ngos/1673/events/8561az
  Avrasiya əMƏkdaşliq fondu "MÜnaqiŞƏ MƏKTƏBİ"NƏ MÜraciƏt qəbulunu açiq elan ediR
ngos/611/press-releases/1852az
  Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi
ngos/427/events/1938
  Təlimin Məqsəd və vəzifələri Təşkilat və layihə haqqında məlumat
ngos/393/events/1917
  Mövzusunda təlim Gəncə, Azərbaycan
ngos/1733/events/5081
  Vision Təhsil Mərkəzinıdə Dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlıq kurslarına qeydiyyat başlamışdır
ngos/1558/events/2132az
  Ccna kursu (640-801)
ngos/1055/jobs/3652
  Vəzifənin adı: C`est Bon Kuryer İş yeri: Bakı, Azərbaycan Müqavilənin müddəti
ngos/1055/jobs/4781
  17 avqust 2007 Vəzifənin adı: C`est Bon Müştərilərlə iş üzrə köməkçi (Kuryer) İyerarxiya daxili: “
ngos/48/jobs/1255az
  Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilələr Şurası (irex) İnternetin İnkişafı və Təlimi Proqramının (iatp) Sumqayıtda açılan yeni İn
ngos/1733/events/6371
  Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
ngos/1169/events/3489az
  Konfians Austreliya Pty Ltd şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı sizi “İşəqəbul Prosesinin səmərəli təşkili və Müsahibə Aparma Bacarıqları” mövzusunda keçirəcəyi treyninqə dəvət edir
ngos/1248/events/7454
  Carl version (for translation)
ngos/1221/jobs/4181az
  “Riad Farm” farmasevtik kompanıyası “Tibbi nümayyendə” vəzifəsinə işçi qəbulu elan edir
ngos/218/reports/585az
  Femina boşanmanin qurbani uşaqlar olur
ngos/218/events/400az
  GöZƏLLİK İnsanin daxiLİNDƏDİR
ngos/1055/jobs/4762
  9 avqust 2007 Vəzifənin adı: Sendviç düzəldən İyerarxiya daxili
ngos/1055/jobs/4760
  Salat Düzəldən vəzifəsi haqqında məlumat 9 avqust 2007 Vəzifənin adı
ngos/1733/events/6065
  Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
ngos/512/events/959az
  Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi Azərbaycan Sosial və Siyasi elmlər yönümlu Qrantlar
ngos/725/events/1294az
  Mühasibat Uçotu Haqqında
ngos/393/events/1826
  Mövzusunda təlim Gəncə, Azərbaycan
ngos/1733/events/6406
  Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
ngos/54/events/6436
  Tutulmuş VƏ ya həbs ediLMİŞ ŞƏxsləRİn hüquqi VƏZİYYƏTİNƏ daiR
ngos/1733/events/6431
  Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
ngos/1692/events/8041az
  Texniki Tapşırıq
ngos/1248/events/7455
  Carl version (for translation)
ngos/218/reports/630az
  Aba ceeli atət azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizim Nazirliyi Bakı Polad Zavodu
ngos/443/events/502az
  ƏRİZƏ formasi
ngos/218/meetings/53az
  Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi
ngos/218/press-releases/1483az
  Qadınların qeyri-rəsmi nigahda olmasının yaratdığı problemlər müzakirə edilib
ngos/1055/jobs/5626
  Müştəri Xidmətləri üzrə Icraçı vəzifəsi haqqında məlumat 1 fevral 2008 Vəzifənin adı
ngos/1733/events/6422
  Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
ngos/1733/events/5600
  Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
ngos/443/events/507
  ƏRİZƏ formasi
ngos/443/events/492
  Ii. İddiaçı Təşkilat və İnstitut haqqında məlumat
ngos/512/events/869az
  Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan
ngos/427/events/1660
  Сумгайыт Мцтяхяссисляр Бирлийи "Щцгуги Йардым вя Тялим Мяркязи "
ngos/427/events/1853
  Сумгайыт Мцтяхяссисляр Бирлийи "Щцгуги Йардым вя Тялим Мяркязи "
ngos/4/events/4849
  Yerli Məsləhətçilər/Ekspertlərlə müqavilələrin standart şərtləri
ngos/443/events/1089
  Щамы Бярабярдир Щамы Мцхтялифдир авропа кампанийасы
ngos/1248/events/7883az
  Carl version (for translation)
ngos/1215/press-releases/1891az
  PraksiS” Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi
ngos/1789/events/8500az
  Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi 7435-az
ngos/1055/jobs/5259
  İş yeri: Bakı, Azərbaycan Müqavilənin müddəti
ngos/1042/jobs/3303az
  Elan «MƏtanət a» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir
ngos/679/jobs/3200
  Ümumtəhsil məktəblərinin inşa standartlarının/normalarının hazırlanması
ngos/768/press-releases/1386az
  Məktəb müəllimləri və şagirdləri biznes etikasının mahiyyətini öyrənirlər
ngos/218/reports/670az
  Aghb mətbuat XidmətiMətbuat üçün Məlumat
ngos/325/jobs/4279az
  Тяйинат формасы
ngos/325/jobs/4237az
  International Eurasia Press Fund Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu
ngos/1692/jobs/8788
  Elan tapşırığın adı
ngos/1692/jobs/8789
  Elan tapşırığın adı
ngos/1673/jobs/10351az
  Vətəndaş Jurnalistikası Elektron Media Layihəsinin Sosial Media düşərgəsi üçün sosial media mütəxəssisi və vebsayt mütəxəssisi tələb olunur
ngos/212/events/9200az
  La agricultura y la alimentacion fao partnership and liaison office in azerbaijan
ngos/1740/events/9130
  Pn: 16. 2174. 7-006. 00 Av/DV: Karsten Posse/ Gerald Duda Təyinat
ngos/1673/jobs/10502
  Aəf vətəndaş Jurnalistikası Elektron Media layihəsi çərçivəsində açıq müsabiqə (Tender) elan edir
ngos/1066/jobs/2225az
  Vəzifə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) unicef-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində Uşaq hüquqlari üzrə icraçı əlaqələndirici Layihənin adı
ngos/1692/jobs/8246
  Elan tapşırığın adı
ngos/1673/jobs/8802az
  Vətəndaş Jurnalistikası Elektron Media Layihəsi çərçivəsində e-media qrupları üçün təlim
ngos/1673/jobs/10487
  Vətəndaş Jurnalistikası Elektron Media Layihəsinin nəticələrini, layihənin uğur hekayələrini işıqlandırmaq üçün jurnalist tələb olunur
ngos/16/jobs/7864az
  Care for Children
ngos/212/events/9199az
  La agricultura y la alimentacion fao partnership and liaison office in azerbaijan
ngos/1042/jobs/11535
  Vəzifə: Hüquqşünas köməkçisi
ngos/1706/jobs/7362az
  Azərbaycan dəMİr yolu ticarəTİ VƏ NƏQLİyyatin dəSTƏKLƏNMƏSİ layiHƏSİ
ngos/1055/jobs/2761az
  Vəzifənin adı: C`est Bon Kuryer İş yeri: Bakı, Azərbaycan Müqavilənin müddəti
ngos/48/press-releases/767az
  Vanadzor Mass Media Incorporates Internet into Its Activities
ngos/1042/jobs/11869
  Vəzifə: Maliyyə meneceri Əsas öhdəliklər
ngos/716/press-releases/1808az
  Qafqaz haqqında Əfsanə
ngos/1895/events/9142az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1895/events/9122az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1740/events/9065
  Əlavə Forma 32-13 Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (giz)
ngos/1042/jobs/12636
  Vəzifə: Anbardar
ngos/48/press-releases/740az
  Vanadzor Mass Media Incorporates Internet into Its Activities
ngos/771/jobs/7244
  Кредитная организация с ограниченной ответственностью «CredAgro» объявляет вакансию на должность главного бухгалтера
ngos/1750/jobs/9489az
  Government Liaison Advisor Sought for usaid-funded Project
ngos/1895/events/9145az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/768/press-releases/1885az
  Məktəblərdə İqtisadiyyatın Tədrisi
ngos/1692/events/5577
  Azərsu” asc üÇÜn təLİm ehtiyaclarinin qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ maraqlarin ifadəSİ ÜÇÜn dəVƏT
ngos/1692/events/4672
  DöVLƏT İnvestiSİyalari üZRƏ kadr potensialinin güCLƏNDİRİLMƏSİ layiHƏSİ (Kredit Nö 4595AZ) yollarin iSTİsmari üZRƏ TƏLİMİn təŞKİLİNƏ daiR
ngos/716/press-releases/1771
  Aegee association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe Avropa Tələbələr Forumu Bakı Odlar Yurdu Azərbaycan Dil Kursu üzrə Yay Universiteti
ngos/1673/jobs/9417az
  Bələdiyyə Xidmətlərində Şəffafliğin Təmin Edilməsi” mövzusunda Televiziya Verilişinin Istehsalı üzrə Açıq Müsabiqə (Tender)
ngos/1673/jobs/9684az
  Pd prefix pd firstname pd lastname
ngos/1673/events/8174az
  Sorğu anketi
ngos/1895/events/9134az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1895/events/9132az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1895/events/9174az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1895/events/9121az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1740/events/9125
  Təsdiq edirəm
ngos/1895/events/9162az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1895/events/9176az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1887/events/9043az
  Socar-üMİD” mmc “Ümid” yatağı 1 saylı Stasionar Dəniz Özülü üçün elektrik dalma nasoslarının alınmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə
ngos/1042/jobs/11894
  Vəzifə: Maliyyə meneceri Əsas öhdəliklər
ngos/1055/jobs/5058az
  17 avqust 2007 Vəzifənin adı: C`est Bon Müştərilərlə iş üzrə köməkçi (Kuryer) İyerarxiya daxili: “
ngos/1895/events/9133az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1175/press-releases/1509az
  Təşkilat Haqqında
ngos/1042/jobs/11270
  Vəzifə: Maliyyə meneceri Əsas öhdəliklər
ngos/512/events/668az
  Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan
ngos/1895/events/9141az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1188/press-releases/1817
  “Viator” Mikrokredit Fondunun
ngos/1750/events/9211
  Buraxılış tarixi
ngos/1215/press-releases/1711az
  “praksis” Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi
ngos/568/jobs/4437az
  “Fİnca –Azerbaican” Gəncə, Şəmkir, Samux və Goranboyda işləmək üçün Ərazi krediT İŞÇİLƏRİ axtarır
ngos/1188/press-releases/1769
  “Viator” Mikrokredit Fondunun
ngos/1055/jobs/4087az
  Vəzifənin adı: C`est Bon Kuryer İş yeri: Bakı, Azərbaycan Müqavilənin müddəti
ngos/1055/jobs/4306
  İş yeri: Bakı, Azərbaycan Müqavilənin müddəti
ngos/1055/jobs/5260
  17 avqust 2007 Vəzifənin adı: C`est Bon Müştərilərlə iş üzrə köməkçi (Kuryer) İyerarxiya daxili: “
ngos/1692/events/8659
  Sample format for individual procurement notice
ngos/1692/events/6219
  Sample format for individual procurement notice
ngos/1692/events/7589
  Sample format for individual procurement notice
ngos/1825/events/9167az
  Јавна Установа
ngos/393/press-releases/1664
  ”Gələcəyə Körpü” Gənclər İctimai Birliyi
ngos/1895/events/9123az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1895/events/9119az
  Umid Babek Operating Company
ngos/427/press-releases/1801
  Civil Society Project
ngos/1762/events/5967az
  MiLLİ konfrans üÇÜn abstraktlarin təQDİm ediLMƏSİ MƏQSƏDİLƏ MÜraciƏt dekabr, 2011 (dəqiq tarix təyin olunacaq) Konfransın mövzusu
ngos/54/jobs/847az
  American Bar Association
ngos/1750/events/9209
  Buraxılış tarixi
ngos/1733/events/6432
  Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
ngos/1895/events/9120az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1042/jobs/11896
  Vəzifə: Satış layihə meneceri Əsas öhdəliklər
ngos/48/jobs/3314az
  Irex/Tajikistan seeks to fill the following positions
ngos/1895/events/9180az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1692/events/6223
  Sample format for individual procurement notice
ngos/1789/events/8295az
  Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi 7435 – az
ngos/393/press-releases/1875
  ”Gələcəyə Körpü” Gənclər İctimai Birliyi
ngos/1692/events/7660
  Texniki Tapşırıq
ngos/1692/events/4927
  Dərs deyəCƏk və İNDİYƏDƏk təLİMDƏn keçMƏYƏn müƏLLİMLƏR ÜÇÜn yeni kurikulum üZRƏ TƏlimin keçİRİLMƏSİNƏ daiR
ngos/1256/events/1531az
  “Gənclər üçün Liderlik Kursu”
ngos/1266/events/5163
  Piramida Təhsil Mərkəzində Oracle kursu
ngos/568/jobs/3115
  Bank olmayan kredit təşkilatı “İnkişaf üçün Maliyyə” mmc baş idarədə
ngos/626/press-releases/1627az
  MüSTƏQİl elmi-praktik independent scientific and hüquq məRKƏZİ practical legal centre
ngos/54/events/6038
  Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Qanunun Aliliyi Təşəbbüsü
ngos/20/events/4167az
  World Vision International (Dünyaya Baxış)
ngos/393/events/1572
  Mövzusunda təlim Gəncə, Azərbaycan
ngos/271/press-releases/1527az
  The significant amount of unexploded ordnance (uxo) and, to a lesser extent, mines left behind in the wake of the conflict con
ngos/1055/jobs/4758az
  9 avqust 2007 Vəzifənin adı: C`est Bon Baş Aşpaz İyerarxiya daxili: “
ngos/1266/events/7989
  Telefon : (012) 555-19-20 Mob: (070) 255-19-20
ngos/1750/events/9209
  Request for proposals
ngos/626/press-releases/1760az
  Müstəqil Elmi Praktik Independent Scientific
ngos/1055/jobs/4763
  Müştəri Xidmətləri üzrə Icraçı vəzifəsi haqqında məlumat 10 avqust 2007 Vəzifənin adı
ngos/1266/events/5138
  Telefon : (012) 494-69-33 Mob: (070) 294-69-33
ngos/1774/events/6693az
  Elan qht hesabatlarının vaxtına cəmi gün qaldı Bildiyiniz kimi, Aprel
ngos/393/press-releases/1863
  ”Gələcəyə Körpü” Gənclər İctimai Birliyi
ngos/1750/events/9222
  Buraxılış tarixi
ngos/1895/events/9194az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/462/press-releases/697az
  The Azerbaijan Public Relations Association (apra) is pleased to announce that it has become the 33rd member of the Global All
ngos/1323/events/1757az
  Тренинг «Психология управления временем
ngos/1215/press-releases/1876az
  Praksis” Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi
ngos/1750/events/9220
  Buraxılış tarixi
ngos/1895/events/9159az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1789/events/8128az
  Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi Kredit №7435 – az
ngos/1895/events/9158az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1055/jobs/4765
  İş yeri: Bakı, Azərbaycan Müqavilənin müddəti
ngos/1750/events/9212
  Buraxılış tarixi
ngos/1055/jobs/5624
  1 avqust 2008 Vəzifənin adı: C`est Bon Aşpaz İyerarxiya daxili: “
ngos/1055/jobs/5623
  1 fevral 2008 Vəzifənin adı: C`est Bon Müştərilərlə iş üzrə köməkçi (Kuryer) İyerarxiya daxili: “
ngos/1055/jobs/3810az
  Vəzifənin adı: C`est Bon Kuryer İş yeri: Bakı, Azərbaycan Müqavilənin müddəti
ngos/568/jobs/5988
  İŞ elani “İnkişaf üçün Maliyyə” mmc bərdə filialına mühasib vəzifəsinə
ngos/1733/events/6405
  Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
ngos/1789/events/8117az
  Şamaxı şəhərində inşa ediləcək Ehtiyat Məlumat Mərkəzinin binasının tikintisi Təkliflər üçün dəvət
ngos/1833/jobs/13734az
  Vəzifə: Regional satış üzrə menecer Əsas öhdəliklər
ngos/469/events/9086
  Mühazirələrin təşkili. Beynəlxalq İmtahanlara Hazırlıq Kursları aşağıdakılardır
ngos/679/jobs/2358
  Ümumtəhsil məktəblərinin inşa standartlarının/normalarının hazırlanması
ngos/1692/jobs/8506
  Elan tapşırığın adı
ngos/1692/jobs/7988az
  Elan tapşırığın adı
ngos/1692/jobs/7137az
  Elan tapşırığın adı
ngos/1673/jobs/9823az
  AəF qısametrajlı film/annimasiya filmin çəkilməsi ilə bağlı açıq müsabiqə (Tender) elan edir Müsabiqə (Tender) haqqında
ngos/1692/jobs/8505
  Elan tapşırığın adı
ngos/48/jobs/6800
  Lab Monitor will perform the following services
ngos/771/jobs/7149
  “CredAgro” Qeyri Bank Kredit Təşkilatı Absheron filialı üzrə Hüquq Məsləhətçisi vəzifəsinə vakansiya elan edir
ngos/1895/events/9350az
  Umid Babek Operating Company” Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1692/events/6802
  Yol sektorunda laboratoriya şƏRAİTİNDƏ test sinaqlarinin aparilmasi
ngos/1673/jobs/9273az
  Pd prefix pd firstname pd lastname
ngos/1673/events/5732az
  Bələdiyyə Xidmətlərində Şəffafliğin Təmin Edilməsi” mövzusunda Televiziya Verilişinin Istehsalı üzrə Açiq Müsabiqə (Tender)
ngos/2/jobs/2552az
  2 avqust, 2006 Avrasiya Fondu, Bakı Ofisi Qısa müddətli Məsləhətçi üçün işin təsviri
ngos/1895/events/9370az
  Umid Babek Operating Company Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1055/jobs/5628az
  1 fevral 2008 Vəzifənin adı: Sendviç düzəldən İyerarxiya daxili
ngos/1248/events/7867az
  Carl version (for translation)
ngos/1750/events/9253
  Buraxılış tarixi
ngos/1750/events/9260
  Buraxılış tarixi
ngos/1887/events/9040az
  Socar-üMİD” mmc “Ümid” yatağında saylı Stasionar Dəniz Özülündə yerləşən ədəd aksa apd1030 tipli dizel generatorlarının cari təmir işlərinin alınmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə
ngos/1266/events/4697
  Telefon : (012) 494-69-33 (012) 418-09-90
ngos/1248/events/6216az
  Sample format for individual procurement notice
ngos/1895/events/9244az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1673/jobs/9718az
  Saytının qurulmasına dair açıq müsabiqə (tender)
ngos/1750/events/9326
  Buraxılış tarixi
ngos/1042/jobs/12293
  Vəzifə: Kadr planlama və işə qəbul şöbəsinin müdiri
ngos/1673/jobs/9929az
  AəF keramika sexinə avadanlıq və materialların satın alınması üzrə tender elan edir
ngos/1692/events/6217
  Sample format for individual procurement notice
ngos/1692/events/6218
  Sample format for individual procurement notice
ngos/568/jobs/3748az
  “Fİnca –Azerbaican” Gəncə, Şəmkir, Samux və Goranboyda işləmək üçün Ərazi krediT İŞÇİLƏRİ axtarır
ngos/1750/events/8374az
  Socio Economic Development Activity (seda) in Azerbaijan
ngos/1750/events/9213
  Request for proposals
ngos/832/press-releases/1685
  Вəтəндаш Cəмiййəтi Уьрунда” Мцстəгiл Мəслəщəт вə
ngos/1266/events/4524
  Telefon : (012) 494-69-33 Mob: (070) 294-69-33
ngos/1266/events/8099
  Telefon : (012) 555-19-20 Mob: (070) 255-19-20
ngos/1750/events/9291
  Buraxılış tarixi
ngos/1750/events/9266
  Socio-Economic Development A
ngos/1750/events/9213
  Socio-Economic Development A
ngos/1323/events/1729az
  Тренинг «Психология управления временем
ngos/1887/events/9042az
  Socar-üMİD” mmc “Ümid” yatağında saylı Stasionar Dəniz Özülündə yerləşən ədəd aksa apd1030 tipli dizel generatorlarının cari təmir işlərinin alınmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə
ngos/1323/events/1811az
  Тренинг «Психология управления временем
ngos/381/events/4690az
  Müsabiqəyə dəvət üçün Elan
ngos/1740/events/9143
  Nəqliyyat xidmətləri üçün Vəzifə Təlimatları Müştəri: Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin Bakı Ofisi; Layihə
ngos/1750/events/9314
  Buraxılış tarixi
ngos/1750/events/9421
  Buraxılış tarixi
ngos/1750/events/9258
  Şərq-Qərb İdarəetmə İnstitutu, Inc. / Sosial-İqtisadi İnkişaf Fəaliyyətləri
ngos/1895/events/9246az
  Umid Babek Operating Company Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1895/events/9255az
  Umid Babek Operating Company
ngos/1887/events/9044az
  Socar-üMİD” mmc “Ümid” yatağı saylı Stasionar Dəniz Özülü üçün qazma məhlulu nasoslarının (1 ədəd gnsb4x3B-13J və ədəd gnsb8x6B-13J) alınmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə
ngos/1895/events/9169az
  Umid Babek Operating Company Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1750/events/9417
  Request for proposals
ngos/483/press-releases/1320az
  Ъендер Зоракылыьы Ялейщиня 16 эцнлцк Активизм Кампанийасы 25 нойабр 10 декабр 2004-ъц ил тарихдя кечирилир
ngos/1750/events/9325
  Şərq-Qərb İdarəetmə İnstitutu, Inc. /Sosial-İqtisadi İnkişaf Fəaliyyətləri
ngos/1895/events/9336az
  Umid Babek Operating Company Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
ngos/1248/events/5073az
  Invitation for Bids (ifb)
ngos/1673/jobs/10373
  Aəf vətəndaş Jurnalistikası Elektron Media Proqramı Çərçivəsində Açıq müsabiqə (Tender) Elan Edir
directory ngos  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə