images/metodik
  Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «vergi VƏ vergiqoyma»
  AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  «vergiLƏr və vergitutma» fənninin proqram I
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti “Mühasibat uçotu” kafedrası
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləRİ ÜZRƏ respublika elmi-metodik məRKƏz azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи аzərbaycаn döVLƏT İQTİsad universiteti «игтисади тящлил вя аудит» кафедрасы
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи
  «Regionların iqtisadi və sosial inkişafının tənzimlənməsi» fənni üzrə metodik göSTƏRİŞ
directory images metodik  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə