editorial_attachments/388
  Tatli suyu koruyalim tatli tatli yaşiyalim
dergi/makaleler/yayinda/5
  BalikesiR ÜNİversitesi necatibey eğİTİm faküLtesi ÖĞretmen adaylarinin adlar hakkinda göRÜŞleri Üzerine bir değerlendirme
~dergi/makaleler/yayinda/14
  Şablon template
dergi/makaleler
  Spor medyası hakkındaki düşünceleri
dergi/makaleler/reddedildi/7
  Ömer seyfettiN’İn kadinlari
images/makaleler_pdf/dilbilgisi-alistirmalar
  Lütfen boşlukları doldurunuz
dergi/makaleler/yayinda/5
  EtkiLİ Bİr almanca öĞretiMİ İÇİN ÖĞretmen beklentileri
/PSİKANALİZ/MAKALELER
  NarsiSİzm ve psikopatoloji
~kkilan/courses/Makaleler/Bilgisayarin cani
  Bilgisayarın Canı : Algoritma “ Harzemiyet “
~arak/3.TurkceOgreniyorum.com/27-31Ocak2014TR_EgiticilerSemineri/Makaleler
  Yabancı DilÖğretim Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
~kkilan/courses/Makaleler/Harzemli ve Algoritma Makaleleri
  Üniversite öncesi öğrencileri için Türkçe Algoritma Dili Tanımı: Anlat2005D0
makaleler/cilt_II
  EğİTİm kavraminin etik açidan analiZİ
dergi/makaleler
  Anlam arayişI/YAŞamdaki anlam
makaleler/nedimmacit
  Ilimli müSLÜman ağI ve TÜRKİye -ortaklar ve Seçenekler
makaleler
  İnsan hakları, kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu haklardır
makaleler4
  Bilim ve Ütopya, 2011 Steve Jobs: Sermayenin Diktatörlüğünün Gözde yatırımcısı İrfan Erdoğan Tarihi yapanlar ve Yazanlar
~dergi/makaleler/yayinda/11
  Şablon template
turkce/makaleler
  “ararat” FİLMİ senaryosundaki tarihsel olaylarin incelenmesi
Makaleler
  Çevreciliğe Farklı Yaklaşım ve Derin Ekoloji Yaklaşımına Bookchin'in Yaklaşımı
makaleler/cilt_III/aralik
  Grimm masallarinin olumsuz eğİTİCİLİk boyutu
~dergi/makaleler/yayinda/10
  Makalenin Başlığı Verdana 14 Punto, Koyu
lise/uploads/makaleler
  İnsan İlişkilerinde En Güçlü Duygu: GÜven
userFiles/yayinlar/makaleler
  Emperyalizm Karşıtı Bir İsim: Halil Halid Bey
/PSİKANALİZ/MAKALELER
  İnsanda iÇGÜDÜlerin narsiSİSTİk döNÜŞÜMÜ
makaleler/cilt_III/aralik
  ÖRGÜt küLTÜRÜ ve ÖRGÜtsel iletiŞİM
turkce/makaleler
  Hhhgıvyklfhhkıhujı9y8u7tu8t*u7öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
  Bağımsızlık Sonrası Ermenistan Rusya İlişkileri bağimsizlik sonrasi ermenistan-rusya iLİŞKİleri
makaleler
  Özellikle Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından TÜrk borçlar kanununa göre kira sözleşmesiNİN SONA ERmesi Av. Can akay
makaleler/makaleler
  Belgesel Makaleleri
  Belgesel Makaleleri
makaleler
  Hafızanızı güçlendirin! Unutkanlığı yenin!
  Kendinizin ve beyninizin farkında olun!
makaleler/cilt_VI/haziran
  Düzey derslikleri: İLKÖĞretiM 7 – sinif öĞrencileri Üzerine bir durum çalişmasi Serap yilmaz
Makaleler
  Fatma ana üzerine anlatilan efsaneler
education.ankara.edu.tr/ilhan/makaleler
  ÇAĞDAŞ İnsan ve sanat eğİTİMİ
  YüRÜme aliştirmalari
icerik/makaleler/documents
  Modern düŞÜnce ve EĞİTİM İÇERİSİnde
files/psikoloji/makaleler
  Olumsuz duygularin kontrolü Nelerden Bahsedeceğiz?
makaleler/cilt13
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of Education Faculty),2016,Cilt: XIII, Sayı: I,457-493
dergi/makaleler/reddedildi/5
  Soğuk savaş DÖnemi sosyo-küLTÜrel değİŞİmler
makaleler/citl10
  Osmanli cami MİmariSİ’nde aydinlatma düzenleri AÇisindan geliŞİM
Makaleler
  Federal Avrupa veya Bölgelerin Avrupası
Files/Makaleler
  Bana dua ediniz, duanızı kabul edeyim
makaleler
  Yillara sari İNŞaat ve onarma iŞlerinde
  Einstein'in beyninde bizde olmayan ne var?
dergi/makaleler/yayinda/5
  İKİNCİ yeni ŞAİrleriNİn göZÜyle yahya kemal beyatli’nin şİİRİ
wp-content/uploads/2017/01
  Anayasa’nın maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir
images/makaleler
  Metrenin üzerinde çalışmalar
~dergi/makaleler/yayinda/1
  Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (efmed) Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2007, sayfa 23-56
makaleler/citl10
  ÖĞretmenleriN İŞ doyumu
dergi/makaleler/reddedildi/5
  Okulöncesi EĞİTİMİ almiş ve almamiş İLKÖĞretiM 1
/PSİKANALİZ/MAKALELER
  Psikanalizde Dikey Yarık
Makaleler
  Kabulünün 54. Yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
dokuman/makaleler
  -
makaleler
  İNŞaata tahsis edilen arsalarda maliyet revizesi
dergi/makaleler/yayinda/5
  BeşİNCİ sinif sosyal biLGİler ders kitaplarinin yapilandirmaci öĞrenme kuramina göre değerlendiRİlmesi
Makaleler
  Türkiye’de İnsan Hakları Resmi Örgütlenmesi
docs/makaleler
  Futbol Kültürü ve Psikolojisi Türk Futbol Tarihinin İki Unutulmazı Futbol Nedir?
dergi/makaleler/yayinda/4
  Kentsel tabakalasma
makaleler/citl10
  1980 sonrasi türk öYKÜCÜLÜĞÜnde cemil kavukçu ve temmuz suçlu adli öYKÜ Kİtabinin tutunamayan karakterlerinde kiMLİk bunalimi
dergi/makaleler/yayinda/5
  Herder ve Grimm Kardeşler gibi çalışmalarında
indir/makaleler
  Beethoven hayati ve eserleri Ölümünün yüz on ikinci yıldönümü münasebetiyle

  TüRKİYE’de pop ve rock müZİK
makaleler/MahmutRisvanoglu
  İsraiL'İN İslam ülkeleri İle iLGİLİ BÜYÜk stratejiSİ
dokuman/makaleler
  BiR İnsan hakki olarak su hakkinin dava edilebiLİRLİĞİ
files/psikoloji/makaleler
  “Önce kendiNİ mutlu et” Diyenlere‘’Önce benlik saygisi’’
~dergi/makaleler/yayinda/7
  AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye’de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri
dergi/makaleler/hakem
  İKİNCİ yeni ŞAİrleriNİn göZÜyle yahya kemal beyatli’nin şİİRİ
dergi/makaleler
  Application of performance management patterns in the knowledge management medium
makaleler
  Mehmet maç
dergi/makaleler/reddedildi/5
  Questionnaire Format
makaleler/cilt_VI/aralik
  Pisa 2006 sonuçlarina göre tüRKİYE’de fen okuryazarliğinda düŞÜk ve yüksek performans gösteren okullar arasindaki farklar
dokumanlar/makaleler/cesitliMakaleler
  Güneydoğu Anadolu Projesi (Gap) (Uzun Bir Yazı)
indir/makaleler
  Yazı sanatı hakkında 16 Ekim tarihli Akşam gazetesinde Nurettin Yalman tarafından yayımlanan "Sanatla yazı mevzuu"
makaleler/cilt_VI/haziran
  Rudolf Steiner’in Düşünce Sistemi ve Waldorf Okulu
makalelerson
  Medya'ya marks'in bakişiyla bakmak irfan Erdoğan, Prof. Dr
Makaleler/tarihi_kahramanlar
  ÇAĞina adanmiş Bİr mimar
makaleler
  Önyargidan uzak, DİNGİn bir kalp ile oku
makaleler/makaleler
  Yönetmen Senarist
makaleler/Cilt14
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 1481-1516
images/makaleler_pdf/YTO
  Birinci kitAp indd
makaleler/Cilt14
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 856-887
makaleler/nedimmacit
  Teo-stratejiK İNŞA ve YÖneliŞler
politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler
  Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Dersi
makaleler/cilt_III/aralik
  ÖLÜme verilen anlam ve öĞrenim alani tüRÜ İle öLÜm kaygisi arasindaki İLİŞKİ
dergi/makaleler/yayinda/5
  İnsani geliŞme endeksi ve tüRKİYE’NİN İnsani geliŞmesi
dergi/makaleler/yayinda/6
  Millet Sisteminin Tarihi Arka Planı: Gayrimüslim Cemaatler için Özerk Bir Alan
dergi/makaleler/yayinda/5
  Türk küLTÜRÜnde “kavaktan inen geliN” motiFİ
public/docs/makaleler
  İletiŞİM ÇAĞin modern treni
dergi/makaleler
  Yazınsal Metinler Çevirisinde Eşdeğerlik Arayışı Looking for Equivalence in the Translation of Literary Öz araştırmanın Temelleri
~serten/makaleler
  Çevre eğİTİMİ ve çevre biLİNCİ nediR, Çevre eğİTİMİ nasil olmalidir
makaleler
  İspanya'da Yerel Örgütlenme: Yönetim Anlayışının Gelilşimi
Makaleler/tarihi_kahramanlar
  Celia Sánchez Manduley
dergi/makaleler/yayinda/4
  Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe Devrimi
~dergi/makaleler/yayinda/14
  Şablon template
makaleler/cilt_IV
  EğİTİm hakki ve tarihsel geliŞİMİ Öğr. Gör. Dr. Davut okçU
Makaleler
  Eski TÜrklerde merkezi İdare
makaleler/cilt_I
  Okulöncesi EĞİTİmde araç – gereç bulunma düzeyi İle öĞrencilerin geliŞİm düZEYleri arasindaki İLİŞKİ
eskiefdergi/makaleler/cilt_III/aralik
  ÖRGÜt küLTÜRÜ ve ÖRGÜtsel iletiŞİM
indir/makaleler
  Carl ebert’İn devlet konservatuvari ile devlet tiyatro ve operasinin kuruluşuna katkisi cevad Memduh altar
~dergi/makaleler/yayinda/1
  Bilimsel Filmlerin Hazırlanması
indir/makaleler
  Rus mücedditleri [yenileyiCİleri] ve borodiN
  Rusya’da musiKİ Aynı ritim zenginliği ile bugüne kadar kök salan Rus sanatı, bugün yeni unsurlarıyla daha mühim bir şöhret temin edebildi. Günün bu en modern sanatında, Rus olmayan fakat kendinden başka hiçbir tipe de benzemeyen
  Rus müZİĞİ ve ankara radyosu
dergi/makaleler
  Ahmet midhat efendi’Nİn eserlerinde düŞMÜŞ kadina uzanan el: Mİhnetkeşan ve henüz on yedi yaşinda
  Yunus emre’Nİn diLİ hakkinda emek ÜŞenmez* ÖZ
indir/makaleler
  Müzik sanatında Vİyana klasikleri Cevad Memduh Altar
  Haydn, Mozart, Beethoven
  Bu yazım, 1939’da yayımlanan
makaleler/Cilt15
  Issn: 1305-020 Kulaktan (İşitsel Temelli) Öğretim Yöntemi* Canan Fİdan erten
indir/makaleler
  Güzel Sanatlar: konser deyince ne anlariz?
  Sanatkâr ve tabiat cevad Memduh Altar
makaleler/Cilt14
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1)
images/makaleler_pdf/YTO
  TüRKÇE ÖĞretiMİnde kullanilabilecek oyunlar, yarişlamalar
dergi/makaleler/hakem
  BalikesiR ÜNİversitesi necatibey eğİTİm faküLtesi ÖĞretmen adaylarinin adlar hakkinda göRÜŞleri Üzerine bir değerlendirme
~bdemirtas/Web_liste
  Hilmi Haluk, Türk-Almanya Münasebat-ı Ticariyesine Dair Rapor. Ticaret Vekaleti Mecmuası, Ankara, (9), 00. 05. 1925, 98-104
dergi/makaleler
  Hollanda’da din-devlet iLİŞKİleri ve kiLİse-devlet ayriliği religion-State Relations and the Separation of Church and State in the Netherlands
docs/makaleler
  Amaç Ne başarmak istiyorsun? Gerçeklik Şu an mevcut durum nedir?
indir/makaleler
  Alman mektep musiKİSİ ve pedagog pestalozzi
  Tschaikowsky (Piyano konçertosu Op. 23, Si-bemol minör, 1875) Cevad Memduh Altar
Makaleler/yazilar_dosyasi/Sonertorlak
  Guatemala’da solun ciddi sınavı Soner Torlak
webfiles/dua.diyanet.gov.tr/UserFiles/Makaleler
  Bir dua ve niyaz "Allâhümme Bârik Alâ Muhammedin" Prof. Dr. Zekeriya Güler
makaleler/Cilt15
  Issn: 1305-020 Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme
Makaleler
  Osmanli kadini
uploads/makaleler
  Öğretmek” İsteyenlere 5 Küçük Öneri
dergi/makaleler
  Politika metaforunun güçlü yanları aşağıdaki gibi özetlenebilir
~arak/3.TurkceOgreniyorum.com/27-31Ocak2014TR_EgiticilerSemineri/Makaleler
  Yabanci diL ÖĞretiMİnde edebiyatin yeri Dr. Hüseyin Arak Tarihçe
dergi/makaleler
  İŞGÖren özellikleri
kuba/la_kuba_makaleler/fidel konusma
  Ýngiliz denizaltýsý
dergi/makaleler/reddedildi/7
  KiŞİsel sorumluluk duygusu bağlaminda
kuba/la_kuba_makaleler/fidel konusma
  Fidel castro ruz: DÜRÜstlük ve mütevazi olmanin değERİ
images/makaleler_pdf/dilbilgisi-alistirmalar
  Lütfen boşluklara geniş zaman eki getiriniz. Ömer gece dışarı çık
Makaleler
  Afet Yönetiminde Türkiye'nin Mali Yapısı
  Refik Ali UÇarci
webfiles/dua.diyanet.gov.tr/UserFiles/Makaleler
  Duanin insan üzerindeki tesiRİ Dr. Faruk GÖRGÜLÜ Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı
  Çocuk ve dua mustafa ÖZÇELİK
  YöneliŞ ve huzurun diLİ dua duanın anlam ve önemi
makaleler
  Canlılığı araştırıyoruz. İlk etapta bizi ilgilendiren şey madde değil, saf enerjidir
education.ankara.edu.tr/ilhan/makaleler
  Yaratici düŞÜncenin geliŞTİRİlmesi
Makaleler/yazilar_dosyasi/enginhnm
  Küba liderine göre, veda konuşması şimdiye kadarki en kötü konuşması oldu
makaleler
  İKTİsadi kiymetlerde, amortismana dahil edilebiLİRLİk açisindan : ekonomik ve teknik büTÜNLÜk kavrami
dergi/makaleler/yayinda/5
  Amat’ta yapi ve simgeler
makaleler
  Metod Üzerine: Marksist Siyasal Ekonomi
en/system/files/dergiler/makaleler/1
  Küresel lojiSTİk anlayişinin geliŞİMİ ve temel entegrasyon türleri
Makaleler
  Aihs karşısında Mülki İdare Amirlerinin Yetkileri
makaleler/cilt_I
  Van’da kadin sorunlari ve eğİTİM
indir/makaleler
  Cumhuriyet devrinde müZİk cevad Memduh Altar
makaleler
  Toplam Kalite Yönetimi: Bir Çıkış Yolu mu, Hakim İdeolojilerin Yeni Hizmetkarı mı?
makaleler/Cilt14
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1)
makaleler
  GediZ ÜNİversitesi YÜksek lisans tezi
makaleler/cilt_VII/haziran_2010
  Okul geliŞİMİnde temel dinamik olarak değİŞİm ve yeniLEŞME: okul yönetiCİleri ve öĞRETMENleriN ROLleri
makaleler/Cilt14
  BiÇİmlendirmeyi bozmadan on iKİ SÖZCÜĞÜ geçmeyen başLIĞi buraya ekleyebiLİRSİNİZ
data/genel/makaleler/DurakPUSMAZ
  Bilmen tefsiRİnde âyetler ve sûreler arasindaki MÜNÂsebetler
Makaleler
  Küresel eksende devletin yeni KİMLİĞİ: “etkin devlet”
  Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
makaleler/Cilt14
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 1544-1573
makaleler/cilt11
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of Education Faculty),2014,Cilt: XI, Sayı: I,77-95
Makaleler
  Afetlerden Önce Gerçekleştirilmesi Gereken Afet Yönetimi Çalışmaları
makaleler/cilt_IV/ii
  Kavram haritalari
dergi/makaleler/yayinda/5
  LadiNİ dramanin doğUŞunda gorboduc örneğİ
kuba/la_kuba_makaleler/fidel konusma
  Fidel Castro: Rus Ortodoks Kilisesi
images/makaleler_pdf/dilbilgisi-alistirmalar
  Alıştırma 87 Lütfen görülen geçmiş zamanla tamamlayınız
~dergi/makaleler/yayinda/9
  Meslek Liselerinde Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi: Balıkesir Örneği
Makaleler/tarihi_kahramanlar
  Bolivya Gerillasının Efsane İsmi
Makaleler
  Renan’a göre müŞterek biZ (Mİllet) duygusunun temelleri
  Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yaşatılmasında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Şanlıurfa Örneği
education.ankara.edu.tr/ilhan/makaleler
  The place which I wish to play
  Müzede Yaratıcı Drama Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
dergi/makaleler/yayinda/5
  ÜÇ İstabul: yahya kemal, orhan veli ve ilhan berk’in şiirlerinde istanbul
politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler
  Türk idari yargi tariHÇESİ
dergi/makaleler/hakem
  Xv. YÜZyilda ümerâ vakiflari ve ankara’nin kentsel geliŞİMİ The Waqfs of Umera and Urban Development of Ankara in the xvth. Century Araştırmanın Temelleri
dergi/makaleler/yayinda/4
  Kentsel tabakalasma
indir/makaleler
  Beethoven dokuzuncu senfoniYİ nasil yazdi?
~dergi/makaleler/yayinda/6
  Mutlak Değer Kavramı Örneğinde Öğretmen Adaylarının Öğrenci Hatasına Yaklaşımları
makaleler/cilt_II
  E-öĞrenme sürecinde üNİversitelerin karşilaşABİlecekleri sorunlar üzerine biR İnceleme
indir/makaleler
  Gluck ve yeni zamanlarda opera cevad Memduh altar
makaleler
  Tüm zamanların en iyi 100 kitabı
politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler
  Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Dersi
dokuman/makaleler
  Adil yargılanma hakkını
makaleler4
  Bilim ve Ütopya, 2011 Steve Jobs: Sermayenin Diktatörlüğünün Gözde yatırımcısı İrfan Erdoğan Tarihi yapanlar ve Yazanlar
dergi/makaleler/reddedildi/5
  Millet yaratma teknikleri ve tarihsel bir yaklaşim nation Building Techniques and a Historical Approach Öz problem Durumu
makaleler/Cilt15
  Araştırma Makalesi issn: 1305-020
makaleler/Cilt14
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 908-939
makaleler
  Misra-i berceste
Makaleler
  Haber çEVİRİlerinde yerliLEŞTİrme stratejileri olarak etnomerkezci eritme ve saldirgan sadakat
makaleler/Cilt14
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of Education Faculty),2017,Cilt: XIV, Sayı: I,640-670
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 888-907
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of Education Faculty), 2017; 14(1): 1624-1656
dergi/makaleler/yayinda/4
  TariHÎ romanin sinirliliklari ve
makaleler/Cilt15
  Issn: 1305-020 Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme
dergi/makaleler/yayinda/5
  Merkez sağda 27 mayis ve 12 eylül sonrasi partiLEŞme party Formation in the Centre Right after May 27 and September 12
dergi/makaleler/yayinda/4
  Kâbus: Dİl ve algi kaybi nightmare: loss of the language and perception Özet
makaleler
  İKTİsadi kiymetlerde, amortismana dahil edilebiLİRLİk açisindan : ekonomik ve teknik büTÜNLÜk kavrami
makaleler/Cilt15
  Araştırma Makalesi issn: 1305-020
uploads/makaleler
  Taraflar arasında eşit olmayan bir güç dengesi varsa, Zorbalık nedir?
dergi/makaleler
  Öz araştırmanın Temelleri
makaleler
  Gayrimenkullerin satışından sağlanan kazancın vergilendirilmesi
dergi/makaleler/yayinda/4
  Sadri maksudi’NİN ÖLÜMÜNÜN 50
/Makaleler
  Afetlerden Önce Gerçekleştirilmesi Gereken Afet Yönetimi Çalışmaları
dergi/makaleler/hakem
  LadiNİ dramanin doğUŞunda gorboduc örneğİ
makaleler/Cilt14
  Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 856-887
makaleler
  Kılavuzluğun Doğası
dergi/makaleler/yayinda/5
  İşgücü Farklılıklarının Yönetimi ve
public/docs/makaleler
  Latif Mutlu ile 'Uygarlığın Peşinde'yi konuştuk 'İdeolojiler bitti, ekonomi devri başladı'
makaleler
  CahiT İSTİkbal
userFiles/yayinlar/makaleler
  Kitaplarla ilişkinin adabı üzerine
tr/makaleler
  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science fen ve MÜhendiSLİK
  Fen ve MÜhendiSLİk biLİmleri dergiSİ Journal of Science And Engineering
dergi/makaleler/reddedildi/7
  Öğretmen Adaylarının Okulöncesi Eğitim Çağrışımları
indir/makaleler
  Musiki hayatı f I d e L i o cevat Memduh Altar
directory makaleler  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə