r/kurs-isleri/iqtisadiyyat
  Təsərrüfat uçotu haqqinda anlayiş, onun inkişafı və bazar iqdisadiyyatı şəraitində mahiyyəti və əhəmiyyati
r/kurs-isleri/aviasiya
  Azərbaycan hava yollari” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ m iLLİ aviASİya akademiyasi “İnformasiya Texnologiyaları”
r/kurs-isleri/cografiya
  Abş-da qara metalurgiya sahəsində xammal problemi.”
r/kurs-isleri/tarix
  MüNDƏRİcat giRİŞ
r/kurs-isleri/turizm
  Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
r/kurs-isleri/cografiya
  İxtisas : Coğrafiya Qrup : 325 Tələbə
r/kurs-isleri/tarix
  №-li İngilis dili fakültəsinin kurs (qrup 121) tələbəsi Mövsümova Gülnarın Bakalavr təhsil pilləsi üzrə “AZƏrbaycan xalq cümhuriYYƏTİNİn xariCİ SİyasəTİ”
r/kurs-isleri/jurnalistika
  XəBƏRİn dəYƏRLƏNDİRİLMƏSİ VƏ seçİLMƏSİ
r/kurs-isleri/hidrometeorologiya
  “Azərbaycan Hava Yolları” qsc
r/kurs-isleri/turizm
  Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
r/kurs-isleri/cografiya
  Yer kürəsinin daxili quruluşu haqqında ümumi məlumat
r/kurs-isleri/jurnalistika
  İnformasiyanın mahiyyəti və xüsusiyyətləri İnformasiya nədir? İnformasiya termini
  “Nəriman Nərimanovun “Həyat” qəzetindəki felyetonlarının forma və məzmun xüsusiyyəti” mövzusunda kurs iŞİ
  Bakı Dövlət Universiteti
r/kurs-isleri/muhasibat
  Azərbaycan respubliкasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti faкüLTƏ: «Uçot-iqtisad»
r/kurs-isleri/jurnalistika
  Azərbaycan qədim dövrlərdən öz təbii sərvətləri, neft, qaz kimi zənginlikləri ilə məşhur olmuşdur. Bu sahədə partlayış isə XIX əsrin sonlarında baş vermiş və beləliklə, Azərbaycanda neft sənayesinin əsası qoyulmuşdur
r/kurs-isleri/aviasiya
  Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası
r/kurs-isleri/tarix
  Azərbaycan Texniki Universiteti Paşazadə Elvin Malik oğlu Qrup: 312a5 fb com/cinusoid add me; twitter com/cinusoid instagram com/cinusoid
r/kurs-isleri/cografiya
  Kür çökəkliyi göl sistemlərinin formalaşma Xüsusiyyətləri və onların ekohidroloji
  Fakültə: Coğrafya Kurs: II kurs Qrup: 990 Tələbə: Eltac Cəbiyev Coğrafi zonallıq qanunu
r/kurs-isleri/riyaziyyat
  Baki döVLƏt universiteti TƏTBİQİ Rİyaziyyat və Kİbernetika fakultəSİ
  İxtisas: Kompüter Elmləri Qrup: Tk-36 Fənn
r/kurs-isleri/iqtisadiyyat
  Kafedra: İQTİsadi HÜquq iXTİsas: İQTİsadiyyatin hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti haqqında hesabat qrup
r/kurs-isleri/ekologiya
  Azərbaycan Hava Yolları’’ Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası
r/kurs-isleri/muhasibat
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki DÖVLƏt universiteti Beynəlxalq münasibətlər və Beynəlxalq hüquq fakültəsi GİT ixtisası 1 ci kurs tələbəsi Alxasov Əfqanın Mühasibat uçotu və audit fənnindən Kurs işi
r/kurs-isleri/jurnalistika
  Həsən bəy zərdabi ``Əkinçi``
r/kurs-isleri/turizm
  Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Turizm İnstitutu
r/kurs-isleri/tarix
  İxtisas: Amerikaşünaslıq Şöbə: Kurs: Qrup
r/kurs-isleri/diger
  Filologiya faküLTƏSİ İXTİsas: azərbaycan diLİVƏ ƏDƏBİyyat müƏLLİMLİYİ Əyanı şöbənin II kurs, 071-ci qrup tələbəsi
r/kurs-isleri/tarix
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt unversiteti
r/kurs-isleri/kimya-biologiya
  Adpu-nun biologiya fakültəsinin 301-ci qrup tələbəsi Maksudova
r/kurs-isleri/cografiya
  Torpaq eroziyası
r/kurs-isleri/beynelxalq-kommersiya
  Azərbaycan Hava Yolları” qsc milli Aviasiya Akademiyası Fakültə: İqtisadiyyat və hüquq
r/kurs-isleri/psixologiya
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti
r/kurs-isleri/jurnalistika
  Aidlik və ünvanlılıq
r/kurs-isleri/huquq
  Mülki Prosessual hüquq
r/kurs-isleri/riyaziyyat
  Adil Əliyev – İnf – 11, Furye sıraları
r/kurs-isleri/beynelxalq-kommersiya
  Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsi GİT ixtisası əyani şöbəsi 2-ci kurs tələbəsi
r/kurs-isleri/diger
  Kafedra: Menecment Elmi rəhbər: Lütfül Kəbir Tələbə
r/kurs-isleri/iqtisadiyyat
  Azərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi baki döVLƏt universiteti iqtisadi Nəzəriyyə Kafedrası roman
r/kurs-isleri/diger
  Muzeyşünasliq” “Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafinda festivallarin rolu” mövzusunda kurs işi Mehtiyeva Şəlalə
r/kurs-isleri/iqtisadiyyat
  Kurs I Ş İ Mövzu: “Françayzinq biznesin təşkilinin mütərəqqi forması kimi”
r/kurs-isleri/aviasiya
  Azərbaycan hava yollari” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ m iLLİ aviASİya akademiyasi “İnformasiya Texnologiyaları”
r/kurs-isleri/psixologiya
  I fəSİL. Psixoloji TƏSİRİn mahiYYƏTİ
r/kurs-isleri/diger
  Mündəricat Giriş I fəsil. Üsulun əsasını təşkil edən makrosinoptik proseslərin inkişafının əsas anlayışları və qanunauyğunluqları II fəsil. Zonal və meridional sirkulyasiya indekslərinin istifadəsi
r/kurs-isleri/iqtisadiyyat
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti
r/kurs-isleri/turizm
  Kurs: III kurs iŞİ Mövzu
directory kurs-isleri  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə