformasiya.təhlükəsizliyinin.əsasları.docx
  Mövzu 13. İNformasiya təHLÜKƏsizliyinin əsaslari
185.30.90.194=_81187-1 _nformasiya sisteml_rinin arxitekturas_ 7 _mumi anlay__lar _T-.docx
  İstənilən növ texnologiyaların tətbiqi nəticəsində əldə edilən, kifayət qədər universal ümumi səmərəlilik meyarı kimi sosial zamanın qənaəti istifadə oluna bilər
212.47.142.62=_28865-Vaka formulasyonu (1).docx
  Vaka formulasyonu Hasta
193.36.235.201=_152175-ismikhan-rahimov-writing-sample-Is state formation enough for self-determination.pdf
  Microsoft Word ismikhan-rahimov-writing-sample-Is state formation enough for self-determination docx
212.47.138.75=_19529-İQTİSADİ İNFORMASİyanın xüsusiyyətləri.docx
  İQTİsadi İnformasiyanın xüsusiyyətləri
directory form  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə