upload/File
  Xülasə Tədqiqatın məqsədini
uploads
  Şəki rayonu Kiş bələdiyyəsinin 2005-2008-ci illər
~kvaroglu
  Stratejik Düşüncenin Geçirdiği Bilimsel Evreler Bilimsel Olmayan Yönetim Dönemi
data/AB
  Ab komisyonu’ndan avrupa parlamentosu’na ve ab konseyi’ne biLDİRİm genişleme Stratejisi ve 2011-2012 Dönemindeki Temel Zorluklar
AB/Sektorelraporlar
  Bilgi Notu Şablonu
files
  Performans programi nedir ve nasil hazirlanir 018 sayılı Kanun uncu md
meb_iys_dosyalar/35/03/887797/dosyalar/2017_04
  T c bayindir kaymakamliği haci ismail akdağ İmam hatip ortaokulu
uploads/files
  Orman Köylüsünün Örgütlü Gücü” sinirli sorumlu tüRKİye ormancilik kooperatifleri merkez biRLİĞİ stratejik plan 2015-2019 Ankara – 2015 sunuş
img/files
  Dr. Mustafa Kemal akgüL
meb_iys_dosyalar/34/02/964192/dosyalar/2015_12
  Hasan polatkan anadolu lisesi
meb_iys_dosyalar/2016_06
  Ayancik iLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik plan ayancik kaymakamliğI
files/import/dosyalar
  Tablo ve ŞEKİl listesi 2 I. Genel biLGİler 4
Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/03_Raporlar/25_madde
  Gebze yüksek teknoloji enstiTÜSÜ
wp-content/uploads/2016/10
  AkdeniZ ÜNİversitesi 2012 yili kurumsal mali durum ve beklentiler raporu temmuz – 2012 antalya
uploads/rapor
  İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu I – genel biLGİler
2011/02
  Stratejiste Bilişsel Yaklaşım
meb_iys_dosyalar/68/01/707106/dosyalar/2015_11
  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI
wp-content/uploads/2016/11
  2016 yili faaliyet raporu
Uploads/Rapor
  Üniversitenin tarihçesi
wp-content/uploads/2014/02
  Pazarlama yönetiMİ
2016/10
  Pazarlama yönetiMİ ve stratejik pazarlama planlamasi işletme Yöneticisinin Temel Görevleri
Images/Dokumanlar
  * Tarihsel Süreç
~bozsacmaci/course_materials/MAN223
  Pazarlama planı
meb_iys_dosyalar/16/15/749195/dosyalar/2016_02
  Bursa IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ
db/strateji/editordosya
  İdare faaliyet raporu şablonu (AÇiklamali)
meb_iys_dosyalar/75/05/751477/dosyalar/2016_04
  HacidaniŞment st plani taslagi
db/strateji/editordosya
  Genel Değerlendirmeler
fileadmin/user_upload/strateji/raporlar
  TüRKİye cumhuriyeti Gİresun üNİversitesi
depo/belgeler
  Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber 01- personel giderleri
UploadedFiles/Dosyalar
  İZMİr metro a
wp-content/uploads/2016/12
  OrtadoğU’da rusya faktöRÜ ve dünden bugüne askeri geriLİm stratejiSİ ÜzeriNE
wp-content/uploads/2016/10
  2016 yili faaliyet raporu
makaleler/MahmutRisvanoglu
  İsraiL'İN İslam ülkeleri İle iLGİLİ BÜYÜk stratejiSİ
dosyalar/strateji/mevzuatdosyalar
  Tebliğ Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği
strateji/dosya/21072011/2010yilifaaliyetraporlari/MERKEZLER
  T. C. İZMİr yüksek teknoloji enstiTÜSÜ
wp-content/uploads/2016/03
  Teknoparkizmir
Files/Dokumanlar/Strateji/KHS
  İmar ve şEHİRCİLİk dairesi başkanliği harita şube müDÜRLÜĞÜ
db/strateji/editordosya
  İdare faaliyet raporu şablonu (AÇiklamali)
meb_iys_dosyalar/2015_12
  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
meb_iys_dosyalar/35/06/759212/dosyalar/2015_12
  Menekşe anaokulu
arge/stratejik_dosyalar
  Durum Analizi
meb_iys_dosyalar/36/13/739519/dosyalar/2015_02
  Hazirlayanlar
userweb/zerrin.toprak
  GöÇ Tİpleri ve yönetim stratejileri
_uploads/File
  İÇİndekiler sayfa
db/strateji/editordosya
  4 Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 62. Hükümet Programı 4
Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/03_Raporlar
  Gebze yüksek teknoloji enstiTÜSÜ
meb_iys_dosyalar/38/13/281191/dosyalar/2015_08
  Kayseri talas ilçe milli eğitim müdürlüğü
sites/wp-content/uploads/2015/05
  Büyükşehrin yeni cazibe merkezi” İçindekiler Sunum Yönetici Özeti Giriş
urun/bultenler
  İÇİndekiler giRİŞ BÖLÜM 1 genel biLGİler
makaleler/nedimmacit
  Teo-stratejiK İNŞA ve YÖneliŞler
meb_iys_dosyalar/34/36/742459/dosyalar/2016_03
  Kurum kiMLİk biLGİSİ
2011/03
  TüRKİYE’Nİn türk dünyasi’na yönelik kalkinma ve iŞBİRLİĞİ stratejileri
strateji/dosya/bakanlarkurulukararlari
  İKİNCİ BÖLÜM
media/uploads/strateji/files
  GüMÜŞhane üNİversitesi İdari ve mali İŞler daire başkanliğI 2015 mali yili biRİm faaliyet raporu
meb_iys_dosyalar/75/04/700131/dosyalar/2016_03
  T. C. Ardahan valiLİĞİ İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ 30 eylül ortaokulu müDÜRLÜĞÜ
meb_iys_dosyalar/2017_12
  1. hazirlik çalişmalari
F/Root/dosyalar/strateji_raporlari
  T c devlet personel başkanliğI 2016 yili faaliyet raporu 2017 İÇİndekiler
meb_iys_dosyalar/2018_01
  T. C. İMamoğlu kaymakamliğI İmamoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik plani
dosya
  Stratejik Plan
dosyalar/publication/page_6094
  Ana metiN 4 Gİresun’u anlamak 5
UserFiles/files/01-Stratejik-Plan
  Enver yilmaz
meb_iys_dosyalar/35/06/313226/dosyalar/2015_11
  Stratejik plani t. C. Bornova kaymakamliği halil atila ilkokulu sunuş
dosyalar/strateji/mevzuatdosyalar
  YükseköĞretim kurumlarinda yüRÜTÜlen yaz okullari
media/uploads/strateji/files
  Mali Hükümler
meb_iys_dosyalar/06/19/807513/dosyalar/2015_12
  HacidaniŞment st plani taslagi
meb_iys_dosyalar/2015_05
  T c sarikaya kaymakamliği mesleki ve teknik anadolu lisesi MÜDÜRLÜĞÜ
meb_iys_dosyalar/2015_04
  T. C. ÇAtalpinar kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik plani
meb_iys_dosyalar/41/05/565506/dosyalar/2016_04
  T. C. Karamürsel kaymakamliğI 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu
meb_iys_dosyalar/35/21/722226/dosyalar/2015_12
  Stratejik plani toki ŞEHİt mehmet çAĞlar böLÜk ortaokulu “Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur.” Mustafa Kemal atatüRK
meb_iys_dosyalar/75/04/715116/dosyalar/2016_03
  2019 T. C. GÖLe kaymakamliğI 100. Yıl ilkokulu Müdürlüğü
meb_iys_dosyalar/17/04/679881/dosyalar/2016_02
  T. C. BİGa kaymakamliği hüseyin Onan İlkokulu 2015-2019 stratejik plan
strateji/dosya/EsasveUsuller
  Yapim iŞleri Fİyat farki hesabinda uygulanacak esaslar
user_data/files
  Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)
  Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)
alac/files
  FfaflIq Azəbaycan t
userfiles/pdf/egitimKumeKasim2013
  Kendinizi tanıyın
meb_iys_dosyalar/16/14/974069/dosyalar/2016_01
  Bursa IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ
sites/strateji.db.firat.edu.tr/files
  İÇİndekiler a- misyon ve vizyon b. Yetki, GÖrev ve sorumluluklar c. İdareye iLİŞKİn biLGİler fiziksel Yapı 6 Örgüt Yapısı 12 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16
meb_iys_dosyalar/65/11/970978/dosyalar/2016_07
  Van türk telkom fen lisesi MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 stratejiK PLANI stratejik planlan hazirlama ekiBİ stratejiK
meb_iys_dosyalar/2015_10
  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI
kitaplar/felsefe-psikiloji-kisisel-gelisim/8
  Oğuz Saygın Kişisel değişim stratejileri
meb_iys_dosyalar/34/26/973090/dosyalar/2016_05
  İ. B. ŞERİfe baci ç. P. A. L. Okul stratejik plani
meb_iys_dosyalar/27/01/734755/dosyalar/2016_05
  T. C. ŞEHİtkamil kaymakamliği fehime Güleç Ortaokulu Müdürlüğü fehime güLEÇ ortaokulu müDÜRLÜĞÜ
mevzuat
  Ekonomik siniflandirma
meb_iys_dosyalar/2016_05
  1. hazirlik çalişmalari
FileUpload/ds132886/File
  Uluslararası Florbol Federasyonu
fileadmin/strateji/08082012
  Vergi daireleri / bağli vergi daireleri Hİzmet standartlari (Güncel)
mevzuat
  Devlet memurlari kanunu
fileadmin/user_upload/strateji/yonetmelikler
  İÇİndekiler merkezi YÖnetim muhasebe yönetmeliĞİ 8
sites/strateji.db.firat.edu.tr/files
  A- misyon ve vizyon 2 B. Yetki, GÖrev ve sorumluluklar 2
meb_iys_dosyalar/06/01/711873/dosyalar/2015_12
  Altindağ kaymakamliği karacaören İlk ve Ortaokulu
meb_iys_dosyalar/65/01/730117/dosyalar/2016_06
  2015 – 2019 stratejik plani şİko ilk ve orta okulunun fotoğrafi hazirlayanlar sinan Şen fariz BİLİCİ Medeni koç
meb_iys_dosyalar/16/15/721073/dosyalar/2016_01
  T. C. Osmangazi kaymakamliği tüRKİye köMÜR İŞletmeleri ortaokulu bursa
meb_iys_dosyalar/58/05/199235/dosyalar/2015_04
  Atatürk iLKÖĞretim okulu stratejik plani
dosya/yukle/2017/06
  Stratejik Plan
meb_iys_dosyalar/06/12/725104/dosyalar/2015_11
  Çaldağ İlkokulu ortaokulu
db/strateji/icerikler
  2018 yili programi
meb_iys_dosyalar/80/03/744715/dosyalar/2016_02
  AtatüRK’Ün gençLİĞe hitabesi
meb_iys_dosyalar/2015_04
  T c köPRÜKÖy kaymakamliği köPRÜKÖY İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ 2015-2019 stratejik plani erzurum 2015
meb_iys_dosyalar/23/10/726758/dosyalar/2015_12
  T. C. SİVRİce kaymakamliği sivrice Atatürk İlkokulu Müdürlüğü
db/strateji/editordosya
  Genel Değerlendirmeler
meb_iys_dosyalar/20/01/719612/dosyalar/2018_02
  T. C. Merkezefendi kaymakamliği necip fazil kisakürek ilkokululu 2015-2019 stratejik plan
meb_iys_dosyalar/2015_11
  T. C. Akören kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik plan
resource/docs
  Yayına Hazırlayanlar
~tkorkmaz/532
  Pazarlamada yönetim süreci
meb_iys_dosyalar/16/05/707387/dosyalar/2016_06
  Bursa IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ
meb_iys_dosyalar/24/01/887752/dosyalar/2016_04
  Stratejik plan 2015 2019
UploadedFiles/Dosyalar
  İZMİr metro a
2014/12
  11 Aralık 2014 Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Hakkında Genel Kurul Konuşma Metni
meb_iys_dosyalar/50/01/326641/dosyalar/2016_03
  T. C. NevşEHİr valiLİĞİ Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi Müdürlüğü
meb_iys_dosyalar/09/06/965216/dosyalar/2015_08
  Zübeyde hanim anaokulu
meb_iys_dosyalar/65/06/706958/dosyalar/2016_11
  Stratejik plani düvenci İlkokulu
file
  F iÇİndekiler
meb_iys_dosyalar/65/13/753514/dosyalar/2016_11
  Stratejik plan şablonu liseler
meb_iys_dosyalar/31/01/722770/dosyalar/2016_01
  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI
UserFiles/Download
  Doküman kontrolü prosedüRÜ
strateji/dosya/09072013/2012yilifaaliyetraporlari/DIGER
  İZMİr teknoloji geliŞTİrme bölgesi anoniM Şİrketi 2005 yili faaliyet raporu
wp-content/uploads/2014/10
  İZMİr metro a
meb_iys_dosyalar/09/08/954372/dosyalar/2015_12
  Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
wp-content/uploads/2015/12
  2010 – 2014 Gİresun belediyesi stratejik plani
meb_iys_dosyalar/16/01/737350/dosyalar/2015_12
  T. C. Yildirim kaymakamliği değİrmenöNÜ İlkokulu
meb_iys_dosyalar/16/10/135839/dosyalar/2015_12
  T. C. Mustafakemalpaşa kaymakamliği mesleki Eğitim Merkezi
meb_iys_dosyalar/38/13/720335/dosyalar/2015_11
  Kayseri valiLİĞİ İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ ÇÖmlekçİ ortaokulu
meb_iys_dosyalar/24/01/145520/dosyalar/2015_10
  T. C. Erzincan valiLİĞİ İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ Erzincan mesleki ve teknik anadolu lisesi
strateji/dosya/Yonetmelikler/YONETMELIKLER/657_SAYILI_KANUNA_AIT_YONETMELIKLER
  Kamu konutlari yönetmeliĞİ
meb_iys_dosyalar/23/04/720893/dosyalar/2016_02
  Gemici İlk/Ortaokulu 2015-2019 Stratejik Planı
meb_iys_dosyalar/34/13/396796/dosyalar/2016_01
  Stratejik plan 2015-2019
images/documents
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi
meb_iys_dosyalar/35/10/720417/dosyalar/2015_12
  Stratejik plani
meb_iys_dosyalar/2015_10
  Trabzon IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ
meb_iys_dosyalar/06/19/710509/dosyalar/2015_12
  Mamak kaymakamliğI 30 AĞustos ortaokulu
meb_iys_dosyalar/26/04/704264/dosyalar/2016_02
  Tc çİfteler kaymakamliğI ŞEHİT Özcan karabacak ilkokulu stratejik plani
meb_iys_dosyalar/20/21/762623/dosyalar/2017_01
  DeniZLİ İmam hatip lisesi
meb_iys_dosyalar/09/11/973710/dosyalar/2018_03
  Nazilli Fen Lisesi Müdürlüğü
strateji/dosya/Yonetmelikler
  Genel büTÇe muhasebe yönetmeliĞİ
arge/stratejik_dosyalar
  Sayılı Genelge ile 2010/14 Sayılı Genelge ile
Images/Dokumanlar
  Kuruluş Dönemi
upload/2014/11
  Otso stratejik plani 2014-2018
media/6209
  Çalişma ve sosyal güvenlik bakanliğI
u/files
  Pazarlama yönetiMİ
faaliyet
  Afşİn belediye başkanliğI 2015-2019 stratejik plani
dosyaduyuru
  Sivas cumhuriyet üNİversitesi stratejik plan
meb_iys_dosyalar/33/05/971201/dosyalar/2016_04
  Stratejik plan
meb_iys_dosyalar/34/21/342196/dosyalar/2018_04
  Kadiköy lisesi
meb_iys_dosyalar/31/01/727288/dosyalar/2016_04
  Antakya kaymakamliği oğlakören iLK/ortaokulu
meb_iys_dosyalar/2015_04
  T. C. ÇAtalpinar kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik plani
meb_iys_dosyalar/16/01/976914/dosyalar/2015_12
  Bursa IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ
meb_iys_dosyalar/31/01/722315/dosyalar/2016_01
  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI
meb_iys_dosyalar/41/07/701667/dosyalar/2016_03
  Derince pakmaya abiDİn pak ortaokulu 2015-2019 stratejik plan
meb_iys_dosyalar/33/08/727616/dosyalar/2015_11
  T. C. SİLİfke kaymakamliği atayurt Ortaokulu
d/dokuman/StratejikPlan201719
  YeniŞEHİr belediyesi 2017-2019 stratejik plani revizyon sunu ş
user_data/files
  Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)
13466
  Invitation
wp-content/uploads/2017/07
  Strateji Yol Xəritələri: Azərbaycan gənclərinin məşğulluq, özünüməşğulluq və biznes iştirakçılığına dəstək tədbirləri
meb_iys_dosyalar/2015_12
  Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır
meb_iys_dosyalar/35/07/973821/dosyalar/2015_12
  Stratejik plani t. C. Buca kaymakamliğI
stratejikplan
  DeniZLİ İL Özel idaresi
sites/strateji.db.firat.edu.tr/files
  İÇİndekiler a- misyon ve vizyon b. Yetki, GÖrev ve sorumluluklar c. İdareye iLİŞKİn biLGİler fiziksel Yapı 6 Örgüt Yapısı 12 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16
meb_iys_dosyalar/2017_12
  1. hazirlik çalişmalari
media/uploads/strateji/files
  İletiŞİm fakültesi 2015 mali yili biRİm faaliyet raporu ocak 2016
strateji/dosya/21072011/2010yilifaaliyetraporlari/DIGER
  İZMİr teknoloji geliŞTİrme bölgesi anoniM Şİrketi 2005 yili faaliyet raporu
belgeler
  2006 – 2007 Güz Dönemi’nde öğrencilerin seçmeli yabancı dil derslerindeki dağılımı
meb_iys_dosyalar/2017_12
  Uludere iLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ 2015-2019 Stratejik Planı
meb_iys_dosyalar/34/15/740927/dosyalar/2016_01
  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI
meb_iys_dosyalar/01/17/760699/dosyalar/2017_04
  YüREĞİr kaymakamliği nurettin Topçu İmam Hatip Ortaokulu 2015-2019 stratejik plan adana yüREĞİR/2015
strateji/dosya/21072011
  Ayrintili faaliyet raporu taslağI
strateji/dosya/2011-13Yatirim_Prg_HazirlamaveEkleri
  FiZİBİLİte raporu formati a. YÖnetiCİ Özeti
meb_iys_dosyalar/27/05/734732/dosyalar/2015_11
  2019 T. C. NİZİp kaymakamliği fatma Alkan İlkokulu
meb_iys_dosyalar/20/15/463136/dosyalar/2016_03
  Okul/kurumlarda stratejik planlama
2011/08
  Adaleti savunanlar stratejik araştirma merkezi “assam”
db/strateji/duyurular
  İdare faaliyet raporu şablonu (AÇiklamali)
meb_iys_dosyalar/20/01/700906/dosyalar/2016_04
  Okul/kurumlarda stratejik planlama
meb_iys_dosyalar/35/06/716627/dosyalar/2015_12
  Stratejik plani t. C. Bornova kaymakamliğI
meb_iys_dosyalar/35/03/714151/dosyalar/2015_12
  Stratejik plan şablonu liseler
belgeler/kalite_dokumanlari
  EskiŞEHİr sanayi odasi
doc
  Orman Köylüsünün Örgütlü Gücü” sinirli sorumlu tüRKİye ormancilik kooperatifleri merkez biRLİĞİ stratejik plan 2015-2019 Ankara – 2015 sunuş
meb_iys_dosyalar/65/01/749724/dosyalar/2016_07
  Tc. İPekyolu kaymakamliği erek toki İlk ve ortaokulu
meb_iys_dosyalar/2016_11
  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI
meb_iys_dosyalar/25/21/711965/dosyalar/2015_11
  T. C. Yakutiye kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ aliravi İlkokulu
dosya/uygulama
  T. C. BİNGÖL İL Özel idaresi stratejik plani 2014-2018 sunuş
dosya
  2007 yili yatirim programi izleme ve değerlendirme raporu
wp-content/uploads/2017/11
  2017 yili biRİm faaliyet raporu
meb_iys_dosyalar/38/13/703663/dosyalar/2015_07
  T. C. Talas kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ abdullah aktan ortaokulu müDÜRLÜĞÜ
meb_iys_dosyalar/2015_01
  T. C. Samsun valiLİĞİ İl miLLÎ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ
wp-content/uploads/2017/12
  Birim Faaliyet Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
wp-content/uploads/2018/12
  Birim Faaliyet Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
meb_iys_dosyalar/2017_03
  Okul/kurumlarda stratejik planlama
F/Root/dosyalar/strateji_raporlari
  T c devlet personel başkanliğI 2016 yili faaliyet raporu 2017 İÇİndekiler
Dokumanlar/strateji
  Devlet memurlarina ödenecek zam ve tazminatlara iLİŞKİn karar
meb_iys_dosyalar/52/16/692371/dosyalar/2016_02
  T. C. Ordu valiLİĞİ Çaybaşi aşikli ilkokulu 2015 – 2019 stratejik plani
meb_iys_dosyalar/06/02/281489/dosyalar/2018_02
  Ayaş Naime Ali Karataş Çok Programlı Lisesi Stratejik Planı
meb_iys_dosyalar/2018_04
  Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
dosyalar
  Yönetim kurulu başkani sunuş
meb_iys_dosyalar/38/07/966026/dosyalar/2018_06
  Sarioğlan palas çok programli anadolu lisesi stratejik plani
194.135.167.107=-Məhəmmədli Nurlan 778a3-Strateji Marketinq-sərbəst iş 2.docx
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
directory strateji  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə