referatlar/tehlil
  Mövzu1: Məhsul istehsalı və satışının təhlili
referatlar/muhasibat
  Azerbaycan Respublikası Baki biznes universiteti
referatlar/muhasibat/kurs
  2. Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər. Əmək haqqından vergi tutularkən fiziki şəxslərin vergi güzəşti hüququnun
referatlar/muhasibat
  Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ azəRBAYCAN turizm institutu
referatlar/muhasibat/diplom
  Naxçıvan Dövlət Universiteti
referatlar/iqtisadiyyat
  Fəsil 8 Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri
referatlar/muhasibat
  Əməyin təşkili və ödənilməsi sistemi Əməyin ödənilməsi üzrə sənədlər Əməyin ödənilməsinin forma və sistemləri
  Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Universiteti
referatlar/huquq
  “ azərbaycan hava yollari ”
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
referatlar/iqtisadiyyat
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
referatlar/menecment
  Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
referatlar/muhasibat
  Mühasibat sisteminin qurulması
referatlar/idareetme_ucotu/kurs
  TəLƏBƏ: Mirəliyev Dilqəm Ziyafət oğlu. RƏHBƏR: Sadıqov Əli Adışirin oğlu
referatlar/huquq
  İsmayıllı İlkin Qrup: 402
referatlar/idareetme_ucotu
  Referat mövzu: Xərclərin təsnifatı və quruluşunun öyrənilməsi Tələbə: Astanov Ruslan Qrup: 636 Kurs: 2
referatlar/tehlil
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
referatlar/menecment
  Müəssisələrin maliyyə strategiyası
referatlar/idareetme_ucotu
  Məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının sadə metodu
referatlar/huquq
  § taciR (sahibkar) yardimçilari I- tacir (sahibkar) yardımçıları anlayışı
referatlar/iqtisadiyyat
  ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ
referatlar/muhasibat
  Fakultə: Ümumi İqtisadiyyat Qrup: 22 a tələbənin adı: Asif İsmayılov
referatlar/tehlil/kurs
  İXTİsas: “MÜhasibat uçotu və audiT” kurs iŞİ MÖvzu: “MÜƏSSİSƏNİN ÖDƏMƏ qabiLİYYƏTİNİn təHLİLİ” qrup: 478
referatlar/huquq
  Lisenziyalarla mübadilə üzrə beynəlxalq möqavilələrin növləri və məzmunu
referatlar/muhasibat
  Mühasibat uçotu hesabalarının təsnifatı
  Ataxan həSƏnovun
referatlar/iqtisadiyyat
  Referat mövzu: Müəssisə Maliyyəsi Fənn: Maliyyə Tələbə: Qənbərov Cəlil Kurs: III qrup: 300 baki 2011 plan
referatlar/muhasibat
  Fakultə: Ümumi İqtisadiyyat Qrup: 22 a tələbənin adı: Asif İsmayılov
referatlar/tehlil
  МüƏssisənin maliyyə GÖSTƏriciləRİ VƏ NƏticəLƏRİ
referatlar/huquq
  Idarəetmənin anlayışı, xüsusiyyətləri, üsulları və funksiyaları
referatlar/muhasibat
  Mühasibat hesabları və ikili yazılış
  Mənfəət və zərərin uçotu
referatlar/huquq
  Ceyhun əZİzov
_ld/0
  Islohot deb ataladigan ko’p qirrali va o’ta murakkab jarayon ijtimoiy-siyosiy hayotimizning, shubhasiz, barcha jabhalarini qamrab oladi
referatlar/muhasibat
  Mühasibat uçotunun predmeti və metodu
  Əsas vəsaitin əldə olunması, hərəkəti və müəssisədən çıxmasının uçotda əks etdirilməsi
referatlar/huquq
  İsmayıllı İlkin Qrup: 402
directory referatlar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə