application/uploads/2015/11
  Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
  Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
document
  Marketinq təDQİqatlarinin stiqaməTLƏRİ
kq/groups/26604605/239511258/name
  BəLƏDİYYƏLƏRİN İNKİŞafi namiNƏ qht alyansi
upload/files
  2011-ci il dövlət büdcəsinə dair dədqiqat” Qubad İbadoğlu Kənan Aslanlı Bakı – 2010
tedqiq
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan şİfahi xalq əDƏBİyyatina daiR
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan şİfahi xalq əDƏBİyyatina daiR
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan şİfahi xalq əDƏBİyyatina daiR
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan şİfahi xalq əDƏBİyyatina daiR
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan şİfahi xalq əDƏBİyyatina daiR
kq/groups/26604605/733676870/name
  BəLƏDİYYƏLƏRİN İNKİŞafi namiNƏ qht alyansi
Uploads/Ebooks
  T. Ş. ŞÜKÜrov, R. Ş. ŞÜKÜrov marketinq təDQİqatlari
tedqiq
  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına
  Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ●
  Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ●
  Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ●
  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına
  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına
  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına
  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına
wp-content/uploads/2020/05
  Qadınların ödənilməyən qayğı və məişət işinin dəyərləndirilməsi üçün əlverişli hüquqi və sosial mühütün yaradılmasına dəstək
212.47.140.136=-Market.-tedqiqat..doc
  Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
tedqiq
  Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ●
directory tedqiq  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə