application/uploads/2015/12
  Ali məktəb pedaqogikası
application/uploads/2016/02
  Dərsliyin didaktik funksiyaları Təlimin mahiyyəti Təlim prosesinin elmi əsasları
application/uploads/2015/11
  Reklam və turiZM
2013/02
  Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
application/uploads/2016/08
  LayiHƏLƏNDİRMƏ 2 İmtahan sualları
Imtahan_sual
  Çörək məhsullarının istehsal texnologiyası” fənnindən İ mtahansuallar I
suallar
  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin 2013/14-cü tədris ilinin buraxılış qrupları”(əyani və qiyabi) üçün “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları və onun tədrisi metodikası” fənnindən Dövlət Attestasiya imtahanının sualları
suallar/IV-KURS
  Tədris ilində “İbtidai Riyaziyyatın nəzəri
suallar/III-kurs
  Azərbaycan dili
suallar/V-KURS
  V kurslar üçün Azərbaycan dilindən imtahan biletləri
application/uploads/2015/11
  İstehsal proseslərində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr fənnindən II kollekvium üçün suallar
suallar/IV-KURS
  Fəlsəfə fənnindən imtahan sualları
suallar/5kurs
  Psixologiya fənnindən imtahan sualları
upload/Image/gallery
  “Geyimin hazırlanma texnologiyası” fənnindən imtahan sualları
suallar/V-KURS
  Qidanın hazırlanma texnologiyası
2011/03
  Firma iQTİsadiyyati
application/uploads/2015/12
  İsa Musayev “Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası” fənni üzrə imtahan sualları
suallar/III-kurs
  Nitq Mədəniyyəti fənnindən suallar
application/uploads/2015/11
  Dos. Nağıyev Zərdabi 430m qəM istismar xassələri fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/02
  Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn namiZƏDLİK İmtahan
suallar/III-kurs
  Uşaq atomiyasi və FİZİologiyasina aid suallar
application/uploads/2015/12
  Ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik problemlər fənnindən imtahan sualları
efiles/files
  Sığorta nədir?
application/uploads/2015/11
  Muellim Mubariz m Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri fənnindən imtahan sualları
suallar/IV-KURS
  İxtisas rəsmxət fənnidən imtahan sualları
application/uploads/2015/12
  Məmulatin isti-nəm emalı prosesləri imtahan suallari
download
  Шүбһә доғуран суаллар
suallar/5kurs
  Ana dilinin tədrisi metodikası
  Tədris ilində “İbtidai Riyaziyyatın tədrisi
application/uploads/2015/02
  Dünya iQTİsadiyyati fəNNİ ÜZRƏ MİNİmum (doktorluq) suallari
uploads/files
  Шүбһә доғуран суаллар
suallar/III-kurs
  Materialşunaslıq fənnindən suallar
suallar/IV-KURS
  Parçanın emalı texnologiyası fənnindən suallar
2017/10
  Верилэнлэр базасынын структуру
2012/09
  Təsirli deyilən ziyalı sözü öz təsirini göstərir
application/uploads/2015/12
  Çoxişlənən malların texnologiyasının tarixi və metodologiyası fənnindən III imtahan sualları
application/uploads/2015/11
  Ekoloji Ekspertiza və Setifikatlaşdirmanın Təşkili fənnindən 2ci kollokvium sualları
2017/02
  Верилэнлэр базасынын структуру
2011/03
  Azərbaycanin xariCİ İQTİsadi ƏlaqəLƏRİ FƏNNİNİN İmtahan suallari
  Beynəlxalq ticarəT ÜZRƏ İmtahan suallari
uploads/files
  ШәР’и суаллара ҹаваб
application/uploads/2016/12
  Imtahan sualları: Maliyyə nəzarəti və auditin aktual problemləri
semestr-suallari
  Yazının inkişafı tarixində əsas 4 tipi və onların xüsusiyyətləri
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Nitq mədəniyyəti Test sualları Nitq mədəniyyətinin birinci
w3
  Kimya müəllimliyi ixtisası üçün
wp-content1/uploads/2017/02
  Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcümə fakültəsi
2018/04
  Tədris ILI yazsesiyasının imtahan sualları
wp-content1/uploads/2017/02
  Azərbaycan diLLƏr universiteti “ÜmumiTƏHSİLİn kurikulumlarinin əsaslari” FƏNNİNDƏN İmtahan mövzulari və suallari
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
upload/Image/documents/Д°mtahan suallarД±
  “İkt proqramları” fənnindən
  “Sistem proqram təminatı” fənnindən
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
w3
  Doktoranturaya qəbul üzrə "Fəlsəfə" fənninə aid suallar Fəlsəfə, onun predmeti və funksiyaları
wp-content1/uploads/2017/02
  Imtahan suallari
2013/05
  7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi nə zaman səlahiyyətlidir?
2017/10
  Верилэнлэр базасынын структуру
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
  İqlim və ətraf mühit
  Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
wp-content/uploads/2017/04
  Azərbaycan Dillər Universiteti Əlavə Təhsil fakültəsi
w22/doktorantura
  FəLSƏFƏ tariXİ İXTİsasi üZRƏ doktoranturaya qəbul imtahani suallari
upload/Image/documents/Д°mtahan suallarД±
  Direktor: A. Məmmədov Azərbaycan Respublikası təhsil Nazirliyi Qəbələ Peşə məktəbi "Traktorlar" fənnindən imtahan sualları
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Gübrələr və onlardan istifadə
wp-content/uploads/2017/02
  Almaniyanın tarixi
wp-content1/uploads/2017/02
  Yazı və oxu qaydaları İsim. İsimlərin müəyyənliyi. İsimlərin cinsi və kəmiyyəti İsimlərin status konstrukts forması
wp-content/uploads/2017/02
  Sosial elmlər” kafedrasının baş müəllimi Kəmalə Xəlil qızı Yusifova
upload/Image/documents/Д°mtahan suallarД±
  Çilingər-santexnik peşəsi üzrə
wp-content1/uploads/2017/02
  Yazı haqqında qısa məlumat Transkripsiya Müştərək sait və samitlər
upload/Image/documents/Д°mtahan suallarД±
  Elektrik montyoru peşəsi üzrə
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Qəbələ Peşə Məktəbinin Geyimin bədii layihələndirilməsi fənnindən test sualları
wp-content/uploads/2017/04
  Azərbaycan Dillər Universiteti Əlavə Təhsil fakültəsi
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı peşəsi üzrə Kimyəvi – bakterioloji analiz fənni üzrə testlər
upload/Image/documents/Д°mtahan suallarД±
  Qəbələ Peşə məktəbi “Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı” peşəsi üzrə

  Kəsilmiş fiqurlardan robot fiquru düzəldin: 2
wp-content/uploads/2017/02
  Çin tarixi” fənnindən Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası sualları
upload/Image/documents/Д°mtahan suallarД±
  "Təsdiq edirəm" Tİİ üzrə direktor
  Direktor: A. Məmmədov "Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər" peşəsi üzrə xüsusi texnologiya fənnindən
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Qrup: 803a1 (20 nəfər), 803a2
user_data/files
  Korporativ idarəetmə Düzgün cavablar "A" bəndində göstərilib İdarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?
2011/03
  Mikro iQTİsadiyyat
application/uploads/2015/11
  Iqtisadiyyat və ekologiya
upload/Image/documents/Д°mtahan suallarД±
  Mühasibat uçotu fənnindən imtahan biletləri
wp-content/uploads/2017/04
  Azərbaycan diLLƏr universiteti Əlavə Təhsil fakültəsi Pedaqogika fənni üzrə
application/uploads/2015/02
  Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn doktorluq imtahan
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Elektrik materialşünaslığı” fənninden test sualları Təbiətdə ən geniş yayilmışyarımkeçrici hansidir?
elaveler/hekim_test_suallar
  Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?
wix-anyfile
  Özünü yoxla Həsən xana və Cavad xana aiddir
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
yeni_versiya/qebulsuallar2018
  İnsan və heyvan fiziologiyası
w9/2018/ydi suallar/semestr
  TəSDİq ediRƏM
yeni_versiya/qebulsuallar2018
  Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi
  Torpaqşünaslıq” fənni üzrə imtahan sualları
w9/2018/ydi suallar/semestr
  Бакы Дювлят Университетинин ректору амеа-нын мцхбир цзвц, проф
yeni_versiya/qebulsuallar2018
  Diferensial tənliklər
  Fəlsəfə” fənni üzrə imtahan sualları
elaveler/hekim_test_suallar
  Tibb bacısı
directory suallar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə