MevzuatMetin
  Kooperatifler kanunu (1)(2) Kabul Numarası : 163 Kabul Tarihi : 24/4/1969 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/5/1969 Sayı : 13195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 1955
dosyam
  T. C. Başbakanlik deniZCİLİk müsteşarliği hukuk Müşavirliği sayi : B. 02. Dnm 61. 010. 06. 01- 20/01/2006 00138 konu
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 2863
fileadmin/mevzuatek/eski/files
  Ek: 3 Reel Olmayan Finansman Maliyeti İhtiva Edebilen İktisadi Kıymetler
  Ek: 2 parasal olmayan kiymetler1
MevzuatMetin
  Eczacilar ve eczaneler hakkinda kanun kanun Numarası : 197 Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/12/1953 Sayı : 8591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 35 Sayfa : 83
UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/MEVZUAT
  Tababet ve şuabati san'atlarinin tarzi icrasina dair kanun
MevzuatMetin
  Belediye gelirleri kanunu kanun Numarası : 464 Kabul Tarihi : 26/5/1981 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 20 Sayfa : 280
BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/yonetmelikler
  Liman devleti denetiMİ YÖnetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1
MevzuatMetin
  İmar ve gecekondu mevzuatina aykiri yapilara uygulanacak bazi iŞlemler ve 6785 sayili
CYGM/Files/mevzuat/teblig
  Su kiRLİLİĞİ kontrolu yönetmeliĞİ teknik usuller tebliĞİ
doc/mevzuat
  TüRKİye cumhuriyet merkez bankasi
  BiRİNCİ BÖLÜM
dosyam/Dokumanlar
  Ana sayfaya geri DÖN
mevzuat
  Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖnetmeliK
editor/upload/files
  Konut yapi kooperatifleriNİn vergilendiRİlme esaslari
MevzuatMetin
  Su üRÜnleri kanunu (1)(2) Kanun Numarası : 380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 10 Sayfa : 2056
BLSM_WIYS/GASM/tr/Belgelik/Mevzuat
  Gemiadamlari yönetmeliĞİ BİRİNCİ kisim amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1
MevzuatMetin
  GüMRÜk kanunu (1)(2) Kanun Numarası : 458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/11/1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 39
  Özel tüketim vergiSİ kanunu kanun Numarası : 4760 Kabul Tarihi : 6/6/2002 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 12/6/2002 Sayı : 24783 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 7
  Oyunlari kanunu
duragan/d/dosya/mevzuat sbl/yönetmelikler sbl/YÖNETMELİKLER SON
  20 Ocak 2012 cuma resmî Gazete Sayı : 28179 YÖnetmeliK
MevzuatMetin
  Emlak vergiSİ kanunu kanun Numarası : 319 Kabul Tarihi : 29/7/1970 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 11/8/1970 Sayı : 13576 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 2662
dosya/Su/ilDegerlendirmeMevzuatEgitimiToplantisi/Sunumlar
  TüketiCİ ve çalişan güvenliĞİ başkan yardimciliğI Çevre sağLIĞi daiRE başkanliğI
docs5
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Docs/Mevzuat
  ValiLİĞİne (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
dosyam/Dokumanlar
  T. C. Başbakanlik deniZCİLİk müsteşarliği deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Sayı
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 4490
ebs_files/files/mevzuat
  EğİTİMCİler biRLİĞİ sendikasi tüZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜm genel esaslar sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi Ve Adresi Madde 1
html/temelegiyapim_1
  Cüaeiaeiu
media/263928
  İŞ hayatinda etik ve etik dişi konular iş Hayatında Etik İlkeler
html/Ekler
  MiLLİ EĞİTİm bakanliğina bağli öĞretim kurumlarina öĞretmen olarak atanacaklarin atanmalarina esas olan alanlar ile mezun olduklari yükseköĞretim programlari ve aylik karşiliği okutacaklari derslere iLİŞKİn esaslar
MevzuatMetin
  Yapi denetiMİ hakkinda kanun kanun Numarası : 708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 40
wp-content/themes/olimpos/mevzuatlar
  Blok Girişleri ve Kat Koridorları
MevzuatMetin
  8049 TÜrk medenî kanunu
mevzuat/yonetmelikler
  Kamu görevlileri etik davraniş İLKEleri İle başvuru usul ve esaslari hakkinda yönetmeliK
MevzuatMetin
  Spor genel müDÜRLÜĞÜNÜn teşKİlat ve görevleri hakkinda kanun (1)(3) Kanun Numarası : 289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/5/1986 Sayı: 19120 Yayımlandığı Düstur : Tertip: Cilt: 25 Sayfa: 224
mevzuat/dosya
  Ek-1/A İLGİLİ BİRİM: TÜRKİye iLAÇ ve tibbi Cİhaz kurumu
Mansetler/MEVZUAT/Duyuru
  Yabancılara ve Türkiye’de Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri Teslimlerinde kdv istisnası Uygulaması (kdv tebliĞİ)
mMevzuat/yonetmelikler
  Konya su ve kanalizasyon idaresi
MevzuatMetin
  Devlet su iŞleri genel müDÜRLÜĞÜNÜn teşKİlat ve göREVleri hakkinda kanun
arsiv_35_ide/mevzuatlar_35_ide/tebligler
  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden
images/mevzuat_ek/dosyalar/sektor-mevzuati/jeotermal/yonetmelikler
  Dsi yeraltisulari teknik yönetmeliĞİ BÖLÜm I genel hüKÜmler
MevzuatMetin
  İmar kanunu (1)(2) Kanun Numarası : 194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 24 Sayfa : 378
mevzuat/ykm
  Ağir ve tehlikeli İŞler yönetmeliĞİNİn yüRÜRLÜkten kaldirilmasina dair yönetmelik resmi Gazete Tarihi
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 2872
dosyalar/files/18_19_20_2015_cevre_gorevlisi
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Portals/0/dokumanlar/Kurumsal Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/8910g
  T. C. TÜRKİye iŞ kurumu genel müDÜRLÜĞÜ Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/MEVZUAT
  Hastanenin: İli: İsmi: Yatak sayısı
dosyalar/mevzuatlar
  Yapi iŞlerinde iŞÇİ sağLIĞi ve iŞ GÜvenliĞİ TÜZÜĞÜ
MevzuatMetin
  Karayollari trafik kanunu(1)(2)(3) Kanun Numarası : 918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 22 Sayfa : 687
mevzuat/ykm
  KiŞİsel koruyucu donanimlarin iŞyerlerinde kullanilmasi hakkinda yönetmeliK
duragan/d/dosya/mevzuat sbl/yönetmelikler sbl/YÖNETMELİKLER SON
  Resmî Gazete Sayı : 28155 YÖnetmeliK
futdam/dersslaytlari
  6 Temmuz 2006 perşembe resmî Gazete Sayı : 26220 YÖnetmeliK
UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/MEVZUAT
  Yönetmeliğin yayım tarihi: 31. 07. 2009/27305 R. G. Değişiklik: 22. 04. 2010/27506 R. G
ihlal/files/SOSYALGUVENLIK
  Uluslar arasi mevzuatta sosyal güvenlik hakki insan haklari evrensel beyannamesi
MevzuatMetin
  Terörle mücadele kanunu kanun Numarası : 713 Kabul Tarihi : 12/4/1991 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 30 Sayfa : 125
  Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu kanun Numarası : 565 Kabul Tarihi : 18/12/1981 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 22/12/1981 Sayı : 17552 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 21 Sayfa : 73
  Kanun Numarası : 3065
mevzuat
  İŞÇİ sağLIĞi ve iŞ GÜvenliĞİ TÜZÜĞÜ
MevzuatMetin
  Motorlu taşitlar vergiSİ kanunu (1) Kanun Numarası : 97 Kabul Tarihi : 18/2/1963 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/2/1963 Sayı : 11342 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 654
mevzuat/avukata_ozel/avukatlik_kanunu
  Avukatlik kanunu
BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/Mevzuat/Kanunlar
  Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 26/9/2011, No : 655
MevzuatMetin
  Toplu konut kanunu
mevzuat/yasalar
  Sosyal güvenlik kurumu kanunu
dosyalar/strateji/mevzuatdosyalar
  Tebliğ Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 6237
BLSM_WIYS/GASM/tr/Belgelik/Mevzuat
  EğİTİm sinav yönergesinde değİŞİKLİk yapilmasina iLİŞKİN
MevzuatMetin
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : cilt : Sayfa : 1037
dosyam/Dokumanlar
  Gemiadamlari sağlik yönergesi
BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/yonetmelikler
  Gemilerden atik alinmasi ve atiklarin kontrolü YÖnetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 —
files/downloads/mevzuat/diib
  1- bu Genelge’de geçen kısaltmalardan; at
MevzuatMetin
  TüRKİye büYÜk millet mecliSİ
File/?path=ROOT/4/Documents/Mevzuat
  Resmi Gazete Tarihi: 03. 12. 2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 elektriK İÇ tesisleri proje hazirlama yönetmeliĞİ
mevzuat
  Madde gerekçeleri
dosyam
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1
MevzuatMetin
  Kamu konutlari kanunu kanun Numarası : 946 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 22 Sayfa : 866
  Konut iNŞaatinda ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelerde yapilacak yatirimlarda vergi, resim ve harç İSTİsna ve muafliklari taninmasi hakkinda kanun
  Organize sanayi BÖlgeleri kanunu kanun Numarası : 562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 39
dosyam
  Lausanne'da imzalanan senetler
CYGM/Files/mevzuat/yonetmelik
  Resmî Gazete Sayı : 26724 YÖnetmeliK
fileadmin/kitaplar/AB_kdv_mevzuat
  BöLÜm XV: kolaylaştirilmiş prosedürler
duragan/d/dosya/mevzuat sbl/yönetmelikler sbl/YÖNETMELİKLER SON
  Resmî Gazete Sayı : 28133 YÖnetmeliK
F/Root/dosyalar/mevzuat
  Sözleşmeli personel çaliştirilmasina
MevzuatMetin
  Milli Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu kanunda yazı
belgeler/mevzuat
  İnsani amaçLI
dosyam
  Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi tarafından
UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/MEVZUAT
  İŞ ekipmanlarinin kullaniminda sağlik ve güvenliK Şartlari yönetmeliĞİ
mMevzuat/Yonergeler
  İnsan kaynaklari ve destek hizmetleri dairesi başkanliğI
MevzuatMetin
  MiLLÎ savunma bakanliği akaryakit ikmal ve nato pol tesisleri İŞletme başkanliğinin kuruluşu ve görevleri hakkinda kanun
CYGM/Files/mevzuat/teblig
  Resmî Gazete Sayı : 27372 tebliĞ
Content/genelsekreterlik/Mevzuat
  Senato Tarihi : 25/10/2017 Karar No : 13/3 kirikkale üNİversitesi GİRİŞİmsel olmayan araştirmalar etik kurulu yönergesi BİRİNCİ BÖLÜm amaç
cygm/files/mevzuat/yonetmelik
  Düzenli depolama tesisleriNİn kontrolü YÖnetmeliĞİ
mevzuat
  Organize sanayi BÖlgeleri uygulama yönetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1
CYGM/Files/mevzuat/yonetmelik
  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Documents/BilgiBankasi
  Elektronik Resmi Gazete ®
wp-content/uploads/2016/11
  Polis diSİPLİn yönetmeliĞİ
mevzuat
  Madde 1- amaç
MevzuatMetin
  İLKÖĞretim ve eğİTİm kanunu
dosyalar/strateji/mevzuatdosyalar
  YükseköĞretim kurumlarinda yüRÜTÜlen yaz okullari
Docs/Mevzuat
  ValiLİĞİne (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 2634
mevzuat/yonetmelikler
  Asansör yönetmeliĞİ (95/16/AT)
mevzuat/tebligler
  Yapi iŞleri İNŞaat, makine ve elektrik tesisati genel tekniK ŞARTNAMElerine dair tebliĞ
MevzuatMetin
  Futbol ve diĞer spor müsabakalarinda bahis ve şans oyunlari düzenlenmesi hakkinda kanun (1) (2) Kanun Numarası : 258 Kabul Tarihi : 29/4/1959 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1959 Sayı : 10201 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 40 Sayfa
BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/Mevzuat/yk_genelgeler
  Sayi : B. 11 Kug 10. 00. 02/205-07/20415 15. 08. 2006
mevzuat2/imar
  Tanımlarda
MevzuatMetin
  MerakiBİ bahriyeden maada mahallerde
  Kabul Tarihi : 16 Kânunusani 1311; 13 Şaban 1313
  Gelir vergiSİ kanunu (G. V. K.) Kanun Numarası : 93 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 850
  518 sayılı Kanun ile değişik hali gelir vergiSİ kanunu (G. V. K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 850
db/turkce/mevzuat
  Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
MevzuatMetin
  Orman kanunu (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 37 Sayfa : 2457
mevzuat
  Ekonomik siniflandirma
ihlal/files/lgbt
  Yaşam hakki birleşMİŞ Mİlletler insan haklari evrensel beyannamesi
dosyam
  İlave metin avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Dairesi consleg sistemi tarafından hazırlanmıştır
file/mevzuat
  Ankara büYÜKŞEHİr belediyesi İmar yönetmeliĞİ İÇİndekiler
_uploads/docs/mevzuat-ve-yonetmelikler
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1
wp-content/uploads/2012/12
  Amortisman kayitlarinin yapilmasi
MevzuatMetin
  İnsan haklarini inceleme komisyonu kanunu kanun Numarası : 686 Kabul Tarihi : 5/12/1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/12/1990 Sayı : 20719 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 30 Sayfa : 45
mevzuat
  Devlet memurlari kanunu
MevzuatMetin
  Türk medenî kanunu
file/mevzuat
  Bursa büYÜKŞEHİr belediyesi İmar yönetmeliĞİ İÇİndekiler I. BÖLÜm amaç madde 01
cygm/files/mevzuat/yonetmelik
  T. C. ÇEvre bakanliği kati atiklarin kontrolü
dosyam
  Kabotaj hattinda yapilacak
Content/mevzuat/kanunlar
  Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22 2003
upload/MEVZUAT
  Katma değer vergiSİ genel uygulama tebliĞİ
BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/yonetmelikler
  Resmî Gazete Sayı : 28453 YÖnetmeliK
guncemevzuat
  Harçlar kanunu kanun Numarası: 492 Kabul Tarihi
BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/kanunlar
  Kanun Numarası : 2918
panel/eskiDosyalar/b_uploadedFiles/files/mevzuat
  İŞyeri AÇma ve çalişma ruhsatlarina iLİŞKİn yönetmeliK
duragan/d/dosya/mevzuat sbl/yönetmelikler sbl/YÖNETMELİKLER SON
  Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖnetmeliK
Content/mevzuat/yonetmelikler
  Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖnetmeliK
mevzuat
  Genel gerekçE
wp-content/uploads/2016/03
  İki ihale yasamız var; İki ihale yasamız var
File/?path=ROOT/1/Documents/Mevzuat
  Enerji ve tabiİ kaynaklar bakanliği avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge
img/mevzuat
  Resmi Gazete Tarihi: 31
mevzuat
  Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
mevzuat2/izmir
  İZMİr büYÜKŞEHİr belediyesi otopark yönetmeliĞİ
cygm/files/mevzuat/yonetmelik
  Çevre ve Orman Bakanlığından
meb_iys_dosyalar/2016_02
  T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim genel müDÜRLÜĞÜ ortaöĞretim mevzuati mart-2015

  İÇİndekiler a
meb_iys_dosyalar/2015_07
  T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim genel müDÜRLÜĞÜ ortaöĞretim mevzuati mart-2015
dosyam
  Ec sayi ve 29 Nİsan 1999 tariHLİ
cygm/files/mevzuat/yonetmelik
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 —
MevzuatMetin
  Kamulaştirma kanunu kanun Numarası : 942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 22 Sayfa : 843
docs/mevzuat/vergi/ekler
  Form “B” Nİn doldurulmasina iLİŞKİn açiklamalar
mevzuatlar-yonetmelikler
  İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİne iLİŞKİn tehlike siniflari listesi tebliĞİ
guncemevzuat
  BiRİNCİ BÖLÜM: MÜkellefiyet ve iSTİsnalar konu: Madde 1
uploads/ekler/mevzuat/1364484
  Ek-1 “İŞaretleme sembolü”
web/dosyalar/mevzuat
  Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine İlişkin Yönetmelik 15
ahbs_mevzuat_dosyalari
  Devlet memurlari kanunu
dosyam
  DeniZCİLİk müsteşarliği dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
wp-content/uploads/islem_yonergesi
  Madde 2 Bu protokolde geçen
sites/default/files/mevzuat
  Maddelerin diZİNİ
meb_iys_dosyalar/2015_07
  T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim genel müDÜRLÜĞÜ ortaöĞretim mevzuati mart-2015
docs/mevzuat
  Özeti : Sermaye artırımı işlemine ilişkin damga vergisi istinasından yaralanabilmesi için yatırım teşvik belgesinde vergi, resim ve harç istisnası bulunması gerektiği Hk. Temyiz İsteminde Bulunan
MevzuatMetin
  486 sayılı Kanun ile değişik hali gelir vergiSİ kanunu (G. V. K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 850
dosya/dosyalar
  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi No : 14/07/2005 2005/9207 Resmi Gazete Tarihi : 10/08/2005 Resmi Gazete Sayısı
MevzuatMetin
  FiKir ve sanat eserleri kanunu (1) Kanun Numarası : 846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt: 33 Sayfa : 49
  Kabul Tarihi : 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332
upload/MEVZUAT
  Güncel kdv oranlari mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergiSİ oranlarinin tespiTİne iLİŞKİn karar (*)
dosyam
  TüRKİye cumhuriyeti deniZCİLİkten sorumlu devlet bakanliğI İle kuzey kibris turk cumhuriyeti bayindirlik ve ulaştirma bakanliğI ARASINDA deniZCİLİGİn geliŞTİRİlmesine yöneliK İŞBİRLİĞİ protokolu
MevzuatMetin
  Türk medenî kanunu
File/?path=ROOT/4/Documents/Mevzuat
  Genel aydinlatma yönetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1
duragan/d/dosya/mevzuat sbl/yönetmelikler sbl/YÖNETMELİKLER SON
  Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖnetmeliK
wp-content/uploads/islem_yonergesi
  Acik ihale usulu
mevzuat
  İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİne iLİŞKİn tehlike siniflari listesi tebliĞİ madde 1
File/?path=ROOT/4/Documents/Mevzuat
  ElektriK İÇ tesisleri YÖnetmeliĞİ
MevzuatMetin
  Türk medenî kanunu
  Milli Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu kanunda yazı
sirkulerler/2002
  Sosyal sigortalar kurumundan emekli olmanin şartlari
wp-content/uploads/2014/03
  Enerji veriMLİLİĞİ mevzuati (Mayıs 2014 İtibarı ile)
wp-content/uploads/2017/12
  Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7033
files/pdb/files
  Günümüzde arşivlemeye önem vermeyen kurumların arşivleri kırpıntı kağıt veya malzeme deposu görünümündedir
BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/yonetmelikler
  Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşinmasi hakkinda yönetmeliK
MevzuatMetin
  Türk siVİl havacilik kanunu (1) (2) Kanun Numarası : 920 Kabul Tarihi : 14/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/10/1983 Sayı : 18196 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 22 Sayfa : 736
dosyam
  23 Kasım 1993 tarihli 93/103/ec sayılı balıkçı teknelerinde çalışma konusundaki asgari emniyet ve sağlık gerekliliklerine iliş
directory mevzuat  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə